Preppestatus: Alle løyper, Krokskogen - Hole , preparert av Skiforeningen
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Ringkollen og omegn
1598 Damtjern - Ringsmyrene Delvis preparert 15.04.2021 2.5
224 Damtjern - Sandviksveien - Skamræk Delvis preparert 20.03.2020 5.1
230 Jonsetangen - Øyangen - Vesle Ugla (over vannet) Delvis preparert 28.03.2021 2.6
1597 Langtjern - Damtjern Delvis preparert 15.04.2021 2.8
226 Langtjern - Steinbutjern - Ugla - Mosjøen Delvis preparert 19.03.2021 6.6
97 Langtjern - Vesleflåtan - Storflåtan dam Delvis preparert 19.03.2021 4.6
95 Lysløypa på Ringkollen Delvis preparert 18.04.2021 3.5
237 Ringkollen - Borgersetra - Vambu Delvis preparert 04.03.2020 6.2
454 Ringkollen - Langtjern Delvis preparert 15.04.2021 3.0
229 Ringkollen - Svarttjerna - Viksetra - Damtjern Delvis preparert 15.04.2021 8.5
1588 Vesle Ugla - Auretjern Delvis preparert 12.03.2021 1.6
1599 Borgersetra - Vassendvika Preparert tidligere 15.04.2021 3.6
1596 Borgersetra – Langtjern Preparert tidligere 13.04.2021 1.7
1602 Borgersetra – Vambu Preparert tidligere 18.04.2021 2.4
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam Preparert tidligere 19.03.2021 4.0
457 Jonsetangen - Øyangen - kryss Uglaveien/Vambu (over vannet) Preparert tidligere 19.03.2021 1.8
243 Jonsetangen - Øyangen - Mosjøen (over vannet) Preparert tidligere 19.03.2021 3.9
1131 Jonsetangen - Øyangen - Østerdamsetra (over isen) Preparert tidligere 19.03.2021 2.9
1594 Mosjøen V - Mosjøen Ø (over vannet) Preparert tidligere 13.04.2021 1.0
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Lauvliflaka Preparert tidligere 01.03.2020 11.0
1595 Ringkollen - Kolltjern - Femputtene - Borgersetra Preparert tidligere 18.04.2021 4.0
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen Preparert tidligere 14.04.2021 2.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper Preparert tidligere 15.04.2021 5.0
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] Preparert tidligere 16.04.2021 5.7
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern Preparert tidligere 25.03.2021 1.8
93 Ringkollen - Treningsrunden Preparert tidligere 03.03.2020 15.0
1484 Ringkolltoppen rundt Preparert tidligere 19.03.2021 4.2
458 Skileik på Ringkollen Preparert tidligere 17.04.2021 0.1
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N Preparert tidligere 28.03.2021 3.2
1601 Treningsrunden Preparert tidligere 18.04.2021 7.0
1600 Vassendvika – Lauvliflaka Preparert tidligere 15.04.2021 3.5
Damtjern med omegn
1535 Atjern - Atjernsmyrene - Sandviksveien Preparert tidligere 13.03.2020 0.9
1562 Kulpåsen - Ringsmyrene Preparert tidligere 29.03.2021 0.9
69 Lauvliflaka - Atjern - Skamræk Preparert tidligere 15.04.2021 1.8
1214 Lauvliflaka - Ringsmyrene Preparert tidligere 15.04.2021 1.1
1564 Løvlia - Kulpåsen Preparert tidligere 29.03.2021 1.9
1566 Løvlia - Lauvliflaka Preparert tidligere 15.04.2021 1.5
1565 Ringsmyrene - Løvlia Preparert tidligere 15.04.2021 2.3
1463 Skamræk - Gagnumseter (over isen) Preparert tidligere 25.03.2021 1.2
1464 Skamræk - Storflåtan Preparert tidligere 15.04.2021 3.5
Kleivstua - Løvlia
238 Fjellsetra - Gyrihaugen Delvis preparert 29.03.2021 3.9
1353 Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern Delvis preparert 13.04.2021 4.1
953 Kleivstua - Sørsetraveien Delvis preparert 16.04.2021 2.3
89 Lysløypa på Kleivstua Delvis preparert 14.04.2021 3.7
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] Preparert tidligere 13.04.2021 2.8
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] Preparert tidligere 13.04.2021 2.3
1563 Gyrihaugen - Lille Gyrihaugtjern - Gyrihaugsetra Preparert tidligere 29.03.2021 2.1
467 Gyrihaugsetra - Huken seter - Kulpåsen Preparert tidligere 29.03.2021 1.8
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen Preparert tidligere 28.03.2021 2.6
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] Preparert tidligere 13.04.2021 6.1
92 Kleivstua - Torgetjern Preparert tidligere 13.04.2021 3.7
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen Preparert tidligere 29.03.2021 7.4
1223 Torgetjern - Frøshaug Preparert tidligere 13.04.2021 3.7
468 Gyrihaugsetra - Løvlia [under kraftledningen] Ikke preparert 03.01.2020 2.5
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern Ikke preparert 22.03.2019 3.0
70 Skileik Kleivstua Ikke preparert 28.12.2017 0.1
1221 Torgetjern - Fjellstadhytta Ikke preparert 12.03.2019 2.1
Sollihøgda - Sørsetra
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua Delvis preparert 17.04.2021 4.7
358 Lysløypa på Sollihøgda Delvis preparert 17.04.2021 3.5
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter Delvis preparert 30.03.2021 8.0
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken Delvis preparert 13.04.2021 2.2
