Preppestatus: Alle løyper, Nordmarka nord , preparert av Skiforeningen
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Ringkollen og omegn
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] Preparert tidligere 16.04.2021 1.9
Stryken - Harestua
1046 Harestua - Stryken [Harestuvannet] Delvis preparert 19.03.2021 4.6
1045 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen [over isen] Delvis preparert 19.03.2021 2.9
301 Harestua - Svartbekken Preparert tidligere 25.03.2021 4.4
111 Harestua [skolen] - Karterudvika - Store Skillingen Preparert tidligere 31.03.2021 5.0
108 Store Skillingen - Gjerdingsveien - Gjerdingdammen Preparert tidligere 31.03.2021 5.5
3 Store Skillingen - Nyseterveien - Svartvann - Gjerdingdammen Preparert tidligere 31.03.2021 7.5
1280 Store Skillingen - Nysetervika - Nordmarksveien Preparert tidligere 17.03.2021 1.5
753 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen Preparert tidligere 28.03.2021 3.0
106 Stryken - Stålmyra Preparert tidligere 13.04.2021 4.5
752 Svartvann - Fjellsjøen Preparert tidligere 13.03.2021 2.2
754 Store Skillingen - Svartvann [Humpeløypa] Ikke preparert 15.03.2019 2.4
107 Stryken - Nordvannet - Trehørningen Ikke preparert 14.03.2019 8.4
Grua - Mylla - Roa
310 Grua - Auretjernsetra - Svartbekken Preparert tidligere 28.03.2021 4.3
345 Grønntjern - Gjerdingen N [Sandvika] Preparert tidligere 23.04.2021 1.8
Svartbekken - Bislingen
101 Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingdammen Delvis preparert 23.04.2021 6.0
353 Bislingen - Folaputten - Svartbekktjern Preparert tidligere 19.03.2021 2.2
451 Svartbekken - Teigemyra - Flisbanen Preparert tidligere 18.04.2021 1.9
344 Svartbekktjern - Rajebråthytta Preparert tidligere 19.03.2021 1.9
452 Grønntjernsrunden Ikke preparert 25.02.2015 14.9
Hakadal - Nittedal
1044 Stålmyra - Hakkloa - Kikutstua Delvis preparert 23.03.2021 8.9
1279 Nordvannet - Elvann - Langvann - Delebekken Preparert tidligere 23.03.2021 4.5
449 Stålmyra - Trehørningen - Delebekken Preparert tidligere 13.04.2021 6.6
1281 Trehørningen - Askeren - Delebekken Preparert tidligere 23.03.2021 1.6
1278 Trehørningen - Fuglemyra - Gørjefløyta - Helgeren Preparert tidligere 11.02.2021 2.2
639 Trehørningen - Helgeren dam Preparert tidligere 23.03.2021 4.0
Tverrsjøen - Gjerdingen
354 Gjerdingdammen - Almedalskoia - Daltjuvmana - Stålmyra Delvis preparert 06.03.2020 9.5
453 Gjerdingdammen - Rajebråthytta - Kalvedalen [på veien] Delvis preparert 23.04.2021 6.8
1182 Gjerdingen N - Elgstøa [Kaldputten] Delvis preparert 17.02.2021 2.4
221 Gjerdingen rundt Delvis preparert 24.04.2021 10.9
1592 Tverrsjøstallen - Abrahamsvika - Holoaseter Delvis preparert 14.04.2021 2.8
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) Delvis preparert 28.03.2021 6.0
223 Tverrsjøstallen - Tverrsjøen - Holoaseter (over vannet) Delvis preparert 28.03.2021 2.5
236 Ølja rundt Delvis preparert 18.04.2021 7.0
1181 Elgstøa - Sandvikshytta Preparert tidligere 30.03.2021 4.0
631 Gjerdingdammen - Snøploghøgda Preparert tidligere 30.03.2021 2.5
222 Snøploghøgda - Karidalen - Store Daltjuven Preparert tidligere 28.03.2020 2.9
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] Preparert tidligere 19.03.2021 4.9
1144 Tverrsjøstallen – Kalvedalen Preparert tidligere 13.04.2021 2.2
102 Gjerdingdammen - Gjerdingen - Kalvedalen [over vannet] Ikke preparert 06.04.2018 4.4
1058 Gjerdingdammen - Grimsvann - Store Daltjuven Ikke preparert 15.03.2019 3.8
Kikut og omegn
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] Delvis preparert 06.03.2021 3.6
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård Preparert tidligere 12.03.2021 3.1
359 Vesle Sandungen - Knappa Preparert tidligere 13.03.2020 1.3
355 Manntjern - Bjønnputten - Hakkloa Ikke preparert 15.03.2019 4.0
963 Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia Ikke preparert 29.03.2019 1.8
Spålen - Katnosa - Sandungen
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen Delvis preparert 13.03.2021 7.0
100 Finnstad - Katnosa - Sandvikshytta [over vannet] Preparert tidligere 19.03.2021 4.0
471 Finnstad - Spålen Ø Preparert tidligere 19.03.2021 2.6
1591 Holoaseter - Katnosa - Sandvikshytta (over vannet) Preparert tidligere 28.03.2021 4.6
105 Katnosdammen - Sandungen - Kikutstua Preparert tidligere 25.03.2021 11.7
1183 Sandvikshytta - Katnosa - Katnosdammen [over vannet] Preparert tidligere 19.03.2021 1.7
112 Sandvikshytta - Katnosa - Spålen Ø [over vannet] Preparert tidligere 28.03.2021 3.0
808 Sandvikshytta - Snøploghøgda Preparert tidligere 19.03.2021 2.5
1132 Sinnerdalen - Finnstad Preparert tidligere 14.04.2021 1.9
1139 Store Sinnera - Auretjern Preparert tidligere 16.04.2021 2.1
173 Vesle Sandungen - Store Sandungen [over isen] Ikke preparert 19.03.2019 1.5