Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Nordmarka nord

Skiforeningens maskin i området preparerer fra henholdsvis Kikut eller Katnosa i syd, Kalvedalen/Trantjern i vest, Bislingen/Mylla/Grua i nord og Harestua/Stryken/Hakkloa/Mago "Holmenkollmarsjen "Elvann Delebekken og Helgeren i øst.

Løypemaskin og scooter er stasjonert på Stryken og preparering starter normalt herfra i retning Svartbekken.

Lysløypa på Harestua prepareres til kveldstrening onsdag og torsdag.

Noen av de mest snøsikre løypene i Marka går på ubrøytede skogsbilveier, og i dette området kan vi ha mange mil med løyper på skogsbilveiene som ofte ligger ubrøytet til glede for friluftslivet. Svartbekken - Kalvedalen 12,5 km. Harestua - Skillingen Gjerdingen - Sandungskalven og Katnosa mm.

Mylla Løypeforening preparerer området Trantjern i vest, Svea i nord og Mylla i øst.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Nordmarka nord
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Ringkollen og omegn
Ringkollen og nærmeste omegn er først og fremst kjent for det fantastiske skiterrenget, og Skiforeningen setter opp skibuss hit straks det er skiføre. Her kommer skiføret tidlig og forsvinner sent, og du kan gå på ski videre sydover på Krokskogen eller østover og nordøstover og komme inn i Nordmarka. I sykkelsesongen settes det også opp sykkelbuss til Ringkollen.
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] 16.01.2021 1.9
Stryken - Harestua
Beskrivelse kommer
934 Harestua - Pipern - Buvann 25.02.2019 9.0
384 Harestua - Råsjøkrysset 05.03.2020 3.3
1046 Harestua - Stryken [Harestuvannet] 13.03.2019 4.6
301 Harestua - Svartbekken 19.03.2019 4.4
450 Harestua [skolen] - Furumo barnehage - Harestua 26.12.2019 2.4
111 Harestua [skolen] - Karterudvika - Store Skillingen 17.01.2021 5.0
350 Lysløypa på Harestua 05.03.2020 3.0
957 Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa) 09.03.2020 2.6
386 Råsjøkrysset - Morstadsetra - Råsjøen V (terrengløypa) 13.03.2020 3.6
1551 Råsjøkrysset - Sæterbekken - Råsjøen V (på veien) 22.03.2020 4.5
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll 14.01.2021 5.9
108 Store Skillingen - Gjerdingsveien - Gjerdingdammen 15.01.2021 5.5
3 Store Skillingen - Nyseterveien - Svartvann - Gjerdingdammen 15.01.2021 7.5
1280 Store Skillingen - Nysetervika - Nordmarksveien 15.01.2021 1.5
754 Store Skillingen - Svartvann [Humpeløypa] 15.03.2019 2.4
107 Stryken - Nordvannet - Trehørningen 14.03.2019 8.4
753 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen 15.01.2021 3.0
1045 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen [over isen] 28.12.2019 2.9
106 Stryken - Stålmyra 16.01.2021 4.5
752 Svartvann - Fjellsjøen 15.01.2021 2.2
Grua - Mylla - Roa
Fra Grua til Mylla vest og området nord for Mylla
1263 Brattvoll - Viggeren - Belteren 16.01.2021 1.3
1262 Brattvoll - Volla 15.01.2021 1.4
310 Grua - Auretjernsetra - Svartbekken 15.01.2021 4.3
349 Grua - Muttatjern - Svea - Svesvika 01.03.2020 4.8
