Preppestatus: Alle løyper
Nr Løypenavn Omr S T Lys Km
146 Konkurranseløype Linderudkollen (vest) Lil Preparert siste 24 timer Fristil 0.6
528 Blivgodt - Rødgardsmyra - Hørstadskogen Gjø Preparert siste 24 timer Klassisk 3.0
530 Haug - Blivgodt Gjø Preparert siste 24 timer Klassisk 1.8
571 Hørstadskogen - Tømmerhol - Haug Gjø Preparert siste 24 timer Klassisk 1.7
522 Lysløypa Eiktunet - Diktimot - Skistua Gjø Preparert siste 24 timer Klassisk og fristil X 4.4
527 Lysløypa Skistua - Blivgodt Gjø Preparert siste 24 timer Klassisk og fristil X 2.7
1150 Skileik på Eidsletta Kje Preparert i går Klassisk og fristil 1.0
1602 Borgersetra – Vambu Kro Preparert i går Klassisk 2.4
1595 Ringkollen - Kolltjern - Femputtene - Borgersetra Kro Preparert i går Klassisk 4.0
1601 Treningsrunden Kro Preparert i går Klassisk 7.0
453 Gjerdingdammen - Rajebråthytta - Kalvedalen [på veien] Nor Preparert i går Klassisk og fristil 6.8
221 Gjerdingen rundt Nor Preparert i går Klassisk og fristil 10.9
101 Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingdammen Nor Preparert i går Klassisk og fristil 6.0
152 Brovoll - Snellingen - Råbjørn - Trasletjernet Rom Preparert i går Klassisk og fristil 8.7
1129 Brovoll utfartsparkering - Brovoll Rom Preparert i går Klassisk og fristil 2.3
1069 Dalssætra - Sjuputtane Rom Preparert i går Klassisk og fristil 2.0
348 Grua - Nysetra - Langvatnet Rom Preparert i går Klassisk og fristil 4.0
1075 Grustaket - Honsjøhytta Rom Preparert i går Klassisk og fristil 2.4
1076 Grustaket - Skjennumstjernet Rom Preparert i går Klassisk og fristil 3.2
1074 Honsjøhytta - Kjønstadsætra Rom Preparert i går Klassisk og fristil 2.8
737 Korsvatn-vegen - Korsvatnet - Langvatnet Rom Preparert i går Klassisk og fristil 5.7
1077 Lysløype Nordåsen 2 km Rom Preparert i går Klassisk og fristil X 2.0
1079 Nordåsen skistadion - Grustaket Rom Preparert i går Klassisk og fristil 1.5
1070 Sjuputtane - Marifjell Rom Preparert i går Klassisk og fristil 1.7
1068 Skjennumstjernet - Dalssætra Rom Preparert i går Klassisk og fristil 1.8
1072 Skjennumstjernet - Kjønstadsætra Rom Preparert i går Klassisk og fristil 1.5
959 Sølvtjernet - Bukkelia - Store Snellingen Rom Preparert i går Klassisk og fristil 4.8
1521 Lushaughytta - Lushaugen Had Preparert i går Klassisk 1.1
513 Lygna - Finnskjeggholen - Nysætra - Lygna [Lygna treningsrunde] Had Preparert i går Klassisk og fristil 10.0
1201 Lygna - Knørraputten - Finnskjeggholen Had Preparert i går Klassisk og fristil 2.3
484 Lygna - Skarvåsen - Lushaughytta Had Preparert i går Klassisk og fristil 3.8
558 Eikvelta - Mæhlumsetra Gjø Preparert i går Klassisk og fristil 1.4
1417 Nedre Eikvelta - Eikvelta Gjø Preparert i går Klassisk og fristil 0.4
556 Nedre Eikvelta - Rørmyra Gjø Preparert i går Klassisk og fristil 3.3
555 Raufoss skistadion - Sveumkrysset Gjø Preparert i går Klassisk 4.5
557 Rørmyra - Trollheim - Mæhlumsetra Gjø Preparert i går Klassisk 2.6
516 Skumsjøen - Sveumkrysset Gjø Preparert i går Klassisk og fristil 1.5
1215 Sveumkrysset - Nedre Eikvelta Gjø Preparert i går Klassisk og fristil 1.4
979 Gjødingssætra - Abbortjennet Hur Preparert i går Klassisk og fristil 4.9
437 Abborvannsbekken - Triungsvann S Bær Delvis preparert Klassisk og fristil 1.8
1501 Abborvannsbekken – Abborvann (over vannet) – Triungsvann S Bær Delvis preparert Scooter 1.9
1285 Abborvannsveien - Abborvannsbekken Bær Delvis preparert Klassisk og fristil 1.5
442 Abborvannsveien - Tømmerås - Abborvannsbekken Bær Delvis preparert Scooter 2.9
438 Fløyta - Vensåsseter Bær Delvis preparert Klassisk 2.4
490 Fossum - Østernvann - Abborvannsveien Bær Delvis preparert Scooter 2.7
1384 Hvitsteinvann - Vensåsseter Bær Delvis preparert Klassisk 1.7
439 Lysløypa Fossum - Østernvann Bær Delvis preparert Scooter X 1.8
49 Lysløypa på Fossum Bær Delvis preparert Scooter X 4.5
1128 Skansebakken - Sørkedalen skole Bær Delvis preparert Klassisk og fristil 2.4
218 Skrubbdal - Fløyta Bær Delvis preparert Scooter 2.6
1502 Stormyra – Abborvann – Triungsvann S Bær Delvis preparert Scooter 2.8
1505 Triungsvann - Gråseterveien - Skrubbdal (skøyteløypa) Bær Delvis preparert Scooter 3.2
54 Triungsvann V - Gråseterveien - Skrubbdal (skøyteløypa) Bær Delvis preparert Fristil 3.6
312 Vensåsseter - Jonsrudkampen Bær Delvis preparert Scooter 2.8
117 Årnes - Tangenåsen S Bær Delvis preparert Scooter 1.0
1264 Østervannsvingen - Østernvann (dammen) Bær Delvis preparert Scooter 1.0
473 Eidsletta - Yggeset Kje Delvis preparert Klassisk og fristil 1.5
293 Heggsjø - Elvelia - ROS-hytta Kje Delvis preparert Klassisk og fristil 3.3
1194 Heggsjø - Sørummyra Kje Delvis preparert Klassisk og fristil 2.7
290 Kjekstad golfbane - Kjos - ROS-hytta Kje Delvis preparert Klassisk 6.8
5 Lysløypa Spikkestad - ROS-hytta Kje Delvis preparert Klassisk og fristil X 5.0
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua Kro Delvis preparert Klassisk og fristil 4.7
750 Auretjernsbekken - Sørsetra Kro Delvis preparert Klassisk og fristil 1.7
357 By - Greinehytta Kro Delvis preparert Klassisk og fristil 4.9
224 Damtjern - Sandviksveien - Skamræk Kro Delvis preparert Klassisk og fristil 5.1
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia Kro Delvis preparert Klassisk 3.6
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] Kro Delvis preparert Scooter 1.5
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km Kro Delvis preparert Klassisk og fristil 54.0
243 Jonsetangen - Øyangen - Mosjøen (over vannet) Kro Delvis preparert Scooter 3.9
230 Jonsetangen - Øyangen - Vesle Ugla (over vannet) Kro Delvis preparert Scooter 2.6
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen Kro Delvis preparert Klassisk og fristil 2.6
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia Kro Delvis preparert Klassisk og fristil 4.0
1353 Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern Kro Delvis preparert Scooter 4.1
953 Kleivstua - Sørsetraveien Kro Delvis preparert Klassisk og fristil 2.3
92 Kleivstua - Torgetjern Kro Delvis preparert Klassisk og fristil 3.7
1597 Langtjern - Damtjern Kro Delvis preparert Klassisk 2.8
226 Langtjern - Steinbutjern - Ugla - Mosjøen Kro Delvis preparert Scooter 6.6
89 Lysløypa på Kleivstua Kro Delvis preparert Klassisk og fristil X 3.7
95 Lysløypa på Ringkollen Kro Delvis preparert Klassisk og fristil X 3.5
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen Kro Delvis preparert Klassisk og fristil X 7.5
237 Ringkollen - Borgersetra - Vambu Kro Delvis preparert Klassisk og fristil 6.2
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern Kro Delvis preparert Scooter 1.8
1484 Ringkolltoppen rundt Kro Delvis preparert Klassisk 4.2
1464 Skamræk - Storflåtan Kro Delvis preparert Klassisk 3.5
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter Kro Delvis preparert Scooter 8.0
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) Kro Delvis preparert Klassisk og fristil 7.7
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken Kro Delvis preparert Scooter 2.2
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] Kro Delvis preparert Klassisk 5.7
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) Kro Delvis preparert Klassisk 7.0
1589 Spålen N - Auretjern Kro Delvis preparert Scooter 0.6
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] Kro Delvis preparert Klassisk og fristil 4.5
87 Sørsetra - Kleivstua Kro Delvis preparert Klassisk og fristil 3.5
988 Tobonn - By Kro Delvis preparert Klassisk 1.0
1600 Vassendvika – Lauvliflaka Kro Delvis preparert Klassisk 3.5
1588 Vesle Ugla - Auretjern Kro Delvis preparert Scooter 1.6
659 Huken pukkverk - Breisjøen - Steinbruvann Lil Delvis preparert Klassisk 2.6
679 Konkurranseløyper Linderudkollen (øst) Lil Delvis preparert Klassisk 1.5
231 Linderudkollen - Solemskogen Lil Delvis preparert Klassisk 1.4
134 Lysløypa Breisjøen - Lilloseter Lil Delvis preparert Klassisk X 2.6
135 Lysløypa Breisjøen - Steinbruvann Lil Delvis preparert Klassisk og fristil X 2.7
148 Lysløypa Langsetløkka - Kringla vest Lil Delvis preparert Klassisk og fristil X 1.2
212 Lysløypa Linderud - Breisjøen Lil Delvis preparert Klassisk og fristil X 4.0
137 Lysløypa Skillebekk - Skytta Lil Delvis preparert Klassisk X 3.7
668 Lysløypa Tonsenhagen - Breisjøen Lil Delvis preparert Klassisk og fristil X 4.0
665 Lysløypa Trollvannstua - Linderudkollen Lil Delvis preparert Klassisk og fristil X 2.0
1508 Løyper på Lillomarka arena Lil Delvis preparert Klassisk og fristil X 3.0
674 Mobekken - Finntjern [Tømte] Lil Delvis preparert Klassisk 6.3
672 Movatn - Skillingsdalen Lil Delvis preparert Klassisk 2.5
139 Solemskogen - Revlia Lil Delvis preparert Klassisk og fristil 2.3
667 Årvoll - Breisjøen Lil Delvis preparert Klassisk 4.0
354 Gjerdingdammen - Almedalskoia - Daltjuvmana - Stålmyra Nor Delvis preparert Klassisk og fristil 9.5
349 Grua - Muttatjern - Svea - Svesvika Nor Delvis preparert Klassisk og fristil 4.8
351 Kalvsjø - Svea Sportshytte Nor Delvis preparert Klassisk 4.5
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] Nor Delvis preparert Klassisk og fristil 3.6
492 Mylla [Åssjøvika] - Bislingen [Formoløypa] Nor Delvis preparert Klassisk 5.2
1370 Myrskogen - Vangen - Halvorsrud Nor Delvis preparert Klassisk og fristil 2.4
1369 Ringen - Kalvsjø Nor Delvis preparert Klassisk 1.5
1452 Ringen - Lunner barneskole Nor Delvis preparert Klassisk 1.5
108 Store Skillingen - Gjerdingsveien - Gjerdingdammen Nor Delvis preparert Klassisk og fristil 5.5
3 Store Skillingen - Nyseterveien - Svartvann - Gjerdingdammen Nor Delvis preparert Klassisk og fristil 7.5
497 Stormyra - Jonsrud - Svea Sportshytte Nor Delvis preparert Klassisk og fristil 3.0
1045 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen [over isen] Nor Delvis preparert Scooter 2.9
109 Svea Sportshytte - Svea Nor Delvis preparert Scooter 1.5
993 Svesvika - Kanalen - Mylla dam Nor Delvis preparert Klassisk 1.8
1592 Tverrsjøstallen - Abrahamsvika - Holoaseter Nor Delvis preparert Klassisk 2.8
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] Nor Delvis preparert Scooter 4.9
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) Nor Delvis preparert Scooter 6.0
223 Tverrsjøstallen - Tverrsjøen - Holoaseter (over vannet) Nor Delvis preparert Scooter 2.5
1144 Tverrsjøstallen – Kalvedalen Nor Delvis preparert Scooter 2.2
236 Ølja rundt Nor Delvis preparert Klassisk 7.0
510 3 og 5 km i Frognerseteråsen Nor Delvis preparert Klassisk og fristil 4.1
275 Aurtjern - Langmyr [Nordmarkskapellet] Nor Delvis preparert Klassisk 2.1
713 Bjordammen - Langmyr [Nordmarkskapellet] Nor Delvis preparert Klassisk 1.4
375 Bjørnholt - Tiurleiken - Fortjern - Kikutstua Nor Delvis preparert Scooter 6.0
363 Elveli - Finnerud Nor Delvis preparert Scooter 2.8
121 Elveli - Hansemyr - Fyllingen gård (Heikampveien) Nor Delvis preparert Klassisk og fristil 9.1
122 Finnerud - Glåmene - Kikutstua Nor Delvis preparert Scooter 6.0
2 Frognerseteren - Heggehullet Nor Delvis preparert Klassisk 1.4
377 Frønsvollstråkka - Skjennungen Nor Delvis preparert Klassisk 2.5
1231 Heggehullet - Fossekneika - Skjennungen Nor Delvis preparert Klassisk 2.2
24 Heggehullet - Tryvannstua Nor Delvis preparert Klassisk og fristil 1.8
115 Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua] Nor Delvis preparert Klassisk og fristil X 2.8
512 Holmenkollen konkurranseløyper 10 km Nor Delvis preparert Klassisk og fristil 16.7
511 Holmenkollen konkurranseløyper 8,3 km Nor Delvis preparert Klassisk og fristil 3.3
1210 Holmenkollmarsjtraseen 25 km Nor Delvis preparert Klassisk og fristil 25.0
376 Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua Nor Delvis preparert Klassisk og fristil X 3.0
210 Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter Nor Delvis preparert Klassisk og fristil X 4.6
701 Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern Nor Delvis preparert Klassisk og fristil X 1.5
1 Lysløypa i Frognerseteråsen Nor Delvis preparert Klassisk og fristil X 6.4
1147 Lysløypa i Varingskollen - Mattismyr Nor Delvis preparert Klassisk og fristil 1.8
116 Lysløypa Midtstuen - Frognerseteren (Heftyeveien) Nor Delvis preparert Klassisk X 2.5
433 Movatn - Finntjern [Tømte] (veien) Nor Delvis preparert Klassisk 5.1
234 Rundmyr [Nordmarkskapellet] - Studenterhytta - Glåmene - Kikutstua Nor Delvis preparert Klassisk og fristil 8.1
371 Sognsvann - Blanksjø - Hammeren (Ankerveien) Nor Delvis preparert Klassisk 4.3
1272 Sognsvann - Lille Åklungen - Ullevålseter [Sognsvann vest] Nor Delvis preparert Klassisk og fristil 5.9
303 Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter [Sognsvann vest] Nor Delvis preparert Klassisk og fristil 5.5
269 Strømsbråtan - Tryvannstua Nor Delvis preparert Klassisk og fristil 3.7
741 Svenskemyra - Varingskollen Nor Delvis preparert Scooter 3.0
128 Sørlitangen - Ørfiske - Fredrikstad Nor Delvis preparert Klassisk 3.0
742 Sørlitangen - Ørfiske - Greveveien - Svenskemyra Nor Delvis preparert Scooter 5.1
396 Tryvannstua - Rundmyr [Nordmarkskapellet] Nor Delvis preparert Klassisk og fristil 1.8
274 Ullevålseter - Skjennungen - Tryvannstua Nor Delvis preparert Klassisk 4.0
702 Voksenkollen - Øvresetertjern Nor Delvis preparert Klassisk og fristil 1.5
747 Øvresetertjern tilførselsesløyper Nor Delvis preparert Klassisk 2.0
9 Brovoll - Flåtatjern Rom Delvis preparert Klassisk og fristil 4.0
1130 Brovoll utfartsparkering - Flåtatjern Rom Delvis preparert Klassisk og fristil 1.8
1352 Grustaket - Nipkollen Rom Delvis preparert Klassisk og fristil 3.7
989 Harasletta - Merketremyra - Ringdalshytta Rom Delvis preparert Klassisk og fristil 4.7
722 Harasletta - Ringdalsveien P Rom Delvis preparert Klassisk og fristil 1.2
1080 Kløvberget - Grustaket Rom Delvis preparert Klassisk og fristil 4.8
721 Lysløypa på Harasletta Rom Delvis preparert Klassisk og fristil X 5.0
1078 Lysløype Nordåsen 4 km Rom Delvis preparert Klassisk og fristil X 3.9
724 Ringdalsveien P - Kogstadvangen Rom Delvis preparert Klassisk og fristil 2.0
1065 Rustad [Jeppedalsvegen] - Dalssætra Rom Delvis preparert Klassisk og fristil 4.0
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll Rom Delvis preparert Klassisk og fristil 5.9
150 Sjonken - Gruvelia Rom Delvis preparert Klassisk og fristil 2.6
1420 Åsen stadion - skianlegg Rom Delvis preparert Klassisk og fristil X 6.0
950 Fløysbonn - Myrer Sør Delvis preparert Klassisk 3.3
427 Greverud - Grytetjern - Stallerud Sør Delvis preparert Klassisk 4.3
745 Lysløypa Siggerud - Stallerud [Vannledningstraseen] Sør Delvis preparert Klassisk X 2.3
