Preppestatus: Alle løyper, Hadelandsåsene
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Lygna med omegn
483 Blokkhus - Vatningsbakken Delvis preparert 16.04.2021 2.9
489 Hengedykrysset - Linken - Vatningsbakken Delvis preparert 16.04.2021 3.4
552 Korssætersvingen - Høgkorsplassen - Vatningsbakken Delvis preparert 09.04.2021 2.4
513 Lygna - Finnskjeggholen - Nysætra - Lygna [Lygna treningsrunde] Delvis preparert 01.05.2021 10.0
501 Lygna - Lygnalia - Badstuvegen Delvis preparert 15.04.2021 3.3
1413 Lygna - Lygnalia- Lygna Delvis preparert 15.04.2021 6.4
500 Lysløypa ved Lygna Delvis preparert 22.03.2021 3.2
551 Fellessætra - Korssætersvingen Preparert tidligere 19.03.2021 3.0
491 Fellessætra - Åstjern Preparert tidligere 19.03.2021 2.0
482 Hengedykrysset - Blokkhus Preparert tidligere 16.04.2021 2.1
514 Hengedykrysset - Elkensætra - Høgkorsplassen - Vatningsbakken Preparert tidligere 09.04.2021 6.6
509 Lushaughytta - Bustevollen Preparert tidligere 30.04.2021 1.8
1521 Lushaughytta - Lushaugen Preparert tidligere 17.04.2021 1.1
507 Lushaughytta - Svartdalen - Malsjøsætra - Risbakken Preparert tidligere 27.03.2021 5.5
485 Lushaughytta - Svartdalen - Sverasætra Preparert tidligere 17.04.2021 2.8
499 Lygna - Grevsjøen - Lushaughytta Preparert tidligere 16.04.2021 4.7
1224 Lygna - Hengedykrysset Preparert tidligere 16.04.2021 3.8
1201 Lygna - Knørraputten - Finnskjeggholen Preparert tidligere 17.04.2021 2.3
1059 Lygna - Lauvlisæter - Sverasætra Preparert tidligere 17.04.2021 4.9
484 Lygna - Skarvåsen - Lushaughytta Preparert tidligere 01.05.2021 3.8
1225 Åstjern - Vatningsbakken Preparert tidligere 27.03.2021 1.5
Grua - Mylla - Roa
1622 Sand - Lunner stasjon - Flatla Ikke preparert 00.00. 0 2.9
Lygna skisenter
1304 5 km fri på Lygna skisenter Delvis preparert 03.12.2021 5.0
1302 5 km klassisk på Lygna skisenter Delvis preparert 04.12.2021 5.0
1227 Kunstsnøløypa på Lygna skisenter Delvis preparert 04.12.2021 3.0
1226 Lysløypa på Lygna skisenter Delvis preparert 04.12.2021 4.3
488 Løyper på Lygna skisenter Delvis preparert 03.12.2021 10.0
1421 Oppvarmingsløype på Lygna skisenter Preparert tidligere 01.12.2021 0.8
Lushaugen - Ullvildsdalen - Sagvollen - Skjerva - Koperud
1571 Breidtjernet - Kobberbakkene - Øvervåja Delvis preparert 01.04.2021 2.5
1573 Hovsvåja - Skjerva sag Delvis preparert 24.03.2021 2.5
1569 Rundløype på Skjervevatnet [over isen] Delvis preparert 24.03.2021 3.8
1572 Skjerva sag - Fløyta - Skardbrennvegen - Breidtjernet Delvis preparert 01.04.2021 6.8
1568 Skjerva sag - Nordengen - Koperud Delvis preparert 24.03.2021 3.9
1567 Skjerva sag - Skjervemoen - Aklangen Delvis preparert 30.03.2021 2.4
1274 Bustevollen - Steinholen Preparert tidligere 30.04.2021 2.1
640 Nordre Oppdalen - Koperud Preparert tidligere 19.02.2021 1.9
641 Nordre Oppdalen - Søndre Ålsbygda Preparert tidligere 19.02.2021 4.8
487 Sagvollen - Fjellsjøen - Lushaughytta Preparert tidligere 30.03.2021 14.0
1570 Skytenrunden [over isen] Preparert tidligere 24.03.2021 9.2
1257 Steinholen - Risbakken Preparert tidligere 27.03.2021 2.3
1106 Steinsjørunden Preparert tidligere 30.03.2021 2.9
1060 Sverasætra - Ullvildsdalen Preparert tidligere 16.04.2021 4.0
481 Ullvildsdalen - Breidtjernet - Langmyra - Koperud Preparert tidligere 30.03.2021 10.0
486 Ullvildsdalen - Grunntjernet - Stråtjerna - Sagvollen Preparert tidligere 30.03.2021 7.3
1620 Aklangen - Avalsjøkalven Ikke preparert 00.00. 0 4.1
1615 Hovsvåja - Øvervåja Ikke preparert 00.00. 0 1.4
1618 Sauebingen - Helvete - Stormyra - Skjerveknatten Ikke preparert 00.00. 0 2.0
1617 Skalbrenna - Sauebingen Ikke preparert 00.00. 0 0.6
1619 Skjerva sag - Hesterær - Aklangen Ikke preparert 00.00. 0 3.0
642 Søndre Ålsbygda - Breidtjernet Ikke preparert 08.02.2019 4.6
Jaren - Gran - Brandbu - Bleiken
502 Brandbu - Blokkhus Delvis preparert 19.02.2021 8.5
493 Bleiken [Skihytta] - Åstjern Preparert tidligere 10.12.2019 12.0
1116 Dæhlen - Nedre Egge Preparert tidligere 23.12.2019 2.3
