Preppestatus: Alle løyper, Krokskogen - Hole
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Ringkollen og omegn
95 Lysløypa på Ringkollen Preparert siste 24 timer 18.02.2020 3.5
458 Skileik på Ringkollen Preparert siste 24 timer 18.02.2020 0.1
227 Ringkollen - Borgersetra - Langtjern - Damtjern - Ringsmyrene Delvis preparert 15.02.2020 11.2
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen Delvis preparert 07.02.2020 2.5
454 Ringkollen - Langtjern Delvis preparert 02.02.2020 3.0
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] Delvis preparert 14.02.2020 5.7
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern Delvis preparert 15.02.2020 1.8
224 Damtjern - Sandviksveien - Skamræk Preparert tidligere 15.02.2020 5.1
237 Ringkollen - Borgersetra - Vambu Preparert tidligere 15.02.2020 6.2
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Lauvliflaka Preparert tidligere 15.02.2020 11.0
96 Ringkollen - konkurranseløyper Preparert tidligere 13.02.2020 5.0
93 Ringkollen - Treningsrunden Preparert tidligere 15.02.2020 15.0
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N Preparert tidligere 04.02.2020 3.2
1588 Vesle Ugla - Auretjern Preparert tidligere 14.01.2020 1.6
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam Ikke preparert 29.03.2019 4.0
1136 Damtjern - Åsa Ikke preparert 26.02.2016 3.6
457 Jonsetangen - Øyangen - kryss Uglaveien/Vambu (over vannet) Ikke preparert 22.02.2019 1.8
243 Jonsetangen - Øyangen - Mosjøen (over vannet) Ikke preparert 21.03.2019 3.9
230 Jonsetangen - Øyangen - Vesle Ugla (over vannet) Ikke preparert 29.03.2019 2.6
1131 Jonsetangen - Øyangen - Østerdamsetra (over isen) Ikke preparert 21.03.2019 2.9
226 Langtjern - Steinbutjern - Ugla - Mosjøen Ikke preparert 21.03.2019 6.6
97 Langtjern - Vesleflåtan - Storflåtan dam Ikke preparert 08.03.2019 4.6
1594 Mosjøen V - Mosjøen Ø (over vannet) Ikke preparert 00.00. 0 1.0
1134 Nysetra - Alm [Åsbygda] Ikke preparert 05.03.2018 3.8
1137 Ringkollen - Damåsen - Haugsbygd skole Ikke preparert 04.02.2016 4.7
1133 Ringkollen - Mosatjern - Røstjern - Ringkollsetra Ikke preparert 21.03.2019 4.3
229 Ringkollen - Svarttjern - Viksetra - Damtjern Ikke preparert 29.03.2019 8.5
1484 Ringkolltoppen rundt Ikke preparert 12.03.2019 4.2
Damtjern med omegn
1464 Skamræk - Storflåtan Delvis preparert 14.02.2020 3.5
1562 Kulpåsen - Ringsmyrene Preparert tidligere 29.01.2020 0.9
1564 Løvlia - Kulpåsen Preparert tidligere 02.01.2020 1.9
1566 Løvlia - Lauvliflaka Preparert tidligere 15.02.2020 1.5
1463 Skamræk - Gagnumseter (over isen) Preparert tidligere 07.02.2020 1.2
Rykkinn
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen Delvis preparert 04.02.2020 7.5
80 Solfjellstua - Gaupebergveien Preparert tidligere 19.12.2019 2.7
Kleivstua - Løvlia
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia Delvis preparert 07.02.2020 4.0
1353 Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern Delvis preparert 07.02.2020 4.1
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] Delvis preparert 07.02.2020 6.1
953 Kleivstua - Sørsetraveien Delvis preparert 08.02.2020 2.3
92 Kleivstua - Torgetjern Delvis preparert 07.02.2020 3.7
89 Lysløypa på Kleivstua Delvis preparert 08.02.2020 3.7
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] Preparert tidligere 13.02.2020 2.3
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] Preparert tidligere 28.12.2019 2.8
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] Preparert tidligere 28.12.2019 2.3
467 Gyrihaugsetra - Huken seter - Kulpåsen Preparert tidligere 02.01.2020 1.8
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen Preparert tidligere 13.02.2020 2.6
1223 Torgetjern - Frøshaug Preparert tidligere 07.02.2020 3.7
238 Fjellsetra - Gyrihaugen Ikke preparert 02.04.2019 3.9
1563 Gyrihaugen - Lille Gyrihaugtjern - Gyrihaugsetra Ikke preparert 00.00. 0 2.1
468 Gyrihaugsetra - Løvlia [under kraftledningen] Ikke preparert 03.01.2020 2.5
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern Ikke preparert 22.03.2019 3.0
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen Ikke preparert 02.04.2019 7.4
70 Skileik Kleivstua Ikke preparert 28.12.2017 0.1
1221 Torgetjern - Fjellstadhytta Ikke preparert 12.03.2019 2.1
Sollihøgda - Sørsetra
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua Delvis preparert 15.02.2020 4.7
88 Finneflakseter - Kleivstua Delvis preparert 04.02.2020 4.5
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken Delvis preparert 15.02.2020 2.2
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] Delvis preparert 08.02.2020 5.7
750 Auretjernsbekken - Sørsetra Preparert tidligere 15.02.2020 1.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien Preparert tidligere 08.02.2020 2.6
358 Lysløypa på Sollihøgda Preparert tidligere 15.02.2020 3.5
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter Preparert tidligere 27.12.2019 8.0
85 Sollihøgda skileik Preparert tidligere 25.12.2019 0.2
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) Preparert tidligere 15.02.2020 7.7
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) Preparert tidligere 07.02.2020 7.0
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) Preparert tidligere 08.02.2020 6.2
1401 Sørsetra - Finneflakseter Preparert tidligere 04.02.2020 1.5
87 Sørsetra - Kleivstua Preparert tidligere 15.02.2020 3.5
