Preppestatus: Alle løyper, Gjøvik, Toten og Land
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Biri - Snertingdal
604 Grindlirunden Preparert siste 24 timer 05.03.2021 17.0
612 Hemsangen - Slømyrholen Preparert siste 24 timer 05.03.2021 1.2
608 Redalsætermyra - Skihytta Preparert siste 24 timer 05.03.2021 5.0
605 Skogheim - Onsrudvatna Preparert siste 24 timer 05.03.2021 3.6
609 Slømyrholen - Skihytta Preparert siste 24 timer 05.03.2021 3.0
611 Svearoa - Hemsangen Preparert siste 24 timer 05.03.2021 3.2
621 Brattbergsætra - Båbergsætra - Biri Øverbygd Preparert i går 04.03.2021 6.4
626 Dempesætra - Kalverudsætra Preparert i går 04.03.2021 1.0
620 Fjellmyra (Torpavegen) - Gråsteinmyra Preparert i går 04.03.2021 1.9
1062 Godbakken - Slømyrholen Preparert i går 04.03.2021 1.0
625 Gråsteinmyra - Gråsteinbua - Kalverudsætra Preparert i går 04.03.2021 2.8
1178 Kalverudsætra - Brattbergsætra Preparert i går 04.03.2021 1.4
610 Midtholen - Lundsætra Preparert i går 04.03.2021 8.3
618 Ytteråsvegen - Midtholen Preparert i går 04.03.2021 2.9
1531 Lysløypa på Lindheim Delvis preparert 03.03.2021 1.9
1180 Sangsætervegen - Sprengbekkvegen Delvis preparert 03.03.2021 5.1
1063 Skihytta - Midtholen - Slømyrholen Delvis preparert 04.03.2021 4.1
606 Vindfallet - Baklia - Fladsrud Delvis preparert 05.03.2021 6.5
656 Flutua - Svearoa Preparert tidligere 03.03.2021 3.0
614 Flåmyra - Trettsvehøgda Preparert tidligere 03.03.2021 7.2
624 Gråsteinmyra - Høgåsmyra - Kalverudsætra Preparert tidligere 06.03.2020 4.1
619 Kårstadseterbrua - Dempesætra - Gråsteinmyra Preparert tidligere 09.04.2020 8.9
615 Lindheim - Flåmyra Preparert tidligere 03.03.2021 6.1
616 Lindheim - Tranalia Preparert tidligere 03.03.2021 7.8
622 Lindheim - Trettsvehøgda Preparert tidligere 03.03.2021 4.2
1497 Lysløypa i Biri Preparert tidligere 14.03.2020 4.5
1410 Lysløypa ved Snertingdal skole Preparert tidligere 28.03.2020 10.0
623 Snertingdal skole - Bjønnhaugen Preparert tidligere 28.03.2020 6.0
617 Tranalia - Snertingdal skole Preparert tidligere 03.03.2021 11.8
613 Trettsvehøgda - Hemsangen Preparert tidligere 03.03.2021 3.5
1613 Biri Øverbygd - Ytteråsvegen Ikke preparert 00.00. 0 8.5
1493 Biristrand skole - Heggelund Ikke preparert 18.03.2019 4.1
1492 Lysløypa på Biristrand Ikke preparert 24.03.2019 2.6
1494 Roset - Roland Ikke preparert 24.03.2019 1.2
1179 Sangsætra - Drogsetsætra Ikke preparert 10.04.2019 4.3
Gjøvikmarka
526 Bjørnsveen - Furumoen Preparert siste 24 timer 05.03.2021 3.1
528 Blivgodt - Rødgardsmyra - Hørstadskogen Preparert siste 24 timer 05.03.2021 3.0
532 Blivgodt - Rødgardsmyra - Solbakken Preparert siste 24 timer 05.03.2021 3.8
530 Haug - Blivgodt Preparert siste 24 timer 05.03.2021 1.8
571 Hørstadskogen - Tømmerhol - Haug Preparert siste 24 timer 05.03.2021 1.7
522 Lysløypa Eiktunet - Diktimot - Skistua Preparert siste 24 timer 05.03.2021 4.4
