Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Nordmarka nord

Skiforeningens maskin i området preparerer fra henholdsvis Kikut eller Katnosa i syd, Kalvedalen/Trantjern i vest, Bislingen/Mylla/Grua i nord og Harestua/Stryken/Hakkloa/Mago "Holmenkollmarsjen "Elvann Delebekken og Helgeren i øst.

Løypemaskin og scooter er stasjonert på Stryken og preparering starter normalt herfra i retning Svartbekken.

Lysløypa på Harestua prepareres til kveldstrening onsdag og torsdag.

Noen av de mest snøsikre løypene i Marka går på ubrøytede skogsbilveier, og i dette området kan vi ha mange mil med løyper på skogsbilveiene som ofte ligger ubrøytet til glede for friluftslivet. Svartbekken - Kalvedalen 12,5 km. Harestua - Skillingen Gjerdingen - Sandungskalven og Katnosa mm.

Mylla Løypeforening preparerer området Trantjern i vest, Svea i nord og Mylla i øst.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Nordmarka nord
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Ringkollen og omegn
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] 18.01.2019 2.9
Stryken - Harestua
934 Harestua - Pipera - Buvann 27.03.2018 9.0
384 Harestua - Råsjøkrysset 21.01.2019 3.0
1046 Harestua - Stryken [Harestuvannet] 19.01.2019 4.6
301 Harestua - Svartbekken 17.03.2018 4.4
450 Harestua [skolen] - Furumo barnehage - Harestua 21.01.2019 2.4
111 Harestua [skolen] - Karterudvika - Store Skillingen 21.01.2019 5.0
350 Lysløypa på Harestua 21.01.2019 3.0
957 Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa) 17.01.2019 2.8
386 Råsjøkrysset - Morstadsetra - Råsjøen V 17.01.2019 3.6
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll 21.01.2019 7.0
108 Store Skillingen - Gjerdingsveien - Gjerdingdammen 17.01.2019 5.5
3 Store Skillingen - Nyseterveien - Svartvann - Gjerdingdammen 17.01.2019 7.5
1280 Store Skillingen - Nysetervika - Nordmarksveien 17.01.2019 1.5
754 Store Skillingen - Svartvann [Humpeløypa] 18.01.2019 2.4
107 Stryken - Nordvann - Trehørningen 07.04.2018 8.4
753 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen 19.01.2019 3.0
1045 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen [over isen] 17.01.2019 2.9
106 Stryken - Stålmyra 18.01.2019 4.5
752 Svartvann - Fjellsjøen 17.01.2019 2.2
Grua - Mylla - Roa
Fra Grua til Mylla vest og området nord for Mylla
1263 Brattvoll - Viggeren - Belteren 20.01.2019 1.3
1262 Brattvoll - Volla 18.01.2019 1.4
310 Grua - Auretjernsetra - Svartbekken 25.04.2018 4.3
349 Grua - Muttatjern - Svea - Svesvika 18.01.2019 4.8
348 Grua - Nysetra - Langvatnet 18.01.2019 4.0
345 Grønntjern - Gjerdingen N [Sandvika] 17.01.2019 1.8
995 Kalrasen - Skjerpeløkka - Stormyra 16.01.2019 1.8
1361 Kalvsjø - Halvorsrud 17.01.2019 3.7
351 Kalvsjø - Svea Sportshytte 17.01.2019 4.5
1453 Kalvsjøhagen 17.01.2019 1.1
755 Langvatnet - Dalasjøhøgda - Håkenstadsætra 18.01.2019 5.3
388 Langvatnet - Flåtatjern 18.01.2019 2.2
342 Lysløypa ved Svea Sportshytte 21.01.2019 3.0
496 Mylla dam - Belteren - Kalrasen 20.01.2019 1.8
1047 Mylla dam - Bislingen [på veien] 20.01.2019 2.4
110 Mylla dam - Flisbanen [Grønntjernløypa] 19.01.2019 2.2
220 Mylla dam - Trantjern [over vannet] 20.01.2019 4.5
346 Mylla dam - Trantjern [på veien] 20.01.2019 4.7
492 Mylla [Åssjøvika] - Bislingen [Formoløypa] 16.01.2019 5.2
1369 Ringen - Kalvsjø 18.01.2019 1.5
1452 Ringen - Lunner barneskole 17.01.2019 1.5
992 Roa - Kalvsjø 28.01.2018 3.4
1360 Roa - Ringen 28.01.2018 3.1
497 Stormyra - Jonsrud - Svea Sportshytte 21.01.2019 3.0
996 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Bjønnputten - Svesvika 20.01.2019 2.5
748 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Sørlibakkene - Stormyra 16.01.2019 2.7
343 Svea - Svesvika [over vannet] 20.01.2019 1.1
109 Svea Sportshytte - Svea 28.03.2018 1.5
997 Svea Sportshytte - Svea (Nordstrand) [maskinløype] 21.01.2019 2.0
994 Svesvika - Belteren - Kalrasen 20.01.2019 1.5
993 Svesvika - Kanalen - Mylla dam 18.01.2019 1.8
352 Trantjern - Ballangrudsæterhøgda - Stormyra 16.01.2019 5.8
