Preppestatus: Alle løyper, Hadelandsåsene , preparert av Brandbu IF
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Jaren - Gran - Brandbu - Bleiken
502 Brandbu - Blokkhus Preparert tidligere 09.02.2019 8.5
1116 Dæhlen - Nedre Egge Preparert tidligere 23.12.2019 2.3
1113 Dæhlen - Sandbækk Preparert tidligere 09.02.2019 1.7
1115 Dæhlen - Tækroa Preparert tidligere 09.02.2019 2.4
1117 Dæhlen - Egge Ikke preparert 09.02.2019 1.6