337 Ytre Enebakk - golfbanen Sør Delvis preparert Scooter 5.5
472 Bergsmarka - Solli Ves Delvis preparert Klassisk 1.7
306 Furuholmen - Sandungen N Ves Delvis preparert Klassisk og fristil 4.2
1558 Kattås - Tanum skole Ves Delvis preparert Klassisk 3.1
209 Lysløypa på Solli Ves Delvis preparert Klassisk og fristil X 7.5
40 Lysløypa Vestmarksetra - Gupu - Vestmarksetra Ves Delvis preparert Klassisk og fristil X 5.5
1412 Skoglund - Svartvann - Risfjellet Ves Delvis preparert Klassisk og fristil 5.1
30 Solli - Kariåsen - Sandungen S [klassisk] Ves Delvis preparert Klassisk og fristil 3.4
412 Solli - Kariåsen - Sandungen S [skøyting] Ves Delvis preparert Klassisk og fristil 2.8
280 Solvang - Bergsmarka Ves Delvis preparert Klassisk og fristil 5.2
1506 Svartvann N - Mikkelsbonn Ves Delvis preparert Klassisk og fristil 1.1
321 Tranby idrettspark - Hennummarka - Kraft Ves Delvis preparert Klassisk 4.0
41 Tveiter - Furuholmen Ves Delvis preparert Klassisk og fristil 2.8
43 Tveiter - Tveitersetra Ves Delvis preparert Klassisk og fristil 2.4
38 Vestmarksetra - Furuholmen Ves Delvis preparert Klassisk og fristil 1.5
601 Vestmarksetra - Nedre Gupu - Gupu Ves Delvis preparert Klassisk og fristil 1.4
331 Vestmarksetra - Stovivollen - Langåsen [Grønlandsveien] Ves Delvis preparert Klassisk og fristil 4.0
1510 Fjellstad - Myrdammen Øst Delvis preparert Klassisk 1.3
692 Grønmo - Trollvann - Smørhullet Øst Delvis preparert Klassisk 3.1
1254 Hektner - Smestad - Fjerdingbyputten - Marikollen Øst Delvis preparert Klassisk 4.4
281 Losby - Djupdalskrysset Øst Delvis preparert Klassisk og fristil 1.9
164 Lysløypa Haugerud - Lutdalen - Sleppa Øst Delvis preparert Scooter X 4.4
684 Lysløypa Oppsal - Lutdalen - Sleppa Øst Delvis preparert Scooter X 3.5
400 Lysløypa på Streifinn Øst Delvis preparert Scooter X 3.0
180 Lysløypa Skulleruddumpa - Skullerud Øst Delvis preparert Klassisk X 0.7
168 Lysløypa Skullerudstua - Grønmo Øst Delvis preparert Scooter X 2.7
159 Lysløypa Skullerudstua - Øgården Øst Delvis preparert Scooter X 2.4
179 Lysløypa ved Skullerudstua - konkurransetraseer Øst Delvis preparert Klassisk og fristil X 2.4
162 Lysløype og handicapløype ved Haraløkka Øst Delvis preparert Klassisk X 2.0
283 Mariholtet - Elvågaveien - Deledalen Øst Delvis preparert Klassisk 3.8
1511 Sandbekkstua - Blystadlia - Marikollen Øst Delvis preparert Klassisk 2.3
630 Streifinn - Myrdammen Øst Delvis preparert Klassisk 7.1
580 Streifinn - Vestre Skallbergdalen - Finland Øst Delvis preparert Klassisk og fristil 3.6
687 Øgården - Gullsmeden Øst Delvis preparert Scooter 1.3
1302 5 km klassisk på Lygna skisenter Had Delvis preparert Klassisk 5.0
1291 Grymyr - Kittelsrudtoppen Had Delvis preparert Klassisk og fristil 2.8
1293 Kittelsrudtoppen - Grimsrud Had Delvis preparert Klassisk 3.7
552 Korssætersvingen - Høgkorsplassen - Vatningsbakken Had Delvis preparert Klassisk og fristil 2.4
1227 Kunstsnøløypa på Lygna skisenter Had Delvis preparert Klassisk og fristil X 3.0
499 Lygna - Grevsjøen - Lushaughytta Had Delvis preparert Klassisk og fristil 4.7
501 Lygna - Lygnalia - Badstuvegen Had Delvis preparert Klassisk 3.3
488 Løyper på Lygna skisenter Had Delvis preparert Klassisk og fristil 10.0
1421 Oppvarmingsløype på Lygna skisenter Had Delvis preparert Klassisk og fristil X 0.8
487 Sagvollen - Fjellsjøen - Lushaughytta Had Delvis preparert Klassisk og fristil 14.0
1567 Skjervetråkket - Avalsjøen - Brovoll Had Delvis preparert Scooter 9.3
1572 Skjervetråkket - Fløyta - Skardbrennvegen - Breidtjernet Had Delvis preparert Scooter 6.3
1568 Skjervetråkket - Nordengen - Koperud Had Delvis preparert Scooter 3.4
486 Ullvildsdalen - Grunntjernet - Stråtjerna - Sagvollen Had Delvis preparert Klassisk og fristil 7.3
760 Eidstugua - Granumsæter - Trevatna [Granumsæterrunden] Gjø Delvis preparert Scooter 10.1
1328 Eina - Stormyrene Gjø Delvis preparert Klassisk 4.6
1342 Einavoll - Berg - Mjørlund (Kjølvegen) Gjø Delvis preparert Klassisk og fristil 6.0
573 Flyplassen - Skihytta Gjø Delvis preparert Klassisk 4.5
614 Flåmyra - Trettsvehøgda Gjø Delvis preparert Klassisk 7.2
570 Hunndalen - Eiktunet Gjø Delvis preparert Klassisk 5.2
1604 Konkurranseløyper Vind Gjø Delvis preparert Klassisk og fristil 4.5
1327 Lomsdalsvegen - Sønstebygrenda Gjø Delvis preparert Klassisk 7.2
523 Lysløypa Brusvehagen - Eiktunet Gjø Delvis preparert Klassisk og fristil X 2.0
1531 Lysløypa på Lindheim Gjø Delvis preparert Klassisk X 1.9
560 Lysløypa Vestrumenga - Lerudåsen - Malterud - Grimås Gjø Delvis preparert Klassisk og fristil X 9.3
543 Lysløypa Vind - Lerudåsen Gjø Delvis preparert Klassisk og fristil X 5.5
1404 Osbakken - Edelgranvegen Gjø Delvis preparert Scooter 2.5
1141 Osbakken - Tjærevika - Veset Gjø Delvis preparert Scooter 4.1
1546 Persvehaugrunden Gjø Delvis preparert Scooter 5.2
1337 Prestmarka - Ormsteinsmyra Gjø Delvis preparert Klassisk og fristil 6.7
1326 Prestmarka - Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) Gjø Delvis preparert Klassisk 4.3
1514 Rundløypa på Skumsjøen Gjø Delvis preparert Scooter 8.5
1586 Rundløype Hornås Gjø Delvis preparert Klassisk og fristil 2.4
577 Skihytta - Dølsætra - Høgbrenna Gjø Delvis preparert Klassisk 5.0
520 Stormyrene - Glåmhaugen - Sønstebygrenda Gjø Delvis preparert Klassisk 7.7
617 Tranalia - Snertingdal skole Gjø Delvis preparert Klassisk 11.8
634 Veset - Nedre Stokkhyttakrysset Gjø Delvis preparert Scooter 1.8
582 Vind skistadion Gjø Delvis preparert Klassisk og fristil 3.0
542 Øverby skistadion Gjø Delvis preparert Klassisk og fristil X 3.0
1000 Lysløypa i Nes skianlegg Eid Delvis preparert Klassisk og fristil X 5.0
1358 Myrvold - Breidmosan - Stikkvannshytta Hur Delvis preparert Klassisk og fristil 4.8
902 Storsand [Grønsand] - Myrvold - Øvre Lamyr - Stikkvannshytta Hur Delvis preparert Klassisk og fristil 5.0
890 Østernmyra - Stikkvann - Stikkvannshytta Hur Delvis preparert Klassisk og fristil 2.6
1312 Fargo - Olamyra [KK-runden] Tot Delvis preparert Klassisk og fristil 3.5
1165 Lensbygdaplassen - Oksbakken Tot Delvis preparert Klassisk og fristil 7.1
1168 Sisselrotkampen - Rausteinshytta Tot Delvis preparert Klassisk og fristil 6.8
1174 Store Svartungen - Tømmertorget Tot Delvis preparert Klassisk og fristil 3.6
443 Abborvannsveien - Eiksbakkhytta Bær Preparert tidligere Klassisk 2.9
57 Blekketjern - Haslumseter Bær Preparert tidligere Klassisk 2.6
1380 Blekketjern - Vensåsseter Bær Preparert tidligere Klassisk 2.6
1389 Brunkollen - Setertjern - Haslumseter Bær Preparert tidligere Klassisk 0.8
440 Burud - Vensåsseter Bær Preparert tidligere Scooter 4.1
1379 Eiksbakkhytta - Blekketjern Bær Preparert tidligere Klassisk 1.4
1378 Hestemyra - Eiksbakkhytta Bær Preparert tidligere Klassisk 1.1
53 Hestemyra - Haslumseter Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.4
50 Hestemyra - Sætermyra - Brunkollen Bær Preparert tidligere Klassisk 2.1
1284 Hvitsteinvann - Slåttemyra - Tjæregrashøgda - Blekketjern Bær Preparert tidligere Klassisk 2.3
1381 Hvitsteinvann - Slåttemyra - Vensåsseter Bær Preparert tidligere Klassisk 2.2
356 Konkurranseløypa i Sørkedalen 2 km [lysløypa] Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.5
208 Merradalen SV - Abborvannsbekken Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
64 Stormyra - Abborvannsbekken Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
151 Tangenåsen S - Merradalen - Stormyra Bær Preparert tidligere Scooter 2.0
65 Tangenåsen S - Merradalen SV Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.9
1385 Triungsvann S - Eiksbakkhytta Bær Preparert tidligere Klassisk 1.4
1382 Triungsvann S - Triungsvann V (på veien) Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.8
441 Triungsvann V - Blekketjern Bær Preparert tidligere Klassisk 2.4
1383 Triungsvann V - Hvitsteinvann (nordlig) Bær Preparert tidligere Klassisk 1.6
56 Triungsvann V - Hvitsteinvann (sørlig) Bær Preparert tidligere Klassisk 1.3
52 Østernvann (dammen) - Abborvannsveien (over isen) Bær Preparert tidligere Scooter 0.8
1376 Østernvann (dammen) - Østernvann V (over isen) Bær Preparert tidligere Scooter 0.7
1377 Østernvann V - Hestemyra Bær Preparert tidligere Scooter 1.7
837 Flisløypa Fol Preparert tidligere Klassisk 3.4
192 Lysløypa i Frogn Fol Preparert tidligere Klassisk og fristil X 4.4
1199 Bertelsmyr - ROS-hytta Kje Preparert tidligere Klassisk 1.0
12 Dikemark - Fuglemyr Kje Preparert tidligere Scooter 1.8
289 Dikemark - Kraftledningen - Trangeberget Kje Preparert tidligere Scooter 3.8
1198 Fuglemyr - Bertelsmyr Kje Preparert tidligere Scooter 1.7
10 Gjellebekk - Heggsjø Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
7 Kjekstad golfbane - Grinimyra - Trangeberget Kje Preparert tidligere Scooter 2.8
14 Kjekstad golfbane - Stordammen - Kleiverfeltet Kje Preparert tidligere Klassisk 3.4
327 Kjenner - Heggsjø Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.9
1196 Reistadlia - Reistadåsen - Stuvstjern - Heggsjø Kje Preparert tidligere Klassisk 3.9
474 Rundløyper på Eidsletta Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
1195 Sørummyra - ROS-hytta Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
1200 Trangeberget - Bertelsmyr Kje Preparert tidligere Scooter 1.2
6 Trangeberget - Haukelia - ROS-hytta Kje Preparert tidligere Klassisk 2.5
476 Østenstad kirke - Østenstaddammen - Eidsletta Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
1535 Atjern - Atjernsmyrene - Sandviksveien Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.9
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.6
1599 Borgersetra - Vassendvika Kro Preparert tidligere Klassisk 3.6
1596 Borgersetra – Langtjern Kro Preparert tidligere Klassisk 1.7
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia Kro Preparert tidligere Klassisk 7.4
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia Kro Preparert tidligere Scooter 8.0
1598 Damtjern - Ringsmyrene Kro Preparert tidligere Klassisk 2.5
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam Kro Preparert tidligere Scooter 4.0
1587 Fagervann - Auretjern Kro Preparert tidligere Klassisk 1.9
98 Fagervann - Spålsveien - Storflåtan dam Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.3
88 Finneflakseter - Kleivstua Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.5
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.3
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] Kro Preparert tidligere Scooter 2.8
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] Kro Preparert tidligere Scooter 2.3
74 Fjølhytta - Søttjerndalen Kro Preparert tidligere Scooter 3.3
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.9
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Lauvliflaka Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.2
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset Kro Preparert tidligere Klassisk 4.7
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva Kro Preparert tidligere Klassisk 2.9
1563 Gyrihaugen - Lille Gyrihaugtjern - Gyrihaugsetra Kro Preparert tidligere Scooter 2.1
467 Gyrihaugsetra - Huken seter - Kulpåsen Kro Preparert tidligere Scooter 1.8
457 Jonsetangen - Øyangen - kryss Uglaveien/Vambu (over vannet) Kro Preparert tidligere Fristil 1.8
1131 Jonsetangen - Øyangen - Østerdamsetra (over isen) Kro Preparert tidligere Scooter 2.9
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra Kro Preparert tidligere Klassisk 3.2
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter Kro Preparert tidligere Klassisk 5.9
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.1
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien Kro Preparert tidligere Klassisk 1.0
1562 Kulpåsen - Ringsmyrene Kro Preparert tidligere Scooter 0.9
1119 Langlia - Kveldrostjern Kro Preparert tidligere Scooter 2.6
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia Kro Preparert tidligere Scooter 6.9
97 Langtjern - Vesleflåtan - Storflåtan dam Kro Preparert tidligere Scooter 4.6
69 Lauvliflaka - Atjern - Skamræk Kro Preparert tidligere Klassisk 1.8
1214 Lauvliflaka - Ringsmyrene Kro Preparert tidligere Klassisk 1.1
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien Kro Preparert tidligere Klassisk 2.2
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset Kro Preparert tidligere Klassisk 3.2
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset Kro Preparert tidligere Klassisk 3.2
358 Lysløypa på Sollihøgda Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.5
1564 Løvlia - Kulpåsen Kro Preparert tidligere Scooter 1.9
1566 Løvlia - Lauvliflaka Kro Preparert tidligere Klassisk 1.5
1594 Mosjøen V - Mosjøen Ø (over vannet) Kro Preparert tidligere Scooter 1.0
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Lauvliflaka Kro Preparert tidligere Klassisk 11.0
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.0
454 Ringkollen - Langtjern Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.7
229 Ringkollen - Svarttjerna - Viksetra - Damtjern Kro Preparert tidligere Scooter 8.5
93 Ringkollen - Treningsrunden Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 15.0
1463 Skamræk - Gagnumseter (over isen) Kro Preparert tidligere Scooter 1.2
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.8
4 Skansebakken - Lysedammene Kro Preparert tidligere Klassisk 3.8
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta Kro Preparert tidligere Klassisk 4.9
458 Skileik på Ringkollen Kro Preparert tidligere Klassisk 0.1
80 Solfjellstua - Gaupebergveien Kro Preparert tidligere Klassisk 2.7
85 Sollihøgda skileik Kro Preparert tidligere Fristil 0.2
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) Kro Preparert tidligere Klassisk 6.2
391 Spålen N - Spålen Ø [over vannet] Kro Preparert tidligere Scooter 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern Kro Preparert tidligere Scooter 2.1
71 Storebekkhytta - Dammyra Kro Preparert tidligere Klassisk 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen Kro Preparert tidligere Klassisk 2.3
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.4
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.2
1143 Svarten N - Langlia Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.2
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] Kro Preparert tidligere Scooter 4.2
1401 Sørsetra - Finneflakseter Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
1223 Torgetjern - Frøshaug Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.7
1222 Tverrelva - Frøshaug Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.3