347 Trantjern - Mylla [over vannet] - Brattvoll 20.01.2019 3.0
504 Trantjern - Ølja - Tverrsjøstallen 20.01.2019 3.5
341 Åssjøveien - Fuglemyra - Åssjøveien 19.01.2019 1.2
Svartbekken - Bislingen
Fra Vestbygda (Svartbekken) og opp til Bislingflaka
353 Bislingen - Folaputten - Svartbekktjern 13.04.2018 2.2
104 Bislingen - Grønntjern 09.01.2019 1.7
103 Bislingen rundløype 16.01.2019 3.0
1127 Flisbanen - Svartbekktjern - Grønntjern [Grønntjernløypa] 19.01.2019 3.1
452 Grønntjernsrunden 25.02.2015 14.9
1415 Skillemyra - Grønntjernveien 19.01.2019 2.0
101 Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingdammen 19.01.2019 6.0
451 Svartbekken - Teigemyra - Flisbanen 19.01.2019 1.9
344 Svartbekktjern - Rajebråthytta 19.01.2019 1.9
Jevnaker
1372 Halvorsrud - Stormyra 17.01.2019 3.4
1371 Kinge - Vangen - Halvorsrud 17.01.2019 2.1
1479 Kinge skileik 17.01.2019 0.5
1478 Kingerunden 17.01.2019 4.7
1476 Klinkenberg - Kinge 18.01.2019 4.9
1477 Klinkenberg lysløype 18.01.2019 1.2
1370 Myrskogen - Vangen - Halvorsrud 17.01.2019 2.4
1475 Myrskogen skianlegg – konkurranseløyper 22.04.2018 5.0
498 Prestmoen - Klinkenberg 08.03.2016 2.5
1481 Ragnhildrud - Kinge 17.01.2019 2.0
1480 Ragnhildrud skileik 18.01.2019 0.7
Tverrsjøen - Gjerdingen
Tverrsjøen - Sinnerdalen - Gjerdingen
1181 Elgstøa - Sandvikshytta 17.01.2019 4.0
354 Gjerdingdammen - Almedalskoia - Daltjuvmana - Stålmyra 18.01.2019 9.5
1058 Gjerdingdammen - Grimsvann - Store Daltjuven 06.04.2018 3.8
453 Gjerdingdammen - Rajebråthytta - Kalvedalen [på veien] 19.01.2019 6.8
631 Gjerdingdammen - Snøploghøgda 04.01.2019 2.5
102 Gjerdingdammen - [over vannet] - Kalvedalen 06.04.2018 4.4
1182 Gjerdingen N - Elgstøa [Kaldputten] 06.04.2018 2.4
221 Gjerdingen rundt 19.01.2019 10.9
222 Snøploghøgda - Karidalen - Store Daltjuven 03.05.2018 2.9
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] 20.01.2019 4.9
223 Tverrsjøstallen - Holoaseter - Sandvikshytta 20.01.2019 7.5
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen 19.01.2019 5.7
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) 20.01.2019 5.6
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera 19.01.2019 3.0
1144 Tverrsjøstallen – Kalvedalen 18.01.2019 2.2
236 Ølja rundt 18.01.2019 7.0
Spålen - Katnosa - Sandungen
Kjerneområdet av Nordmarka nord, med Spålen-Katnosa reservatet i midten
100 Finnstad - Sandvikshytta 20.01.2019 4.0
471 Finnstad - Spålen Ø 20.01.2019 2.6
105 Katnosdammen - Sandungen - Kikutstua 17.01.2019 11.7
1183 Sandvikshytta - Katnosdammen [over vannet] 17.01.2019 1.7
808 Sandvikshytta - Snøploghøgda 17.04.2018 2.5
112 Sandvikshytta - Spålen Ø 20.01.2019 3.0
1132 Sinnerdalen - Finnstad 20.01.2019 1.9
391 Spålen N - Spålen Ø [over vannet] 20.01.2019 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern 19.01.2019 2.1
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen 27.03.2018 7.0
1139 Store Sinnera - Auretjern - Spålen N 18.01.2019 2.5
173 Vesle Sandungen - Store Sandungen [over isen] 14.03.2018 1.5
Kikut og omegn
Syd til Kobberhaugen, vest til Langlia og nord til Sandungen
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] 17.01.2019 3.6
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård 06.04.2018 3.1
355 Manntjern - Bjønnputten - Hakkloa 04.04.2018 4.0
359 Vesle Sandungen - Knappa 27.03.2018 1.3
963 Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia 26.01.2018 1.8
Hakadal - Nittedal
1148 Elnes - Mattismyr 17.01.2019 1.7
399 Holmetjern - Gørjahytta 22.03.2018 2.6
406 Mattismyr - Delebekken 17.01.2019 5.4
1279 Nordvannet - Elvann - Langvann - Delebekken 07.04.2018 4.5
1044 Stålmyra - Hakkloa - Kikutstua 18.01.2019 8.9
449 Stålmyra - Trehørningen - Delebekken 18.01.2019 6.6
1281 Trehørningen - Askeren - Delebekken 07.04.2018 1.6
1278 Trehørningen - Fuglemyra - Gørjefløyta - Helgeren 07.04.2018 2.2
639 Trehørningen - Helgeren dam 07.04.2018 4.0
Grindvoll
1459 Lunner - Lunner barneskole 18.01.2019 1.6
1458 Lunner - Ringen 18.01.2019 0.7

119 løyper vist, totalt 431 km.