Rundløype på Skjervevatnet [over isen]

Løype nr: 1569
Område: Hadelandsåsene
Lengde: 4.2 km
Preppetype: Scooter
Siste preppetype: Scooter
Preppestatus: Preparert tidligere
Prepareres av: Skjerva løypelag
Ferdig preparert: 05.03.2020

Oversiktskart

Beskrivelse

Dette er en løype som krysser isen på Skjervevatnet, i retning vest-øst og nordvest-sørøst, til Skjervedammen, samt nær land på østsida av vatnet. Du kan starte flere steder, bl.a. på Skjervetråkket på Skjerva. (Lengden som oppgis viser distanse over isen og inn til landfaste løyper.)Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Skjerva