Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Nordmarka nord

Skiforeningens maskin i området preparerer fra henholdsvis Kikut eller Katnosa i syd, Kalvedalen/Trantjern i vest, Bislingen/Mylla/Grua i nord og Harestua/Stryken/Hakkloa/Mago "Holmenkollmarsjen "Elvann Delebekken og Helgeren i øst.

Løypemaskin og scooter er stasjonert på Stryken og preparering starter normalt herfra i retning Svartbekken.

Lysløypa på Harestua prepareres til kveldstrening onsdag og torsdag.

Noen av de mest snøsikre løypene i Marka går på ubrøytede skogsbilveier, og i dette området kan vi ha mange mil med løyper på skogsbilveiene som ofte ligger ubrøytet til glede for friluftslivet. Svartbekken - Kalvedalen 12,5 km. Harestua - Skillingen Gjerdingen - Sandungskalven og Katnosa mm.

Mylla Løypeforening preparerer området Trantjern i vest, Svea i nord og Mylla i øst.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Nordmarka nord
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Ringkollen og omegn
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] 24.03.2019 2.9
Stryken - Harestua
934 Harestua - Pipera - Buvann 25.02.2019 9.0
384 Harestua - Råsjøkrysset 23.03.2019 3.0
1046 Harestua - Stryken [Harestuvannet] 13.03.2019 4.6
301 Harestua - Svartbekken 19.03.2019 4.4
450 Harestua [skolen] - Furumo barnehage - Harestua 23.03.2019 2.4
111 Harestua [skolen] - Karterudvika - Store Skillingen 24.03.2019 5.0
350 Lysløypa på Harestua 23.03.2019 3.0
957 Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa) 21.03.2019 2.8
386 Råsjøkrysset - Morstadsetra - Råsjøen V 22.03.2019 3.6
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll 24.03.2019 7.0
108 Store Skillingen - Gjerdingsveien - Gjerdingdammen 24.03.2019 5.5
3 Store Skillingen - Nyseterveien - Svartvann - Gjerdingdammen 24.03.2019 7.5
1280 Store Skillingen - Nysetervika - Nordmarksveien 19.03.2019 1.5
754 Store Skillingen - Svartvann [Humpeløypa] 15.03.2019 2.4
107 Stryken - Nordvannet - Trehørningen 14.03.2019 8.4
753 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen 24.03.2019 3.0
1045 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen [over isen] 19.03.2019 2.9
106 Stryken - Stålmyra 24.03.2019 4.5
752 Svartvann - Fjellsjøen 14.03.2019 2.2
Grua - Mylla - Roa
Fra Grua til Mylla vest og området nord for Mylla
1263 Brattvoll - Viggeren - Belteren 21.03.2019 1.3
1262 Brattvoll - Volla 22.03.2019 1.4
310 Grua - Auretjernsetra - Svartbekken 24.03.2019 4.3
349 Grua - Muttatjern - Svea - Svesvika 21.03.2019 4.8
348 Grua - Nysetra - Langvatnet 23.03.2019 4.0
345 Grønntjern - Gjerdingen N [Sandvika] 22.03.2019 1.8
995 Kalrasen - Skjerpeløkka - Stormyra 22.03.2019 1.8
1361 Kalvsjø - Halvorsrud 24.03.2019 3.7
351 Kalvsjø - Svea Sportshytte 24.03.2019 4.5
1453 Kalvsjøhagen 24.03.2019 1.1
755 Langvatnet - Dalasjøhøgda - Håkenstadsætra 21.03.2019 5.3
388 Langvatnet - Flåtatjern 15.03.2019 2.2
342 Lysløypa ved Svea Sportshytte 22.03.2019 3.0
496 Mylla dam - Belteren - Kalrasen 21.03.2019 1.8
1047 Mylla dam - Bislingen [på veien] 21.03.2019 2.4
110 Mylla dam - Flisbanen [Grønntjernløypa] 21.03.2019 2.2
220 Mylla dam - Trantjern [over vannet] 21.03.2019 4.5
346 Mylla dam - Trantjern [på veien] 22.03.2019 4.7
492 Mylla [Åssjøvika] - Bislingen [Formoløypa] 21.03.2019 5.2
1369 Ringen - Kalvsjø 24.03.2019 1.5
1452 Ringen - Lunner barneskole 24.03.2019 1.5
992 Roa - Kalvsjø 27.01.2019 3.4
1360 Roa - Ringen 27.01.2019 3.1
497 Stormyra - Jonsrud - Svea Sportshytte 22.03.2019 3.0
996 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Bjønnputten - Svesvika 21.03.2019 2.5
748 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Sørlibakkene - Stormyra 22.03.2019 2.7
343 Svea - Svesvika [over vannet] 21.03.2019 1.1
109 Svea Sportshytte - Svea 10.03.2019 1.5
997 Svea Sportshytte - Svea (Nordstrand) [maskinløype] 22.03.2019 2.0
994 Svesvika - Belteren - Kalrasen 21.03.2019 1.5
993 Svesvika - Kanalen - Mylla dam 21.03.2019 1.8
352 Trantjern - Ballangrudsæterhøgda - Stormyra 22.03.2019 5.8
