Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Løyper rundt Finstad - Hasleråsen
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Eidsvoll - Nes
1426 Finstad - Linderud 25.12.2019 2.7
774 Hasler - Moen - Svangerudenga 25.12.2019 3.7
773 Hasler - Ålborgsetra - Svangerudenga 14.03.2019 6.0
1387 Lysløypa på Finstad 26.12.2019 7.0
1577 Rundløype ved Hasler 25.12.2019 0.8
1488 Rundløype ved Linderud 23.02.2019 1.8
1437 Sneisrud - Finstad 26.12.2019 1.8
775 Svangerudenga - Linderud 25.12.2019 0.9
1576 Sætre - Hasler 25.12.2019 2.0
1534 Østerud - Linderud 01.04.2019 1.8

10 løyper vist, totalt 28.5 km.