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.2
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.6
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
99 Vambu - kryss Uglaveien/Vambu Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.3
1593 Vambu - Øyangsrøysa - Fagervann Kro Preparert tidligere Klassisk 2.7
673 Akebakkeskogen - Grefsenkleiva Lil Preparert tidligere Klassisk 1.4
178 Damputtbekken - Sandermosen Lil Preparert tidligere Klassisk 1.9
678 Hammeren - Sander Lil Preparert tidligere Klassisk 3.3
660 Kjelsås - Monsetangen Lil Preparert tidligere Klassisk 2.4
777 Kjelsås - Sander Lil Preparert tidligere Klassisk 3.4
132 Lilloseter - Kjulstjern - Sørskogen Lil Preparert tidligere Scooter 2.0
133 Lysløypa Ammerud - Breisjøen Lil Preparert tidligere Klassisk X 1.4
666 Lysløypa Linderudkollen - Breisjøen Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.9
138 Lysløypa Romsås - Steinbruvann Lil Preparert tidligere Scooter X 1.5
779 Lysløypa Skytta - Bjønndalen Lil Preparert tidligere Klassisk X 1.1
136 Lysløypa Skytta - Steinbruvann Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.6
140 Lysløypa Årvoll - Linderudkollen Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.5
661 Monsetangen - Damputtbekken Lil Preparert tidligere Klassisk 1.0
145 Movatn - Burås - Sinober Lil Preparert tidligere Klassisk 3.0
664 Revlia - Evensetermyra - Breisjøen Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
246 Revlia - Grisputten - Vennervann Lil Preparert tidligere Scooter 3.1
677 Sander - Monsetangen Lil Preparert tidligere Klassisk 1.6
550 Sandermosen - Skillingsdalen Lil Preparert tidligere Klassisk 2.5
141 Skillingsdalen - Sinober Lil Preparert tidligere Klassisk 2.6
144 Sørskogen - Sinober (vest) Lil Preparert tidligere Scooter 1.6
669 Sørskogen - Sinober (øst) Lil Preparert tidligere Scooter 1.7
142 Vennervann - Sørskogen Lil Preparert tidligere Scooter 1.6
104 Bislingen - Grønntjern Nor Preparert tidligere Klassisk 1.7
103 Bislingen rundløype Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
1263 Brattvoll - Viggeren - Belteren Nor Preparert tidligere Scooter 1.3
1262 Brattvoll - Volla Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.4
1181 Elgstøa - Sandvikshytta Nor Preparert tidligere Klassisk 4.0
1127 Flisbanen - Svartbekktjern - Grønntjern [Grønntjernløypa] Nor Preparert tidligere Klassisk 3.1
631 Gjerdingdammen - Snøploghøgda Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.5
310 Grua - Auretjernsetra - Svartbekken Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.3
345 Grønntjern - Gjerdingen N [Sandvika] Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
1372 Halvorsrud - Stormyra Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.4
111 Harestua [skolen] - Karterudvika - Store Skillingen Nor Preparert tidligere Scooter 5.0
1591 Holoaseter - Katnosa - Sandvikshytta (over vannet) Nor Preparert tidligere Scooter 4.6
995 Kalrasen - Skjerpeløkka - Stormyra Nor Preparert tidligere Klassisk 1.8
1361 Kalvsjø - Halvorsrud Nor Preparert tidligere Klassisk 3.7
1453 Kalvsjøhagen Nor Preparert tidligere Klassisk 1.1
1371 Kinge - Vangen - Halvorsrud Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.1
1479 Kinge skileik Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.5
1478 Kingerunden Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.7
1476 Klinkenberg - Kinge Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.9
1477 Klinkenberg lysløype Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.2
1459 Lunner - Lunner barneskole Nor Preparert tidligere Klassisk 1.6
1458 Lunner - Ringen Nor Preparert tidligere Klassisk 0.7
342 Lysløypa ved Svea Sportshytte Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.0
406 Mattismyr - Delebekken Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.4
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.9
496 Mylla dam - Belteren - Kalrasen Nor Preparert tidligere Scooter 1.8
1047 Mylla dam - Bislingen [på veien] Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.4
110 Mylla dam - Flisbanen [Grønntjernløypa] Nor Preparert tidligere Klassisk 2.2
346 Mylla dam - Trantjern [Myllsliveien] Nor Preparert tidligere Scooter 4.7
220 Mylla dam - Trantjern [over vannet] Nor Preparert tidligere Scooter 4.5
1475 Myrskogen skianlegg - konkurranseløyper Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.8
1481 Ragnhildrud - Kinge Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
1480 Ragnhildrud skileik Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.7
1183 Sandvikshytta - Katnosa - Katnosdammen [over vannet] Nor Preparert tidligere Scooter 1.7
112 Sandvikshytta - Katnosa - Spålen Ø [over vannet] Nor Preparert tidligere Scooter 3.0
808 Sandvikshytta - Snøploghøgda Nor Preparert tidligere Klassisk 2.5
1132 Sinnerdalen - Finnstad Nor Preparert tidligere Scooter 1.9
1415 Skillemyra - Grønntjernveien Nor Preparert tidligere Klassisk 2.0
222 Snøploghøgda - Karidalen - Store Daltjuven Nor Preparert tidligere Klassisk 2.9
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen Nor Preparert tidligere Scooter 7.0
1139 Store Sinnera - Auretjern Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.1
753 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
106 Stryken - Stålmyra Nor Preparert tidligere Klassisk 4.5
1044 Stålmyra - Hakkloa - Kikutstua Nor Preparert tidligere Scooter 8.9
449 Stålmyra - Trehørningen - Delebekken Nor Preparert tidligere Scooter 6.6
451 Svartbekken - Teigemyra - Flisbanen Nor Preparert tidligere Klassisk 1.9
752 Svartvann - Fjellsjøen Nor Preparert tidligere Scooter 2.2
996 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Bjønnputten - Svesvika Nor Preparert tidligere Klassisk 2.5
748 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Sørlibakkene - Stormyra Nor Preparert tidligere Klassisk 2.7
343 Svea - Svesvika [over vannet] Nor Preparert tidligere Scooter 1.1
997 Svea Sportshytte - Svea (Nordstrand) [maskinløype] Nor Preparert tidligere Klassisk 2.0
994 Svesvika - Belteren - Kalrasen Nor Preparert tidligere Scooter 1.5
352 Trantjern - Ballangrudsæterhøgda - Stormyra Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.8
347 Trantjern - Mylla [over vannet] - Brattvoll Nor Preparert tidligere Scooter 3.0
504 Trantjern - Ølja - Tverrsjøstallen Nor Preparert tidligere Scooter 3.5
359 Vesle Sandungen - Knappa Nor Preparert tidligere Scooter 1.3
341 Åssjøveien - Fuglemyra - Åssjøveien Nor Preparert tidligere Scooter 1.2
1205 Abbortjern - Kikutstua [over Bjørnsjøen] Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.2
124 Aurtjern - Bjørnsjøhelvete - Kikutstua Nor Preparert tidligere Scooter 8.8
125 Aurtjern - Lørenseter - Kobberhaughytta Nor Preparert tidligere Scooter 4.0
131 Delebekken - Kikutstua Nor Preparert tidligere Scooter 11.0
378 Deledalsveien - Tjuvdalen - Bjørnebergveien Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.0
364 Finnerud - Kobberhaughytta Nor Preparert tidligere Scooter 2.3
435 Fløyta - Finntjern [Tømte] Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.3
434 Fløyta - Holmetjern - Delebekken Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.5
436 Fløyta - Kalvsjøen - Gørjahytta Nor Preparert tidligere Scooter 3.5
1482 Fredrikstad - Fløyta Nor Preparert tidligere Klassisk 2.1
370 Frønsvollstråkka - Skjennungstua Nor Preparert tidligere Klassisk 2.0
1273 Frønsvollstråkka - Ullevålseter - Rakkeseter - Frønsvollstråkka [16,7 km-sløyfa] Nor Preparert tidligere Fristil 7.3
1271 Fyllingen gård - Kikutstua Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.0
708 Hammeren - Skjærsjødammen Nor Preparert tidligere Klassisk 2.8
361 Heggehullet - Marimyr - Skjennungen Nor Preparert tidligere Klassisk 2.0
1230 Heggehullet - Maristua - Skjennungen Nor Preparert tidligere Klassisk 2.1
114 Holmenkollen konkurranseløyper 5 km Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 5.0
1266 Kveldrostjern - Knappa Nor Preparert tidligere Scooter 1.1
119 Langmyr [Nordmarkskapellet] - Kobberhaughytta - Appelsinhaugene - Kikutstua Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.8
603 Lysløypa Brekke - Låkeberget Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.3
374 Lysløypa i Nittedal Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 4.0
1146 Lysløypa i Varingskollen Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.6
707 Lysløypa Korsvoll - Låkeberget Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.6
126 Lysløypa Låkeberget - Hammeren Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.7
118 Lysløypa Sognsvann - Ullevålseter [Sognsvann øst] Nor Preparert tidligere Klassisk X 5.3
369 Lysløypa Voksenkollen - Tryvannstua (Nedre Skomakerløype) Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.5
1229 Rundmyr - Langmyr Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.5
709 Skar - Øyungen (vestlig) Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.3
362 Skjennungen - Langmyr [Nordmarkskapellet] Nor Preparert tidligere Klassisk 1.6
712 Skjærsjødammen - Aurtjern Nor Preparert tidligere Klassisk 1.6
1375 Skjærsjødammen - Ullevålseter Nor Preparert tidligere Klassisk 1.1
360 Skådalen - Frønsvollstråkka (Skådalsløypa) Nor Preparert tidligere Klassisk 2.8
494 Smedmyra - Kveldrostjern Nor Preparert tidligere Scooter 1.8
302 Sognsvann - Frønsvollstråkka (Måneskinnsløypa) Nor Preparert tidligere Klassisk 3.7
711 Sognsvann snøpark Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.4
954 Sulutjern - Sakristjern [Deledalsveien] Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.3
130 Sørlitangen - Movatn Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.6
372 Sørlitangen - Skåltjern - Svenskemyra Nor Preparert tidligere Scooter 2.9
583 Tuggerud - Sognsvann Nor Preparert tidligere Klassisk 1.2
740 Tumyrhaugen - Høldippeldammen - Svenskemyra Nor Preparert tidligere Scooter 3.0
799 Ullevålseter - Aurtjern Nor Preparert tidligere Klassisk 1.0
1433 Varingskollen lysløypa - Varingskollen [Familieløypa] Nor Preparert tidligere Scooter 4.0
1145 Varingskollen stasjon - lysløypa Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.6
703 Wyllerløypa - Bjordammen Nor Preparert tidligere Klassisk 1.5
1269 Østre Fyllingen syd - Fyllingen gård [over isen] Nor Preparert tidligere Scooter 1.5
1270 Østre Fyllingen vest - Fyllingen gård [over isen] Nor Preparert tidligere Scooter 0.7
652 Bekkestua - Storøyungen N Rom Preparert tidligere Scooter 4.3
732 Bekkestua - Vardåsen Rom Preparert tidligere Scooter 2.0
153 Bjertnessjøen - Dæhlibakka - Trasletjernet Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.2
155 Bjertnessjøen rundt Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 10.1
718 Breidmåsan - Ringdalsveien P Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
958 Brovoll - Korsvatn-vegen - Sølvtjernet (terrengløypa) Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
734 Eltonåsen - Grøsåkervangen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.9
743 Eltonåsen - Holtersaga Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.1
1429 Feviksvangen - Haugsvangen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.9
1308 Fossumvangen - Bikubene [Mastutjennsvegen] Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.7
649 Gruvelia - Engelstadvangen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
156 Gruvelia - Vardåsen Rom Preparert tidligere Scooter 3.8
733 Grøsåkervangen - Bekkestua Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.1
658 Hakkim - Engelstadvangen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
157 Hakkim - Kirkebyvangen Rom Preparert tidligere Scooter 5.2
149 Hakkim - Råsjøstua Rom Preparert tidligere Scooter 5.0
384 Harestua - Råsjøkrysset Rom Preparert tidligere Scooter X 3.3
450 Harestua [skolen] - Furumo barnehage - Harestua Rom Preparert tidligere Scooter X 2.4
735 Holtersaga - Ramstad Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.8
13 Håkenstadsetra - Flåtatjern Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.3
714 Høgsmåsan - Ringdalshytta Rom Preparert tidligere Scooter 1.8
1071 Kjønstadsætra - Sjuputtane Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.4
1299 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Nordrunden] Rom Preparert tidligere Klassisk 6.2
726 Kogstadvangen - Spikertjernhytta Rom Preparert tidligere Klassisk 0.9
725 Kogstadvangen - Årstadvangen Rom Preparert tidligere Klassisk 3.5
389 Koperud - Håkenstadsætra Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
755 Langvatnet - Dalasjøhøgda - Håkenstadsætra Rom Preparert tidligere Scooter 5.3
388 Langvatnet - Flåtatjern Rom Preparert tidligere Scooter 2.2
653 Lysløypa i Tæruddalen Rom Preparert tidligere Scooter X 4.3
731 Lysløypa i Åsgreina Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.7
350 Lysløypa på Harestua Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.0
1354 Ramstad - Åsgreina Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.2
717 Ringdalshytta - Breidmåsan (på veien) Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.1
1256 Rustad [Jeppedalsvegen] - Heggavegen - Greinen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.2
1067 Rustad [Jeppedalsvegen] - Skjennumstjernet Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.9
1255 Rustad [Jeppedalsvegen] - Sæterlykkja Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
1149 Råsjøen V - Råsjøstua (over vannet) Rom Preparert tidligere Scooter 2.4
1414 Råsjøen V - Råsjøstua (på veien) Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
957 Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa) Rom Preparert tidligere Scooter 2.6
386 Råsjøkrysset - Morstadsetra - Råsjøen V (terrengløypa) Rom Preparert tidligere Scooter 3.6
1551 Råsjøkrysset - Sæterbekken - Råsjøen V (på veien) Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.5
1228 Råsjøstua - Trasletjernet Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
382 Sjonken - Bjertnessjøen - Råsjøstua Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.5
1323 Skistadion Tæruddalen Rom Preparert tidligere Scooter 1.4
1073 Skjennumstjernet - Honsjøhytta [over Høgmåsan] Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.8
650 Storøyungen N - Engelstadvangen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.6
651 Storøyungen N - Gruvelia Rom Preparert tidligere Klassisk 1.9
654 Tæruddalen - Høgsmåsan Rom Preparert tidligere Scooter 2.4
1232 Vikkakrysset - Vikkelihytta Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.5