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] Delvis preparert 13.04.2021 5.7
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) Delvis preparert 13.04.2021 7.0
87 Sørsetra - Kleivstua Delvis preparert 16.04.2021 3.5
750 Auretjernsbekken - Sørsetra Preparert tidligere 13.04.2021 1.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien Preparert tidligere 30.03.2021 2.6
88 Finneflakseter - Kleivstua Preparert tidligere 13.04.2021 4.5
85 Sollihøgda skileik Preparert tidligere 25.12.2019 0.2
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) Preparert tidligere 17.04.2021 7.7
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) Preparert tidligere 13.04.2021 6.2
1401 Sørsetra - Finneflakseter Preparert tidligere 13.04.2021 1.5
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken Ikke preparert 22.02.2014 1.4
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern Ikke preparert 27.03.2018 1.7
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia Delvis preparert 14.04.2021 7.4
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia Delvis preparert 14.04.2021 3.6
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km Delvis preparert 13.04.2021 54.0
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter Delvis preparert 14.04.2021 5.9
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] Delvis preparert 25.03.2021 8.2
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] Delvis preparert 15.04.2021 3.8
4 Skansebakken - Lysedammene Delvis preparert 13.04.2021 3.8
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta Delvis preparert 19.01.2021 4.9
71 Storebekkhytta - Dammyra Delvis preparert 14.04.2021 3.9
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] Delvis preparert 15.04.2021 4.5
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia Preparert tidligere 13.03.2021 8.0
74 Fjølhytta - Søttjerndalen Preparert tidligere 13.03.2021 3.3
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] Preparert tidligere 15.04.2021 1.9
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Lauvliflaka Preparert tidligere 14.04.2021 3.2
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] Preparert tidligere 13.04.2021 1.5
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra Preparert tidligere 24.03.2021 3.2
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] Preparert tidligere 15.04.2021 1.8
1119 Langlia - Kveldrostjern Preparert tidligere 28.03.2021 2.3
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia Preparert tidligere 13.03.2021 6.9
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset Preparert tidligere 13.04.2021 3.2
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern Preparert tidligere 13.03.2021 8.3
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen Preparert tidligere 24.03.2021 2.3
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] Preparert tidligere 15.04.2021 4.4
1143 Svarten N - Kringla Preparert tidligere 28.03.2021 3.6
392 Svarten N - Spålen Ø Preparert tidligere 20.02.2021 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] Preparert tidligere 25.03.2021 4.2
1606 Kringla - Langlia Ikke preparert 00.00. 0 1.0
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Skamræk Ikke preparert 21.03.2019 9.1
73 Lysedammene - Moliksåsen Ikke preparert 21.03.2019 1.9
1151 Moliksåsen - Kringla Ikke preparert 21.03.2019 4.9
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] Ikke preparert 21.03.2019 1.0
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen Ikke preparert 21.03.2019 5.1
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] Ikke preparert 20.03.2019 4.1
Tverrsjøen - Gjerdingen
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen Preparert tidligere 19.03.2021 4.6
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera Preparert tidligere 16.04.2021 3.0
Lommedalen
405 Frøshaug - Djupdalen Preparert tidligere 23.02.2021 2.0
1222 Tverrelva - Frøshaug Preparert tidligere 25.03.2021 3.3
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra Ikke preparert 20.03.2019 5.2
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen Ikke preparert 22.03.2019 5.0
Spålen - Katnosa - Sandungen
1589 Spålen N - Auretjern Delvis preparert 16.04.2021 0.6
1587 Fagervann - Auretjern Preparert tidligere 16.04.2021 1.9
98 Fagervann - Spålsveien - Storflåtan dam Preparert tidligere 15.04.2021 4.3
1590 Spålen N - Finnstad Preparert tidligere 19.03.2021 1.4
391 Spålen N - Spålen Ø [over vannet] Preparert tidligere 28.03.2021 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern Preparert tidligere 28.03.2021 2.1
Tanum - Vestmarksetra
99 Vambu - kryss Uglaveien/Vambu Preparert tidligere 14.04.2021 1.3
1593 Vambu - Øyangsrøysa - Fagervann Preparert tidligere 16.04.2021 2.7