Purkemyra - Bulldoservegen - Tjennsmyra

Løype nr: 1584
Lengde: 3.6 km
Preppetype: Scooter
Siste preppetype: Scooter
Preppestatus: Preparert tidligere
Prepareres av: Nordre Østbygda vel
Ferdig preparert: 06.03.2020

Oversiktskart

Beskrivelse

Beskrivelse kommer.Edit

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km