527 Lysløypa Skistua - Blivgodt Preparert siste 24 timer 05.03.2021 2.7
539 Skistua - Lundstein Preparert siste 24 timer 05.03.2021 5.0
533 Solbakken - Stakamyra Preparert siste 24 timer 05.03.2021 3.9
534 Stakamyra - Skistua Preparert siste 24 timer 05.03.2021 4.9
537 Bjønnhaugen - Hornås Preparert i går 04.03.2021 10.5
536 Gravåsen - Bjønnhaugen Preparert i går 04.03.2021 3.2
538 Hornås - Stangstua Preparert i går 04.03.2021 1.6
541 Hornås - Ålstaddalen - Tømmerhol - Haug Preparert i går 04.03.2021 8.8
535 Solbakken - Glæstadhøgda - Gravåsen Preparert i går 04.03.2021 3.7
523 Lysløypa Brusvehagen - Eiktunet Delvis preparert 05.03.2021 2.0
1586 Rundløype Hornås Delvis preparert 04.03.2021 2.4
542 Øverby skistadion Delvis preparert 04.03.2021 3.0
524 Diktimot - Furumoen - Skistua Preparert tidligere 24.03.2020 3.1
1530 Libakken - Torsrudmyra Preparert tidligere 03.01.2020 3.3
540 Lundstein - Torsrudmyra - Stakamyra Preparert tidligere 24.03.2020 11.2
1528 Lysløypa i Redalen Preparert tidligere 03.01.2020 1.0
1407 Lysløypa på Kastad Preparert tidligere 24.02.2021 1.7
521 Løypene på Glæstadhøgda Preparert tidligere 27.12.2020 11.5
1529 Redalen - Torsrudmyra Preparert tidligere 03.01.2020 3.9
1638 Rundløype Øvre Vardal idrettsplass Ikke preparert 00.00. 0 1.0
Gjøvik sør
581 Lysløypa Vind - Kopperud - Gimlevegen Preparert siste 24 timer 05.03.2021 1.8
543 Lysløypa Vind - Lerudåsen Preparert siste 24 timer 05.03.2021 5.5
1604 Konkurranseløyper Vind Delvis preparert 01.03.2021 4.5
582 Vind Idrettspark Delvis preparert 05.03.2021 3.0
Vardalsåsen nord
546 Bukkhalsen - Linnerud Preparert siste 24 timer 05.03.2021 3.8
567 Bukkhalsen - Mustadkampen - Vesterås Preparert siste 24 timer 05.03.2021 4.6
547 Varde idrettsplass - Bymarkstoppen - Torvmyra Preparert siste 24 timer 05.03.2021 5.2
545 Bukkhalsen - Gillerhaugen - Vesterås Preparert i går 04.03.2021 5.2
154 Hunndalen - Osbakken Preparert i går 04.03.2021 8.0
544 Stangstua - Bukkhalsen Preparert i går 04.03.2021 1.0
549 Torvmyra - Veset Preparert i går 04.03.2021 1.8
568 Vesterås - Torvmyra Preparert i går 04.03.2021 1.6
570 Hunndalen - Eiktunet Delvis preparert 04.03.2021 5.2
634 Veset - Nedre Stokkhyttakrysset Delvis preparert 30.01.2021 1.8
628 Linnerud - Puttmyra Preparert tidligere 26.02.2021 1.5
635 Veset - Øgardssætra - Kjøyvemyra Ikke preparert 11.03.2017 4.8
Søndre Land østås - Vardalsåsen vest
1423 Høgbrenna - Kjøyvemyra Preparert siste 24 timer 05.03.2021 2.3
573 Flyplassen - Skihytta Delvis preparert 04.03.2021 4.5
1441 Hov - Skrukli stasjon [Valdresbanen] Delvis preparert 26.02.2021 8.1
579 Lysløypa i Skjeskroken Delvis preparert 26.02.2021 2.6
577 Skihytta - Høgbrenna [søndre løype] Delvis preparert 26.02.2021 4.7
1440 Skjeskroken - Skihytta Delvis preparert 02.03.2021 6.1
574 Flyplassen - Puttmyra Preparert tidligere 26.02.2021 3.2
