Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Nordmarka syd

Skiforeningen har 3 maskiner i dette området:

Kikut: området omfatter Nordmarkskapellet/Aurtjern/Skjærsjødammen i syd, Elveli (Sørkedalen) og Heikampen/v. Sandungen/Spålen i vest, henholdsvis Kikut/Katnosa i nord og Hakadal i nordøst. 2 Løypemaskiner og scootere er stasjonert på Kikut og preparering starter herfra i retning Nordmarkskapellet eller Sørkedalen og Hakadal.

Nittedal-Hakadal: Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Nittedal/Ørfiske i syd, Holmetjern i vest og Delebekken i nord. Løypemaskinen er stasjonert på Nittedal IL’s klubbhus og kjøres av Nittedal IL på oppdrag fra Skiforeningen. Preparering starter herfra i retning Ørfiske. Lysløypa i Nittedal prepareres normalt hver dag så lenge det er skiføre.

I tillegg preppes løypene rundt Varingskollen av alpinanlegget i samarbeid med Hakadal IL.

Oslo kommune Bymiljøetaten preparerer fra Holmenkollen i syd, Bogstadvannet Ø i vest, Nordmarkskapellet/Aurtjern i nord og Skjærsjødammen/Skar i øst. Bymiljøetaten preparerer lysløypene på Bogstad, i Tryvannsåsen, Holmenkollen-Frognerseteren-Ullevålseter-Sognsvann.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Nordmarka syd
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Spålen - Katnosa - Sandungen
Kjerneområdet av Nordmarka nord, med Spålen-Katnosa reservatet i midten
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen 27.03.2018 7.0
Holmenkollen Riksanlegg
23 Gamle 50'n 01.03.2018 25.0
115 Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua] 13.01.2019 2.8
512 Holmenkollen konkurranseløyper 10 km 18.12.2018 16.7
114 Holmenkollen konkurranseløyper 5 km 15.01.2019 5.0
511 Holmenkollen konkurranseløyper 8,3 km 13.01.2019 3.3
Frognerseteren - Bogstad
510 3 og 5 km i Frognerseteråsen 10.01.2019 4.1
124 Aurtjern - Bjørnsjøhelvete - Kikutstua 18.01.2019 8.8
125 Aurtjern - Lørenseter - Kobberhaughytta 13.04.2018 4.0
275 Aurtjern - Langmyr [Nordmarkskapellet] 21.01.2019 2.1
713 Bjordammen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 11.01.2019 1.4
313 Bogstad - Bjørnsgard 22.01.2019 2.4
314 Bogstad - Lathus 22.01.2019 1.9
700 Bogstad badeplass - Strømsbråtan 18.01.2019 1.3
2 Frognerseteren - Heggehullet 21.01.2019 1.4
377 Frønsvollstråkka - Skjennungen 08.01.2019 2.5
370 Frønsvollstråkka - Skjennungstua 08.01.2019 2.0
1273 Frønsvollstråkka - Ullevålseter - Rakkeseter - Frønsvollstråkka [16,7 km-sløyfa] 18.01.2019 7.3
1231 Heggehullet - Fossekneika - Skjennungen 21.01.2019 2.2
361 Heggehullet - Marimyr - Skjennungen 21.01.2019 2.0
1230 Heggehullet - Maristua - Skjennungen 21.01.2019 2.1
24 Heggehullet - Tryvannstua 21.01.2019 1.8
698 Huseby - Bogstad 18.01.2019 3.0
119 Langmyr [Nordmarkskapellet] - Kobberhaughytta - Appelsinhaugene - Kikutstua 16.01.2019 7.8
376 Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua 21.01.2019 3.0
210 Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter 21.01.2019 4.6
701 Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern 21.01.2019 1.5
1 Lysløypa i Frognerseteråsen 21.01.2019 6.4
21 Lysløypa i Husebyskogen 05.02.2018 5.0