348 Grua - Nysetra 13.04.2020 2.0
345 Grønntjern - Gjerdingen N [Sandvika] 15.01.2021 1.8
995 Kalrasen - Skjerpeløkka - Stormyra 15.01.2021 1.8
1361 Kalvsjø - Halvorsrud 08.01.2021 3.7
351 Kalvsjø - Svea Sportshytte 15.01.2021 4.5
1453 Kalvsjøhagen 15.01.2021 1.1
755 Langvatnet - Dalasjøhøgda - Håkenstadsætra 14.03.2020 5.3
388 Langvatnet - Flåtatjern 14.03.2020 2.2
342 Lysløypa ved Svea Sportshytte 15.01.2021 3.0
492 Mylla [Åssjøvika] - Bislingen [Formoløypa] 13.01.2021 5.2
496 Myllsdammen - Belteren - Kalrasen 16.01.2021 1.8
1047 Myllsdammen - Bislingen [på veien] 16.01.2021 2.4
110 Myllsdammen - Flisbanen [Grønntjernløypa] 15.01.2021 2.2
346 Myllsdammen - Trantjern [Myllsliveien] 16.01.2021 4.7
220 Myllsdammen - Trantjern [over vannet] 16.01.2021 4.5
1369 Ringen - Kalvsjø 15.01.2021 1.5
1452 Ringen - Lunner barneskole 15.01.2021 1.5
992 Roa - Kalvsjø 27.01.2019 3.4
1360 Roa - Ringen 27.01.2019 3.1
1622 Sand - Lunner stasjon - Flatla 00.00. 0 2.9
497 Stormyra - Jonsrud - Svea Sportshytte 25.12.2019 3.0
996 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Bjønnputten - Svesvika 15.01.2021 2.5
748 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Sørlibakkene - Stormyra 15.01.2021 2.7
343 Svea - Svesvika [over vannet] 15.01.2021 1.1
109 Svea Sportshytte - Svea 09.04.2020 1.5
997 Svea Sportshytte - Svea (Nordstrand) [maskinløype] 13.01.2021 2.0
994 Svesvika - Belteren - Kalrasen 15.01.2021 1.5
993 Svesvika - Kanalen - Myllsdammen 15.01.2021 1.8
352 Trantjern - Ballangrudsæterhøgda - Stormyra 15.01.2021 5.8
347 Trantjern - Mylla [over vannet] - Brattvoll 16.01.2021 3.0
504 Trantjern - Ølja - Tverrsjøstallen 15.01.2021 3.5
341 Åssjøveien - Fuglemyra - Åssjøveien 15.01.2021 1.2
Svartbekken - Bislingen
Fra Vestbygda (Svartbekken) og opp til Bislingflaka
353 Bislingen - Folaputten - Svartbekktjern 10.02.2019 2.2
104 Bislingen - Grønntjern 15.01.2021 1.7
103 Bislingen rundløype 16.01.2021 3.0
1127 Flisbanen - Svartbekktjern - Grønntjern [Grønntjernløypa] 15.01.2021 3.1
452 Grønntjernsrunden 25.02.2015 14.9
1415 Skillemyra - Grønntjernveien 15.01.2021 2.0
101 Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingdammen 15.01.2021 6.0
451 Svartbekken - Teigemyra - Flisbanen 15.01.2021 1.9
344 Svartbekktjern - Rajebråthytta 19.01.2019 1.9
Jevnaker
Beskrivelse kommer
1372 Halvorsrud - Stormyra 14.01.2021 3.4
1371 Kinge - Vangen - Halvorsrud 25.12.2019 2.1
1479 Kinge skileik 14.01.2021 0.5
1478 Kingerunden 14.01.2021 4.7
1476 Klinkenberg - Kinge 20.12.2019 4.9
1477 Klinkenberg lysløype 20.12.2019 1.2
1370 Myrskogen - Vangen - Halvorsrud 14.01.2021 2.4
1475 Myrskogen skianlegg - konkurranseløyper 14.01.2021 3.8
498 Prestmoen - Klinkenberg 22.03.2019 2.5
1481 Ragnhildrud - Kinge 14.01.2021 2.0
1480 Ragnhildrud skileik 14.01.2021 0.7
Tverrsjøen - Gjerdingen
Tverrsjøen - Sinnerdalen - Gjerdingen
1181 Elgstøa - Sandvikshytta 15.01.2021 4.0
354 Gjerdingdammen - Almedalskoia - Daltjuvmana - Stålmyra 26.12.2019 9.5
