Øvre Stokkhyttakrysset - Eikvelta

Løype nr: 637
Lengde: 2.7 km
Preppetype: Scooter
Siste preppetype: Scooter
Preppestatus: Ikke preparert
Prepareres av: Breiskallen Sportsklubb
Sist preparert: 16.03.2019

Oversiktskart

Beskrivelse

Fra Øvre Stokkhyttakrysset, sørvest for Stokkhytta på Vardalsåsen, følger løypa skogsbilvegen sørover i stigende terreng. Noen "kneiker" venter, før det flater ut innpå åsen med åpne myrpartier med glissen gran- og furuskog. Her kan en finne en gammel, brent furustamme med ulvelav (sjelden lavart) hvis en leiter godt.

Løypa møter hovedløypa mellom Eikvelta og Fjortentjernsmyrene (løype 1418) ca. 700 meter vest for Eikvelta.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Stokkhytta