Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Nordmarka syd

Skiforeningen har 3 maskiner i dette området:

Kikut: området omfatter Nordmarkskapellet/Aurtjern/Skjærsjødammen i syd, Elveli (Sørkedalen) og Heikampen/v. Sandungen/Spålen i vest, henholdsvis Kikut/Katnosa i nord og Hakadal i nordøst. 2 Løypemaskiner og scootere er stasjonert på Kikut og preparering starter herfra i retning Nordmarkskapellet eller Sørkedalen og Hakadal.

Nittedal-Hakadal: Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Nittedal/Ørfiske i syd, Holmetjern i vest og Delebekken i nord. Løypemaskinen er stasjonert på Nittedal IL’s klubbhus og kjøres av Nittedal IL på oppdrag fra Skiforeningen. Preparering starter herfra i retning Ørfiske. Lysløypa i Nittedal prepareres normalt hver dag så lenge det er skiføre.

I tillegg preppes løypene rundt Varingskollen av alpinanlegget i samarbeid med Hakadal IL.

Oslo kommune Bymiljøetaten preparerer fra Holmenkollen i syd, Bogstadvannet Ø i vest, Nordmarkskapellet/Aurtjern i nord og Skjærsjødammen/Skar i øst. Bymiljøetaten preparerer lysløypene på Bogstad, i Tryvannsåsen, Holmenkollen-Frognerseteren-Ullevålseter-Sognsvann.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Nordmarka syd
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Spålen - Katnosa - Sandungen
Kjerneområdet av Nordmarka nord, med Spålen-Katnosa reservatet i midten
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen 13.03.2020 7.0
Holmenkollen Riksanlegg
Beskrivelse kommer
23 Gamle 50'n 01.03.2018 25.0
115 Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua] 11.03.2020 2.8
512 Holmenkollen konkurranseløyper 10 km 12.04.2019 16.7
114 Holmenkollen konkurranseløyper 5 km 26.03.2020 5.0
511 Holmenkollen konkurranseløyper 8,3 km 11.03.2020 3.3
Frognerseteren - Bogstad
Beskrivelse kommer
510 3 og 5 km i Frognerseteråsen 03.12.2019 4.1
124 Aurtjern - Bjørnsjøhelvete - Kikutstua 28.12.2019 8.8
125 Aurtjern - Lørenseter - Kobberhaughytta 28.12.2019 4.0
275 Aurtjern - Langmyr [Nordmarkskapellet] 05.03.2020 2.1
713 Bjordammen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 05.03.2020 1.4
313 Bogstad - Bjørnsgard 15.02.2019 2.4
314 Bogstad - Lathus 15.03.2019 1.9
700 Bogstad badeplass - Strømsbråtan 18.03.2019 1.3
2 Frognerseteren - Heggehullet 22.03.2020 1.4
377 Frønsvollstråkka - Skjennungen 03.04.2019 2.5
370 Frønsvollstråkka - Skjennungstua 13.03.2020 2.0
1273 Frønsvollstråkka - Ullevålseter - Rakkeseter - Frønsvollstråkka [16,7 km-sløyfa] 13.03.2020 7.3
1231 Heggehullet - Fossekneika - Skjennungen 10.12.2019 2.2
361 Heggehullet - Marimyr - Skjennungen 27.03.2020 2.0
1230 Heggehullet - Maristua - Skjennungen 13.03.2020 2.1
24 Heggehullet - Tryvannstua 25.03.2020 1.8
698 Huseby - Bogstad 14.03.2019 3.0
119 Langmyr [Nordmarkskapellet] - Kobberhaughytta - Appelsinhaugene - Kikutstua 13.03.2020 7.8
376 Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua 22.03.2020 3.0
210 Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter 11.03.2020 4.6
701 Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern 12.03.2020 1.5
1 Lysløypa i Frognerseteråsen 12.03.2020 6.4
21 Lysløypa i Husebyskogen 05.02.2018 5.0
116 Lysløypa Midtstuen - Frognerseteren (Heftyeveien) 20.12.2019 2.5
