Preppestatus: Alle løyper, Romeriksåsene - Nannestad , preparert av Skiforeningen
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Stryken - Harestua
350 Lysløypa på Harestua Delvis preparert 20.03.2021 3.0
386 Råsjøkrysset - Morstadsetra - Råsjøen V (terrengløypa) Delvis preparert 25.03.2021 3.6
1551 Råsjøkrysset - Sæterbekken - Råsjøen V (på veien) Delvis preparert 17.03.2021 4.5
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll Delvis preparert 23.04.2021 5.9
384 Harestua - Råsjøkrysset Preparert tidligere 27.03.2021 3.3
450 Harestua [skolen] - Furumo barnehage - Harestua Preparert tidligere 27.03.2021 2.4
957 Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa) Preparert tidligere 09.03.2020 2.6
934 Harestua - Pipern - Buvann Ikke preparert 25.02.2019 9.0
Grua - Mylla - Roa
348 Grua - Nysetra Preparert tidligere 13.03.2021 2.0
755 Langvatnet - Dalasjøhøgda - Håkenstadsætra Preparert tidligere 19.03.2021 5.3
388 Langvatnet - Flåtatjern Preparert tidligere 13.03.2021 2.2
Nannestad - Maura
1416 Bakkholtjerna - Hakkim Delvis preparert 18.03.2021 3.1
1057 Bakkholtjerna - Lauvtangen Preparert tidligere 18.03.2021 1.9
Sjonken - Åsgreina - Grøsåkervangen
150 Sjonken - Gruvelia Delvis preparert 16.04.2021 2.6
241 Sjonken - Steinbekkhytta - Råbjørn Delvis preparert 19.03.2021 9.4
652 Bekkestua - Storøyungen N Preparert tidligere 25.03.2021 4.3
732 Bekkestua - Vardåsen Preparert tidligere 16.04.2021 2.0
153 Bjertnessjøen - Dæhlibakka - Trasletjernet Preparert tidligere 16.04.2021 6.2
155 Bjertnessjøen rundt Preparert tidligere 16.04.2021 10.1
649 Gruvelia - Engelstadvangen Preparert tidligere 16.03.2021 2.0
156 Gruvelia - Vardåsen Preparert tidligere 03.04.2021 3.8
382 Sjonken - Bjertnessjøen - Råsjøstua Preparert tidligere 16.04.2021 7.5
650 Storøyungen N - Engelstadvangen Preparert tidligere 19.03.2021 3.6
651 Storøyungen N - Gruvelia Preparert tidligere 25.03.2021 1.9
Hakadal - Nittedal
956 Aas gård - Setertjernet - Storøyungen N Delvis preparert 13.03.2021 7.7
736 Glitre - Aas gård [Nittedal på langs] Delvis preparert 19.02.2021 4.5
240 Glitre - Kirkebyvangen Delvis preparert 13.03.2021 3.3
658 Hakkim - Engelstadvangen Delvis preparert 19.03.2021 2.0
157 Hakkim - Kirkebyvangen Delvis preparert 15.03.2021 5.2
149 Hakkim - Råsjøstua Preparert tidligere 19.03.2021 5.0
383 Kirkebyvangen - Storøyungen - Bekkestua Preparert tidligere 17.03.2021 3.5
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] Preparert tidligere 12.03.2021 3.6
1422 Aas golfbane Ikke preparert 09.01.2019 5.0
932 Aas gård - Buvassbekken - Buvann Ikke preparert 22.02.2019 5.0
1557 Aas gård - Elnes [Nittedal på langs] Ikke preparert 27.03.2019 1.7
933 Lauvtangen - Buvann Ikke preparert 22.02.2019 1.5
Koperud - Brovoll - Råsjøen
9 Brovoll - Flåtatjern Delvis preparert 27.04.2021 4.0
1130 Brovoll utfartsparkering - Flåtatjern Delvis preparert 21.04.2021 1.8
1403 Brovoll utfartsparkering – Typografhjemmet - Manbakken Delvis preparert 02.04.2021 3.6
1149 Råsjøen V - Råsjøstua (over vannet) Delvis preparert 17.03.2021 2.4
1414 Råsjøen V - Råsjøstua (på veien) Delvis preparert 25.03.2021 3.0
958 Brovoll - Korsvatnvegen - Sølvtjernet (terrengløypa) Preparert tidligere 23.04.2021 3.0
152 Brovoll - Snellingen - Råbjørn - Trasletjernet Preparert tidligere 23.04.2021 8.7
1129 Brovoll utfartsparkering - Brovoll Preparert tidligere 27.04.2021 2.3
13 Håkenstadsetra - Flåtatjern Preparert tidligere 16.04.2021 2.3
389 Koperud - Håkenstadsætra Preparert tidligere 16.04.2021 4.0
737 Korsvatnvegen - Korsvatnet - Langvatnet Preparert tidligere 23.04.2021 4.3
1605 Nysetra - Langvatnet Preparert tidligere 17.04.2021 2.0
1228 Råsjøstua - Trasletjernet Preparert tidligere 16.04.2021 2.0
959 Sølvtjernet - Bukkelia - Store Snellingen Preparert tidligere 23.04.2021 4.8