Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Romeriksåsene - Nannestad

Skiforeningens maskin i området preparerer fra Glitre i syd, Harestua i vest, Koperud i nord og Sjonken/Bekkestua i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Ås gård i Hakadal og preparering starter normalt herfra.

Resten av Romeriksåsene prepareres av Nittedal IL, Gjerdum IL, Skedsmo skiklubb og Åsen IL. Nannestad, Maura og Nordåsen prepareres av Nannestad og Bjerke løypekjørerlag.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Romeriksåsene - Nannestad
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Stryken - Harestua
934 Harestua - Pipera - Buvann 27.03.2018 9.0
384 Harestua - Råsjøkrysset 21.01.2019 3.0
350 Lysløypa på Harestua 21.01.2019 3.0
957 Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa) 17.01.2019 2.8
386 Råsjøkrysset - Morstadsetra - Råsjøen V 17.01.2019 3.6
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll 21.01.2019 7.0
Grua - Mylla - Roa
Fra Grua til Mylla vest og området nord for Mylla
348 Grua - Nysetra - Langvatnet 18.01.2019 4.0
755 Langvatnet - Dalasjøhøgda - Håkenstadsætra 18.01.2019 5.3
388 Langvatnet - Flåtatjern 18.01.2019 2.2
Nordåsen
1069 Dalssætra - Sjuputtane 05.01.2019 2.0
1075 Grustaket - Honsjøhytta 17.01.2019 2.4
1352 Grustaket - Nipkollen 01.01.2019 3.7
1076 Grustaket - Skjennumstjernet 17.01.2019 3.2
1074 Honsjøhytta - Kjønstadsætra 17.01.2019 2.8
1071 Kjønstadsætra - Sjuputtane 15.04.2018 2.4
1077 Lysløype Nordåsen 2 km 21.01.2019 2.0
1078 Lysløype Nordåsen 4 km 17.01.2019 3.9
1079 Nordåsen skistadion - Grustaket 17.01.2019 1.5
1065 Rustad [Jeppedalsvegen] - Dalssætra 06.04.2018 4.0
1256 Rustad [Jeppedalsvegen] - Heggavegen - Greinen 12.02.2017 4.2
1067 Rustad [Jeppedalsvegen] - Skjennumstjernet 17.01.2019 3.9
1255 Rustad [Jeppedalsvegen] - Sæterlykkja 12.02.2017 2.0
1362 Sjuputtane - Bjørgesæter 26.03.2017 8.3
1070 Sjuputtane - Marifjell 04.05.2018 1.7
1068 Skjennumstjernet - Dalssætra 17.01.2019 1.8
1073 Skjennumstjernet - Honsjøhytta [over Høgmåsan] 17.01.2019 2.8
1072 Skjennumstjernet - Kjønstadsætra 17.01.2019 1.5
1232 Vikkakrysset - Vikkelihytta 17.01.2019 0.5
Nannestad - Maura
1416 Bakkholtjerna - Hakkim 07.04.2018 3.1
1057 Bakkholtjerna - Lauvtangen 07.04.2018 1.9
1081 Breenenga barnehage - Maura skole - Kløvberget [Holkebyenga] 19.01.2019 2.5
1082 Breenenga barnehage - Nannestad skisenter - Kløvberget [Holkebyenga] 20.02.2014 2.5
1080 Kløvberget - Grustaket 19.01.2019 4.8
1088 Lysløype Preståsen 27.03.2018 3.3
1083 Maura vest 27.03.2018 8.1
1085 Morepprunden 12.01.2019 9.1
1086 Nannestadrunden 12.01.2019 13.8
1084 Piperudkrysset - Breenenga barnehage 12.01.2019 3.0
1089 Preståsrunden 12.01.2019 4.8
1087 Vigsteinrunden 21.03.2013 6.9
Sjonken - Åsgreina - Grøsåkervangen
Sjonken er et flott område for skiturer og sykkelturer nordøst i Romeriksåsene. Herfra går det løyper innover mot Bjertnessjøen, Råsjøen og Råbjørn, samt sydover via Gruvelia og Vardåsen ned mot Åsgreina og Eltonåsen. Du kan evt. komme helt ned til Skedsmokorset via løypenettet ut fra Tæruddalen.