1300 Årstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen Rom Preparert tidligere Klassisk 1.2
730 Årstadvangen - Grøsåkervangen Rom Preparert tidligere Klassisk 2.4
1208 Åsgreina - Feviksvangen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.6
205 Fløysbonn - Kloppa Sør Preparert tidligere Klassisk 1.6
466 Golfbanen Ytre Enebakk - Bråtan Sør Preparert tidligere Klassisk 2.1
1218 Holen - Krokhol Sør Preparert tidligere Klassisk 2.0
744 Kloppa - Buåsen - Stallerud Sør Preparert tidligere Klassisk 2.0
951 Kloppa - Myrer Sør Preparert tidligere Klassisk 2.1
201 Lysløypa Fløysbonn - Greverud Sør Preparert tidligere Klassisk X 4.6
426 Lysløypa Greverud - Østli skole - Fløysbonn Sør Preparert tidligere Klassisk X 3.4
203 Lysløypa på Oppegård golfbane - nordre del Sør Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.1
1258 Lysløypa på Oppegård golfbane - søndre del Sør Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.5
202 Lysløypa på Siggerud Sør Preparert tidligere Klassisk X 3.9
935 Lysløypa Tomter idrettspark - Unås Sør Preparert tidligere Scooter X 1.3
937 Lysløypa Tyrihjellen - Gaupesteinhytta Sør Preparert tidligere Scooter X 1.7
936 Lysløypa Unås - Tyrihjellen Sør Preparert tidligere Scooter X 1.1
206 Lysløypa Vevelstad - Stallerud [Vannledningstraseen] Sør Preparert tidligere Klassisk X 2.8
430 Rundløypa i Bøleråsen Sør Preparert tidligere Klassisk 4.7
214 Siggerud - Holen Sør Preparert tidligere Klassisk 1.7
429 Stallerud - Bukkestitjern - Eikjol [Allmenningstraseen] Sør Preparert tidligere Klassisk 5.5
207 Stallerud - Sterkerud Sør Preparert tidligere Klassisk 3.8
177 Sværsvann - Myrer Sør Preparert tidligere Klassisk 4.5
414 Asdøltjern - Oppsalsetra Ves Preparert tidligere Klassisk 3.6
305 Billingstad - Stokker - Vestmarksetra Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.3
463 Damvann - Mikkelsbonn Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
307 Furuholmen - Jongsmyr - Rudsmyr [Myrløypa] Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
596 Grønland - Mikkelsbonn Ves Preparert tidligere Klassisk 2.2
319 Heia - Bergsmarka Ves Preparert tidligere Klassisk 2.5
320 Kraft - Oppsalsetra Ves Preparert tidligere Klassisk 2.8
597 Langåsen - Grønland [Grønlandsveien] Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.0
598 Langåsen - Svartvann - Mikkelsbonn Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
990 Lysløypa Jordbru - Kattås Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.2
991 Lysløypa Kattås - Vestmarksetra Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.7
120 Lysløypa Skui - Jordbru Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.1
1499 Mikkelsbonn - Svartvann Ø Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.6
31 Myggheim - Asdøltjern - Sandungen N Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
29 Myggheim - Stormyra - Sandungen V Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
323 Oppsalsetra - Moldkastet - Oppsalsetra [rundløype] Ves Preparert tidligere Klassisk 2.2
330 Rudsmyr - Damvann Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.1
1248 Rudsmyr - Mikkelsbonn [Myrløypa] Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.3
410 Sandungen N - Øyevann Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.3
1245 Sandungen S - Sandungen V (på veien) Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.7
1388 Sandungen V - Sandungen N (på veien) Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.7
464 Semsvannet SV - Tveiter Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.1
34 Skoglund - Svartvann - Mikkelsbonn Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.7
33 Skoglund - Svartvann N Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.5
322 Solli - Bøåsen - Oppsalsetra Ves Preparert tidligere Klassisk 4.8
28 Solli - Myggheim Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.1
411 Solli - Vestlia Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.2
32 Sollihøgda - Burås - Mikkelsbonn Ves Preparert tidligere Klassisk 6.9
1498 Svartvann N - Svartvann Ø Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.6
1500 Svartvann Ø - Risfjellet Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.1
292 Tveitersetra - Bergsåsen - Sandungen S Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
39 Tveitersetra - Sandungen N Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.3
45 Tømmervika - Gupu - Furuholmen Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.2
1246 Øyevann - Damvann Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
262 Øyevann - Engersetra - Vestergyllen - Sandungen N Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.3
182 Bysetermosan - Vangen Øst Preparert tidligere Klassisk 3.1
339 Djupdalskrysset - Badstudalen - Setertjernstua Øst Preparert tidligere Klassisk 4.5
401 Djupdalskrysset - Djupdalen - Setertjernstua Øst Preparert tidligere Klassisk 3.7
340 Driv idrettsplass - Roligheta - Larsbraaten Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil 9.6
1451 Franskeplassen - Skjelbreia Øst Preparert tidligere Scooter 3.4
459 Golfbanen på Krokhol Øst Preparert tidligere Scooter 3.5
169 Grønmo - Langbråten - Østmarkskapellet Øst Preparert tidligere Scooter 2.4
287 Klokkerudmyrene - Smørhullet Øst Preparert tidligere Scooter 1.8
186 Krokhol - Franskeplassen [Krokholveien ] Øst Preparert tidligere Scooter 1.5
422 Lysløypa Ellingsrud - Mariholtet Øst Preparert tidligere Scooter X 4.1
415 Lysløypa fra Driv idrettsplass Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil X 5.0
683 Lysløypa Furuset - Ellingsrud Øst Preparert tidligere Scooter X 3.2
690 Lysløypa i Dalsåsen Øst Preparert tidligere Scooter X 1.0
251 Lysløypa i Marikollen Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.0
807 Lysløypa Kurland Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.1
161 Lysløypa Lindeberg - Ellingsrud Øst Preparert tidligere Scooter X 2.9
682 Lysløypa Sleppa - Mariholtet Øst Preparert tidligere Scooter X 1.8
252 Lysløypa Sørlihavna - Losby [Losbylinja] Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.4
264 Lysløypa Vallerud - Mariholtet Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil X 7.6
681 Lysløypa Øgården - Sleppa Øst Preparert tidligere Scooter X 2.2
165 Lysløypa Østmarksetra - Lutdalen - Sleppa Øst Preparert tidligere Scooter X 2.2
167 Mariholtet - Haukåsen Øst Preparert tidligere Scooter 2.3
276 Mariholtet - Stakanløypa - Stokkholtmyra Øst Preparert tidligere Klassisk 6.9
259 Marikollen - Ramstadsjøen - Setertjernstua Øst Preparert tidligere Klassisk 5.6
402 Marikollen - Speiderhytta - Sandbekkstua Øst Preparert tidligere Klassisk 5.5
286 Marikollen - Stormyra - Sandbekkhallen Øst Preparert tidligere Klassisk 3.3
1051 Morterudveien Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.8
261 Myrdammen - Setertjernstua Øst Preparert tidligere Klassisk 4.4
811 Nordby skole - Myrdammen Øst Preparert tidligere Klassisk 1.1
688 Petersbråtan - Gullsmeden Øst Preparert tidligere Scooter 1.6
686 Petersbråtan - Øgården Øst Preparert tidligere Scooter 2.6
1561 Rundløypa i Marikollen idrettspark Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil X 0.4
694 Rustadsaga - Skullerudstua Øst Preparert tidligere Klassisk 1.3
247 Sandbakken P - Franskeplassen Øst Preparert tidligere Scooter 2.5
1448 Sandbakken P - Klokkerudmyrene Øst Preparert tidligere Klassisk 0.7
1449 Sandbakken P - Sandbakken - Klokkerudmyrene Øst Preparert tidligere Klassisk 1.2
814 Sandbekkhallen - Sandbekkstua Øst Preparert tidligere Scooter 0.3
644 Skillebekk - Finland Øst Preparert tidligere Scooter 1.6
174 Skjelbreia - Paradisputten - Askevann - Vangen Øst Preparert tidligere Klassisk 7.3
423 Skjelbreia - Vangen Øst Preparert tidligere Klassisk 2.8
170 Smørhullet - Petersbråtan Øst Preparert tidligere Scooter 1.9
421 Stokkholtmyra - Bjønnebete - Paradisputten - Skjelbreia Øst Preparert tidligere Klassisk 5.9
1512 Stormyra - Sandbekkhallen Øst Preparert tidligere Klassisk 1.1
643 Streifinn - Skillebekk Øst Preparert tidligere Scooter 2.0
250 Sørlihavna - Skihytta - Kurland Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil 10.5
1052 Sørlihavna - Vallerud Øst Preparert tidligere Scooter 4.1
1054 Valstadløypa Øst Preparert tidligere Klassisk 1.9
1399 Østaveien - Veslevannsdalen Øst Preparert tidligere Scooter 1.0
1304 5 km fri på Lygna skisenter Had Preparert tidligere Fristil 5.0
1289 Betel - Lunde Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.5
1288 Betel - Moger Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
493 Bleiken [skihytta] - Åstjern Had Preparert tidligere Klassisk 12.0
483 Blokkhus - Vatningsbakken Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.9
502 Brandbu - Blokkhus Had Preparert tidligere Klassisk 8.5
1571 Breidtjernet - Kobberbakkene - Hovsvåja Had Preparert tidligere Scooter 4.3
1294 Buhammeren rundt Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.8
1274 Bustevollen - Steinholen Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.1
1296 Børmarkenrunden Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.5
1116 Dæhlen - Nedre Egge Had Preparert tidligere Klassisk 2.3
1113 Dæhlen - Sandbækk Had Preparert tidligere Klassisk 1.7
1115 Dæhlen - Tækroa Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.4
551 Fellessætra - Korssætersvingen Had Preparert tidligere Klassisk 3.0
491 Fellessætra - Åstjern Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
1295 Grimsrud - Granlund Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.4
482 Hengedykrysset - Blokkhus Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.1
514 Hengedykrysset - Elkensætra - Høgkorsplassen - Vatningsbakken Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.6
489 Hengedykrysset - Linken - Vatningsbakken Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.4
1573 Hovsvåja - Skjervetråkket Had Preparert tidligere Scooter 2.5
1297 Lunnerrunden vest Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.2
1329 Lunnerrunden øst Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.1
509 Lushaughytta - Bustevollen Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
507 Lushaughytta - Svartdalen - Malsjøsætra - Risbakken Had Preparert tidligere Klassisk 5.5
485 Lushaughytta - Svartdalen - Sverasætra Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.8
1224 Lygna - Hengedykrysset Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.8
1059 Lygna - Lauvlisæter - Sverasætra Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.9
1413 Lygna - Lygnalia- Lygna Had Preparert tidligere Klassisk 6.4
1090 Lysløypa i Tingelstad Had Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.3
1292 Lysløypa på Kittelsrudtoppen Had Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.8
1226 Lysløypa på Lygna skisenter Had Preparert tidligere Klassisk og fristil X 4.3
15 Lysløypa ved Bleiken skihytte Had Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.0
500 Lysløypa ved Lygna Had Preparert tidligere Klassisk X 3.2
640 Nordre Oppdalen - Koperud Had Preparert tidligere Klassisk 1.9
641 Nordre Oppdalen - Søndre Ålsbygda Had Preparert tidligere Klassisk 4.8
1102 Nymoen - Grønmyr - Tingelstad idrettsplass Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.1
1569 Rundløype på Skjervevatnet [over isen] Had Preparert tidligere Scooter 4.2
1257 Steinholen - Risbakken Had Preparert tidligere Klassisk 2.3
1106 Steinsjørunden Had Preparert tidligere Klassisk 2.9
1060 Sverasætra - Ullvildsdalen Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
1101 Tingelstad idrettsplass - Kløvstad - Nymoen Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.1
481 Ullvildsdalen - Breidtjernet - Langmyra - Koperud Had Preparert tidligere Klassisk 10.0
1570 Våjarunden [over isen] Had Preparert tidligere Scooter 9.0
1225 Åstjern - Vatningsbakken Had Preparert tidligere Klassisk 1.5
537 Bjønnhaugen - Hornås Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 10.5
526 Bjørnsveen - Furumoen Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.9
1340 Blili - Mjørlund (Kjølvegen) Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.5
532 Blivgodt - Rødgardsmyra - Solbakken Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.8
621 Brattbergsætra - Båbergsætra - Biri Øverbygd Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.4
545 Bukkhalsen - Gillerhaugen - Vesterås Gjø Preparert tidligere Klassisk 5.2
546 Bukkhalsen - Linnerud Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.8
567 Bukkhalsen - Mustadkampen - Vesterås Gjø Preparert tidligere Klassisk 4.6
1578 Bøverbru idrettsplass - Granvang Gjø Preparert tidligere Klassisk 7.6
626 Dempesætra - Kalverudsætra Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.0
524 Diktimot - Furumoen - Skistua Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.1
1406 Edelgranvegen - Nedre Stokkhyttakrysset Gjø Preparert tidligere Scooter 1.1
569 Edelgranvegen - Sveumkrysset (maskinpreparert) Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.0
1405 Edelgranvegen - Veset (maskinpreparert) Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.8
517 Eidstugua - Stormyrene Gjø Preparert tidligere Klassisk 4.0
757 Eidstugua - Trevatn stasjon - Skrukli stasjon [Valdreslinja] Gjø Preparert tidligere Scooter 8.5
759 Eidstugua - Trevatna - Brattvoll [over vannet] Gjø Preparert tidligere Scooter 8.0
1418 Eikvelta - Fjortentjernsmyrene Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.1
758 Eina - Eidstugua [Valdreslinja] Gjø Preparert tidligere Klassisk 5.6
1343 Eina - Prestmarka Gjø Preparert tidligere Klassisk 4.9
1339 Eina - Thune skole Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
620 Fjellmyra (Torpavegen) - Gråsteinmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.9
564 Fjortentjernsmyrene - Høgbrenna Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.7
656 Flutua - Svearoa Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.0
574 Flyplassen - Rudsetra- Puttmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.5
1336 Glåmhaugen - Kvitingen Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.8
1062 Godbakken - Slømyrholen Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.0
536 Gravåsen - Bjønnhaugen Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.2
604 Grindlirunden Gjø Preparert tidligere Klassisk 17.0
625 Gråsteinmyra - Gråsteinbua - Kalverudsætra Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.8
624 Gråsteinmyra - Høgåsmyra - Kalverudsætra Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.1
1581 Hagen - Bulldoservegen - Purkemyra Gjø Preparert tidligere Scooter 3.2