1515 Hov - Bjørnerud stasjon [Valdresbanen] Preparert tidligere 05.02.2021 4.9
629 Puttmyra - Skihytta Preparert tidligere 26.02.2021 3.1
578 Skihytta - Høgbrenna [nordre løype] Preparert tidligere 26.02.2021 4.6
1533 Skjeskroken skileikanlegg Preparert tidligere 24.02.2021 0.2
576 Vassenden - Skihytta Preparert tidligere 26.02.2021 9.3
Vardalsåsen sør
1418 Eikvelta - Fjortentjernsmyrene Preparert siste 24 timer 05.03.2021 2.1
558 Eikvelta - Mæhlumsetra Preparert siste 24 timer 05.03.2021 1.4
564 Fjortentjernsmyrene - Høgbrenna Preparert siste 24 timer 05.03.2021 1.7
1424 Kjøyvemyra - Fjortentjernsmyrene Preparert siste 24 timer 05.03.2021 1.6
1419 Mæhlumsetra - Fjortentjernsmyrene Preparert siste 24 timer 05.03.2021 2.2
1417 Nedre Eikvelta - Eikvelta Preparert siste 24 timer 05.03.2021 0.4
556 Nedre Eikvelta - Rørmyra Preparert siste 24 timer 05.03.2021 3.3
518 Rørmyra - Paulsrud - Solvoll Preparert siste 24 timer 05.03.2021 6.9
1507 Rørmyra - Rognlihaugen - Rørmyra Preparert siste 24 timer 05.03.2021 2.2
557 Rørmyra - Trollheim - Mæhlumsetra Preparert siste 24 timer 05.03.2021 2.6
569 Edelgranvegen - Sveumkrysset (maskinpreparert) Preparert i går 04.03.2021 3.0
1405 Edelgranvegen - Veset (maskinpreparert) Preparert i går 04.03.2021 1.8
1406 Edelgranvegen - Nedre Stokkhyttakrysset Preparert tidligere 28.02.2021 1.1
636 Kjøyvemyra - Blekketjernet (via krigsminnesmerket) Preparert tidligere 19.02.2021 2.0
1425 Nedre Stokkhyttakrysset - Øvre Stokkhyttakrysset Preparert tidligere 28.02.2021 0.9
637 Øvre Stokkhyttakrysset - Eikvelta Preparert tidligere 28.02.2021 2.7
632 Øvre Stokkhyttakrysset - Kjøyvemyra Preparert tidligere 19.02.2021 1.9
685 Øvre Stokkhyttakrysset - mot Ødegardseter - Kjøyvemyra Preparert tidligere 28.02.2021 2.6
1411 Rørmyra - Korperuddalen (tidligløype) Ikke preparert 17.11.2019 3.8
Raufoss med omegn
548 Lysløypa Raufoss skole - Skumsjøen Preparert siste 24 timer 05.03.2021 4.2
555 Raufoss skistadion - Sveumkrysset Preparert siste 24 timer 05.03.2021 4.5
1578 Bøverbru idrettsplass - Granvang Delvis preparert 27.02.2021 7.6
562 Lysløypa Reinsvoll - Bøverbru idrettsplass Delvis preparert 27.02.2021 5.6
560 Lysløypa Vestrumenga - Lerudåsen - Malterud - Grimås Delvis preparert 05.03.2021 9.3
554 Raufoss skistadion Delvis preparert 02.03.2021 2.7
1579 Lysløypa Granvang - Sillongen Preparert tidligere 19.02.2021 1.8
561 Lysløypa Malterud - Tåsås - Granvang Preparert tidligere 26.02.2021 3.8
1603 Lønnberget vest - Dalheimsletta Preparert tidligere 25.02.2021 1.0
563 Reinsvoll - Tåsås Preparert tidligere 27.02.2021 5.1
1526 Trimrunden Reinsvoll Preparert tidligere 27.02.2021 0.7
Skumsjøen-området
516 Skumsjøen - Sveumkrysset Preparert siste 24 timer 05.03.2021 1.5
1215 Sveumkrysset - Nedre Eikvelta Preparert siste 24 timer 05.03.2021 1.4
633 Osbakken - Grobekkvika - Edelgranvegen Delvis preparert 19.01.2021 2.3
