Fossumvangen - Bikubene [Mastutjennsvegen]

Lengde: 0.7 km
Preppetype: Klassisk og fristil
Siste preppetype: Klassisk og fristil
Preppestatus: Preparert tidligere
Prepareres av: Gjerdrum IL
Ferdig preparert: 30.12.2021

Oversiktskart

Beskrivelse

Flat løype som går på skogsbilvei. Starten er i løypekrysset ved Fossumvangen. Derfra går løypa sørvestover på til enden av denne. Her slutter løypa. Navnet Mastutjennsvegen kommer fra tjernet som ligger ca. 300 meter vest for dette punktet. Mastutjenn kalles på noen kart "Flabben", og kan ikke ses fra løypa.

Løypas endepunkt kalles for Bikubene. Herfra kjøres av og til opp løype 1319 til Holterkollen med scooter.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km