Grani - Finstadsletta

Lengde: 0.7 km
Preppetype: Klassisk og fristil
Siste preppetype: Klassisk og fristil
Preppestatus: Ikke preparert
Prepareres av: Åsen IL
Ferdig preparert: 23.03.2019

Oversiktskart

Beskrivelse

Løypa starter ved gården Grani og går på nesten helt flate jorder til Finstadsletta. Den er en forbindelsestrasé mellom de ulike traseene både på øst- og vestsiden av fylkesvei 120.

Pga. bebyggelse krysser traseen veien to ganger. Alle oppfordres til å se seg godt for ved disse kryssingene, som er i 80-sone. Veien er rett og oversiktlig ved krysningspunktene.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km