Preppestatus: Alle løyper, Sørmarka
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Bjørndal - Fløysbonn - Siggerud
950 Fløysbonn - Myrer Delvis preparert 13.01.2021 3.3
201 Lysløypa Fløysbonn - Greverud Delvis preparert 13.01.2021 4.6
202 Lysløypa på Siggerud Delvis preparert 11.01.2021 3.9
745 Lysløypa Siggerud - Stallerud [Vannledningstraseen] Delvis preparert 15.01.2021 2.3
214 Siggerud - Holen Delvis preparert 13.01.2021 1.7
589 Siggerud - Kloppa Delvis preparert 11.01.2021 2.2
205 Fløysbonn - Kloppa Preparert tidligere 29.11.2019 1.6
1218 Holen - Krokhol Preparert tidligere 15.01.2021 2.0
744 Kloppa - Buåsen - Stallerud Preparert tidligere 11.11.2019 2.0
951 Kloppa - Myrer Preparert tidligere 15.01.2021 2.1
505 Bjørndal - Grønlimyr - Fløysbonn Ikke preparert 20.02.2013 3.2
424 Bjørndal - Myrer Ikke preparert 11.01.2016 2.0
176 Bjørndal Idrettspark Ikke preparert 18.03.2019 1.6
1217 Bru - Bindingsvannet - Bysetermosan Ikke preparert 07.02.2018 8.9
1216 Bru - Holen Ikke preparert 03.02.2019 1.2
175 Lysløypa i Grønliåsen Ikke preparert 18.03.2019 3.7
217 Lysløypa på Bjørndal Ikke preparert 18.03.2019 2.7
1244 Rundløype ved Klemetsrud skole Ikke preparert 01.04.2019 0.7
1243 Rundløype ved Søndre Ås gård Ikke preparert 07.02.2019 1.3
431 Siggerud - Verpåsen - Sterkerud Ikke preparert 14.03.2019 5.3
Oppegård - Vevelstad
203 Lysløypa på Oppegård golfbane - nordre del Preparert siste 24 timer 17.01.2021 1.1
1258 Lysløypa på Oppegård golfbane - søndre del Preparert siste 24 timer 17.01.2021 1.5
427 Greverud - Grytetjern - Stallerud Delvis preparert 01.03.2020 4.3
426 Lysløypa Greverud - Østli skole - Fløysbonn Delvis preparert 13.01.2021 3.4
430 Rundløypa i Bøleråsen Delvis preparert 11.01.2021 4.7
206 Lysløypa Vevelstad - Stallerud [Vannledningstraseen] Preparert tidligere 11.01.2021 2.8
602 Rundløypa på Svartskog Preparert tidligere 14.01.2021 9.1
429 Stallerud - Bukkestitjern - Eikjol [Allmenningstraseen] Preparert tidligere 11.11.2019 5.5
207 Stallerud - Sterkerud Preparert tidligere 11.11.2019 3.8
200 Lysløypa på Vevelstad Ikke preparert 05.02.2012 3.0
1049 Stallerud - Bru Ikke preparert 03.02.2019 3.6
Ski - Langhus
1447 Løypenettet i Holstadmarka Delvis preparert 13.01.2021 8.9
285 Løypenettet i Nøstvedtmarka Delvis preparert 13.01.2021 13.8
738 Eikjol - Sterkerud Ikke preparert 19.03.2019 2.4
425 Langhus - Mørkåsen - Sterkerud Ikke preparert 19.03.2019 4.9
428 Lysløypa i Bollerudåsen Ikke preparert 13.02.2019 3.0
204 Lysløypa Ski - Langhus Ikke preparert 19.03.2019 2.7
804 Skeidarkollen - Bjerkebekk Ikke preparert 02.02.2019 5.2
739 Skeidarkollen - Eikjol Ikke preparert 19.03.2019 1.8
805 Skeidarkollen - Gaupesteinhytta Ikke preparert 02.02.2019 7.9
1050 Skeidarkollen - Langen - Bysetermosan Ikke preparert 03.02.2019 8.7
215 Ski - Bjerkebekk Ikke preparert 12.02.2019 7.0
216 Ski - Skeidarkollen Ikke preparert 19.03.2019 6.1
Kråkstad - Hobøl
800 Kråkstad - Granerud Preparert tidligere 15.01.2021 3.3
935 Lysløypa Tomter idrettspark - Unås Preparert tidligere 16.02.2019 1.3
936 Lysløypa Unås - Tyrihjellen Preparert tidligere 16.02.2019 1.1
806 Skotbu - Vientjern Preparert tidligere 15.01.2021 3.8
943 Skotburunden Preparert tidligere 15.01.2021 4.8
947 Bjerke skole - Elvestad [E18] Ikke preparert 05.02.2013 6.1
946 Bjerke skole - Jaerskogen [Kroerløypa] Ikke preparert 13.03.2018 1.3
948 Elvestad [E18] - Skotbu Ikke preparert 19.02.2013 5.7
945 Kråkstad - Bjerke skole Ikke preparert 13.03.2018 5.5
944 Kråkstad - Skotbu Ikke preparert 16.03.2019 6.1
594 Lysløypa på Kråkstad Ikke preparert 16.01.2016 3.6
942 Tomter idrettspark - Skotbu Ikke preparert 25.01.2015 5.8
941 Tomter idrettspark - Vientjern Ikke preparert 04.03.2018 4.8
Lyseren - Mjær
1446 Brevik (Steinenga) - Skimtefjell Ikke preparert 03.02.2019 5.0
1486 Padderud - Brevik (Steinenga) Ikke preparert 00.00. 0 2.2
1462 Tjernsli - Lyseren - Brevik (Steinenga) Ikke preparert 00.00. 0 5.6
Gaupesteinmarka
802 Granerud - Bjerkebekk Preparert tidligere 15.01.2021 3.2
801 Granerud - Vientjern Preparert tidligere 15.01.2021 1.3
937 Lysløypa Tyrihjellen - Gaupesteinhytta Preparert tidligere 16.02.2019 1.7
949 Vientjern - Breimosan - Gaupesteinhytta Preparert tidligere 15.01.2021 3.0
987 Vientjern - Gørjetjern - Gaupesteinhytta Preparert tidligere 15.01.2021 4.7
803 Bjerkebekk - Gaupesteinhytta Ikke preparert 16.03.2019 4.6
284 Bråtan - Gaupestein - Bråtan Ikke preparert 21.02.2019 8.2
940 Tyrihjellen - Breimosan - Gaupesteinhytta Ikke preparert 08.02.2019 3.3
939 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Mammaløypa] Ikke preparert 16.02.2019 1.8
938 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Pappaløypa] Ikke preparert 16.02.2019 1.8
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
177 Sværsvann - Myrer Preparert tidligere 13.01.2021 4.5
Ytre Enebakk - Kirkebygda
466 Golfbanen Ytre Enebakk - Bråtan Delvis preparert 17.01.2021 2.1
337 Ytre Enebakk - golfbanen Delvis preparert 16.01.2021 5.5
1445 Larsbraaten - Padderud Preparert tidligere 15.01.2021 2.5
1461 Ytre Enebakk – Tjernsli [Lyseren] Ikke preparert 00.00. 0 4.5