102 Gjerdingdammen - Gjerdingen - Kalvedalen [over vannet] 06.04.2018 4.4
1058 Gjerdingdammen - Grimsvann - Store Daltjuven 15.03.2019 3.8
453 Gjerdingdammen - Rajebråthytta - Kalvedalen [på veien] 15.01.2021 6.8
631 Gjerdingdammen - Snøploghøgda 15.01.2021 2.5
1182 Gjerdingen N - Elgstøa [Kaldputten] 15.03.2019 2.4
221 Gjerdingen rundt 15.01.2021 10.9
222 Snøploghøgda - Karidalen - Store Daltjuven 28.03.2020 2.9
1592 Tverrsjøstallen - Abrahamsvika - Holoaseter 27.12.2020 2.8
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] 05.03.2020 4.9
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen 06.03.2020 4.6
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) 29.03.2019 6.0
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera 01.01.2021 3.0
223 Tverrsjøstallen - Tverrsjøen - Holoaseter (over vannet) 29.03.2019 2.5
1144 Tverrsjøstallen – Kalvedalen 29.03.2019 2.2
236 Ølja rundt 03.03.2020 7.0
Spålen - Katnosa - Sandungen
Kjerneområdet av Nordmarka nord, med Spålen-Katnosa reservatet i midten
1587 Fagervann - Auretjern 15.01.2021 1.9
98 Fagervann - Spålsveien - Storflåtan dam 14.01.2021 4.3
100 Finnstad - Katnosa - Sandvikshytta [over vannet] 29.03.2019 4.0
471 Finnstad - Spålen Ø 21.03.2019 2.6
1591 Holoaseter - Katnosa - Sandvikshytta (over vannet) 13.03.2020 4.6
105 Katnosdammen - Sandungen - Kikutstua 15.01.2021 11.7
1183 Sandvikshytta - Katnosa - Katnosdammen [over vannet] 15.01.2021 1.7
112 Sandvikshytta - Katnosa - Spålen Ø [over vannet] 13.03.2020 3.0
808 Sandvikshytta - Snøploghøgda 15.01.2021 2.5
1132 Sinnerdalen - Finnstad 30.12.2020 1.9
1589 Spålen N - Auretjern 05.03.2020 0.6
1590 Spålen N - Finnstad 00.00. 0 1.4
391 Spålen N - Spålen Ø [over vannet] 13.03.2020 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern 13.03.2020 2.1
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen 13.03.2020 7.0
1139 Store Sinnera - Auretjern 15.01.2021 2.1
173 Vesle Sandungen - Store Sandungen [over isen] 19.03.2019 1.5
Kikut og omegn
Syd til Kobberhaugen, vest til Langlia og nord til Sandungen
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] 12.03.2020 3.6
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård 19.03.2019 3.1
355 Manntjern - Bjønnputten - Hakkloa 15.03.2019 4.0
359 Vesle Sandungen - Knappa 13.03.2020 1.3
963 Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia 29.03.2019 1.8
Hakadal - Nittedal
Beskrivelse kommer
1148 Elnes - Mattismyr 20.03.2019 1.7
406 Mattismyr - Delebekken 06.03.2020 5.4
1279 Nordvannet - Elvann - Langvann - Delebekken 07.04.2018 4.5
1044 Stålmyra - Hakkloa - Kikutstua 06.03.2020 8.9
449 Stålmyra - Trehørningen - Delebekken 11.01.2021 6.6
1281 Trehørningen - Askeren - Delebekken 24.01.2019 1.6
1278 Trehørningen - Fuglemyra - Gørjefløyta - Helgeren 05.03.2019 2.2
639 Trehørningen - Helgeren dam 19.03.2019 4.0
Grindvoll
Beskrivelse kommer
1459 Lunner - Lunner barneskole 15.01.2021 1.6
1458 Lunner - Ringen 15.01.2021 0.7

126 løyper vist, totalt 440.1 km.