Deledalsveien - Tjuvdalen - Bjørnebergveien

Løype nr: 378
Område: Nordmarka syd
Lengde: 7.0 km
Preppetype: Klassisk og fristil
Siste preppetype: Klassisk og fristil
Preppestatus: Preparert tidligere
Prepareres av: Skiforeningen
Ferdig preparert: 13.04.2021

Oversiktskart

Beskrivelse

Løypa starter ved Sulutjern, der løype 119 fra Kobberhaughytta og Appelsinhaugene kommer ned. Løypa følger veien vestover gjennom det området som kalles Osmarka. Dette er forøvrig Deledalsveien.

Etter ca en kilometer møter vi løype 234/løype 122 mellom Glåmene og Østre Fyllingen, men vår løype fortsetter rett fram og krysser veien mellom Sørkedalen og Kikut (Sakrisveien) etter et par hundre meter, rett ved Sakrishytta.

På andre siden av veien begynner løypa å stige jevnt og trutt opp mot Øyvann. Den flater ut en stund før Øyvann, og her er terrenget åpent og vennlig. Videre forbi Øyvann og til løypekrysset der løype 121 fra Elveli over Hansemyr kommer inn fra venstre og går ned i Tjuvdalen. Dette krysset omtales ofte som Tjuvdalskrysset.

Vår løype går videre rett fram på Bjørnebergveien. Denne løypa vil ikke alltid være preparert med stor maskin, men oftest likevel scooterpreparert, og ofte en av de tidligste løypene som er kjørt pga. gode snøforhold. Og skulle den ikke preparert, bør du likevel spandere en tur innover i dette ville terrenget under Heikampens østrygg.

Løypa snor seg oppover åsryggen, og du får etter hvert fint utsyn over mot Kikutmassivet og begge Fyllingvannene. Løypa stiger jevnt og trutt på slutten og ender på Smedmyra.

Du har nå steget ganske mange meter siden Sulutjern, og det kan være store føreforskjeller på dette partiet. Hvis du vil gå videre, har du kun to muligheter. Enten videre nordover mot Kveldrostjern (løype 494), eller over Heikampen til Finnerud (løype 242).Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km