Rudsmyr - Mikkelsbonn [Myrløypa]

Løype nr: 1248
Område: Vestmarka
Lengde: 2.3 km
Preppetype: Klassisk
Siste preppetype: Klassisk og fristil
Preppestatus: Ikke preparert
Prepareres av: Bærum kommune
Sist preparert: 18.04.2018

Oversiktskart

Beskrivelse

Dette er den nordlige delen av den løypetraseen som kalles "Myrløypa", som er en godt preparert løype i trivelig landskap. Løypa går over flere myrer. Bortsett fra et par mindre kneiker er det relativt flatt eller svakt oppover hele veien.

Fra løypedelet ved Rudsmyr går du nordover. Rett før Mikkelsbonn møter vi løypa fra Grønland (løype 596). Den kommer opp fra høyre.

Fra Mikkelsbonn går det flere løyper videre: Løype 32 går til Sollihøgda, løype 33 går til Skoglund, løype 34 til samme sted via Svartvann, mens løype 598 går til Grønlandsveien og Langåsen. Hvis man vil gå mot Damvann, kan man benytte løype 463 i sørvestlig retning.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
43 I hjertet av Vestmarka Solli gård Solli gård 25.4
116 Vestmarka fra nord til sør Sollihøgda Jansløkka skole 17.7