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken Ikke preparert 22.02.2014 1.4
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern Ikke preparert 27.03.2018 1.7
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] Preparert siste 24 timer 18.02.2020 1.9
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] Preparert siste 24 timer 18.02.2020 3.8
71 Storebekkhytta - Dammyra Preparert siste 24 timer 18.02.2020 3.9
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] Preparert siste 24 timer 18.02.2020 4.4
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia Delvis preparert 15.02.2020 3.6
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km Delvis preparert 04.02.2020 54.0
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter Delvis preparert 15.02.2020 5.9
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset Delvis preparert 07.02.2020 3.2
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] Delvis preparert 18.02.2020 4.5
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia Preparert tidligere 28.12.2019 7.4
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Lauvliflaka Preparert tidligere 15.02.2020 3.2
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] Preparert tidligere 14.02.2020 1.5
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] Preparert tidligere 15.02.2020 1.8
1119 Langlia - Kveldrostjern Preparert tidligere 04.02.2020 2.6
4 Skansebakken - Lysedammene Preparert tidligere 07.02.2020 3.8
1143 Svarten N - Langlia Preparert tidligere 04.02.2020 4.2
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] Preparert tidligere 07.02.2020 4.2
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia Ikke preparert 20.03.2019 8.0
74 Fjølhytta - Søttjerndalen Ikke preparert 20.03.2019 3.3
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra Ikke preparert 04.04.2019 3.2
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Skamræk Ikke preparert 21.03.2019 9.1
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia Ikke preparert 20.03.2019 6.9
73 Lysedammene - Moliksåsen Ikke preparert 21.03.2019 1.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern Ikke preparert 20.03.2019 8.3
1151 Moliksåsen - Kringla Ikke preparert 21.03.2019 4.9
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] Ikke preparert 21.03.2019 1.0
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] Ikke preparert 04.04.2019 8.2
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen Ikke preparert 21.03.2019 5.1
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] Ikke preparert 20.03.2019 4.1
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta Ikke preparert 24.03.2019 4.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen Ikke preparert 04.04.2019 2.3
392 Svarten N - Spålen Ø Ikke preparert 29.03.2019 4.5
Tverrsjøen - Gjerdingen
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen Preparert tidligere 20.03.2019 4.6
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera Preparert tidligere 14.02.2020 3.0
Holebygda
1537 Hvervenmoenløypa Ikke preparert 18.03.2019 6.3
1536 Lorerunden Ikke preparert 18.03.2019 6.8
1544 Løypa ved Helgelandsmoen barnehage Ikke preparert 10.03.2019 0.8
1543 Løypa ved Svensrud natur- og idrettsbarnehage Ikke preparert 10.03.2019 0.8
1541 Løyper på Viksåsen og Kongo Ikke preparert 18.03.2019 8.1
1542 Rundløypa på Storøya Ikke preparert 25.02.2019 4.9
1539 Rundløyper på Røyse Ikke preparert 18.03.2019 16.0
1538 Rundløyper på Steinssletta Ikke preparert 18.03.2019 12.4
1540 Rytterragerrunden Ikke preparert 18.03.2019 4.8
Lommedalen
357 By - Greinehytta Delvis preparert 17.02.2020 4.9
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva Delvis preparert 05.02.2020 2.9
988 Tobonn - By Delvis preparert 13.02.2020 1.0
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen Delvis preparert 15.02.2020 5.2
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset Preparert tidligere 19.12.2019 4.7
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) Preparert tidligere 15.02.2020 3.0
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien Preparert tidligere 19.12.2019 1.0
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien Preparert tidligere 19.12.2019 2.2
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset Preparert tidligere 19.12.2019 3.2
1222 Tverrelva - Frøshaug Preparert tidligere 13.02.2020 3.3
1472 Bergersletta Ikke preparert 14.02.2019 1.1
405 Frøshaug - Djupdalen Ikke preparert 14.03.2019 2.0
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug Ikke preparert 23.02.2019 7.5
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra Ikke preparert 20.03.2019 5.2
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen Ikke preparert 22.03.2019 5.0
Spålen - Katnosa - Sandungen
1589 Spålen N - Auretjern Delvis preparert 14.02.2020 0.6
1587 Fagervann - Auretjern Preparert tidligere 14.02.2020 1.9
98 Fagervann - Spålsveien - Storflåtan dam Preparert tidligere 14.02.2020 4.3
1590 Spålen N - Finnstad Ikke preparert 00.00. 0 1.4
391 Spålen N - Spålen Ø [over vannet] Ikke preparert 21.03.2019 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern Ikke preparert 29.03.2019 2.1
Tanum - Vestmarksetra
99 Vambu - kryss Uglaveien/Vambu Preparert tidligere 13.02.2020 1.3
1593 Vambu - Øyangsrøysa - Fagervann Preparert tidligere 14.02.2020 2.7