652 Bekkestua - Storøyungen N 06.04.2018 4.3
732 Bekkestua - Vardåsen 18.01.2019 2.0
1428 Bergdalsvegen 27.03.2018 2.0
153 Bjertnessjøen - Dæhlibakka - Trasletjernet 17.01.2019 6.2
155 Bjertnessjøen rundt 17.01.2019 10.1
1430 Djupdalen - Grani 24.03.2018 1.2
734 Eltonåsen - Grøsåkervangen 27.03.2018 5.9
743 Eltonåsen - Holtersaga 27.03.2018 1.1
1429 Feviksvangen - Haugsvangen 16.01.2019 0.9
1434 Grani - Finstadsletta 21.01.2018 0.7
649 Gruvelia - Engelstadvangen 18.01.2019 2.0
156 Gruvelia - Vardåsen 18.01.2019 3.8
733 Grøsåkervangen - Bekkestua 16.01.2019 2.1
735 Holtersaga - Ramstad 28.03.2018 3.8
731 Lysløypa i Åsgreina 16.01.2019 1.7
1354 Ramstad - Åsgreina 28.03.2018 1.2
382 Sjonken - Bjertnessjøen - Råsjøstua 17.01.2019 7.5
150 Sjonken - Gruvelia 17.01.2019 2.6
241 Sjonken - Steinbekkhytta - Råbjørn 24.03.2017 9.4
650 Storøyungen N - Engelstadvangen 06.04.2018 3.6
651 Storøyungen N - Gruvelia 06.04.2018 1.9
1420 Åsen stadion - skianlegg 21.01.2019 6.0
1208 Åsgreina - Feviksvangen 16.01.2019 3.6
395 Åsgreina - Vardåsen 16.01.2019 4.1
Hakadal - Nittedal
1422 Aas golfbane 09.01.2019 5.0
956 Aas gård - Setertjernet - Storøyungen N 20.02.2018 7.7
131 Delebekken - Kikutstua 18.01.2019 11.0
1148 Elnes - Mattismyr 17.01.2019 1.7
435 Fløyta - Finntjern [Tømte] 21.01.2019 3.3
434 Fløyta - Holmetjern - Delebekken 17.01.2019 3.5
436 Fløyta - Kalvsjøen - Gørjahytta 08.01.2019 3.5
1482 Fredrikstad - Fløyta 16.01.2019 2.1
1110 Gaustadmåsan - Holterkollen 16.03.2018 3.6
736 Glitre - Elnes [Nittedal på langs] 17.01.2019 6.7
240 Glitre - Kirkebyvangen 22.01.2019 3.3
1275 Gørjahytta - Raudmyr - Helgeren dam 28.03.2018 2.9
932 Hakadal - Buvassbekken - Buvann 14.03.2018 5.0
658 Hakkim - Engelstadvangen 18.01.2019 2.0
157 Hakkim - Kirkebyvangen 22.01.2019 5.2
149 Hakkim - Råsjøstua 21.01.2019 5.0
399 Holmetjern - Gørjahytta 22.03.2018 2.6
1319 Holterkollen - Bikubene 16.01.2016 2.3
383 Kirkebyvangen - Storøyungen - Bekkestua 06.04.2018 3.5
933 Lauvtangen - Buvann 14.03.2018 1.5
374 Lysløypa i Nittedal 21.01.2019 4.0
1146 Lysløypa i Varingskollen 21.01.2019 3.6
1147 Lysløypa i Varingskollen - Mattismyr 17.01.2019 1.8
781 Lysløypa Slattum - Sørskogen 21.01.2019 4.5
406 Mattismyr - Delebekken 17.01.2019 5.4
1279 Nordvannet - Elvann - Langvann - Delebekken 07.04.2018 4.5
465 Slattum - Spenningsby [Nittedal på langs] 19.01.2019 8.1
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] 19.01.2019 3.6
158 Spenningsby - Spikertjernhytta 22.01.2019 3.5
1044 Stålmyra - Hakkloa - Kikutstua 18.01.2019 8.9
449 Stålmyra - Trehørningen - Delebekken 18.01.2019 6.6
741 Svenskemyra - Varingskollen 04.03.2018 3.0
373 Svenskemyra - Ørfiske - Fredrikstad 16.01.2019 2.0
130 Sørlitangen - Movatn 22.01.2019 4.6
372 Sørlitangen - Skåltjern - Svenskemyra 20.04.2018 2.9
128 Sørlitangen - Ørfiske - Fredrikstad 13.04.2018 3.0
742 Sørlitangen - Ørfiske - Greveveien - Svenskemyra 12.04.2018 5.1
1281 Trehørningen - Askeren - Delebekken 07.04.2018 1.6
1278 Trehørningen - Fuglemyra - Gørjefløyta - Helgeren 07.04.2018 2.2
639 Trehørningen - Helgeren dam 07.04.2018 4.0
740 Tumyrhaugen - Høldippeldammen - Svenskemyra 16.01.2019 3.0
368 Varingskollen - Holmetjern 04.03.2018 4.4