699 Lysløypa ved Bogstad (handicapløype) 18.03.2019 2.7
369 Lysløypa Voksenkollen - Tryvannstua (Nedre Skomakerløype) 27.03.2020 2.5
1229 Rundmyr - Langmyr 13.03.2020 0.5
234 Rundmyr [Nordmarkskapellet] - Studenterhytta - Glåmene - Kikutstua 02.03.2020 8.1
362 Skjennungen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 06.03.2020 1.6
360 Skådalen - Frønsvollstråkka (Skådalsløypa) 05.03.2020 2.8
269 Strømsbråtan - Tryvannstua 05.03.2020 3.7
396 Tryvannstua - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 20.10.2020 1.8
702 Voksenkollen - Øvresetertjern 22.03.2020 1.5
747 Øvresetertjern tilførselsesløyper 02.03.2020 2.0
Sognsvann - Ullevålseter
Beskrivelse kommer
1435 Gaustad - Tuggerud 22.03.2019 1.3
118 Lysløypa Sognsvann - Ullevålseter [Sognsvann øst] 06.03.2020 5.3
1527 Nedre Blanksjø - Store Åklungen (Midtløypa) 21.03.2019 2.3
712 Skjærsjødammen - Aurtjern 06.03.2020 1.6
235 Skjærsjødammen - Rottungen - Fortjern - Kikutstua 01.04.2019 10.6
1375 Skjærsjødammen - Ullevålseter 06.03.2020 1.1
960 Skjærsjøen - Kamphaug - Rottungen 18.03.2019 4.0
371 Sognsvann - Blanksjø - Hammeren (Ankerveien) 25.12.2019 4.3
705 Sognsvann - Blanksjø - Ullevålseter 21.03.2019 5.5
302 Sognsvann - Frønsvollstråkka (Måneskinnsløypa) 27.12.2019 3.7
1272 Sognsvann - Lille Åklungen - Ullevålseter [Sognsvann vest] 04.03.2020 5.9
303 Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter [Sognsvann vest] 04.03.2020 5.5
711 Sognsvann snøpark 04.12.2019 1.4
583 Tuggerud - Sognsvann 04.12.2019 1.2
799 Ullevålseter - Aurtjern 05.03.2020 1.0
274 Ullevålseter - Skjennungen - Tryvannstua 22.03.2020 4.0
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
Beskrivelse kommer
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia 14.03.2020 7.4
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia 13.03.2020 8.0
363 Elveli - Finnerud 19.03.2019 2.8
121 Elveli - Hansemyr - Fyllingen gård (Heikampveien) 05.03.2020 9.1
74 Fjølhytta - Søttjerndalen 13.03.2020 3.3
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] 03.04.2020 1.9
438 Fløyta - Vensåsseter 05.03.2020 2.4
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Lauvliflaka 03.04.2020 3.2
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia 19.03.2020 3.6
232 Galemyr - Skrubbdal 30.03.2019 3.3
213 Galemyr - Stormyra 30.03.2019 1.2
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] 16.03.2020 1.5
1210 Holmenkollmarsjtraseen 25 km 01.04.2019 25.0
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km 19.03.2019 54.0
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra 12.03.2020 3.2
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter 03.04.2020 5.9
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] 28.03.2020 1.8
356 Konkurranseløypa i Sørkedalen 2 km [lysløypa] 19.03.2020 1.5
1400 Konkurranseløype Sørkedalen [2 km] 18.03.2019 2.1
1606 Kringla - Langlia 00.00. 0 1.0
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Skamræk 21.03.2019 9.1
1119 Langlia - Kveldrostjern 28.03.2020 2.3
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia 13.03.2020 6.9
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset 14.03.2020 3.2
73 Lysedammene - Moliksåsen 21.03.2019 1.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern 20.03.2019 8.3