116 Lysløypa Midtstuen - Frognerseteren (Heftyeveien) 21.01.2019 2.5
699 Lysløypa ved Bogstad (handicapløype) 18.01.2019 2.7
369 Lysløypa Voksenkollen - Tryvannstua (Nedre Skomakerløype) 21.01.2019 2.5
1229 Rundmyr - Langmyr 21.01.2019 0.5
234 Rundmyr [Nordmarkskapellet] - Studenterhytta - Glåmene - Kikutstua 09.01.2019 8.1
362 Skjennungen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 11.01.2019 1.6
360 Skådalen - Frønsvollstråkka (Skådalsløypa) 18.01.2019 2.8
269 Strømsbråtan - Tryvannstua 18.01.2019 3.7
396 Tryvannstua - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 21.01.2019 1.8
702 Voksenkollen - Øvresetertjern 21.01.2019 1.5
747 Øvresetertjern tilførselsesløyper 12.03.2018 2.0
Sognsvann - Ullevålseter
1435 Gaustad - Tuggerud 16.01.2019 1.3
118 Lysløypa Sognsvann - Ullevålseter [Sognsvann øst] 22.01.2019 5.3
712 Skjærsjødammen - Aurtjern 21.01.2019 1.6
235 Skjærsjødammen - Rottungen - Fortjern - Kikutstua 16.01.2019 10.6
1375 Skjærsjødammen - Ullevålseter 22.01.2019 1.1
960 Skjærsjøen - Kamphaug - Rottungen 14.02.2015 4.0
371 Sognsvann - Blanksjø - Hammeren (Ankerveien) 22.01.2019 4.3
705 Sognsvann - Blanksjø - Ullevålseter 18.12.2018 5.5
302 Sognsvann - Frønsvollstråkka (Måneskinnsløypa) 18.01.2019 3.7
1272 Sognsvann - Lille Åklungen - Ullevålseter [Sognsvann vest] 21.01.2019 5.9
303 Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter [Sognsvann vest] 21.01.2019 5.5
711 Sognsvann snøpark 22.01.2019 1.4
583 Tuggerud - Sognsvann 22.01.2019 1.2
799 Ullevålseter - Aurtjern 21.01.2019 1.0
274 Ullevålseter - Skjennungen - Tryvannstua 21.01.2019 4.0
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia 17.01.2019 7.4
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia 23.03.2018 8.0
363 Elveli - Finnerud 19.01.2019 2.8
121 Elveli - Hansemyr - Fyllingen gård (Heikampveien) 16.01.2019 9.1
74 Fjølhytta - Søttjerndalen 23.03.2018 3.3
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] 22.01.2019 1.9
438 Fløyta - Vensåsseter 17.01.2019 2.4
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Løvlia 18.01.2019 4.6
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia 18.01.2019 3.6
232 Galemyr - Skrubbdal 18.01.2019 3.3
213 Galemyr - Stormyra 18.01.2019 1.2
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] 17.01.2019 1.5
1210 Holmenkollmarsjtraseen 25 km 08.01.2019 25.0
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km 06.04.2018 54.0
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra 11.04.2018 3.2
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter 18.01.2019 5.9
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] 17.01.2019 1.8
356 Konkurranseløypa i Sørkedalen 2 km [lysløypa] 21.01.2019 1.5
1400 Konkurranseløype Sørkedalen [2 km] 10.04.2018 2.1
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Skamræk 27.03.2018 9.1
1119 Langlia - Kveldrostjern 17.01.2019 2.6
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia 27.03.2018 6.9
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset 18.01.2019 3.2
73 Lysedammene - Moliksåsen 27.03.2018 1.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern 27.03.2018 8.3
