Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Sørmarka

Skiforeningens maskin i området preparerer fra Ski i syd, Stuene/Grevestua i vest, Grønliåsen i nord og Skeidarkollen i øst.

Løypemaskin og scooter er stasjonert på Siggerud. Preparering starter normalt på golfbanen på Greverud. Lysløypa på Greverud prepareres normalt hver dag så lenge det er skiføre. Lysløypa på Siggerud prepareres etter behov når det er nok snø. Lysløypa mellom Langhus og Ski, lysløypa i Nøstvetmarka, lysløypa på Vevelstad og lysløypa mellom Fløisbonn og Greverud blir preparert ved behov.

Løypene i Kråkstad, Tomter og Hobøl prepareres av Kråkstad IL og Hobøl idrettslag.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Sørmarka
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Bjørndal - Fløysbonn - Siggerud
505 Bjørndal - Grønlimyr - Fløysbonn 28.01.2014 3.2
424 Bjørndal - Myrer 11.01.2016 2.0
176 Bjørndal Idrettspark 17.01.2019 1.6
1217 Bru - Bindingsvannet - Bysetermosan 07.02.2018 8.9
1216 Bru - Holen 18.01.2019 1.2
205 Fløysbonn - Kloppa 09.01.2019 1.6
950 Fløysbonn - Myrer 16.01.2019 3.3
1218 Holen - Krokhol 18.01.2019 2.0
744 Kloppa - Buåsen - Stallerud 09.01.2019 2.0
951 Kloppa - Myrer 16.01.2019 2.1
432 Kloppa - Stallerud [Vannledningstraseen] 16.01.2019 1.8
201 Lysløypa Fløysbonn - Greverud 16.01.2019 4.6
175 Lysløypa i Grønliåsen 17.01.2019 3.7
217 Lysløypa på Bjørndal 17.01.2019 2.7
202 Lysløypa på Siggerud 17.01.2019 3.9
745 Lysløypa Siggerud - Stallerud [Vannledningstraseen] 16.01.2019 2.3
1244 Rundløype ved Klemetsrud skole 17.01.2019 0.7
1243 Rundløype ved Søndre Ås gård 15.03.2018 1.3
214 Siggerud - Holen 17.01.2019 1.7
589 Siggerud - Kloppa 03.04.2018 2.2
431 Siggerud - Verpåsen - Sterkerud 16.01.2019 5.3
Oppegård - Vevelstad
427 Greverud - Grytetjern - Stallerud 17.01.2019 4.3
426 Lysløypa Greverud - Østli skole - Fløysbonn 17.01.2019 3.4
203 Lysløypa på Oppegård golfbane - nordre del 21.01.2019 1.1
1258 Lysløypa på Oppegård golfbane - søndre del 21.01.2019 1.5
200 Lysløypa på Vevelstad 05.02.2012 3.0
206 Lysløypa Vevelstad - Stallerud [Vannledningstraseen] 16.01.2019 2.8
430 Rundløypa i Bøleråsen 16.01.2019 4.7
602 Rundløypa på Svartskog 18.01.2019 9.1
1049 Stallerud - Bru 17.02.2018 3.6
429 Stallerud - Bukkestitjern - Eikjol [Allmenningstraseen] 11.01.2019 5.5
207 Stallerud - Sterkerud 16.01.2019 3.8
Ås - Kroer
187 Brønnerudjordet 18.01.2019 1.1
587 Kroerløypa 17.03.2018 14.5
196 Lysløypa i Kroer 20.02.2018 3.2
590 Rustadjordet 18.01.2019 3.3
592 Rustadjordet - Kroerløypa 18.01.2019 1.5
191 Søråsjordet 19.01.2019 1.8
197 Vestbyrunden 19.01.2019 10.3
591 Vollebekkjordet 18.01.2019 2.6
593 Ås - Kråkstad 07.03.2018 10.0
199 Ås -Trampen 10.01.2019 4.1
Ski - Langhus
738 Eikjol - Sterkerud 18.01.2019 2.4
425 Langhus - Mørkåsen - Sterkerud 11.01.2019 4.9
428 Lysløypa i Bollerudåsen 19.01.2019 3.0
204 Lysløypa Ski - Langhus 18.01.2019 2.7
1447 Løypenettet i Holstadmarka 18.01.2019 8.9
285 Løypenettet i Nøstvedtmarka 29.03.2018 13.8
804 Skeidarkollen - Bjerkebekk 27.03.2018 5.2
739 Skeidarkollen - Eikjol 18.01.2019 1.8
805 Skeidarkollen - Gaupesteinhytta 27.03.2018 7.9
1050 Skeidarkollen - Langen - Bysetermosan 07.02.2018 8.7
215 Ski - Bjerkebekk 11.01.2019 7.0
216 Ski - Skeidarkollen 18.01.2019 6.1
Kråkstad - Hobøl
947 Bjerke skole - Elvestad [E18] 19.02.2013 6.1
946 Bjerke skole - Jaerskogen [Kroerløypa] 13.03.2018 1.3
948 Elvestad [E18] - Skotbu 19.02.2013 5.7
945 Kråkstad - Bjerke skole 13.03.2018 5.5
800 Kråkstad - Granerud 16.01.2019 3.3
944 Kråkstad - Skotbu 16.01.2019 6.1
594 Lysløypa på Kråkstad 11.02.2018 3.6
935 Lysløypa Tomter idrettspark - Unås 09.01.2019 1.3
936 Lysløypa Unås - Tyrihjellen 09.01.2019 1.1
806 Skotbu - Vientjern 16.01.2019 3.8
943 Skotburunden 16.01.2019 4.8
942 Tomter idrettspark - Skotbu 08.03.2016 5.8
941 Tomter idrettspark - Vientjern 04.03.2018 4.8
Lyseren - Mjær
1446 Brevik - Skimtefjell 20.01.2019 5.0
1485 Padderud - Brevik 17.01.2019 2.1
1486 Padderud - Brevik (Steinenga) 00.00. 0 2.2
1462 Tjernsli – Brevik (over Lyseren) 00.00. 0 5.6
Gaupesteinmarka
803 Bjerkebekk - Gaupesteinhytta 27.03.2018 4.6
284 Bråtan - Gaupestein - Bråtan 18.01.2019 8.2
802 Granerud - Bjerkebekk 11.01.2019 3.2
801 Granerud - Vientjern 16.01.2019 1.3
937 Lysløypa Tyrihjellen - Gaupesteinhytta 09.01.2019 1.7
940 Tyrihjellen - Breimosan - Gaupesteinhytta 09.01.2019 3.3
939 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Mammaløypa] 09.01.2019 1.8
938 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Pappaløypa] 09.01.2019 1.8
949 Vientjern - Breimosan - Gaupesteinhytta 16.01.2019 3.0
987 Vientjern - Gørjetjern - Gaupesteinhytta 16.01.2019 4.7
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
177 Sværsvann - Myrer 16.01.2019 4.5
Ytre Enebakk - Kirkebygda
466 Golfbanen Ytre Enebakk - Bråtan 18.01.2019 2.1
1445 Larsbraaten - Padderud 04.04.2018 2.5
337 Ytre Enebakk - golfbanen 19.01.2019 5.5
1461 Ytre Enebakk – Tjernsli [Lyseren] 00.00. 0 4.5

86 løyper vist, totalt 346.5 km.