Rundløyper på Steinssletta

Løype nr: 1538
Lengde: 12.4 km
Preppetype: Klassisk
Siste preppetype: Klassisk
Preppestatus: Ikke preparert
Ferdig preparert: 18.03.2019

Oversiktskart

Beskrivelse

Rundløypene på Steinssletta har usedvanlig flate traséer som kjøres opp på dyrket mark. Jordet mellom Steinssletta og Mo gård heter faktisk «Danmark», i enden ligger Hanserudstua. Fallet er på ca. 1 meter pr. kilometer.

Mange parkeringsmuligheter: Mosmoen, Steinssletta og Kjellerberget.

Det mulighet for å ta buss hit til Steinsbakken eller til Selteveien. Det går også en tilførselsløype til Helgelandsmoen.

Rundløypene på Steinsletta er som et nav i løypesystemet i Holebygda. Det gir deg mange muligheter til å utvide turen til mange deler av bygda - til vestre del, med Rundløyper på Røyse, og til østre del, Lorerunden, og sørover i løypene på Viksåsen og Kongo, som igjen gir deg mulighet til å gå Rytterakerrunden. Nordover kan du gå Hvervenmoenløypa til Hønefoss.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Steinssletta