1113 Dæhlen - Sandbækk Preparert tidligere 19.02.2021 1.7
1115 Dæhlen - Tækroa Preparert tidligere 19.02.2021 2.4
15 Lysløypa ved Skihytta på Bleiken Preparert tidligere 10.12.2019 2.0
1276 Moen skole - Badstuvegen Preparert tidligere 07.02.2021 3.3
1117 Dæhlen - Egge Ikke preparert 09.02.2019 1.6
503 Jaren skole - Sverasætra Ikke preparert 10.03.2019 6.0
1107 Trintomløypa Ikke preparert 18.02.2015 3.0
Koperud - Brovoll - Råsjøen
1621 Avalsjøkalven - Brovoll Ikke preparert 00.00. 0 2.5
Lunner
1635 Grønvoll - Finnlaus Ikke preparert 00.00. 0 1.1
1634 Grønvoll - Solheimstorget - Åslund Ikke preparert 00.00. 0 1.3
Tingelstad
1091 Julibakka - Rækstad - Tingelstad idrettsplass Delvis preparert 20.02.2021 6.6
1092 Tingelstad idrettsplass - Grunningen - Julibakka Delvis preparert 19.02.2021 4.5
1101 Tingelstad idrettsplass - Kløvstad - Nymoen Delvis preparert 20.02.2021 3.1
1350 Tingelstad idrettsplass - Lunde Delvis preparert 19.02.2021 5.4
1094 Tingelstad idrettsplass - Rækken Delvis preparert 19.02.2021 1.2
1100 Tingelstad idrettsplass - Sørvasslia - Tingelstad idrettsplass Delvis preparert 20.02.2021 4.9
1097 Granavollen - Tuv - Jorstad Preparert tidligere 19.02.2021 2.6
1096 Jorstad - Alm - Rækken Preparert tidligere 19.02.2021 3.1
1098 Jorstad - Ekern - Granavollen Preparert tidligere 19.02.2021 2.7
1090 Lysløypa i Tingelstad Preparert tidligere 19.02.2021 2.3
1102 Nymoen - Grønmyr - Tingelstad idrettsplass Preparert tidligere 19.02.2021 5.1
1099 Rundløype Sanne skole Preparert tidligere 19.02.2021 1.3
1348 Tingelstad idrettsplass - Østen - Jorstad Preparert tidligere 19.02.2021 4.7
1345 Augedal gård - Markafeltet Ikke preparert 19.03.2019 1.8
1349 Jorstad - Melbostad - Lunde Ikke preparert 19.03.2019 2.3
1346 Markafeltet - Julibakka Ikke preparert 19.03.2019 3.6
1093 Markafeltet - Tingelstad idrettsplass Ikke preparert 19.03.2019 3.1
1095 Rækken - Forten - Jorstad Ikke preparert 19.03.2019 3.0
1347 Tingelstad idrettsplass - Røysum - Jorstad Ikke preparert 19.03.2019 8.1
Grindvoll
1364 Grindvoll - Sprengen - Ballangrud Delvis preparert 12.03.2021 2.0
1331 Posthusmyra Delvis preparert 12.03.2021 0.5
1365 Ballangrud - Skytebanen Preparert tidligere 12.03.2021 2.2
1368 Finnlaus - Jordestua - Ballangrud Preparert tidligere 19.02.2021 2.2
1335 Finnlaus - Åslund Preparert tidligere 19.02.2021 1.3
1330 Grindvoll - Løken - Grimsrud Preparert tidligere 19.02.2021 5.1
1332 Løken - Grindvoll Preparert tidligere 19.02.2021 1.3
1334 Rundløype Løken Preparert tidligere 19.02.2021 0.8
1367 Skytebanen - Finnlaus Preparert tidligere 11.03.2021 1.7
1366 Skøyen - Skytebanen Preparert tidligere 12.03.2021 0.8
1333 Skøyenrunden Preparert tidligere 19.02.2021 2.0
1631 Flatla - Solheimstorget - Åslund Ikke preparert 00.00. 0 2.6
1363 Grindvoll - Norum - Ballangrud Ikke preparert 13.03.2019 1.7
1636 Kjørven - Skøyen Ikke preparert 00.00. 0 1.7
1632 Parten - Grønvoll Ikke preparert 00.00. 0 2.8
1626 Parten - Lundby Ikke preparert 00.00. 0 1.2
1633 Parten - Lunnerkollen - Grønvoll Ikke preparert 00.00. 0 2.9
1624 Skøyen - Finnlaus Ikke preparert 00.00. 0 2.8
1623 Sørenggutua - Skøyen Ikke preparert 00.00. 0 1.5
Vestre Gran
1290 Grymyr - Betel Delvis preparert 17.03.2021 5.7
1291 Grymyr - Kittelsrudtoppen Delvis preparert 17.03.2021 2.8
1289 Betel - Lunde Preparert tidligere 19.02.2021 2.5
1288 Betel - Moger Preparert tidligere 19.02.2021 3.0
1294 Buhammeren rundt Preparert tidligere 13.03.2021 5.8
1296 Børmarkenrunden Preparert tidligere 19.02.2021 4.5
1287 Fjordvang - Betel Preparert tidligere 19.02.2021 3.1
1295 Grimsrud - Granlund Preparert tidligere 13.03.2021 3.4
1293 Kittelsrudtoppen - Grimsrud Preparert tidligere 13.03.2021 3.7
1297 Lunnerrunden vest Preparert tidligere 19.02.2021 3.2
1329 Lunnerrunden øst Preparert tidligere 13.03.2021 3.1
1292 Lysløypa på Kittelsrudtoppen Preparert tidligere 17.03.2021 1.8
1625 Lundby lysløype Ikke preparert 00.00. 0 0.3
1524 Rundløype Grymyr Ikke preparert 19.03.2019 4.9