Langtjern - Steinbutjern - Ugla - Mosjøen

Løype nr: 226
Lengde: 6.6 km
Preppetype: Scooter
Siste preppetype: Scooter
Preppestatus: Ikke preparert
Prepareres av: Skiforeningen
Ferdig preparert: 21.03.2019

Oversiktskart

Beskrivelse

Utgangspunktet for denne løypa er Langtjern. Her møtes scooterløypa fra Storflåtan (løype 97) og fra Spålen (løype 456).

Løypa går nordover til Steinbutjern, krysser tjernet og går videre i scootersporet øst for Uglaveien - fram til Vesle Ugla. Fra løypekrysset her går løype 230 til venstre mot Jonsetangen, og løype 1588 i motsatt retning, mot Auretjern. Vi krysser Ugla og fortsetter på siste etappe nordvestover til Mosjøen.

I løypekrysset på vestsiden av vannet kan vi ta skarpt til venstre, og komme til Jonsetangen i løype 243. Fortsetter vi rett fram - eller dreier mot høyre - kommer vi etter hvert inn på løype 94, som går til Ringkollen via Nysetra. Alternativet mot høyre er også riktig valg dersom du tenker deg mot Tverrsjøstallen i løype 338. Fra Mosjøen går også løype 1138 østover. Den går nedover Bjønnputtdalen til Store Sinnera.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km