1580 Hagen - Hagenmyra - Høgbrenna Gjø Preparert tidligere Scooter 3.9
612 Hemsangen - Slømyrholen Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.2
538 Hornås - Stangstua Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.6
541 Hornås - Ålstaddalen - Tømmerhol - Haug Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 8.8
1515 Hov - Bjørnerud stasjon [Valdreslinja] Gjø Preparert tidligere Scooter 4.9
1441 Hov - Skrukli stasjon [Valdreslinja] Gjø Preparert tidligere Scooter 8.1
154 Hunndalen - Osbakken Gjø Preparert tidligere Klassisk 8.0
1423 Høgbrenna - Kjøyvemyra Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.3
1178 Kalverudsætra - Brattbergsætra Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.4
636 Kjøyvemyra - Blekketjernet (via krigsminnesmerket) Gjø Preparert tidligere Scooter 2.0
1424 Kjøyvemyra - Fjortentjernsmyrene Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.6
619 Kårstadseterbrua - Dempesætra - Gråsteinmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 8.9
1530 Libakken - Thorsrudmyra Gjø Preparert tidligere Scooter 3.3
615 Lindheim - Flåmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 6.1
616 Lindheim - Tranalia Gjø Preparert tidligere Klassisk 7.8
622 Lindheim - Trettsvehøgda Gjø Preparert tidligere Klassisk 4.2
628 Linnerud - Puttmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.5
540 Lundstein - Thorsrudmyra - Stakamyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 11.2
1579 Lysløypa Granvang - Sillongen Gjø Preparert tidligere Klassisk X 1.8
1497 Lysløypa i Biri Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 4.5
1325 Lysløypa i Prestmarka Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.7
1528 Lysløypa i Redalen Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.0
561 Lysløypa Malterud - Tåsås - Granvang Gjø Preparert tidligere Klassisk X 3.8
1407 Lysløypa på Kastad Gjø Preparert tidligere Klassisk X 1.7
548 Lysløypa Raufoss skole - Skumsjøen Gjø Preparert tidligere Klassisk X 4.2
562 Lysløypa Reinsvoll - Bøverbru idrettsplass Gjø Preparert tidligere Klassisk X 5.6
525 Lysløypa Skistua - Grande Gjø Preparert tidligere Klassisk X 3.0
519 Lysløypa Solvoll - Eidstugua Gjø Preparert tidligere Klassisk X 2.6
1410 Lysløypa ved Snertingdal skole Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 10.0
581 Lysløypa Vind - Kopperud - Gimlevegen Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.8
579 Lysløype Skjeskroken Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.6
1603 Lønnberget vest - Dalheimsletta Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.0
521 Løypene på Glæstadhøgda Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 11.5
610 Midtholen - Lundsætra Gjø Preparert tidligere Klassisk 8.3
1341 Mjørlund (Kjølvegen) - Knutssætra Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.3
1419 Mæhlumsetra - Fjortentjernsmyrene Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.2
1425 Nedre Stokkhyttakrysset - Øvre Stokkhyttakrysset Gjø Preparert tidligere Scooter 0.9
1338 Ormsteinsmyra - Fellessætra Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.0
1584 Purkemyra - Bulldoservegen - Tjennsmyra Gjø Preparert tidligere Scooter 3.6
1583 Purkemyra - Trollheim Gjø Preparert tidligere Scooter 3.7
629 Puttmyra - Skihytta Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.1
554 Raufoss skistadion Gjø Preparert tidligere Fristil X 2.7
1529 Redalen - Thorsrudmyra Gjø Preparert tidligere Scooter 3.9
608 Redalsætermyra - Skihytta Gjø Preparert tidligere Klassisk 5.0
563 Reinsvoll - Tåsås Gjø Preparert tidligere Klassisk 5.1
1154 Ringelia - Tjernsmyra [Liåsløypa] Gjø Preparert tidligere Scooter 10.3
1411 Rørmyra - Korperuddalen (tidlig skiløype) Gjø Preparert tidligere Fristil 3.8
518 Rørmyra - Paulsrud - Solvoll Gjø Preparert tidligere Klassisk 6.9
1507 Rørmyra - Rognlihaugen - Rørmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 2.2
1180 Sangsætervegen - Sprengbekkvegen Gjø Preparert tidligere Klassisk 5.1
578 Skihytta - Innersætra - Høgbrenna Gjø Preparert tidligere Klassisk 4.6
1063 Skihytta - Midtholen - Slømyrholen Gjø Preparert tidligere Klassisk 4.1
539 Skistua - Lundstein Gjø Preparert tidligere Klassisk 5.0
1440 Skjeskroken - Skihytta Gjø Preparert tidligere Klassisk 6.1
1533 Skjeskroken skileikanlegg Gjø Preparert tidligere Fristil 0.2
605 Skogheim - Onsrudvatna Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.6
609 Slømyrholen - Skihytta Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.0
623 Snertingdal skole - Bjønnhaugen Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.0
535 Solbakken - Glæstadhøgda - Gravåsen Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.7
533 Solbakken - Stakamyra Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.9
1582 Solliøygarden - Stormyra - Purkemyra Gjø Preparert tidligere Scooter 3.5
534 Stakamyra - Skistua Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.9
544 Stangstua - Bukkhalsen Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.0
611 Svearoa - Hemsangen Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.2
638 Sveumkrysset - Nedre Stokkhyttakrysset Gjø Preparert tidligere Scooter 2.7
515 Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) - Ormsteinsmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 5.3
1374 Sønstebygrenda - Sønsteby sameie Gjø Preparert tidligere Klassisk 0.5
1402 Thune skole - Blili Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.8
1545 Tjernsmyra - Totjernet Gjø Preparert tidligere Scooter 4.4
549 Torvmyra - Veset Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.8
613 Trettsvehøgda - Hemsangen Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.5
1526 Trimrunden Reinsvoll Gjø Preparert tidligere Klassisk X 0.7
547 Varde idrettsplass - Bymarkstoppen - Torvmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 5.2
576 Vassendlandet - Skihytta Gjø Preparert tidligere Klassisk 9.6
568 Vesterås - Torvmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.6
606 Vindfallet - Baklia - Fladsrud Gjø Preparert tidligere Klassisk 6.5
618 Ytteråsvegen - Midtholen Gjø Preparert tidligere Klassisk 2.9
1585 Ånnerud - Stormyra - Purkemyra Gjø Preparert tidligere Scooter 2.0
637 Øvre Stokkhyttakrysset - Eikvelta Gjø Preparert tidligere Scooter 2.7
632 Øvre Stokkhyttakrysset - Kjøyvemyra Gjø Preparert tidligere Scooter 1.9
685 Øvre Stokkhyttakrysset - mot Ødegardseter - Kjøyvemyra Gjø Preparert tidligere Scooter 2.6
1001 Den gule grinda - Nes skianlegg Eid Preparert tidligere Scooter 2.7
1009 Djupdalsvangen - Utsjøen nord Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.2
1426 Finstad - Linderud Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.7
1006 Fiskeløysa - Gråbakkvangen Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.7
774 Hasler - Moen - Svangerudenga Eid Preparert tidligere Klassisk 3.7
1005 Jøndalsvangen - Fiskeløysa Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.1
1011 Jøndalsvangen - Gruevangen - Djupdalsvangen Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.0
1250 Jøndalsvangen - Høgda - Grandalskrysset - Setertjenn Eid Preparert tidligere Scooter 4.2
770 Lynesvangen - Brøstadvangmyra - Grønnsjøkoia Eid Preparert tidligere Scooter 5.1
984 Lynesvangen - Holsjøen vest - Brøstadgruva Eid Preparert tidligere Scooter 2.0
769 Lynesvangen - Holsvangen - Neverberget Eid Preparert tidligere Scooter 1.9
771 Lynesvangen - Løntjernbråten - Brøstadgruva Eid Preparert tidligere Scooter 2.2
1387 Lysløypa på Finstad Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil X 7.0
1003 Nes skianlegg - Vika Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
1577 Rundløype ved Hasler Eid Preparert tidligere Klassisk 0.8
1186 Setertjenn - Bokkedalen Eid Preparert tidligere Scooter 1.9
1251 Setertjenn - Grandalskrysset - Gråbakkvangen Eid Preparert tidligere Scooter 3.7
1185 Setertjenn - Jøndalsvangen Eid Preparert tidligere Scooter 2.2
1252 Smievegen - Gråbakkvangen Eid Preparert tidligere Scooter 1.7
1437 Sneisrud - Finstad Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
1253 Spyttmyra - Storbråten - Gråbakkvangen Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.2
1188 Starrtjennet - Bokkedalen Eid Preparert tidligere Scooter 1.2
1193 Starrtjennet - Steinbrua Eid Preparert tidligere Scooter 3.2
1190 Steinbrua - Setertjenn Eid Preparert tidligere Scooter 2.2
775 Svangerudenga - Linderud Eid Preparert tidligere Klassisk 0.9
1576 Sætre - Hasler Eid Preparert tidligere Klassisk 2.0
1007 Utsjøen nord - Spyttmyra Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
1004 Vika - Frilsetvangen - Jøndalsvangen Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.7
772 Øvre Holtet - Grønnsjøkoia Eid Preparert tidligere Scooter 4.0
1357 Breidmosan vest - Bjørnåsen Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
878 Filtvet - Røstaddalen - Nøklemyr Hur Preparert tidligere Scooter 3.0
879 Filtvet [Røedsgrinda] - Nøklemyr Hur Preparert tidligere Scooter 2.0
1355 Hvilestein - Stikkvannsveien - Stikkvannshytta Hur Preparert tidligere Scooter 3.1
877 Lysløypa på Filtvet Hur Preparert tidligere Scooter X 3.4
883 Nøklemyr - Sions dal - Rødvannsveien - Østernmyra Hur Preparert tidligere Scooter 5.0
1359 Rundløype ved Grønsand Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.4
876 Røskestadvannet - Nøklemyr Hur Preparert tidligere Scooter 1.4
898 Sætre [Grytnesbommen] - Hvilestein Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.7
1056 Rundløype Berger Idrettspark (500 meter) Nes Preparert tidligere Klassisk X 0.5
980 Abbortjennet - Fjellsjøkampen Hur Preparert tidligere Scooter 2.6
786 Almelihaugen - Bamrudsetra - Fløyta Hur Preparert tidligere Scooter 3.0
1517 Almelihaugen - Steinsjøen Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.6
789 Bladtjennet - Atthaldsdammen - Vangen Hur Preparert tidligere Scooter 3.3
788 Bladtjennet - Sandvikenhytta Hur Preparert tidligere Scooter 1.2
972 Byfellavegen [Tisjøen] - Vingerdalstua Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.9
787 Bøhnshytta - Sandvikenhytta Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.3
790 Dalen - Dalkollen - Skomakartoppen Hur Preparert tidligere Scooter 2.2
1518 Fløyta - Bøhnshytta Hur Preparert tidligere Scooter 1.0
967 Haraldvangen - Hermods plass Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.1
966 Haraldvangen - Kinna Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.7
968 Haraldvangen - Siridalsvegen Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.5
970 Hermods plass - Aklangen Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.0
971 Hermods plass - Vingerdalstua Hur Preparert tidligere Klassisk 2.7
796 Hoelshytta - Jahrenhytta Hur Preparert tidligere Scooter 1.1
1552 Hoelshytta - Mortenskollen Hur Preparert tidligere Scooter 1.0
976 Holtjennet - Aklangen Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.6
965 Kinna - Vingerdalstua Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.1
964 Lomtjennet [Flystripa] - Kinna Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.3
1105 Lysløypa i Feiring Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.4
1553 Mortenskollen - Nysetra Hur Preparert tidligere Scooter 1.6
1122 Mortenskollen - Steintjennet Hur Preparert tidligere Scooter 4.8
785 Nordre Morttjennet - Tisjøløypa - Almelihaugen Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
793 Sandvikenhytta - Skomakartjennet Hur Preparert tidligere Scooter 2.7
795 Skomakartjennet - Hoelshytta Hur Preparert tidligere Scooter 2.6
794 Skomakartjennet - Mortenskollen Hur Preparert tidligere Scooter 1.6
791 Skomakartoppen - Pålshaugen - Skreikampen Hur Preparert tidligere Scooter 4.1
792 Skomakartoppen - Skomakartjennet Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.8
981 Svartungsvegen [Nordenga] - Vesle Damtjennet Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.9
1554 Vangen - Holmtjennet - Skomakartoppen Hur Preparert tidligere Scooter 3.0
784 Vesle Byua - Nordre Morttjennet Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.4
982 Vesle Damtjennet - Abbortjennet Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.1
1391 Bjørkesnuplassen - Vesle Vålsjøen [KK-runden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.3
1574 Børsvolkevjua (Kvikstadsetervegen) - Bergsjøen - Lønsjøen [Lille KK-runden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.4
1204 Børsvolkevjua (Kvikstadsetervegen) - Vesle Vålsjøen [KK-runden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.3
1277 Hakksvea - Børsvolkevjua (Kvikstadsetervegen) [Lille KK-runden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.2
1172 Hakksvea - Olamyra Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.4
1495 Holokampen rundt Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 12.0
1176 KK-plassen - Bjørkesnuplassen [KK-runden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.6
1173 KK-plassen - Lund - Fargo [KK-runden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.8
1373 KK-plassen - Vestrunden - Fargo Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 13.0
1317 Knutssætra - Olamyra Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
1314 Korsmyra - Molstadbrenna - Tømmertorget [KK-runden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.2
1166 Laupendsætra - Sisselrotkampen Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.3
1203 Laupendsætra - Vesterås [Gransmarkrunden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.0
1170 Lensbygdaplassen - Laupendsætra [Gransmarkrunden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.0
1177 Lysløypa på KK-plassen Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.2
1175 Lønsjøen - Storbrenna - Tømmertorget [KK-runden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.3
1444 Narumsrunden Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.3
1443 Nøklebyrunden Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 12.3
1483 Oksbakken - Hemningsdalen - Rausteinshytta Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.5
1163 Oksbakken - Rausteinshytta Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.6
1164 Oksbakken - Tjuvåskampen - Rausteinshytta Tot Preparert tidligere Klassisk 7.2
1313 Olamyra - Korsmyra [KK-runden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
1167 Sisselrotkampen - Oksbakken Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.8
1442 Smebyrunden Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 10.1
1162 Torsætra - Anfinnsætra - Rausteinshytta Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 10.2
