Tveter - Tannum

Løype nr: 816
Område: Follomarka
Lengde: 1.5 km
Preppetype: Scooter
Siste preppetype: Scooter
Preppestatus: Ikke preparert
Prepareres av: Vestby skiløypeutvalg
Ferdig preparert: 14.03.2019

Oversiktskart

Beskrivelse

Løypa starter nær jernbanebrua ved Tveterveien. Fra østsiden av brua er det også mulig å følge løype 820 (Kjenslirunden) i vestlig trasé på traktorvei langs jernbanen sørover, eller østlig trasé inn på traktorvei retning Lesteberg og Kroerveien. Vest for jernbanebrua starter løype 815 mot Vestby vanntårn med mulighet til å gå mot Vestbyrunden (løype 197) og Ås.

Følg Tveterveien 30 meter nordover fra krysset ved brua. Løypa tar så av mot høyre (østover) opp bakken mot Søndre Tveter gård. På toppen av bakken flater jordene ut. Her tar det av en løype mot høyre som er en alternativ løype over til Kjenslirunden.

I enden av jordet fortsetter løypa inn gjennom granskogen, før den kommer ut på nye jorder nord for Hol gård. Løypa vender deretter litt sørover i retning Tannum gård, før løype 817 (Tannum – Trampen) tar av til venstre og nordover.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km