1151 Moliksåsen - Kringla 21.03.2019 4.9
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] 21.03.2019 1.0
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 04.04.2019 8.2
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen 21.03.2019 5.1
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 28.03.2020 3.8
4 Skansebakken - Lysedammene 14.03.2020 3.8
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] 20.03.2019 4.1
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta 14.03.2020 4.9
1128 Skansebakken - Sørkedalen skole 03.03.2020 2.4
218 Skrubbdal - Fløyta 08.12.2019 2.6
71 Storebekkhytta - Dammyra 02.04.2020 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen 12.03.2020 2.3
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 03.04.2020 4.4
1143 Svarten N - Kringla 28.03.2020 3.6
392 Svarten N - Spålen Ø 29.03.2019 4.5
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 20.03.2020 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] 23.03.2020 4.2
703 Wyllerløypa - Bjordammen 05.03.2020 1.5
Kikut og omegn
Syd til Kobberhaugen, vest til Langlia og nord til Sandungen
1205 Abbortjern - Kikutstua [over Bjørnsjøen] 13.03.2020 2.2
375 Bjørnholt - Tiurleiken - Fortjern - Kikutstua 28.03.2018 6.0
378 Deledalsveien - Tjuvdalen - Bjørnebergveien 28.03.2020 7.0
122 Finnerud - Glåmene - Kikutstua 18.03.2019 6.0
242 Finnerud - Heikampen - Smedmyra 14.03.2019 6.2
364 Finnerud - Kobberhaughytta 05.03.2020 2.3
123 Finnerud - Studenterhytta 18.03.2019 2.0
962 Finnerud - Svartor - Grøttumsflaka - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 08.03.2019 3.1
1271 Fyllingen gård - Kikutstua 20.03.2020 1.0
379 Kikutstua - Kroktjern - Kikuttoppen - Fyllingen gård 08.03.2019 7.5
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] 12.03.2020 3.6
986 Kobberhaugsmyra - Andtjern - Blankvann - Aurtjernbekken 15.03.2019 1.5
1266 Kveldrostjern - Knappa 28.03.2020 1.1
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård 19.03.2019 3.1
355 Manntjern - Bjønnputten - Hakkloa 15.03.2019 4.0
955 Sakristjern - Bjørnebergveien 19.03.2019 0.8
494 Smedmyra - Kveldrostjern 13.03.2020 1.8
985 Sulutjern - Kobberhaugstjern - Kobberhaughytta 28.02.2019 1.7
954 Sulutjern - Sakristjern [Deledalsveien] 30.03.2020 1.3
359 Vesle Sandungen - Knappa 13.03.2020 1.3
963 Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia 29.03.2019 1.8
1269 Østre Fyllingen syd - Fyllingen gård [over isen] 04.03.2020 1.5
1270 Østre Fyllingen vest - Fyllingen gård [over isen] 04.03.2020 0.7
Maridalen
Beskrivelse kommer
178 Damputtbekken - Sandermosen 04.03.2020 1.9
675 Dausjøen - Mobekken 17.03.2019 1.4
961 Hammeren - Fagervann - Øyungen 06.02.2015 5.9
1473 Hammeren - Lyberga - Øyungen 19.03.2019 5.9
678 Hammeren - Sander 16.12.2019 3.3
127 Hammeren - Skar 26.03.2019 4.4
708 Hammeren - Skjærsjødammen 25.12.2019 2.8
660 Kjelsås - Monsetangen 04.03.2020 2.4
777 Kjelsås - Sander 04.03.2020 3.4
680 Konkurranseløype Kjelsås 19.03.2019 1.0
22 Langmyrgrenda - Nedre Blanksjø 22.03.2019 2.1
603 Lysløypa Brekke - Låkeberget 25.12.2019 2.3
707 Lysløypa Korsvoll - Låkeberget 25.12.2019 2.6
148 Lysløypa Langsetløkka - Kringla vest 26.03.2019 1.2