1157 Torsætra - Garsjøen - Torsætra (kort) [Garsjørunden] Tot Preparert tidligere Klassisk 6.1
1158 Torsætra - Garsjøen - Torsætra (lang) [Garsjørunden] Tot Preparert tidligere Klassisk 7.4
1159 Torsætra - Hersjøen - Torsætra [Hersjørunden] Tot Preparert tidligere Klassisk 17.0
1156 Torsætra - Steinsjøen [Hurdal] Tot Preparert tidligere Klassisk 13.5
1160 Torsætra - Øyungen - Torsætra [Øyungsrunden] Tot Preparert tidligere Klassisk 12.0
1202 Vesle Vålsjøen - Vesterås Tot Preparert tidligere Klassisk 2.2
1171 Vesterås - Vålsjøen - Lensbygdaplassen [Gransmarkrunden] Tot Preparert tidligere Klassisk 9.8
1509 Abborvannsveien - Abborvannsbekken (østlig) Bær Ikke preparert Scooter 1.5
1469 Ballerud golf Bær Ikke preparert Scooter 1.4
63 Bjørnsgard - Merradalen SV Bær Ikke preparert Scooter 0.9
160 Bjørnsgård - Tangenåsen S Bær Ikke preparert Scooter 0.5
313 Bogstad - Bjørnsgard Bær Ikke preparert Scooter 2.4
314 Bogstad - Lathus Bær Ikke preparert Scooter 1.9
1471 Brennejordet Bær Ikke preparert Klassisk 4.7
1466 Bærum idrettspark Bær Ikke preparert Scooter 1.4
599 Fleskum - Dælivann - Stein Bær Ikke preparert Scooter 3.2
232 Galemyr - Skrubbdal Bær Ikke preparert Scooter 3.3
213 Galemyr - Stormyra Bær Ikke preparert Scooter 1.2
1468 Gjønnesjordet Bær Ikke preparert Klassisk 1.3
333 Golfbanen i Lommedalen - nærområdsløype Bær Ikke preparert Klassisk 5.8
1460 Grini - Fossum Bær Ikke preparert Scooter 1.7
1487 Grini - Østernvannsvingen Bær Ikke preparert Scooter 2.6
446 Haga - Lund - Nygård Bær Ikke preparert Scooter 4.0
61 Haga - Madserud - Nygård Bær Ikke preparert Scooter 3.3
332 Helsetjordet - nærområdsløype Bær Ikke preparert Klassisk 1.1
51 Hestemyra - Eiksbakkhytta (østlig) Bær Ikke preparert Klassisk 1.3
1233 Hundeløype Årnes Bær Ikke preparert Fristil 1.4
1467 Kalvøya Bær Ikke preparert Scooter 1.8
600 Kolsås skisenter - Stein gård Bær Ikke preparert Scooter 1.0
1400 Konkurranseløype Sørkedalen [2 km] Bær Ikke preparert Klassisk og fristil 2.1
1504 Korsmyra – Breimåsan - Triungsvann Bær Ikke preparert Scooter 0.7
334 Lommedalen på langs [Rotaryløypa] Bær Ikke preparert Klassisk 3.8
311 Nygård - Brunkollen Bær Ikke preparert Scooter 2.0
60 Nygård - Skriverberget Bær Ikke preparert Scooter 1.3
756 Sauejordet Bær Ikke preparert Klassisk 2.0
329 Skiløyper på Haga golfbane Bær Ikke preparert Klassisk 3.0
627 Skriverberget - Burud Bær Ikke preparert Scooter 2.1
62 Skytterkollen - Nygård Bær Ikke preparert Scooter 3.0
444 Skytterkollen - Østernvann V Bær Ikke preparert Klassisk 0.9
445 Skytterkollen - Østernvannsvingen Bær Ikke preparert Klassisk 0.8
55 Stein - Skriverberget Bær Ikke preparert Scooter 3.3
1474 Storøya Bær Ikke preparert Scooter 2.0
233 Tangenåsen S - Tangenåsen V - Galemyr Bær Ikke preparert Scooter 2.9
219 Tangenåsen S - Tangenåsen Ø - Galemyr Bær Ikke preparert Scooter 2.6
1470 Veritasjordet Bær Ikke preparert Scooter 1.1
1386 Østernvannsvingen - Dæhlimåsan - Østernvann V Bær Ikke preparert Scooter 1.6
1432 Øverland - Ankerveien - Haga Bær Ikke preparert Klassisk 2.1
198 Bakker bru - Ås Fol Ikke preparert Klassisk 4.0
842 Bjørnstad - Sekkebekk Fol Ikke preparert Klassisk 2.1
845 Bjørnstad - Stubberud Fol Ikke preparert Klassisk 1.8
846 Bjørnstad - Torp - Stubberud Fol Ikke preparert Klassisk 4.4
187 Brønnerudjordet Fol Ikke preparert Klassisk 1.1
584 Drøbak - Høyås - Ottarsrud Fol Ikke preparert Klassisk og fristil 5.0
585 Drøbak - Høyås - Stubberudtjern Fol Ikke preparert Klassisk og fristil 7.2
847 Erikstad - Stubberud Fol Ikke preparert Scooter 2.8
836 Flisløypa - Jegstad Fol Ikke preparert Klassisk 2.3
831 Galby - Toverød Fol Ikke preparert Klassisk 2.3
828 Garder golfbane Fol Ikke preparert Scooter 6.4
827 Garder kirke - Blådiket - Jeksrud Fol Ikke preparert Scooter 10.2
825 Garder kirke - Kjerstadgrinda - Jeksrud Fol Ikke preparert Scooter 4.3
818 Garder kirke - Kjerstadgrinda - Tannum [Stamløypa] Fol Ikke preparert Scooter 5.9
1126 Gjølstad - Klokkerud [Kjennsbruene] Fol Ikke preparert Scooter 1.5
193 Golfbanen i Frogn Fol Ikke preparert Klassisk og fristil 4.3
855 Grevlingen skole - Labo Fol Ikke preparert Scooter 3.8
874 Hølen - Kjenn Fol Ikke preparert Scooter 2.3
852 Hølen - Klokkerud [Kjennsbruene] Fol Ikke preparert Scooter 2.4
859 Hølen - Sonsveien Fol Ikke preparert Scooter 2.9
1124 Hølen - Såner Fol Ikke preparert Scooter 1.4
1123 Hølenrunden Fol Ikke preparert Klassisk 1.3
830 Jegstad - Toverød Fol Ikke preparert Klassisk 2.2
853 Karderrunden Fol Ikke preparert Scooter 3.6
1125 Kjennsrunden Fol Ikke preparert Scooter 2.9
820 Kjenslirunden Fol Ikke preparert Scooter 4.8
848 Klokkerud [Kjennsbruene] - Erikstad Fol Ikke preparert Scooter 1.9
840 Knallstad - Sekkebekk Fol Ikke preparert Klassisk 1.2
587 Kroerløypa Fol Ikke preparert Klassisk 14.5
1550 Labo Fol Ikke preparert Scooter 3.0
851 Labo - Gjølstad Fol Ikke preparert Scooter 4.6
1438 Libråten - Landåsveien Fol Ikke preparert Scooter 1.8
833 Lysdal - Ramme gård Fol Ikke preparert Scooter 1.4
586 Lysløypa i Askjumskogen Fol Ikke preparert Klassisk X 4.0
196 Lysløypa i Kroer Fol Ikke preparert Klassisk X 3.2
856 Lysløypa i Son Fol Ikke preparert Klassisk og fristil X 3.7
195 Lysløypa ved Universitetet i Ås Fol Ikke preparert Klassisk X 5.3
826 Nordre Ålerud - Jeksrud Fol Ikke preparert Scooter 2.2
245 Ottarsrud - Bakker bru - Finset - Ottarsrud Fol Ikke preparert Klassisk og fristil 8.2
244 Ottarsrud - Huseby - Stubberudtjern Fol Ikke preparert Klassisk og fristil 5.9
588 Ottarsrud - Røys Fol Ikke preparert Klassisk og fristil 13.0
838 Pepperstadjordet Fol Ikke preparert Klassisk 3.0
839 Pepperstadjordet - Knallstad Fol Ikke preparert Klassisk 1.2
823 Revlingrunden Fol Ikke preparert Scooter 2.3
843 Risil skole - Bjørnstad Fol Ikke preparert Klassisk 1.5
849 Rundløypa på Son golfbane Fol Ikke preparert Scooter 6.0
1109 Rundløype på Kromjordet Fol Ikke preparert Scooter 2.0
1436 Rundløype ved Brevikbråten Fol Ikke preparert Klassisk og fristil 1.2
590 Rustadjordet Fol Ikke preparert Klassisk og fristil 3.3
592 Rustadjordet - Kroerløypa Fol Ikke preparert Klassisk 1.5
841 Sekkebekk - Lysdal Fol Ikke preparert Scooter 1.5
858 Son - Smørbekk Fol Ikke preparert Scooter 1.8
857 Son [lysløypa] - Knapstad - Gjølstad Fol Ikke preparert Scooter X 6.4
850 Stavnes - Erikstad Fol Ikke preparert Scooter 3.3
194 Store og lille Sagarunden Fol Ikke preparert Klassisk 11.0
844 Strandrunden Fol Ikke preparert Klassisk 2.7
1103 Stubberudtjern - Bølerhytta Fol Ikke preparert Klassisk 1.2
1061 Stubberudtjern - Tremannsteinen - Måren Fol Ikke preparert Klassisk 5.2
1283 Sundbyrundene Fol Ikke preparert Scooter 5.0
191 Søråsjordet Fol Ikke preparert Klassisk 1.8
824 Tannum - Jeksrud Fol Ikke preparert Scooter 2.8
817 Tannum - Trampen Fol Ikke preparert Scooter 3.0
835 Toverød - Knallstad Fol Ikke preparert Klassisk 1.4
832 Toverød - Ørebekk - Lysdal Fol Ikke preparert Scooter 2.2
816 Tveter - Tannum Fol Ikke preparert Scooter 1.5
1496 Universitetet i Ås - Askjumskogen Fol Ikke preparert Klassisk og fristil 2.2
834 Vadbru - Lysdal Fol Ikke preparert Scooter 1.3
822 Verpet - Støttum [Vestbyrunden] Fol Ikke preparert Scooter 2.0
819 Vestby skole - Nordre Ålerud Fol Ikke preparert Scooter 1.8
829 Vestby vanntårn - Jegstad Fol Ikke preparert Scooter 4.4
815 Vestby vanntårn - Tveter Fol Ikke preparert Scooter 2.7
197 Vestbyrunden Fol Ikke preparert Klassisk 10.3
864 Vesterby - Garder kirke [Stamløypa] Fol Ikke preparert Scooter 4.5
591 Vollebekkjordet Fol Ikke preparert Klassisk 2.6
593 Ås - Kråkstad Fol Ikke preparert Klassisk 10.0
199 Ås -Trampen Fol Ikke preparert Klassisk 4.1
477 Borgen skole - Borgenåsen Kje Ikke preparert Klassisk og fristil 2.0
1064 Dikemark - Skjellestad Kje Ikke preparert Scooter 4.5
11 Dikemark - Småvann - Trangeberget Kje Ikke preparert Klassisk 3.7
19 Dikemark - Småvann - Verkensmåsan - Blåfjellhytta Kje Ikke preparert Scooter 4.9
299 Enga - Herstadhei - Haugsplassen - Enga Kje Ikke preparert Klassisk 9.0
326 Gjellebekk - Reistadvollen - Stuvstjern - Sørummyra Kje Ikke preparert Klassisk 5.4
325 Gullaug stasjon - Skapertjern - Sørummyra Kje Ikke preparert Klassisk 3.6
1197 Heggsjø - Fuglemyr Kje Ikke preparert Klassisk 2.7
1465 Kleiverfeltet - Blåfjellhytta Kje Ikke preparert Klassisk 2.4
295 Lysløypa i Bødalen Kje Ikke preparert Klassisk og fristil X 3.0
25 Lysløypa i Vardåsen Kje Ikke preparert Klassisk og fristil X 4.6
315 Lysløypa i Vollen Kje Ikke preparert Klassisk og fristil X 2.0
448 Lysløypa Lierbyen - Reistad [jernbanelinja] Kje Ikke preparert Klassisk X 2.4
447 Lysløypa på Dikemark Kje Ikke preparert Klassisk og fristil X 0.8
324 Lysløypa Reistad - Gullaug stasjon [jernbanelinja] Kje Ikke preparert Klassisk X 3.2
16 Nyborgsåsen - Verkensmåsan - Blåfjellhytta Kje Ikke preparert Klassisk 4.0
297 Nærsnes-Bårsrudtjern Kje Ikke preparert Klassisk og fristil 2.5
317 Oppsjø - Solvang [under E18] Kje Ikke preparert Klassisk og fristil 4.0
27 Rundløypa i Åros Kje Ikke preparert Klassisk 5.0
17 Skjellestad - Verkensmåsan - Blåfjellhytta Kje Ikke preparert Klassisk 4.5
506 Torvbråten skole - Aukeåsen - Damstua Kje Ikke preparert Klassisk og fristil 2.0
296 Torvbråten skole - Hotvet - Bårsrudtjern Kje Ikke preparert Klassisk og fristil 9.0
26 Yggeset - Sydskogen Kje Ikke preparert Klassisk og fristil 4.8
475 Yggeset - Vollen Kje Ikke preparert Klassisk og fristil 1.9
294 Åros - Frøtvedtmosen - Delemyrene [Bjørvann] Kje Ikke preparert Klassisk 4.0
1472 Bergersletta Kro Ikke preparert Klassisk 1.1
1136 Damtjern - Åsa Kro Ikke preparert Scooter 3.6
238 Fjellsetra - Gyrihaugen Kro Ikke preparert Scooter 3.9
405 Frøshaug - Djupdalen Kro Ikke preparert Scooter 2.0
468 Gyrihaugsetra - Løvlia [under kraftledningen] Kro Ikke preparert Scooter 2.5
1537 Hvervenmoenløypa Kro Ikke preparert Klassisk 6.3
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern Kro Ikke preparert Scooter 3.0
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Skamræk Kro Ikke preparert Scooter 9.1
1536 Lorerunden Kro Ikke preparert Scooter 6.8
73 Lysedammene - Moliksåsen Kro Ikke preparert Scooter 1.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern Kro Ikke preparert Scooter 8.3
1544 Løypa ved Helgelandsmoen barnehage Kro Ikke preparert Klassisk 0.8
1543 Løypa ved Svensrud natur- og idrettsbarnehage Kro Ikke preparert Klassisk 0.8
1541 Løyper på Viksåsen og Kongo Kro Ikke preparert Klassisk 8.1
1151 Moliksåsen - Kringla Kro Ikke preparert Scooter 4.9
1134 Nysetra - Alm [Åsbygda] Kro Ikke preparert Scooter 3.8
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] Kro Ikke preparert Scooter 1.0
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] Kro Ikke preparert Klassisk og fristil 8.2
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen Kro Ikke preparert Scooter 7.4
1137 Ringkollen - Damåsen - Haugsbygd skole Kro Ikke preparert Scooter 4.7
1133 Ringkollen - Mosatjern - Røstjern - Ringkollsetra Kro Ikke preparert Scooter 4.3
1565 Ringsmyrene - Løvlia Kro Ikke preparert Klassisk 2.3
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug Kro Ikke preparert Klassisk 7.5
1542 Rundløypa på Storøya Kro Ikke preparert Klassisk og fristil 4.9
1539 Rundløyper på Røyse Kro Ikke preparert Klassisk 16.0
1538 Rundløyper på Steinssletta Kro Ikke preparert Klassisk 12.4
1540 Rytterragerrunden Kro Ikke preparert Klassisk 4.8
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen Kro Ikke preparert Scooter 5.1
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] Kro Ikke preparert Scooter 4.1
70 Skileik Kleivstua Kro Ikke preparert Fristil 0.1
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken Kro Ikke preparert Scooter 1.4
1590 Spålen N - Finnstad Kro Ikke preparert Scooter 1.4
392 Svarten N - Spålen Ø Kro Ikke preparert Scooter 4.5
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern Kro Ikke preparert Scooter 1.7
1221 Torgetjern - Fjellstadhytta Kro Ikke preparert Scooter 2.1
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra Kro Ikke preparert Scooter 5.2
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen Kro Ikke preparert Scooter 5.0
675 Dausjøen - Mobekken Lil Ikke preparert Klassisk 1.4
671 Grisputten - Slengfehøgda - Lilloseter Lil Ikke preparert Klassisk 1.4
680 Konkurranseløype Kjelsås Lil Ikke preparert Klassisk og fristil 1.0
782 Lysløypa Bjønndalen - Skredderudtjern - Bjønndalen Lil Ikke preparert Fristil X 5.8
780 Lysløypa Bjønndalen - Sørskogen Lil Ikke preparert Klassisk X 3.7
1320 Lysløypa i Bråteåsen Lil Ikke preparert Klassisk og fristil X 2.7
1114 Lysløypa Linderudkollen - Kringla øst Lil Ikke preparert Klassisk og fristil X 0.8
147 Lysløypa på Langsetløkka (konkurranseløype) Lil Ikke preparert Klassisk og fristil X 1.1
211 Lysløypa Skillebekk - Liastua - Tangerud Lil Ikke preparert Klassisk og fristil X 2.6
781 Lysløypa Slattum - Sørskogen Lil Ikke preparert Klassisk X 4.5
662 Monsetangen - Myrvang Lil Ikke preparert Klassisk 0.7
663 Myrvang - Damputtbekken Lil Ikke preparert Klassisk 2.1
670 Revlia - Evensetermyra - Lilloseter Lil Ikke preparert Klassisk 3.6
1555 Sagtomta - Sørskogen Lil Ikke preparert Scooter 2.8
1556 Sagtomta - Vågedammen Lil Ikke preparert Scooter 2.5
676 Sander - Dausjøen Lil Ikke preparert Klassisk 1.5
1282 Solemskogen - Myrvang Lil Ikke preparert Klassisk 0.6
1237 Torshovdalen Lil Ikke preparert Klassisk 1.7
1238 Tøyenparken Lil Ikke preparert Klassisk 1.5
1239 Valle Hovin Lil Ikke preparert Klassisk 1.0
143 Vennervann - Kringler - Sinober Lil Ikke preparert Klassisk 2.5
353 Bislingen - Folaputten - Svartbekktjern Nor Ikke preparert Scooter 2.2
1148 Elnes - Mattismyr Nor Ikke preparert Klassisk og fristil 1.7
100 Finnstad - Katnosa - Sandvikshytta [over vannet] Nor Ikke preparert Scooter 4.0
471 Finnstad - Spålen Ø Nor Ikke preparert Scooter 2.6
102 Gjerdingdammen - Gjerdingen - Kalvedalen [over vannet] Nor Ikke preparert Scooter 4.4
1058 Gjerdingdammen - Grimsvann - Store Daltjuven Nor Ikke preparert Scooter 3.8
1182 Gjerdingen N - Elgstøa [Kaldputten] Nor Ikke preparert Klassisk og fristil 2.4
452 Grønntjernsrunden Nor Ikke preparert Klassisk 14.9
1046 Harestua - Stryken [Harestuvannet] Nor Ikke preparert Scooter 4.6
301 Harestua - Svartbekken Nor Ikke preparert Scooter 4.4
105 Katnosdammen - Sandungen - Kikutstua Nor Ikke preparert Klassisk og fristil 11.7
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård Nor Ikke preparert Scooter 3.1
355 Manntjern - Bjønnputten - Hakkloa Nor Ikke preparert Scooter 4.0
