Rustad [Jeppedalsvegen] - Sandsnesseter

Lengde: 2.0 km
Preppetype: Klassisk og fristil
Siste preppetype: Klassisk og fristil
Preppestatus: Preparert tidligere
Ferdig preparert: 23.04.2021

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne løypa går i sin helhet på skogsbilvei. Den starter fra Jeppedalsvegen på Rustad, ved Rustad barnehage. Etter et par hundre meter slakt utfor på Kongelivegen (bomvei) krysser du elva Hegga, der grensen mellom Hurdal og Nannestad går. Omtrent 300 meter senere skal du ta til venstre. Ellers ville du, ved å fortsette på Kongelivegen, komme til Skjennumstjernet, Greinen eller Dalssætra i henholdsvis løype 1067, løype 1256 eller løype 1065.

Løypa fortsetter deretter sørøstover, og så mot øst, til Sandsnesseter.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Rustad