1151 Moliksåsen - Kringla 27.03.2018 4.9
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] 27.03.2018 1.0
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 18.01.2019 8.2
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen 27.03.2018 5.1
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 22.01.2019 3.8
4 Skansebakken - Lysedammene 18.01.2019 3.8
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] 27.03.2018 4.1
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta 17.01.2019 4.9
1128 Skansebakken - Sørkedalen skole 21.01.2019 2.4
218 Skrubbdal - Fløyta 19.01.2019 2.6
71 Storebekkhytta - Dammyra 17.01.2019 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen 18.01.2019 2.3
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 22.01.2019 4.4
1143 Svarten N - Langlia 17.01.2019 4.2
392 Svarten N - Spålen Ø 27.03.2018 4.5
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 22.01.2019 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] 17.01.2019 4.2
703 Wyllerløypa - Bjordammen 09.01.2019 1.5
Kikut og omegn
Syd til Kobberhaugen, vest til Langlia og nord til Sandungen
1205 Abbortjern - Kikutstua [over Bjørnsjøen] 16.01.2019 2.2
375 Bjørnholt - Tiurleiken - Fortjern - Kikutstua 28.03.2018 6.0
378 Deledalsveien - Tjuvdalen - Bjørnebergveien 16.01.2019 7.0
122 Finnerud - Glåmene - Kikutstua 19.01.2019 6.0
242 Finnerud - Heikampen - Smedmyra 29.03.2018 6.2
364 Finnerud - Kobberhaughytta 08.01.2019 2.3
123 Finnerud - Studenterhytta 15.04.2018 2.0
962 Finnerud - Svartor - Grøttumsflaka - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 29.03.2018 3.1
1271 Fyllingen gård - Kikutstua 18.01.2019 1.0
379 Kikutstua - Kroktjern - Kikuttoppen - Fyllingen gård 06.04.2018 7.5
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] 17.01.2019 3.6
986 Kobberhaugsmyra - Andtjern - Blankvann - Aurtjernbekken 29.03.2018 1.5
1266 Kveldrostjern - Knappa 17.01.2019 1.1
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård 06.04.2018 3.1
355 Manntjern - Bjønnputten - Hakkloa 04.04.2018 4.0
955 Sakristjern - Bjørnebergveien 29.03.2018 0.8
494 Smedmyra - Kveldrostjern 27.03.2018 1.8
985 Sulutjern - Kobberhaugstjern - Kobberhaughytta 27.03.2018 1.7
954 Sulutjern - Sakristjern [Deledalsveien] 16.01.2019 1.3
359 Vesle Sandungen - Knappa 27.03.2018 1.3
963 Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia 26.01.2018 1.8
1269 Østre Fyllingen syd - Fyllingen gård [over isen] 16.01.2019 1.5
1270 Østre Fyllingen vest - Fyllingen gård [over isen] 16.01.2019 0.7
Maridalen
178 Damputtbekken - Sandermosen 21.01.2019 1.9
675 Dausjøen - Mobekken 11.01.2019 1.4
961 Hammeren - Fagervann - Øyungen 06.02.2015 5.5
1473 Hammeren - Lyberga - Øyungen 22.03.2018 5.3
678 Hammeren - Sander 16.01.2019 3.3
127 Hammeren - Skar 16.01.2019 4.4
708 Hammeren - Skjærsjødammen 22.01.2019 2.8
660 Kjelsås - Monsetangen 21.01.2019 2.4
777 Kjelsås - Sander 16.01.2019 3.4
680 Konkurranseløype Kjelsås 13.03.2018 1.0
22 Langmyrgrenda - Nedre Blanksjø 22.04.2018 2.1
603 Lysløypa Brekke - Låkeberget 22.01.2019 2.3
707 Lysløypa Korsvoll - Låkeberget 22.01.2019 2.6
148 Lysløypa Langsetløkka - Kringla vest 21.01.2019 1.2
