Preppestatus: Alle løyper, Hadelandsåsene
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Lygna med omegn
483 Blokkhus - Vatningsbakken 22.01.2020 2.9
482 Hengedykrysset - Blokkhus 22.01.2020 2.1
489 Hengedykrysset - Linken - Vatningsbakken 22.01.2020 3.4
485 Lushaughytta - Svartdalen - Sverasætra 22.01.2020 2.8
1224 Lygna - Hengedykrysset 22.01.2020 3.8
1225 Åstjern - Vatningsbakken 22.01.2020 1.5
507 Lushaughytta - Svartdalen - Malsjøsætra - Risbakken 21.01.2020 5.5
513 Lygna - Finnskjeggholen - Nysætra - Lygna [Lygna treningsrunde] 21.01.2020 10.0
1201 Lygna - Knørraputten - Finnskjeggholen 21.01.2020 2.3
1059 Lygna - Lauvlisæter - Sverasætra 21.01.2020 4.9
484 Lygna - Skarvåsen - Lushaughytta 21.01.2020 3.8
551 Fellessætra - Korssætersvingen 31.12.2019 3.0
491 Fellessætra - Åstjern 31.12.2019 2.0
514 Hengedykrysset - Elkensætra - Høgkorsplassen - Vatningsbakken 15.01.2020 6.6
552 Korssætersvingen - Høgkorsplassen - Vatningsbakken 31.12.2019 2.4
509 Lushaughytta - Bustevollen 19.01.2020 1.8
1521 Lushaughytta - Lushaugen 15.01.2020 1.1
499 Lygna - Grevsjøen - Lushaughytta 19.01.2020 4.7
501 Lygna - Lygnalia - Badstuvegen 29.11.2019 3.3
1413 Lygna - Lygnalia- Lygna 15.01.2020 6.4
500 Lysløypa ved Lygna 05.01.2020 3.2
Lygna skisenter
1227 Kunstsnøløypa på Lygna skisenter 21.01.2020 3.0
1226 Lysløypa på Lygna skisenter 21.01.2020 4.3
1304 5 km fri på Lygna skisenter 15.01.2020 5.0
1302 5 km klassisk på Lygna skisenter 15.01.2020 5.0
488 Løyper på Lygna skisenter 14.01.2020 10.0
1421 Oppvarmingsløype på Lygna skisenter 14.01.2020 0.8
Lushaugen - Ullvildsdalen - Sagvollen - Skjerva - Koperud
487 Sagvollen - Fjellsjøen - Lushaughytta 22.01.2020 14.0
1060 Sverasætra - Ullvildsdalen 22.01.2020 4.0
486 Ullvildsdalen - Grunntjernet - Stråtjerna - Sagvollen 22.01.2020 7.3
1571 Breidtjernet - Kobberbakkene - Hovsvåja 26.12.2019 4.3
1274 Bustevollen - Steinholen 19.01.2020 2.1
1573 Hovsvåja - Skjervetråkket 29.11.2019 2.5
640 Nordre Oppdalen - Koperud 27.12.2019 1.9
641 Nordre Oppdalen - Søndre Ålsbygda 27.12.2019 4.8
1567 Skjervetråkket - Avalsjøen - Brovoll 26.12.2019 9.3
1572 Skjervetråkket - Fløyta - Skardbrennvegen - Breidtjernet 26.12.2019 6.3
1568 Skjervetråkket - Nordengen - Koperud 28.12.2019 3.4
1257 Steinholen - Risbakken 19.01.2020 2.3
1106 Steinsjørunden 20.12.2019 2.9
481 Ullvildsdalen - Breidtjernet - Langmyra - Koperud 09.01.2020 10.0
1569 Rundløype på Skjervevatnet [over isen] 00.00. 0 2.2
642 Søndre Ålsbygda - Breidtjernet 08.02.2019 4.6
1570 Våjarunden [over isen] 00.00. 0 9.0
