Preppestatus: Alle løyper, Romeriksåsene - Nannestad , preparert av Åsen IL
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Sjonken - Åsgreina - Grøsåkervangen
735 Holtersaga - Ramstad Delvis preparert 14.01.2021 3.8
1420 Åsen stadion - skianlegg Delvis preparert 22.01.2021 6.0
1430 Djupdalen - Grani Preparert tidligere 20.01.2021 1.2
734 Eltonåsen - Grøsåkervangen Preparert tidligere 20.01.2021 5.9
743 Eltonåsen - Holtersaga Preparert tidligere 20.01.2021 1.1
1429 Feviksvangen - Haugsvangen Preparert tidligere 20.01.2021 0.9
733 Grøsåkervangen - Bekkestua Preparert tidligere 20.01.2021 2.1
731 Lysløypa i Åsgreina Preparert tidligere 20.01.2021 1.7
1354 Ramstad - Åsgreina Preparert tidligere 20.01.2021 1.2
1208 Åsgreina - Feviksvangen Preparert tidligere 20.01.2021 3.6
395 Åsgreina - Vardåsen Preparert tidligere 20.01.2021 4.1
1428 Bergdalsvegen Ikke preparert 23.03.2019 2.0
1434 Grani - Finstadsletta Ikke preparert 23.03.2019 0.7