Skjennumstjernet - Kjønstadsætra

Lengde: 1.5 km
Preppetype: Klassisk og fristil
Siste preppetype: Klassisk og fristil
Preppestatus: Preparert tidligere
Ferdig preparert: 02.01.2022

Oversiktskart

Beskrivelse

Løypa går på skogsbilveg og starter i krysset ved Skjennumstjernet. Det er en forholdsvis krevende løype. Første tredjedelen stiger ganske bratt opp til krysset ved Kjønstadlistua. Her tar løype 1073 til venstre mot Honsjøhytta (over Høgmåsan).

Vår løype fortsetter rett fram - først flatt, så slake stigninger opp til løypas endepunkt i krysset ved Kjønstadsætra. Her har vi to valg: ta til venstre i løype 1074 mot Honsjøhytta og Grustaket eller gå rett fram og følge løype 1071 opp mot Sjuputtane og Marifjell.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
310 Honsjørunden Grustaket [Nordåsen] Grustaket [Nordåsen] 9.9