347 Trantjern - Mylla [over vannet] - Brattvoll 17.03.2019 3.0
504 Trantjern - Ølja - Tverrsjøstallen 21.03.2019 3.5
341 Åssjøveien - Fuglemyra - Åssjøveien 19.03.2019 1.2
Svartbekken - Bislingen
Fra Vestbygda (Svartbekken) og opp til Bislingflaka
353 Bislingen - Folaputten - Svartbekktjern 10.02.2019 2.2
104 Bislingen - Grønntjern 21.03.2019 1.7
103 Bislingen rundløype 21.03.2019 3.0
1127 Flisbanen - Svartbekktjern - Grønntjern [Grønntjernløypa] 21.03.2019 3.1
452 Grønntjernsrunden 25.02.2015 14.9
1415 Skillemyra - Grønntjernveien 21.03.2019 2.0
101 Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingdammen 24.03.2019 6.0
451 Svartbekken - Teigemyra - Flisbanen 22.03.2019 1.9
344 Svartbekktjern - Rajebråthytta 19.01.2019 1.9
Jevnaker
1372 Halvorsrud - Stormyra 19.03.2019 3.4
1371 Kinge - Vangen - Halvorsrud 19.03.2019 2.1
1479 Kinge skileik 22.03.2019 0.5
1478 Kingerunden 22.03.2019 4.7
1476 Klinkenberg - Kinge 22.03.2019 4.9
1477 Klinkenberg lysløype 22.03.2019 1.2
1370 Myrskogen - Vangen - Halvorsrud 19.03.2019 2.4
1475 Myrskogen skianlegg – konkurranseløyper 24.03.2019 5.0
498 Prestmoen - Klinkenberg 22.03.2019 2.5
1481 Ragnhildrud - Kinge 22.03.2019 2.0
1480 Ragnhildrud skileik 22.03.2019 0.7
Tverrsjøen - Gjerdingen
Tverrsjøen - Sinnerdalen - Gjerdingen
1181 Elgstøa - Sandvikshytta 03.03.2019 4.0
354 Gjerdingdammen - Almedalskoia - Daltjuvmana - Stålmyra 22.03.2019 9.5
1058 Gjerdingdammen - Grimsvann - Store Daltjuven 15.03.2019 3.8
453 Gjerdingdammen - Rajebråthytta - Kalvedalen [på veien] 24.03.2019 6.8
631 Gjerdingdammen - Snøploghøgda 04.01.2019 2.5
102 Gjerdingdammen - [over vannet] - Kalvedalen 06.04.2018 4.4
1182 Gjerdingen N - Elgstøa [Kaldputten] 15.03.2019 2.4
221 Gjerdingen rundt 24.03.2019 10.9
222 Snøploghøgda - Karidalen - Store Daltjuven 03.05.2018 2.9
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] 20.03.2019 4.9
223 Tverrsjøstallen - Holoaseter - Sandvikshytta 20.03.2019 7.5
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen 20.03.2019 5.7
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) 20.03.2019 5.6
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera 24.03.2019 3.0
1144 Tverrsjøstallen – Kalvedalen 20.03.2019 2.2
236 Ølja rundt 24.03.2019 7.0
Spålen - Katnosa - Sandungen
Kjerneområdet av Nordmarka nord, med Spålen-Katnosa reservatet i midten
100 Finnstad - Sandvikshytta 20.03.2019 4.0
471 Finnstad - Spålen Ø 21.03.2019 2.6
105 Katnosdammen - Sandungen - Kikutstua 22.03.2019 11.7
1183 Sandvikshytta - Katnosdammen [over vannet] 14.03.2019 1.7
808 Sandvikshytta - Snøploghøgda 17.04.2018 2.5
112 Sandvikshytta - Spålen Ø 20.03.2019 3.0
1132 Sinnerdalen - Finnstad 23.03.2019 1.9
391 Spålen N - Spålen Ø [over vannet] 21.03.2019 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern 21.03.2019 2.1
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen 14.03.2019 7.0
1139 Store Sinnera - Auretjern - Spålen N 24.03.2019 2.5
173 Vesle Sandungen - Store Sandungen [over isen] 19.03.2019 1.5
Kikut og omegn
Syd til Kobberhaugen, vest til Langlia og nord til Sandungen
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] 19.03.2019 3.6
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård 19.03.2019 3.1
355 Manntjern - Bjønnputten - Hakkloa 15.03.2019 4.0
359 Vesle Sandungen - Knappa 19.03.2019 1.3
963 Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia 19.03.2019 1.8
Hakadal - Nittedal
1148 Elnes - Mattismyr 20.03.2019 1.7
406 Mattismyr - Delebekken 20.03.2019 5.4
1279 Nordvannet - Elvann - Langvann - Delebekken 07.04.2018 4.5
1044 Stålmyra - Hakkloa - Kikutstua 19.03.2019 8.9
449 Stålmyra - Trehørningen - Delebekken 19.03.2019 6.6
1281 Trehørningen - Askeren - Delebekken 24.01.2019 1.6
1278 Trehørningen - Fuglemyra - Gørjefløyta - Helgeren 05.03.2019 2.2
639 Trehørningen - Helgeren dam 19.03.2019 4.0
Grindvoll
1459 Lunner - Lunner barneskole 24.03.2019 1.6
1458 Lunner - Ringen 24.03.2019 0.7

118 løyper vist, totalt 428.4 km.