Preppestatus: Alle løyper, Gjøvik, Toten og Land , preparert av Vestre Toten kommune
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Søndre Land østås - Vardalsåsen vest
1423 Høgbrenna - Kjøyvemyra Preparert tidligere 13.04.2021 2.3
Vardalsåsen sør
1418 Eikvelta - Fjortentjernsmyrene Preparert tidligere 13.04.2021 2.1
558 Eikvelta - Mæhlumsetra Preparert tidligere 13.04.2021 1.4
564 Fjortentjernsmyrene - Høgbrenna Preparert tidligere 13.04.2021 1.7
1424 Kjøyvemyra - Fjortentjernsmyrene Preparert tidligere 13.04.2021 1.6
1419 Mæhlumsetra - Fjortentjernsmyrene Preparert tidligere 13.04.2021 2.2
1417 Nedre Eikvelta - Eikvelta Preparert tidligere 13.04.2021 0.4
556 Nedre Eikvelta - Rørmyra Preparert tidligere 13.04.2021 3.3
1507 Rørmyra - Rognlihaugen - Rørmyra Preparert tidligere 02.04.2021 2.2
557 Rørmyra - Trollheim - Mæhlumsetra Preparert tidligere 13.04.2021 2.6
1411 Rørmyra - Korperuddalen (tidligløype) Ikke preparert 17.11.2019 3.8
Raufoss med omegn
1578 Bøverbru idrettsplass - Granvang Delvis preparert 22.03.2021 7.6
562 Lysløypa Reinsvoll - Bøverbru idrettsplass Delvis preparert 12.03.2021 5.6
560 Lysløypa Vestrumenga - Lerudåsen - Malterud - Grimås Delvis preparert 28.03.2021 9.3
563 Reinsvoll - Tåsås Delvis preparert 22.03.2021 5.1
1579 Lysløypa Granvang - Sillongen Preparert tidligere 22.03.2021 1.8
561 Lysløypa Malterud - Tåsås - Granvang Preparert tidligere 22.03.2021 3.8
548 Lysløypa Raufoss skole - Skumsjøen Preparert tidligere 13.04.2021 4.2
1603 Lønnberget vest - Dalheimsletta Preparert tidligere 23.03.2021 1.0
554 Raufoss skistadion Preparert tidligere 25.03.2021 2.7
555 Raufoss skistadion - Sveumkrysset Preparert tidligere 13.04.2021 4.5
1526 Trimrunden Reinsvoll Preparert tidligere 12.03.2021 0.7
Skumsjøen-området
516 Skumsjøen - Sveumkrysset Preparert tidligere 13.04.2021 1.5
1215 Sveumkrysset - Nedre Eikvelta Preparert tidligere 13.04.2021 1.4