1279 Nordvannet - Elvann - Langvann - Delebekken Nor Ikke preparert Scooter 4.5
498 Prestmoen - Klinkenberg Nor Ikke preparert Klassisk og fristil 2.5
992 Roa - Kalvsjø Nor Ikke preparert Klassisk 3.4
1360 Roa - Ringen Nor Ikke preparert Klassisk 3.1
1280 Store Skillingen - Nysetervika - Nordmarksveien Nor Ikke preparert Scooter 1.5
754 Store Skillingen - Svartvann [Humpeløypa] Nor Ikke preparert Scooter 2.4
107 Stryken - Nordvannet - Trehørningen Nor Ikke preparert Scooter 8.4
344 Svartbekktjern - Rajebråthytta Nor Ikke preparert Klassisk og fristil 1.9
1281 Trehørningen - Askeren - Delebekken Nor Ikke preparert Scooter 1.6
1278 Trehørningen - Fuglemyra - Gørjefløyta - Helgeren Nor Ikke preparert Scooter 2.2
639 Trehørningen - Helgeren dam Nor Ikke preparert Scooter 4.0
963 Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia Nor Ikke preparert Scooter 1.8
173 Vesle Sandungen - Store Sandungen [over isen] Nor Ikke preparert Scooter 1.5
700 Bogstad badeplass - Strømsbråtan Nor Ikke preparert Klassisk og fristil 1.3
242 Finnerud - Heikampen - Smedmyra Nor Ikke preparert Scooter 6.2
123 Finnerud - Studenterhytta Nor Ikke preparert Scooter 2.0
962 Finnerud - Svartor - Grøttumsflaka - Rundmyr [Nordmarkskapellet] Nor Ikke preparert Scooter 3.1
1235 Frognerparken Nor Ikke preparert Klassisk 2.4
23 Gamle 50'n Nor Ikke preparert Scooter 25.0
1435 Gaustad - Tuggerud Nor Ikke preparert Klassisk 1.3
1275 Gørjahytta - Raudmyr - Helgeren dam Nor Ikke preparert Scooter 2.9
961 Hammeren - Fagervann - Øyungen Nor Ikke preparert Scooter 5.9
1473 Hammeren - Lyberga - Øyungen Nor Ikke preparert Klassisk 5.9
127 Hammeren - Skar Nor Ikke preparert Klassisk 4.4
1457 Hengsengen med forbindelse til Oscarshallskogen Nor Ikke preparert Klassisk og fristil 4.0
399 Holmetjern - Gørjahytta Nor Ikke preparert Scooter 2.6
698 Huseby - Bogstad Nor Ikke preparert Klassisk og fristil 3.0
379 Kikutstua - Kroktjern - Kikuttoppen - Fyllingen gård Nor Ikke preparert Scooter 7.5
986 Kobberhaugsmyra - Andtjern - Blankvann - Aurtjernbekken Nor Ikke preparert Scooter 1.5
22 Langmyrgrenda - Nedre Blanksjø Nor Ikke preparert Klassisk 2.1
21 Lysløypa i Husebyskogen Nor Ikke preparert Klassisk og fristil X 5.0
706 Lysløypa på Korsvoll Nor Ikke preparert Klassisk X 2.2
699 Lysløypa ved Bogstad (handicapløype) Nor Ikke preparert Klassisk og fristil X 2.7
129 Movatn - Finntjern [Tømte] Nor Ikke preparert Scooter 6.0
1454 Musejordet Nor Ikke preparert Klassisk og fristil 0.9
1527 Nedre Blanksjø - Store Åklungen (Midtløypa) Nor Ikke preparert Scooter 2.3
1234 Rundløype Holmendammen Nor Ikke preparert Klassisk 1.1
1236 Rundløype Voldsløkka Nor Ikke preparert Klassisk 0.8
955 Sakristjern - Bjørnebergveien Nor Ikke preparert Klassisk og fristil 0.8
235 Skjærsjødammen - Rottungen - Fortjern - Kikutstua Nor Ikke preparert Scooter 10.6
960 Skjærsjøen - Kamphaug - Rottungen Nor Ikke preparert Scooter 4.0
1450 Slottsparken Nor Ikke preparert Klassisk 1.0
705 Sognsvann - Blanksjø - Ullevålseter Nor Ikke preparert Scooter 5.5
985 Sulutjern - Kobberhaugstjern - Kobberhaughytta Nor Ikke preparert Scooter 1.7
373 Svenskemyra - Ørfiske - Fredrikstad Nor Ikke preparert Scooter 2.0
1456 Søndre Hansebakkjordet Nor Ikke preparert Klassisk og fristil 1.0
1455 Thulstrup og Nordre Hansebakkjordet Nor Ikke preparert Klassisk og fristil 2.0
368 Varingskollen - Holmetjern Nor Ikke preparert Scooter 4.4
1111 Vågedammen - Sørskogen Nor Ikke preparert Klassisk 4.3
367 Øyungen - Gåslungen - Myrtjern - Kikutstua Nor Ikke preparert Scooter 8.4
366 Øyungen - Kalvsjøen - Gørjahytta Nor Ikke preparert Scooter 4.9
365 Øyungen - Rottungen - Bjørnholt - Kikutstua Nor Ikke preparert Scooter 8.5
1516 Øyungen - Øyungslia - Rottungen Nor Ikke preparert Scooter 4.4
1422 Aas golfbane Rom Ikke preparert Klassisk 5.0
932 Aas gård - Buvassbekken - Buvann Rom Ikke preparert Scooter 5.0
1557 Aas gård - Elnes [Nittedal på langs] Rom Ikke preparert Klassisk og fristil 1.7
956 Aas gård - Setertjernet - Storøyungen N Rom Ikke preparert Klassisk og fristil 7.7
1416 Bakkholtjerna - Hakkim Rom Ikke preparert Scooter 3.1
1057 Bakkholtjerna - Lauvtangen Rom Ikke preparert Scooter 1.9
1310 Bekkeberga - Eikeberg Rom Ikke preparert Klassisk og fristil 1.8
1428 Bergdalsvegen Rom Ikke preparert Klassisk og fristil 2.0
1081 Breenenga barnehage - Maura skole - Kløvberget [Holkebyenga] Rom Ikke preparert Klassisk og fristil 2.5
1082 Breenenga barnehage - Nannestad skisenter - Kløvberget [Holkebyenga] Rom Ikke preparert Klassisk og fristil 2.5
729 Breidmåsan - Busterudvangen Rom Ikke preparert Klassisk 2.0
728 Breidmåsan - Fossumvangen Rom Ikke preparert Klassisk 3.5
1403 Brovoll utfartsparkering – Typografhjemmet - Manbakken Rom Ikke preparert Klassisk og fristil 4.0
727 Busterudvangen - Fossumvangen Rom Ikke preparert Klassisk 1.6
1318 Busterudvangen - Holterkollen Rom Ikke preparert Scooter 6.0
1430 Djupdalen - Grani Rom Ikke preparert Klassisk og fristil 1.2
1307 Eikeberg - Finstadsletta Rom Ikke preparert Klassisk og fristil 3.8
1305 Eikeberg - Rustad Rom Ikke preparert Klassisk og fristil 1.6
1306 Finstadsletta nord - Rustad Rom Ikke preparert Klassisk 2.2
1431 Finstadsletta sør - Rustad Rom Ikke preparert Klassisk og fristil 2.9
1298 Fossumvangen - Spikertjernhytta Rom Ikke preparert Klassisk og fristil 2.4
1110 Gaustadmåsan - Holterkollen Rom Ikke preparert Scooter 3.6
1547 Gaustadmåsan - Spenningsby [Nittedal på langs] Rom Ikke preparert Klassisk og fristil 3.5
736 Glitre - Aas gård [Nittedal på langs] Rom Ikke preparert Klassisk og fristil 4.5
240 Glitre - Kirkebyvangen Rom Ikke preparert Klassisk og fristil 3.3
1301 Golfbanen i Gjerdrum Rom Ikke preparert Fristil 4.6
1434 Grani - Finstadsletta Rom Ikke preparert Klassisk og fristil 0.7
720 Harasletta - Breidmåsan Rom Ikke preparert Klassisk og fristil 1.5
934 Harestua - Pipern - Buvann Rom Ikke preparert Scooter 9.0
1319 Holterkollen - Bikubene Rom Ikke preparert Scooter 2.3
383 Kirkebyvangen - Storøyungen - Bekkestua Rom Ikke preparert Klassisk og fristil 3.5
1309 Kogstadvangen - Fossumvangen [Mastutjennsvegen] Rom Ikke preparert Klassisk og fristil 2.0
657 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Gjermenningsvegen] Rom Ikke preparert Klassisk og fristil 4.0
933 Lauvtangen - Buvann Rom Ikke preparert Scooter 1.5
1322 Lillestrøm Idrettspark - Sørumsjordene Rom Ikke preparert Scooter 4.2
1088 Lysløype Preståsen Rom Ikke preparert Klassisk og fristil X 3.3
1083 Maura vest Rom Ikke preparert Klassisk og fristil 8.1
1085 Morepprunden Rom Ikke preparert Klassisk og fristil 9.1
1086 Nannestadrunden Rom Ikke preparert Klassisk og fristil 13.8
1084 Piperudkrysset - Breenenga barnehage Rom Ikke preparert Klassisk og fristil 3.0
1089 Preståsrunden Rom Ikke preparert Klassisk og fristil 4.8
723 Ringdalshytta - Busterudvangen Rom Ikke preparert Klassisk 4.3
719 Ringdalshytta - Jordmyrane - Breidmåsan Rom Ikke preparert Scooter 3.2
1303 Rundløyper Ask Rom Ikke preparert Scooter 7.5
1427 Rustad - Rustadmåsan Rom Ikke preparert Klassisk og fristil 1.0
241 Sjonken - Steinbekkhytta - Råbjørn Rom Ikke preparert Scooter 9.4
1362 Sjuputtane - Bjørgesæter Rom Ikke preparert Klassisk 8.3
465 Slattum - Gaustadmåsan [Nittedal på langs] Rom Ikke preparert Klassisk og fristil 4.6
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] Rom Ikke preparert Klassisk og fristil 3.6
158 Spenningsby - Spikertjernhytta Rom Ikke preparert Scooter 3.5
716 Tæruddalen - Geitåsen - Høgsmåsan Rom Ikke preparert Klassisk 4.0
1087 Vigsteinrunden Rom Ikke preparert Klassisk og fristil 6.9
1324 Åsenhagen - Tæruddalen Rom Ikke preparert Scooter 1.5
395 Åsgreina - Vardåsen Rom Ikke preparert Klassisk og fristil 4.1
1311 Østre Rud - Eikeberg Rom Ikke preparert Klassisk 3.2
947 Bjerke skole - Elvestad [E18] Sør Ikke preparert Scooter 6.1
946 Bjerke skole - Jaerskogen [Kroerløypa] Sør Ikke preparert Scooter 1.3
803 Bjerkebekk - Gaupesteinhytta Sør Ikke preparert Scooter 4.6
505 Bjørndal - Grønlimyr - Fløysbonn Sør Ikke preparert Klassisk 3.2
424 Bjørndal - Myrer Sør Ikke preparert Klassisk 2.0
176 Bjørndal Idrettspark Sør Ikke preparert Klassisk 1.6
1446 Brevik (Steinenga) - Skimtefjell Sør Ikke preparert Klassisk 5.0
1217 Bru - Bindingsvannet - Bysetermosan Sør Ikke preparert Scooter 8.9
1216 Bru - Holen Sør Ikke preparert Klassisk 1.2
284 Bråtan - Gaupestein - Bråtan Sør Ikke preparert Scooter 8.2
738 Eikjol - Sterkerud Sør Ikke preparert Klassisk 2.4
948 Elvestad [E18] - Skotbu Sør Ikke preparert Scooter 5.7
802 Granerud - Bjerkebekk Sør Ikke preparert Scooter 3.2
801 Granerud - Vientjern Sør Ikke preparert Scooter 1.3
945 Kråkstad - Bjerke skole Sør Ikke preparert Scooter 5.5
800 Kråkstad - Granerud Sør Ikke preparert Scooter 3.3
944 Kråkstad - Skotbu Sør Ikke preparert Scooter 6.1
425 Langhus - Mørkåsen - Sterkerud Sør Ikke preparert Klassisk 4.9
1445 Larsbraaten - Padderud Sør Ikke preparert Klassisk 2.5
428 Lysløypa i Bollerudåsen Sør Ikke preparert Klassisk X 3.0
175 Lysløypa i Grønliåsen Sør Ikke preparert Klassisk X 3.7
217 Lysløypa på Bjørndal Sør Ikke preparert Klassisk X 2.7
594 Lysløypa på Kråkstad Sør Ikke preparert Klassisk X 3.6
200 Lysløypa på Vevelstad Sør Ikke preparert Klassisk X 3.0
204 Lysløypa Ski - Langhus Sør Ikke preparert Klassisk X 2.7
1447 Løypenettet i Holstadmarka Sør Ikke preparert Scooter 8.9
285 Løypenettet i Nøstvedtmarka Sør Ikke preparert Klassisk 13.8
1486 Padderud - Brevik (Steinenga) Sør Ikke preparert Klassisk 2.2
602 Rundløypa på Svartskog Sør Ikke preparert Klassisk 9.1
1244 Rundløype ved Klemetsrud skole Sør Ikke preparert Klassisk 0.7
1243 Rundløype ved Søndre Ås gård Sør Ikke preparert Klassisk 1.3
589 Siggerud - Kloppa Sør Ikke preparert Klassisk 2.2
431 Siggerud - Verpåsen - Sterkerud Sør Ikke preparert Klassisk 5.3
804 Skeidarkollen - Bjerkebekk Sør Ikke preparert Klassisk 5.2
739 Skeidarkollen - Eikjol Sør Ikke preparert Klassisk 1.8
805 Skeidarkollen - Gaupesteinhytta Sør Ikke preparert Klassisk 7.9
1050 Skeidarkollen - Langen - Bysetermosan Sør Ikke preparert Scooter 8.7
215 Ski - Bjerkebekk Sør Ikke preparert Scooter 7.0
216 Ski - Skeidarkollen Sør Ikke preparert Klassisk 6.1
806 Skotbu - Vientjern Sør Ikke preparert Scooter 3.8
943 Skotburunden Sør Ikke preparert Klassisk 4.8
1049 Stallerud - Bru Sør Ikke preparert Scooter 3.6
1462 Tjernsli - Lyseren - Brevik (Steinenga) Sør Ikke preparert Scooter 5.6
942 Tomter idrettspark - Skotbu Sør Ikke preparert Scooter 5.8
941 Tomter idrettspark - Vientjern Sør Ikke preparert Scooter 4.8
940 Tyrihjellen - Breimosan - Gaupesteinhytta Sør Ikke preparert Scooter 3.3
939 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Mammaløypa] Sør Ikke preparert Scooter 1.8
938 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Pappaløypa] Sør Ikke preparert Scooter 1.8
949 Vientjern - Breimosan - Gaupesteinhytta Sør Ikke preparert Scooter 3.0
987 Vientjern - Gørjetjern - Gaupesteinhytta Sør Ikke preparert Scooter 4.7
1461 Ytre Enebakk – Tjernsli [Lyseren] Sør Ikke preparert Scooter 4.5
1548 Berg - Semsvannet SV Ves Ikke preparert Klassisk og fristil 0.4
1560 Butterud - Kattås Ves Ikke preparert Klassisk 2.4
648 Hvalstad - Billingstad Ves Ikke preparert Klassisk og fristil 3.4
749 Hvalstad - Skaugum - Semsvannet Ø Ves Ikke preparert Klassisk og fristil 1.6
1066 Jansløkka (rundløype) Ves Ikke preparert Klassisk og fristil 2.5
1549 Jansløkka - Berg Ves Ikke preparert Klassisk og fristil 2.0
46 Jansløkka - Semsvannet (Sem) Ves Ikke preparert Klassisk og fristil 1.6
316 Lysløypa på Holmen Ves Ikke preparert Klassisk og fristil X 3.0
42 Lysløypa på Solvang Ves Ikke preparert Klassisk og fristil X 4.3
328 Olledalen skytesenter - Bergsmarka Ves Ikke preparert Klassisk 2.1
66 Semsvannet (Sem) - Berg Ves Ikke preparert Klassisk og fristil 1.7
59 Semsvannet (Sem) - Tveiter (over vannet) Ves Ikke preparert Scooter 1.1
48 Semsvannet (Sem) - Tømmervika (over vannet) Ves Ikke preparert Scooter 1.3
1247 Semsvannet (Sem) - Tømmervika (på veien) Ves Ikke preparert Klassisk 1.5
18 Semsvannet (Store Berg) - Tveiter (over vannet) Ves Ikke preparert Scooter 0.7
37 Semsvannet Ø - Tveiter (over vannet) Ves Ikke preparert Scooter 1.1
35 Skileikanlegg på Jardarkollen Ves Ikke preparert Fristil 0.2
47 Skileikanlegg på Skui Ves Ikke preparert Klassisk og fristil X 1.0
44 Solvang - Berg Ves Ikke preparert Klassisk og fristil 2.1
36 Store Sandungen (over vannet) Ves Ikke preparert Scooter 2.5
318 Svenskerud - Bøhagan - Solli Ves Ikke preparert Klassisk 8.0
1184 Svenskerud - Kraft Ves Ikke preparert Klassisk 1.7
304 Tanum kirke - Kattås Ves Ikke preparert Klassisk 2.3
1559 Tanum skole - Butterud Ves Ikke preparert Klassisk 2.5
413 Vakås - Jansløkka Ves Ikke preparert Klassisk 1.5
566 Deledalen - Halssjøen - Drettvann - Skålsjøen Øst Ikke preparert Klassisk 5.6
248 Driv idrettsplass - Grusbakken - Andersrudåsen - Bysetermosan Øst Ikke preparert Klassisk 13.3
254 Durud - Grusbakken - Rausjø - Vangen Øst Ikke preparert Scooter 8.7
288 Ekerud - Bjørndalen - Igletjern Øst Ikke preparert Klassisk 2.5
420 Eriksvann - Simmingsmyr - Paradisputten Øst Ikke preparert Klassisk 1.7
417 Festningsdalen - Katisa - Skillebekk Øst Ikke preparert Klassisk og fristil 7.6
249 Fjell - Fjellfugleleiken - Trejernskoia Øst Ikke preparert Klassisk 4.0
1394 Fløyta - Geitsjøen - Badstudalen Øst Ikke preparert Scooter 1.6
267 Forfoten - Delisetra - Søndre Krokvann Øst Ikke preparert Scooter 6.7
1396 Geitsjøen - Djupdalskrysset Øst Ikke preparert Scooter 1.8
255 Geitsjøen - Kalddalen - Nordre Krokvann Øst Ikke preparert Klassisk 2.4
691 Grønmo - Olavsmyr - Østmarkskapellet Øst Ikke preparert Klassisk 2.0
163 Haraløkka - Østmarksetra Øst Ikke preparert Klassisk 1.0
282 Hektner - Ramstadsjøen Øst Ikke preparert Klassisk 1.7
418 Kirkebygda - Ekebergdalen - Veng - Kirkebygda Øst Ikke preparert Klassisk 4.2
1520 Kirkebygda - Larsbraaten Øst Ikke preparert Klassisk 4.3
645 Klokkertorvet - Finland Øst Ikke preparert Scooter 1.2
646 Klokkertorvet - Kølabonn - Festningsdalen Øst Ikke preparert Scooter 2.0
183 Klokkerudmyrene - Eriksvann - Skjelbreia Øst Ikke preparert Klassisk 5.1
1395 Knurra - Geitsjøen Øst Ikke preparert Scooter 0.8
190 Knurra - Røyrivann - Tonevann - Vangen Øst Ikke preparert Scooter 6.9
257 Knurra - Røyrivann S Øst Ikke preparert Klassisk 1.5
189 Knurra - Skålsjøen - Steinsjøen - Vangen Øst Ikke preparert Scooter 6.8
416 Larsbraaten - Ekebergdalen - Festningsdalen Øst Ikke preparert Klassisk og fristil 7.2
