Preppestatus: Alle løyper, Østmarka , preparert av Skiforeningen
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Bjørndal - Fløysbonn - Siggerud
1637 Langen Ikke preparert 00.00. 0 5.1
Ellingsrud - Mariholtet - Skullerud
276 Mariholtet - Stakanløypa - Stokkholtmyra Delvis preparert 18.03.2021 6.9
566 Deledalen - Halssjøen - Drettvann - Skålsjøen Preparert tidligere 19.02.2021 5.6
188 Mariholtet - Nord-Elvåga - Petersbråtan Ikke preparert 26.01.2019 3.0
Lyseren - Mjær
1485 Padderud - Lyseren - Brevik (Steinenga) Preparert tidligere 12.03.2021 2.1
Lørenskog - Rælingen
810 Nordbysjøen - Grinderen - Søndre Krokvann Preparert tidligere 12.03.2021 2.7
Losby - Vangen
267 Forfoten - Delisetra - Søndre Krokvann Delvis preparert 19.02.2021 6.7
189 Knurra - Skålsjøen - Steinsjøen - Vangen Delvis preparert 12.03.2021 6.8
190 Knurra - Røyrivann - Tonevann - Vangen Preparert tidligere 12.03.2021 6.9
420 Eriksvann - Simmingsmyr - Paradisputten Ikke preparert 23.01.2019 1.7
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
421 Stokkholtmyra - Bjønnebete - Paradisputten - Skjelbreia Delvis preparert 18.03.2021 5.9
1451 Franskeplassen - Skjelbreia Preparert tidligere 23.03.2021 3.4
459 Golfbanen på Krokhol Preparert tidligere 19.02.2021 3.5
186 Krokhol - Franskeplassen [Krokholveien ] Preparert tidligere 23.03.2021 1.5
247 Sandbakken P - Franskeplassen Preparert tidligere 23.03.2021 2.5
249 Fjell - Fjellfugleleiken - Trejernskoia Ikke preparert 25.02.2013 4.0
273 Paradisputten - Skogsmosen - Kjerrmosen - Vangen Ikke preparert 17.01.2019 4.4
696 Skjelbreia - Sør-Elvåga - Petersbråtan Ikke preparert 15.03.2019 9.2
Streifinn - Vengsveien
417 Festningsdalen - Katisa - Skillebekk Preparert tidligere 18.02.2021 7.6
646 Klokkertorvet - Kølabonn - Festningsdalen Preparert tidligere 12.03.2021 2.0
266 Streifinn - Nordbysjøen Preparert tidligere 12.03.2021 5.0
Ytre Enebakk - Kirkebygda
248 Driv idrettsplass - Grusbakken - Andersrudåsen - Bysetermosan Delvis preparert 19.02.2021 13.3
340 Driv idrettsplass - Roligheta - Larsbraaten Delvis preparert 11.03.2021 9.6
254 Durud - Grusbakken - Rausjø - Vangen Delvis preparert 19.02.2021 8.7
418 Kirkebygda - Ekebergdalen - Veng - Kirkebygda Delvis preparert 12.03.2021 4.2
271 Våglia - Viktjernskoia - Grusbakken Delvis preparert 18.02.2021 4.2
1520 Kirkebygda - Larsbraaten Preparert tidligere 12.03.2021 4.3
416 Larsbraaten - Ekebergdalen - Festningsdalen Preparert tidligere 12.03.2021 7.2
415 Lysløypa fra Driv idrettsplass Preparert tidligere 16.03.2021 5.0
746 Lysløypa Våglia - Driv idrettsplass Preparert tidligere 11.03.2021 1.4