126 Lysløypa Låkeberget - Hammeren 25.12.2019 1.7
706 Lysløypa på Korsvoll 13.03.2019 2.2
147 Lysløypa på Langsetløkka (konkurranseløype) 26.03.2019 1.1
674 Mobekken - Finntjern [Tømte] 17.03.2019 6.3
661 Monsetangen - Damputtbekken 06.03.2020 1.0
662 Monsetangen - Myrvang 26.03.2019 0.7
145 Movatn - Burås - Sinober 04.03.2020 3.0
129 Movatn - Finntjern [Tømte] 09.03.2013 6.0
433 Movatn - Finntjern [Tømte] (veien) 04.03.2020 5.1
672 Movatn - Skillingsdalen 04.03.2020 2.5
676 Sander - Dausjøen 17.03.2019 1.5
677 Sander - Monsetangen 06.03.2020 1.6
550 Sandermosen - Skillingsdalen 04.03.2020 2.5
709 Skar - Øyungen (vestlig) 04.03.2020 2.3
141 Skillingsdalen - Sinober 04.03.2020 2.6
367 Øyungen - Gåslungen - Myrtjern - Kikutstua 15.03.2019 8.4
366 Øyungen - Kalvsjøen - Gørjahytta 15.03.2019 4.9
365 Øyungen - Rottungen - Bjørnholt - Kikutstua 15.03.2019 8.5
1516 Øyungen - Øyungslia - Rottungen 05.04.2019 4.4
Parker og grøntområder
Beskrivelse kommer
1469 Ballerud golf 20.02.2019 1.4
1466 Bærum idrettspark 20.02.2019 1.4
1235 Frognerparken 22.02.2019 2.4
1468 Gjønnesjordet 10.03.2019 1.3
1457 Hengsengen med forbindelse til Oscarshallskogen 10.03.2019 4.0
1241 Lysløypa på Brannfjell 19.03.2019 2.0
1454 Musejordet 23.03.2019 0.9
1234 Rundløype Holmendammen 01.03.2019 1.1
1240 Rundløype på Ekebergsletta 19.03.2019 2.4
1242 Rundløype ved Nordre Abildsø gård 08.02.2019 1.3
1236 Rundløype Voldsløkka 29.01.2019 0.8
1450 Slottsparken 25.02.2018 1.0
1474 Storøya 14.02.2019 2.0
1456 Søndre Hansebakkjordet 23.03.2019 1.0
1455 Thulstrup og Nordre Hansebakkjordet 20.03.2019 2.0
1237 Torshovdalen 06.02.2019 1.7
1238 Tøyenparken 12.02.2019 1.5
1239 Valle Hovin 08.02.2019 1.0
1470 Veritasjordet 14.02.2019 1.1
Hakadal - Nittedal
Beskrivelse kommer
131 Delebekken - Kikutstua 12.03.2020 11.0
1148 Elnes - Mattismyr 20.03.2019 1.7
435 Fløyta - Finntjern [Tømte] 08.04.2020 3.3
434 Fløyta - Holmetjern - Delebekken 06.03.2020 3.5
436 Fløyta - Kalvsjøen - Gørjahytta 13.03.2020 3.5
1482 Fredrikstad - Fløyta 06.03.2020 2.1
1110 Gaustadmåsan - Holterkollen 28.01.2019 3.6
736 Glitre - Aas gård [Nittedal på langs] 27.03.2019 4.5
1275 Gørjahytta - Raudmyr - Helgeren dam 15.03.2019 2.9
399 Holmetjern - Gørjahytta 16.03.2019 2.6
374 Lysløypa i Nittedal 07.03.2020 4.0
1146 Lysløypa i Varingskollen 07.03.2020 3.6
1147 Lysløypa i Varingskollen - Mattismyr 04.04.2019 1.8
406 Mattismyr - Delebekken 06.03.2020 5.4
465 Slattum - Gaustadmåsan [Nittedal på langs] 22.03.2019 4.6
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] 27.03.2019 3.6
158 Spenningsby - Spikertjernhytta 23.03.2019 3.5
741 Svenskemyra - Varingskollen 09.03.2019 3.0
373 Svenskemyra - Ørfiske - Fredrikstad 15.03.2019 2.0
130 Sørlitangen - Movatn 07.03.2020 4.6
372 Sørlitangen - Skåltjern - Svenskemyra 07.03.2020 2.9
128 Sørlitangen - Ørfiske - Fredrikstad 29.03.2019 3.0
742 Sørlitangen - Ørfiske - Greveveien - Svenskemyra 20.03.2019 5.1
740 Tumyrhaugen - Høldippeldammen - Svenskemyra 07.03.2020 3.0
368 Varingskollen - Holmetjern 09.03.2019 4.4
1433 Varingskollen lysløypa - Varingskollen [Familieløypa] 07.03.2020 4.0
1145 Varingskollen stasjon - lysløypa 07.03.2020 0.6
1111 Vågedammen - Sørskogen 14.03.2019 4.3

203 løyper vist, totalt 777.2 km.