Preppestatus: Alle løyper, Hadelandsåsene , preparert av Øståsen Skiløyper
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Lygna med omegn
552 Korssætersvingen - Høgkorsplassen - Vatningsbakken Delvis preparert 31.03.2020 2.4
501 Lygna - Lygnalia - Badstuvegen Delvis preparert 31.03.2020 3.3
1413 Lygna - Lygnalia- Lygna Delvis preparert 31.03.2020 6.4
500 Lysløypa ved Lygna Delvis preparert 31.03.2020 3.2
483 Blokkhus - Vatningsbakken Preparert tidligere 31.03.2020 2.9
551 Fellessætra - Korssætersvingen Preparert tidligere 08.03.2020 3.0
491 Fellessætra - Åstjern Preparert tidligere 08.03.2020 2.0
482 Hengedykrysset - Blokkhus Preparert tidligere 31.03.2020 2.1
514 Hengedykrysset - Elkensætra - Høgkorsplassen - Vatningsbakken Preparert tidligere 31.03.2020 6.6
489 Hengedykrysset - Linken - Vatningsbakken Preparert tidligere 31.03.2020 3.4
509 Lushaughytta - Bustevollen Preparert tidligere 31.03.2020 1.8
1521 Lushaughytta - Lushaugen Preparert tidligere 29.03.2020 1.1
507 Lushaughytta - Svartdalen - Malsjøsætra - Risbakken Preparert tidligere 28.03.2020 5.5
485 Lushaughytta - Svartdalen - Sverasætra Preparert tidligere 31.03.2020 2.8
513 Lygna - Finnskjeggholen - Nysætra - Lygna [Lygna treningsrunde] Preparert tidligere 31.03.2020 10.0
499 Lygna - Grevsjøen - Lushaughytta Preparert tidligere 31.03.2020 4.7
1224 Lygna - Hengedykrysset Preparert tidligere 31.03.2020 3.8
1201 Lygna - Knørraputten - Finnskjeggholen Preparert tidligere 31.03.2020 2.3
1059 Lygna - Lauvlisæter - Sverasætra Preparert tidligere 31.03.2020 4.9
484 Lygna - Skarvåsen - Lushaughytta Preparert tidligere 31.03.2020 3.8
1225 Åstjern - Vatningsbakken Preparert tidligere 20.03.2020 1.5
Lygna skisenter
1302 5 km klassisk på Lygna skisenter Delvis preparert 28.03.2020 5.0
1226 Lysløypa på Lygna skisenter Delvis preparert 31.03.2020 4.3
488 Løyper på Lygna skisenter Delvis preparert 31.03.2020 10.0
1421 Oppvarmingsløype på Lygna skisenter Delvis preparert 27.03.2020 0.8
1304 5 km fri på Lygna skisenter Preparert tidligere 31.03.2020 5.0
1227 Kunstsnøløypa på Lygna skisenter Preparert tidligere 31.03.2020 3.0
Lushaugen - Ullvildsdalen - Sagvollen - Skjerva - Koperud
487 Sagvollen - Fjellsjøen - Lushaughytta Delvis preparert 28.03.2020 14.0
486 Ullvildsdalen - Grunntjernet - Stråtjerna - Sagvollen Delvis preparert 28.03.2020 7.3
1274 Bustevollen - Steinholen Preparert tidligere 28.03.2020 2.1
640 Nordre Oppdalen - Koperud Preparert tidligere 31.01.2020 1.9
641 Nordre Oppdalen - Søndre Ålsbygda Preparert tidligere 05.02.2020 4.8
1257 Steinholen - Risbakken Preparert tidligere 28.03.2020 2.3
1106 Steinsjørunden Preparert tidligere 16.03.2020 2.9
1060 Sverasætra - Ullvildsdalen Preparert tidligere 31.03.2020 4.0
481 Ullvildsdalen - Breidtjernet - Langmyra - Koperud Preparert tidligere 18.03.2020 10.0
642 Søndre Ålsbygda - Breidtjernet Ikke preparert 08.02.2019 4.6
Jaren - Gran - Brandbu - Bleiken
1107 Trintomløypa Ikke preparert 18.02.2015 3.0