256 Losby - Mønevann - Knurra Øst Ikke preparert Scooter 3.8
278 Losby - Østbyputten - Sandbekkstua Øst Ikke preparert Scooter 6.7
253 Losby golfbane [rundløype] Øst Ikke preparert Klassisk 5.5
1241 Lysløypa på Brannfjell Øst Ikke preparert Klassisk 2.0
746 Lysløypa Våglia - Driv idrettsplass Øst Ikke preparert Klassisk X 1.4
188 Mariholtet - Nord-Elvåga - Petersbråtan Øst Ikke preparert Klassisk 3.0
647 Merratjern - Skillebekk Øst Ikke preparert Klassisk og fristil 2.1
1393 Morterudkoia - Kalddalen Øst Ikke preparert Scooter 0.5
809 Myrdammen - Bikkjetjerna - Nordbysjøen Øst Ikke preparert Scooter 3.3
260 Myrdammen - Nordbysjøen Øst Ikke preparert Scooter 1.8
1397 Mønevann - Djupdalskrysset Øst Ikke preparert Scooter 1.1
1398 Mønevann - Langmyra Øst Ikke preparert Scooter 1.5
810 Nordbysjøen - Grinderen - Søndre Krokvann Øst Ikke preparert Scooter 2.7
1485 Padderud - Lyseren - Brevik (Steinenga) Øst Ikke preparert Scooter 2.1
273 Paradisputten - Skogsmosen - Kjerrmosen - Vangen Øst Ikke preparert Scooter 4.4
1491 Ramstadsjøen nord – Setertjernstua Øst Ikke preparert Scooter 1.7
1490 Ramstadsjøen øst – Setertjernstua Øst Ikke preparert Scooter 1.5
1240 Rundløype på Ekebergsletta Øst Ikke preparert Klassisk og fristil 2.4
1242 Rundløype ved Nordre Abildsø gård Øst Ikke preparert Klassisk 1.3
813 Rundløypene på Hektnersletta Øst Ikke preparert Klassisk og fristil 2.0
181 Rustadsaga - Nøklevann - Lutvann (over vannene) Øst Ikke preparert Scooter 6.1
797 Rustadsaga - Øgården Øst Ikke preparert Scooter 1.6
1392 Røyrivann - Tappenbergvann - Søndre Krokvann Øst Ikke preparert Scooter 2.2
172 Sandbakken P - Askevann - Smørhullet Øst Ikke preparert Klassisk 3.7
258 Setertjernstua - Ramstadsjøen - Nordbysjøen Øst Ikke preparert Scooter 7.1
696 Skjelbreia - Sør-Elvåga - Petersbråtan Øst Ikke preparert Scooter 9.2
171 Skullerudstua - Olavsmyr Øst Ikke preparert Klassisk 2.4
693 Skullerudstua - Østensjøvannet Øst Ikke preparert Klassisk 2.5
166 Sleppa - Gullsmeden Øst Ikke preparert Klassisk 2.3
695 Smørhullet - Langvann - Øgården Øst Ikke preparert Scooter 3.4
265 Streifinn - Gjeddevann - Myrseter - Rausjø Øst Ikke preparert Scooter 7.6
268 Streifinn - Hellertjerna - Klokkertorvet Øst Ikke preparert Scooter 5.2
266 Streifinn - Nordbysjøen Øst Ikke preparert Scooter 5.0
1055 Sørlihavna - Løkenåsen skole - Sørlihavna Øst Ikke preparert Klassisk og fristil 3.6
812 Treningsløypa ved Nordby skole Øst Ikke preparert Klassisk 0.7
1053 Vallerud - Skulerud Øst Ikke preparert Scooter 2.6
271 Våglia - Viktjernskoia - Grusbakken Øst Ikke preparert Scooter 4.2
1345 Augedal gård - Markafeltet Had Ikke preparert Klassisk og fristil 1.8
1365 Ballangrud - Skytebanen [Storrunden] Had Ikke preparert Klassisk 1.9
1117 Dæhlen - Egge Had Ikke preparert Klassisk og fristil 1.6
1368 Finnlaus - Jordestua [Storrunden] Had Ikke preparert Klassisk 1.5
1335 Finnlaus - Åslund Had Ikke preparert Klassisk 1.3
1287 Fjordvang - Betel Had Ikke preparert Klassisk og fristil 3.1
1097 Granavollen - Tuv - Jorstad Had Ikke preparert Klassisk og fristil 2.6
1364 Grindvoll - Ballangrud [Storrunden] Had Ikke preparert Klassisk 2.0
1332 Grindvoll - Løken [Storrunden] Had Ikke preparert Klassisk 1.0
1290 Grymyr - Betel Had Ikke preparert Klassisk og fristil 5.7
503 Jaren skole - Sverasætra Had Ikke preparert Scooter 6.0
1334 Jordestua - Ballangrud Had Ikke preparert Klassisk og fristil 0.8
1096 Jorstad - Alm - Rækken Had Ikke preparert Klassisk og fristil 3.1
1098 Jorstad - Ekern - Granavollen Had Ikke preparert Klassisk og fristil 2.7
1349 Jorstad - Melbostad - Lunde Had Ikke preparert Klassisk og fristil 2.3
1091 Julibakka - Rækstad - Tingelstad idrettsplass Had Ikke preparert Klassisk og fristil 6.6
1331 Lysløypa på Grindvoll Had Ikke preparert Klassisk og fristil X 2.2
1330 Løken - Grimsrud Had Ikke preparert Klassisk 3.9
1363 Løken - Jordestua [Storrunden] Had Ikke preparert Klassisk 1.6
1346 Markafeltet - Julibakka Had Ikke preparert Klassisk og fristil 3.6
1093 Markafeltet - Tingelstad idrettsplass Had Ikke preparert Klassisk og fristil 3.1
1276 Moen skole - Badstuvegen Had Ikke preparert Klassisk 3.3
1524 Rundløype Grymyr Had Ikke preparert Klassisk og fristil 4.9
1099 Rundløype Sanne skole Had Ikke preparert Klassisk og fristil 1.3
1095 Rækken - Forten - Jorstad Had Ikke preparert Klassisk og fristil 3.0
1367 Skytebanen - Finnlaus [Storrunden] Had Ikke preparert Klassisk 1.9
1366 Skøyen - Skytebanen Had Ikke preparert Klassisk 0.9
1333 Skøyenrunden Had Ikke preparert Klassisk 2.0
642 Søndre Ålsbygda - Breidtjernet Had Ikke preparert Klassisk 4.6
1092 Tingelstad idrettsplass - Grunningen - Julibakka Had Ikke preparert Klassisk og fristil 4.5
1094 Tingelstad idrettsplass - Rækken Had Ikke preparert Klassisk og fristil 1.2
1347 Tingelstad idrettsplass - Røysum - Jorstad Had Ikke preparert Klassisk og fristil 8.1
1100 Tingelstad idrettsplass - Sørvasslia - Tingelstad idrettsplass Had Ikke preparert Klassisk og fristil 4.9
1348 Tingelstad idrettsplass - Østen - Jorstad Had Ikke preparert Klassisk og fristil 4.7
1107 Trintomløypa Had Ikke preparert Klassisk 3.0
1493 Biristrand skole - Heggelund Gjø Ikke preparert Klassisk og fristil 4.1
553 Einavoll - Korssætersvingen Gjø Ikke preparert Klassisk og fristil 1.8
1492 Lysløypa på Biristrand Gjø Ikke preparert Klassisk og fristil X 2.6
633 Osbakken - Grobekkvika - Edelgranvegen Gjø Ikke preparert Scooter 2.3
1344 Prestmarka - Thune skole Gjø Ikke preparert Scooter 5.1
1494 Roset - Roland Gjø Ikke preparert Klassisk og fristil 1.2
1179 Sangsætra - Drogsetsætra Gjø Ikke preparert Klassisk 4.3
635 Veset - Øgardssætra - Kjøyvemyra Gjø Ikke preparert Scooter 4.8
778 Benkemyra - Spyttmyra Eid Ikke preparert Scooter 2.3
766 Benkemyra - Tretjernsmyra Eid Ikke preparert Klassisk 2.6
952 Brøstadgruva - Midtrøysholen - Grønnsjøkoia Eid Ikke preparert Klassisk 4.2
1014 Den gule grinda - Kårstad Eid Ikke preparert Scooter 2.3
1002 Den gule grinda - Lågsjøen - Nes skianlegg Eid Ikke preparert Scooter 4.7
776 Dønnumskia og Garmorunden Eid Ikke preparert Klassisk 5.8
1187 Februa - Starrtjennet Eid Ikke preparert Scooter 4.0
1189 Februa - Steinbrua Eid Ikke preparert Scooter 1.2
765 Feriekolonien - Bergerlinna - Pens Eid Ikke preparert Klassisk 4.1
1207 Finnkollen - Jønsjømyrene Eid Ikke preparert Scooter 2.8
1206 Finnkollen - Staurdalmyra Eid Ikke preparert Klassisk 1.8
1022 Frilset - Frilsetvangen - Jøndalsvangen Eid Ikke preparert Scooter 4.5
1522 Frilset - Ihle (Staksvoll) Eid Ikke preparert Scooter 4.0
1008 Fylkesgrense Rv181 - Utsjøen nord Eid Ikke preparert Klassisk og fristil 2.5
763 Granhaugåsen - Borkhyttedalen - Pens Eid Ikke preparert Klassisk 2.4
1017 Greniskogen - Råkalidammen - Snippen Eid Ikke preparert Scooter 3.6
263 Gruemyra Eid Ikke preparert Scooter 1.6
270 Gruemyra - Haugen Eid Ikke preparert Scooter 1.0
773 Hasler - Ålborgsetra - Svangerudenga Eid Ikke preparert Klassisk 6.0
1191 Haugen - Staurdalsmyra Eid Ikke preparert Scooter 0.7
272 Haugen - Steinbrua Eid Ikke preparert Scooter 1.5
1016 Heimdal - Greniskogen Eid Ikke preparert Scooter 4.5
1015 Heimdal - Putten Eid Ikke preparert Scooter 3.7
1010 Ihlangsvangen - Djupdalsvangen Eid Ikke preparert Klassisk og fristil 4.3
1523 Ihle (Staksvoll) - Lågsjøen - Nes skianlegg Eid Ikke preparert Klassisk og fristil 3.8
1513 Jordene i Fenstad Eid Ikke preparert Scooter 15.5
1013 Kårstad - Langvassdalen Eid Ikke preparert Scooter 3.2
761 Ladderud - Bergerlinna - Feriekolonien Eid Ikke preparert Klassisk 3.0
1021 Langvassdalen - Gammelvangsmyra Eid Ikke preparert Scooter 0.7
1120 Lysløypa i Finnkollen Eid Ikke preparert Klassisk X 2.6
1121 Lysløypa Minnesund skistadion Eid Ikke preparert Klassisk og fristil X 3.0
1020 Putten - Høgmyra - Fyrivangen - Gammelvangsmyra Eid Ikke preparert Scooter 8.3
1525 Rottjennet - Ihlangsvangen Eid Ikke preparert Klassisk og fristil 2.3
1488 Rundløype ved Linderud Eid Ikke preparert Klassisk 1.8
783 Rundløyper på Tønsakerjordet og Elstadjordet Eid Ikke preparert Klassisk 4.3
762 Råholt - Tærudåsen - Ladderud Eid Ikke preparert Klassisk 2.0
764 Sessvollmoen - Pens Eid Ikke preparert Klassisk 2.5
1019 Snippen - Jellumsetra - Gammelvangsmyra Eid Ikke preparert Scooter 2.7
1018 Snippen - Putten Eid Ikke preparert Scooter 0.7
1192 Staurdalsmyra - Steinbrua Eid Ikke preparert Scooter 0.8
768 Tretjernsmyra - Neverberget Eid Ikke preparert Klassisk 2.6
767 Tretjernsmyra - Tempelvangen - Neverberget Eid Ikke preparert Klassisk 4.1
1012 Vika - Langvassdalen Eid Ikke preparert Scooter 4.3
1534 Østerud - Linderud Eid Ikke preparert Scooter 1.8
892 Aklangen - Stikkvannshytta Hur Ikke preparert Klassisk og fristil 1.5
894 Delemyrene [Bjørvann] - Mørkvannet Hur Ikke preparert Scooter 2.6
880 Filtvet - Røstad - Svartvannsbekken Hur Ikke preparert Klassisk 3.2
881 Filtvet [Røedsgrinda] - Røedseterpytten Hur Ikke preparert Klassisk og fristil 2.5
1356 Hvilestein - Øvre Lamyr - Stikkvannshytta Hur Ikke preparert Klassisk 3.7
1249 Klokkarstua [Hovenga] - Semsporten Hur Ikke preparert Klassisk 6.7
904 Lysløypa på Klokkarstua Hur Ikke preparert Klassisk og fristil X 3.2
900 Lysløypa på Sætre Hur Ikke preparert Scooter X 2.8
896 Mørkvannet - Stikkvannshytta Hur Ikke preparert Scooter 3.6
882 Nøklemyr - Røedseterpytten Hur Ikke preparert Klassisk 1.8
889 Plankebru - Vennersborg Hur Ikke preparert Klassisk og fristil 0.5
901 Rundløypa ved Sætre skole Hur Ikke preparert Scooter 1.5
905 Rundløype Trevardeåsen Hur Ikke preparert Scooter 7.3
884 Røedseterpytten - Langmyr - Østernmyra Hur Ikke preparert Klassisk 3.7
885 Røedseterpytten - Svartvannsbekken Hur Ikke preparert Klassisk og fristil 0.4
893 Semsporten - Stikkvannshytta Hur Ikke preparert Klassisk og fristil 3.0
887 Sions dal - Sundbydalen Hur Ikke preparert Klassisk 0.4
888 Sundbydalen - Vennersborg - Aklangfoten - Eriksmyr Hur Ikke preparert Scooter 2.7
886 Svartvannsbekken - Plankebru - Aklangen Hur Ikke preparert Scooter 3.5
899 Sætre [Grytnes skole] - Slingrebekk Hur Ikke preparert Klassisk 0.5
1155 Sætre [Grytnesbommen] - Breidmosan vest Hur Ikke preparert Klassisk og fristil 2.9
895 Sætre [Skatvedt] - Mørkvannet Hur Ikke preparert Scooter 2.8
897 Sætre [Slingrebekk] - Hvilestein Hur Ikke preparert Klassisk 1.1
891 Østernmyra - Ausenebekken - Stikkvannshytta Hur Ikke preparert Klassisk 2.4
928 Baltsrud - Gaupefjell Nes Ikke preparert Klassisk 1.2
909 Berger idrettspark - Bjønnesteinen Nes Ikke preparert Klassisk 2.7
912 Berger idrettspark - To gård Nes Ikke preparert Klassisk 3.2
910 Bjønnesteinen - Johnsrud Nes Ikke preparert Klassisk 1.7
926 Fjell [Fjellkrysset] - Dalåsen Nes Ikke preparert Klassisk 2.0
927 Fjell [Fjellkrysset] - Gaupefjell - Johnsrud Nes Ikke preparert Klassisk 3.1
925 Fundingrud - Granerud Nes Ikke preparert Klassisk 2.1
918 Gulstad - Dalsmåsan - Måren Nes Ikke preparert Klassisk 5.4
931 Gulstad - Fundingrud Nes Ikke preparert Klassisk 1.3
917 Hasle - Bjønnesteinen Nes Ikke preparert Klassisk 4.5
920 Hasle - Gulstad Nes Ikke preparert Klassisk 1.2
929 Jegerhytta - To gård Nes Ikke preparert Klassisk 1.5
914 Jegerhytta - Tomåsan - Johnsrud Nes Ikke preparert Klassisk 2.8
911 Johnsrud - Langemyr - To gård Nes Ikke preparert Klassisk 1.2
913 Lysløypa Berger idrettspark - Jegerhytta Nes Ikke preparert Klassisk X 2.0
930 Lysløypa Dalåsen - Granerud Nes Ikke preparert Klassisk X 0.8
924 Lysløypa Fjellstrand - Dalåsen Nes Ikke preparert Klassisk X 1.4
919 Lysløypa Myklerud - Tjernsbråtan Nes Ikke preparert Klassisk X 2.4
915 Lysløypa på Berger Nes Ikke preparert Klassisk X 7.0
1104 Myklerud - Måren Nes Ikke preparert Klassisk 3.0
916 Skoklefald - Berger idrettspark Nes Ikke preparert Klassisk 1.2
923 Tjernsbråtan - Dalåsen Nes Ikke preparert Klassisk 2.6
921 Tjernsbråtan - Fundingrud Nes Ikke preparert Klassisk 2.7
922 Tjernsbråtan - Hokholtdammyra - Høybråten - Baltsrud - Johnsrud Nes Ikke preparert Klassisk 9.3
974 Hurdal skisenter - Holtjennet Hur Ikke preparert Klassisk 1.0
969 Siridalsvegen - Aklangen Hur Ikke preparert Klassisk og fristil 4.5
983 Vesle Damtjennet - Store Svartungen Hur Ikke preparert Klassisk og fristil 4.1
973 Vingerdalstua - Brenntoppen Hur Ikke preparert Klassisk og fristil 1.0
870 Ishavet rundt Mos Ikke preparert Klassisk 6.7
1026 Kambo - Grindvoll Mos Ikke preparert Klassisk 2.9
1030 Kambo - Noreødegården Mos Ikke preparert Klassisk 3.2
1027 Kambo - Skihytta i Moss Mos Ikke preparert Klassisk 3.1
1034 Kolsrød - Søndre Dammane Mos Ikke preparert Klassisk 3.0
1321 Kunstsnøløypa i Mossemarka Mos Ikke preparert Klassisk og fristil X 2.6
1025 Lysløypa Grindvoll - Skihytta i Moss Mos Ikke preparert Klassisk X 2.4
873 Lysløypa i Moss [Storerunden] Mos Ikke preparert Klassisk X 4.2
1029 Lysløypa Noreødegården - Skihytta i Moss [Stamløypa] Mos Ikke preparert Klassisk 1.6
1023 Lysløypa Vanembukken - Skihytta i Moss Mos Ikke preparert Klassisk X 1.7
1024 Lysløypa ved Skihytta [Lillerunden] Mos Ikke preparert Klassisk og fristil X 1.3
1028 Rødsund - Søndre Dammane Mos Ikke preparert Klassisk 1.8
869 Skihytta i Moss - Slettemåsan - Ødemørk [Stamløypa] Mos Ikke preparert Klassisk 3.3
866 Skihytta i Moss - Øvre Kjerringbakk - Ødemørk Mos Ikke preparert Klassisk 3.6
1439 Smørbekk - Kongeveien - Ødemørk Mos Ikke preparert Klassisk 3.0
867 Sonsveien - Kongeveien - Ødemørk Mos Ikke preparert Klassisk 2.8
862 Sonsveien - Vandrås Mos Ikke preparert Klassisk 2.1
871 Svartdalsåsløypa Mos Ikke preparert Klassisk 3.2
860 Såner - Vandrås Mos Ikke preparert Klassisk 2.9
1032 Thorbjørnsrød - Noreødegården Mos Ikke preparert Klassisk 3.6
863 Vandrås - Borgerud - Vesterby [Stamløypa] Mos Ikke preparert Klassisk 7.1
1033 Vandrås - Grav - Kolsrød Mos Ikke preparert Klassisk 7.0
872 Vandrås - Grefsrød - Kolsrød Mos Ikke preparert Klassisk 2.8
1031 Vanembukken - Søndre Dammane Mos Ikke preparert Klassisk 3.4
865 Ødemørk - Breimåsan - Vandrås [Stamløypa] Mos Ikke preparert Klassisk 2.9
868 Ødemørk - Søndre Dammane Mos Ikke preparert Klassisk 2.4
1316 Korsmyra - Knutssætra Tot Ikke preparert Klassisk og fristil 3.7
1169 Lysløypa Toppenplassen - Lensbygdaplassen Tot Ikke preparert Klassisk X 4.2
1268 Ospekollen - Brennsætersjøen - Torsætra Tot Ikke preparert Klassisk 9.2
1519 Svartungstua - Svartungen hytteområde Tot Ikke preparert Klassisk og fristil 2.1
1161 Torsætra - Svartdalen - Rausteinshytta Tot Ikke preparert Klassisk 8.1
1315 Tømmertorget - Vindflomyrene - Korsmyra Tot Ikke preparert Klassisk og fristil 5.2