Jaren - Gran - Brandbu - Bleiken
493 Bleiken [skihytta] - Åstjern 10.12.2019 12.0
502 Brandbu - Blokkhus 09.02.2019 8.5
1116 Dæhlen - Nedre Egge 23.12.2019 2.3
1113 Dæhlen - Sandbækk 09.02.2019 1.7
1115 Dæhlen - Tækroa 09.02.2019 2.4
15 Lysløypa ved Bleiken skihytte 10.12.2019 2.0
1117 Dæhlen - Egge 09.02.2019 1.6
503 Jaren skole - Sverasætra 10.03.2019 6.0
1276 Moen skole - Badstuvegen 16.03.2019 3.3
1107 Trintomløypa 18.02.2015 3.0
Tingelstad
1090 Lysløypa i Tingelstad 28.12.2019 2.3
1102 Nymoen - Grønmyr - Tingelstad idrettsplass 28.12.2019 5.1
1101 Tingelstad idrettsplass - Kløvstad - Nymoen 28.12.2019 3.1
1345 Augedal gård - Markafeltet 19.03.2019 1.8
1097 Granavollen - Tuv - Jorstad 19.03.2019 2.6
1096 Jorstad - Alm - Rækken 19.03.2019 3.1
1098 Jorstad - Ekern - Granavollen 19.03.2019 2.7
1349 Jorstad - Melbostad - Lunde 19.03.2019 2.3
1091 Julibakka - Rækstad - Tingelstad idrettsplass 19.03.2019 6.6
1346 Markafeltet - Julibakka 19.03.2019 3.6
1093 Markafeltet - Tingelstad idrettsplass 19.03.2019 3.1
1099 Rundløype Sanne skole 19.03.2019 1.3
1095 Rækken - Forten - Jorstad 19.03.2019 3.0
1092 Tingelstad idrettsplass - Grunningen - Julibakka 19.03.2019 4.5
1094 Tingelstad idrettsplass - Rækken 19.03.2019 1.2
1347 Tingelstad idrettsplass - Røysum - Jorstad 19.03.2019 8.1
1100 Tingelstad idrettsplass - Sørvasslia - Tingelstad idrettsplass 19.03.2019 4.9
1348 Tingelstad idrettsplass - Østen - Jorstad 19.03.2019 4.7
Grindvoll
1365 Ballangrud - Skytebanen [Storrunden] 11.03.2019 1.9
1368 Finnlaus - Jordestua [Storrunden] 11.03.2019 1.5
1335 Finnlaus - Åslund 08.03.2019 1.3
1364 Grindvoll - Ballangrud [Storrunden] 11.03.2019 2.0
1332 Grindvoll - Løken [Storrunden] 14.03.2019 1.0
1334 Jordestua - Ballangrud 13.03.2019 0.8
1331 Lysløypa på Grindvoll 23.02.2018 2.2
1330 Løken - Grimsrud 10.03.2019 3.9
1363 Løken - Jordestua [Storrunden] 13.03.2019 1.6
1367 Skytebanen - Finnlaus [Storrunden] 11.03.2019 1.9
1366 Skøyen - Skytebanen 11.03.2019 0.9
1333 Skøyenrunden 11.03.2019 2.0
Vestre Gran
1289 Betel - Lunde 27.12.2019 2.5
1288 Betel - Moger 27.12.2019 3.0
1294 Buhammeren rundt 25.12.2019 5.8
1296 Børmarkenrunden 25.12.2019 4.5
1295 Grimsrud - Granlund 25.12.2019 3.4
1293 Kittelsrudtoppen - Grimsrud 25.12.2019 3.7
1297 Lunnerrunden vest 25.12.2019 3.2
1329 Lunnerrunden øst 25.12.2019 3.1
1292 Lysløypa på Kittelsrudtoppen 05.01.2020 1.8
1287 Fjordvang - Betel 19.03.2019 3.1
1290 Grymyr - Betel 19.03.2019 5.7
1291 Grymyr - Kittelsrudtoppen 14.03.2019 2.8
1524 Rundløype Grymyr 19.03.2019 4.9