Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Løyper rundt Ringkollen og omegn
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Krokskogen - Hole
1599 Borgersetra - Vassendvika 04.04.2020 3.6
1596 Borgersetra – Langtjern 14.03.2020 1.7
1602 Borgersetra – Vambu 12.04.2020 2.4
1598 Damtjern - Ringsmyrene 04.04.2020 2.5
224 Damtjern - Sandviksveien - Skamræk 05.03.2020 5.1
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam 13.03.2020 4.0
1136 Damtjern - Åsa 26.02.2016 3.6
98 Fagervann - Spålsveien - Storflåtan dam 12.04.2020 4.3
457 Jonsetangen - Øyangen - kryss Uglaveien/Vambu (over vannet) 13.03.2020 1.8
243 Jonsetangen - Øyangen - Mosjøen (over vannet) 06.03.2020 3.9
230 Jonsetangen - Øyangen - Vesle Ugla (over vannet) 29.03.2019 2.6
1131 Jonsetangen - Øyangen - Østerdamsetra (over isen) 13.03.2020 2.9
1597 Langtjern - Damtjern 13.03.2020 2.8
226 Langtjern - Steinbutjern - Ugla - Mosjøen 06.03.2020 6.6
97 Langtjern - Vesleflåtan - Storflåtan dam 13.03.2020 4.6
95 Lysløypa på Ringkollen 08.04.2020 3.5
1594 Mosjøen V - Mosjøen Ø (over vannet) 13.03.2020 1.0
1134 Nysetra - Alm [Åsbygda] 05.03.2018 3.8
237 Ringkollen - Borgersetra - Vambu 03.03.2020 6.2
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Lauvliflaka 01.03.2020 11.0
1137 Ringkollen - Damåsen - Haugsbygd skole 04.02.2016 4.7
1595 Ringkollen - Kolltjern - Femputtene - Borgersetra 12.04.2020 4.0
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen 13.03.2020 2.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper 12.04.2020 5.0
454 Ringkollen - Langtjern 14.03.2020 3.0
1133 Ringkollen - Mosatjern - Røstjern - Ringkollsetra 21.03.2019 4.3
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] 17.03.2020 5.7
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern 20.12.2019 1.8
229 Ringkollen - Svarttjerna - Viksetra - Damtjern 13.03.2020 8.5
93 Ringkollen - Treningsrunden 03.03.2020 15.0
1484 Ringkolltoppen rundt 13.03.2020 4.2
1464 Skamræk - Storflåtan 06.03.2020 3.5
458 Skileik på Ringkollen 22.11.2020 0.1
456 Spålen Ø - Langtjern 13.03.2020 2.1
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N 28.03.2020 3.2
1601 Treningsrunden 12.04.2020 7.0
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen 06.03.2020 4.6
99 Vambu - kryss Uglaveien/Vambu 20.03.2020 1.3
1600 Vassendvika – Lauvliflaka 18.03.2020 3.5
1588 Vesle Ugla - Auretjern 14.01.2020 1.6
Nordmarka nord
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] 17.03.2020 1.9

41 løyper vist, totalt 165.4 km.