1433 Varingskollen lysløypa - Varingskollen [Familieløypa] 20.12.2018 4.0
1145 Varingskollen stasjon - lysløypa 21.01.2019 0.6
1111 Vågedammen - Sørskogen 13.04.2018 4.3
Skjetten - Strømmen
1320 Lysløypa i Bråteåsen 21.01.2019 2.7
Skedsmo og Gjerdrum
Dette er den sydøstligste del av Romeriksåsene, og utgjør et flott og variert turområde sommer som vinter for den stadig voksende befolkningsmassen i området. Herfra går det et fint løypenett opp mot Grøsåkervangen og Eltonåsen, og videre nordover mot Sjonken
1310 Bekkeberga - Eikeberg 18.03.2018 1.8
729 Breidmåsan - Busterudvangen 26.03.2018 2.0
728 Breidmåsan - Fossumvangen 20.01.2018 3.5
718 Breidmåsan - Ringdalsveien P 19.01.2019 1.5
727 Busterudvangen - Fossumvangen 07.04.2018 1.6
1318 Busterudvangen - Holterkollen 07.02.2015 6.0
1307 Eikeberg - Finstadsletta 18.03.2018 3.8
1305 Eikeberg - Rustad 18.03.2018 1.6
1306 Finstadsletta nord - Rustad 21.01.2018 2.2
1431 Finstadsletta sør - Rustad 18.03.2018 2.9
1308 Fossumvangen - Bikubene [Mastutjennsvegen] 17.01.2019 0.7
1298 Fossumvangen - Spikertjernhytta 27.03.2018 2.4
1301 Golfbanen i Gjerdrum 23.01.2016 4.6
720 Harasletta - Breidmåsan 02.04.2018 1.5
989 Harasletta - Merketremyra - Ringdalshytta 15.01.2019 4.7
722 Harasletta - Ringdalsveien P 11.01.2019 1.2
714 Høgsmåsan - Ringdalshytta 19.01.2019 1.8
1309 Kogstadvangen - Fossumvangen [Mastutjennsvegen] 17.01.2019 2.0
657 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Gjermenningsvegen] 18.01.2019 4.0
1299 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Nordrunden] 02.04.2018 6.2
726 Kogstadvangen - Spikertjernhytta 18.01.2019 0.9
725 Kogstadvangen - Årstadvangen 18.01.2019 3.5
1322 Lillestrøm Idrettspark - Sørumsjordene 00.00. 0 4.2
653 Lysløypa i Tæruddalen 19.01.2019 4.3
721 Lysløypa på Harasletta 16.01.2019 5.0
717 Ringdalshytta - Breidmåsan (på veien) 19.01.2019 3.1
723 Ringdalshytta - Busterudvangen 19.01.2019 4.3
719 Ringdalshytta - Jordmyrane - Breidmåsan 21.01.2018 3.2
724 Ringdalsveien P - Kogstadvangen 18.01.2019 2.0
1303 Rundløyper Ask 12.03.2018 7.5
1427 Rustad - Rustadmåsan 24.03.2018 1.0
1323 Skistadion Tæruddalen 19.01.2019 1.4
716 Tæruddalen - Geitåsen - Høgsmåsan 21.02.2013 4.0
654 Tæruddalen - Høgsmåsan 19.01.2019 2.4
1300 Årstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen 18.01.2019 1.2
730 Årstadvangen - Grøsåkervangen 02.04.2018 2.4
1324 Åsenhagen - Tæruddalen 00.00. 0 1.5
1311 Østre Rud - Eikeberg 15.03.2018 3.2
Koperud - Brovoll - Råsjøen
9 Brovoll - Flåtatjern 19.01.2019 4.0
958 Brovoll - Korsvatn-vegen - Sølvtjernet (terrengløypa) 18.01.2019 3.0
152 Brovoll - Snellingen - Råbjørn - Trasletjernet 21.01.2019 8.7
1129 Brovoll utfartsparkering - Brovoll 21.12.2018 2.3
1130 Brovoll utfartsparkering – Flåtatjern 08.12.2018 1.8
1403 Brovoll utfartsparkering – Typografhjemmet - Manbakken 21.02.2018 4.0
13 Håkenstadsetra - Flåtatjern 19.01.2019 2.3
389 Koperud - Håkenstadsætra 19.01.2019 4.0
737 Korsvatn-vegen - Korsvatnet - Langvatnet 18.01.2019 5.7
1149 Råsjøen V - Råsjøstua (over vannet) 22.01.2019 2.4
1414 Råsjøen V - Råsjøstua (på veien) 17.01.2019 3.0
1228 Råsjøstua - Trasletjernet 21.01.2019 2.0
959 Sølvtjernet - Bukkelia - Store Snellingen 21.01.2019 4.8

161 løyper vist, totalt 588.4 km.