1514 Rundløypa på Skumsjøen Delvis preparert 23.02.2021 8.5
1404 Osbakken - Edelgranvegen Preparert tidligere 20.02.2021 2.5
1141 Osbakken - Tjærevika - Veset Preparert tidligere 20.02.2021 4.1
638 Sveumkrysset - Nedre Stokkhyttakrysset Preparert tidligere 26.12.2019 2.7
Solvoll - Trevatna - Glåmhaugen
757 Eidstugua - Trevatn stasjon - Skrukli stasjon [Valdresbanen] Delvis preparert 02.03.2021 8.5
517 Eidstugua - Stormyrene Preparert tidligere 20.02.2021 4.0
759 Eidstugua - Trevatna - Brattvoll [over vannet] Preparert tidligere 05.03.2020 8.0
760 Eidstugua - Trevatna - Granumsæter - Eidstugua [Granumsæterrunden] Preparert tidligere 19.02.2021 15.3
1336 Glåmhaugen - Kvitingen Preparert tidligere 02.02.2021 1.8
519 Lysløypa Solvoll - Eidstugua Preparert tidligere 02.03.2021 2.6
520 Stormyrene - Glåmhaugen - Sønstebygrenda Preparert tidligere 02.02.2021 7.7
Nordre Østbygda
1580 Hagen - Hagenmyra - Høgbrenna Delvis preparert 28.02.2021 3.9
1582 Solliøygarden - Stormyra - Purkemyra Delvis preparert 28.02.2021 3.5
1585 Ånnerud - Stormyra - Purkemyra Delvis preparert 28.02.2021 2.0
1581 Hagen - Bulldoservegen - Purkemyra Preparert tidligere 28.02.2021 3.2
1584 Purkemyra - Bulldoservegen - Tjennsmyra Preparert tidligere 28.02.2021 3.6
1583 Purkemyra - Trollheim Preparert tidligere 28.02.2021 3.7
Einafjorden vest - Einafjorden øst
1342 Einavoll - Berg - Mjørlund (Kjølvegen) Delvis preparert 07.03.2020 6.0
1338 Ormsteinsmyra - Fellessætra Delvis preparert 27.02.2021 3.0
1340 Blili - Mjørlund (Kjølvegen) Preparert tidligere 07.03.2020 7.5
758 Eina - Eidstugua [Valdresbanen] Preparert tidligere 19.02.2021 5.6
1343 Eina - Prestmarka Preparert tidligere 05.03.2020 4.9
1328 Eina - Stormyrene Preparert tidligere 24.01.2021 4.6
1339 Eina - Thune skole Preparert tidligere 07.03.2020 1.8
1327 Lomsdalsvegen - Sønstebygrenda Preparert tidligere 28.01.2021 7.2
1325 Lysløypa i Prestmarka Preparert tidligere 19.02.2021 3.7
1341 Mjørlund (Kjølvegen) - Knutssætra Preparert tidligere 07.03.2020 2.3
1337 Prestmarka - Ormsteinsmyra Preparert tidligere 18.02.2021 6.7
1326 Prestmarka - Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) Preparert tidligere 18.02.2021 4.3
515 Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) - Ormsteinsmyra Preparert tidligere 18.02.2021 5.3
1374 Sønstebygrenda - Sønsteby sameie Preparert tidligere 07.02.2021 0.5
1402 Thune skole - Blili Preparert tidligere 07.03.2020 2.8
1344 Prestmarka - Thune skole Ikke preparert 09.03.2018 5.1
Søndre Land vestås
1154 Orrfugltjernet - Brakarhemsætra [Liåsløypa] Delvis preparert 19.02.2021 3.7
1546 Persvehaugrunden Preparert tidligere 11.02.2021 5.2
1153 Spenntirunden Preparert tidligere 23.01.2021 6.6
1545 Tjernsmyra - Totjernet Preparert tidligere 23.12.2019 4.4
1640 Brakarhemsætra – Tjernsmyra [Liåsløypa] Ikke preparert 00.00. 0 7.1
1612 Kaldingen - Brattlia Ikke preparert 00.00. 0 2.1