126 Lysløypa Låkeberget - Hammeren 22.01.2019 1.7
706 Lysløypa på Korsvoll 31.03.2018 2.2
147 Lysløypa på Langsetløkka (konkurranseløype) 21.01.2019 1.1
674 Mobekken - Finntjern [Tømte] 11.01.2019 6.3
661 Monsetangen - Damputtbekken 21.01.2019 1.0
662 Monsetangen - Myrvang 11.01.2019 0.7
145 Movatn - Burås - Sinober 16.04.2018 3.0
129 Movatn - Finntjern [Tømte] 29.03.2013 6.0
433 Movatn - Finntjern [Tømte] (veien) 21.01.2019 5.1
672 Movatn - Skillingsdalen 21.01.2019 2.5
676 Sander - Dausjøen 08.01.2019 1.5
677 Sander - Monsetangen 16.01.2019 1.6
550 Sandermosen - Skillingsdalen 21.01.2019 2.5
709 Skar - Øyungen (vestlig) 16.01.2019 2.5
141 Skillingsdalen - Sinober 17.01.2019 2.6
367 Øyungen - Gåslungen - Myrtjern - Kikutstua 16.03.2018 9.0
366 Øyungen - Kalvsjøen - Gørjahytta 28.03.2018 5.0
365 Øyungen - Rottungen - Bjørnholt - Kikutstua 16.03.2018 9.5
1516 Øyungen - Øyungslia - Rottungen 18.01.2019 4.4
Parker og grøntområder
1469 Ballerud golf 00.00. 0 1.4
1466 Bærum idrettspark 18.01.2019 1.4
1235 Frognerparken 19.03.2018 1.8
1468 Gjønnesjordet 18.01.2019 1.3
1457 Hengsengen med forbindelse til Oscarshallskogen 16.01.2019 4.0
1241 Lysløypa på Brannfjell 17.01.2019 2.0
1454 Musejordet 20.01.2019 0.9
1234 Rundløype Holmendammen 17.01.2019 1.1
1240 Rundløype på Ekebergsletta 17.01.2019 2.4
1242 Rundløype ved Nordre Abildsø gård 12.01.2018 1.3
1236 Rundløype Voldsløkka 17.01.2019 0.8
1450 Slottsparken 25.02.2018 1.0
1456 Søndre Hansebakkjordet 16.01.2019 1.0
1455 Thulstrup og Nordre Hansebakkjordet 16.01.2019 2.0
1237 Torshovdalen 13.03.2018 1.7
1238 Tøyenparken 21.01.2019 1.5
1239 Valle Hovin 16.03.2018 1.0
1470 Veritasjordet 17.01.2019 1.1
Hakadal - Nittedal
131 Delebekken - Kikutstua 18.01.2019 11.0
1148 Elnes - Mattismyr 17.01.2019 1.7
435 Fløyta - Finntjern [Tømte] 21.01.2019 3.3
434 Fløyta - Holmetjern - Delebekken 17.01.2019 3.5
436 Fløyta - Kalvsjøen - Gørjahytta 08.01.2019 3.5
1482 Fredrikstad - Fløyta 16.01.2019 2.1
1110 Gaustadmåsan - Holterkollen 16.03.2018 3.6
736 Glitre - Elnes [Nittedal på langs] 17.01.2019 6.7
1275 Gørjahytta - Raudmyr - Helgeren dam 28.03.2018 2.9
374 Lysløypa i Nittedal 21.01.2019 4.0
1146 Lysløypa i Varingskollen 21.01.2019 3.6
1147 Lysløypa i Varingskollen - Mattismyr 17.01.2019 1.8
406 Mattismyr - Delebekken 17.01.2019 5.4
465 Slattum - Spenningsby [Nittedal på langs] 19.01.2019 8.1
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] 19.01.2019 3.6
158 Spenningsby - Spikertjernhytta 22.01.2019 3.5
741 Svenskemyra - Varingskollen 04.03.2018 3.0
373 Svenskemyra - Ørfiske - Fredrikstad 16.01.2019 2.0
130 Sørlitangen - Movatn 22.01.2019 4.6
372 Sørlitangen - Skåltjern - Svenskemyra 20.04.2018 2.9
128 Sørlitangen - Ørfiske - Fredrikstad 13.04.2018 3.0
742 Sørlitangen - Ørfiske - Greveveien - Svenskemyra 12.04.2018 5.1
740 Tumyrhaugen - Høldippeldammen - Svenskemyra 16.01.2019 3.0
368 Varingskollen - Holmetjern 04.03.2018 4.4
1433 Varingskollen lysløypa - Varingskollen [Familieløypa] 20.12.2018 4.0
1145 Varingskollen stasjon - lysløypa 21.01.2019 0.6
1111 Vågedammen - Sørskogen 13.04.2018 4.3

199 løyper vist, totalt 777.6 km.