Råsjøkrysset - Morstadsetra - Råsjøen V (terrengløypa)

Lengde: 3.6 km
Preppetype: Scooter
Siste preppetype: Scooter
Preppestatus: Delvis preparert
Prepareres av: Skiforeningen
Ferdig preparert: 28.01.2021
Delvis preparert: 25.03.2021 05:06

Oversiktskart

Beskrivelse

Dette er en av de sentrale løypene inn i Romeriksåsene fra vest. Det er en naturløype som går i snøsikkert terreng, siden den går gjennom en "skyggedal". Løypa starter i Råsjøkrysset, ved den gamle parkeringsplassen (Klemmaplassen) ca. to kilometer ovenfor Bjørgeseter stasjon. Det hender også at løypa kjøres fra skiltstaken et lite stykke lengre innover langs veien. Og er det liten plass til parkering her, kan det også være et alternativ å starte noen hundre meter etter dette.

Løypa går innover i terrenget på venstre side av veien. Den går først litt nordover, svinger så østover og passerer den gamle setervollen på Morstadsetra, før den går innover i den trange bekkedalen sammen med Sæterbekken.

Etter en stigning fra ca. 380 til 480 meter over havet på 2,5 kilometer, passerer løypa Botnetjern. Tjernet ligger like øst for vannskillet, og løypa krysser her den parallelle løypa på skogsbilvei (løype 1551).

Løypene møtes på Ola Baus plass i Sagdalen, ca. 100 meter vest for vegkrysset i Råsjøens vestende. Herfra er det er mulig å fortsette i scooterspor over vannet (løype 1149), frem til Råsjøstua. Et landfast alternativ til den løypa er løype 1414, som går på nordsiden av vannet.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
133 Rundtur fra Råsjøkrysset Råsjøkrysset Råsjøkrysset 23.7
134 Sørover til Glitre Harestua Glitre 22.5
132 Østover fra Grua Grua Harestua 30.2

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Råsjøkrysset