Preppestatus: Alle løyper, Sørmarka
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Bjørndal - Fløysbonn - Siggerud
950 Fløysbonn - Myrer Delvis preparert 01.03.2020 3.3
745 Lysløypa Siggerud - Stallerud [Vannledningstraseen] Delvis preparert 01.03.2020 2.3
205 Fløysbonn - Kloppa Preparert tidligere 29.11.2019 1.6
1218 Holen - Krokhol Preparert tidligere 01.03.2020 2.0
744 Kloppa - Buåsen - Stallerud Preparert tidligere 11.11.2019 2.0
951 Kloppa - Myrer Preparert tidligere 01.03.2020 2.1
201 Lysløypa Fløysbonn - Greverud Preparert tidligere 01.03.2020 4.6
202 Lysløypa på Siggerud Preparert tidligere 11.11.2019 3.9
214 Siggerud - Holen Preparert tidligere 29.11.2019 1.7
505 Bjørndal - Grønlimyr - Fløysbonn Ikke preparert 20.02.2013 3.2
424 Bjørndal - Myrer Ikke preparert 11.01.2016 2.0
176 Bjørndal Idrettspark Ikke preparert 18.03.2019 1.6
1217 Bru - Bindingsvannet - Bysetermosan Ikke preparert 07.02.2018 8.9
1216 Bru - Holen Ikke preparert 03.02.2019 1.2
175 Lysløypa i Grønliåsen Ikke preparert 18.03.2019 3.7
217 Lysløypa på Bjørndal Ikke preparert 18.03.2019 2.7
1244 Rundløype ved Klemetsrud skole Ikke preparert 01.04.2019 0.7
1243 Rundløype ved Søndre Ås gård Ikke preparert 07.02.2019 1.3
589 Siggerud - Kloppa Ikke preparert 14.03.2019 2.2
431 Siggerud - Verpåsen - Sterkerud Ikke preparert 14.03.2019 5.3
Oppegård - Vevelstad
427 Greverud - Grytetjern - Stallerud Delvis preparert 01.03.2020 4.3
426 Lysløypa Greverud - Østli skole - Fløysbonn Preparert tidligere 01.03.2020 3.4
203 Lysløypa på Oppegård golfbane - nordre del Preparert tidligere 01.03.2020 1.1
1258 Lysløypa på Oppegård golfbane - søndre del Preparert tidligere 09.03.2020 1.5
206 Lysløypa Vevelstad - Stallerud [Vannledningstraseen] Preparert tidligere 11.11.2019 2.8
430 Rundløypa i Bøleråsen Preparert tidligere 11.11.2019 4.7
429 Stallerud - Bukkestitjern - Eikjol [Allmenningstraseen] Preparert tidligere 11.11.2019 5.5
207 Stallerud - Sterkerud Preparert tidligere 11.11.2019 3.8
200 Lysløypa på Vevelstad Ikke preparert 05.02.2012 3.0
602 Rundløypa på Svartskog Ikke preparert 17.03.2019 9.1
1049 Stallerud - Bru Ikke preparert 03.02.2019 3.6
Ski - Langhus
738 Eikjol - Sterkerud Ikke preparert 19.03.2019 2.4
425 Langhus - Mørkåsen - Sterkerud Ikke preparert 19.03.2019 4.9
428 Lysløypa i Bollerudåsen Ikke preparert 13.02.2019 3.0
204 Lysløypa Ski - Langhus Ikke preparert 19.03.2019 2.7
1447 Løypenettet i Holstadmarka Ikke preparert 13.02.2019 8.9
285 Løypenettet i Nøstvedtmarka Ikke preparert 29.03.2018 13.8
804 Skeidarkollen - Bjerkebekk Ikke preparert 02.02.2019 5.2
739 Skeidarkollen - Eikjol Ikke preparert 19.03.2019 1.8
805 Skeidarkollen - Gaupesteinhytta Ikke preparert 02.02.2019 7.9
1050 Skeidarkollen - Langen - Bysetermosan Ikke preparert 03.02.2019 8.7
215 Ski - Bjerkebekk Ikke preparert 12.02.2019 7.0
216 Ski - Skeidarkollen Ikke preparert 19.03.2019 6.1
Kråkstad - Hobøl
935 Lysløypa Tomter idrettspark - Unås Preparert tidligere 16.02.2019 1.3
936 Lysløypa Unås - Tyrihjellen Preparert tidligere 16.02.2019 1.1
947 Bjerke skole - Elvestad [E18] Ikke preparert 05.02.2013 6.1
946 Bjerke skole - Jaerskogen [Kroerløypa] Ikke preparert 13.03.2018 1.3
948 Elvestad [E18] - Skotbu Ikke preparert 19.02.2013 5.7
945 Kråkstad - Bjerke skole Ikke preparert 13.03.2018 5.5
800 Kråkstad - Granerud Ikke preparert 09.03.2019 3.3
944 Kråkstad - Skotbu Ikke preparert 16.03.2019 6.1
594 Lysløypa på Kråkstad Ikke preparert 16.01.2016 3.6
806 Skotbu - Vientjern Ikke preparert 16.03.2019 3.8
943 Skotburunden Ikke preparert 17.03.2019 4.8
942 Tomter idrettspark - Skotbu Ikke preparert 25.01.2015 5.8
941 Tomter idrettspark - Vientjern Ikke preparert 04.03.2018 4.8
Lyseren - Mjær
1446 Brevik (Steinenga) - Skimtefjell Ikke preparert 03.02.2019 5.0
1486 Padderud - Brevik (Steinenga) Ikke preparert 00.00. 0 2.2
1462 Tjernsli - Lyseren - Brevik (Steinenga) Ikke preparert 00.00. 0 5.6
Gaupesteinmarka
937 Lysløypa Tyrihjellen - Gaupesteinhytta Preparert tidligere 16.02.2019 1.7
803 Bjerkebekk - Gaupesteinhytta Ikke preparert 16.03.2019 4.6
284 Bråtan - Gaupestein - Bråtan Ikke preparert 21.02.2019 8.2
802 Granerud - Bjerkebekk Ikke preparert 16.03.2019 3.2
801 Granerud - Vientjern Ikke preparert 16.03.2019 1.3
940 Tyrihjellen - Breimosan - Gaupesteinhytta Ikke preparert 08.02.2019 3.3
939 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Mammaløypa] Ikke preparert 16.02.2019 1.8
938 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Pappaløypa] Ikke preparert 16.02.2019 1.8
949 Vientjern - Breimosan - Gaupesteinhytta Ikke preparert 16.03.2019 3.0
987 Vientjern - Gørjetjern - Gaupesteinhytta Ikke preparert 16.03.2019 4.7
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
177 Sværsvann - Myrer Preparert tidligere 11.11.2019 4.5
Ytre Enebakk - Kirkebygda
337 Ytre Enebakk - golfbanen Delvis preparert 05.03.2020 5.5
466 Golfbanen Ytre Enebakk - Bråtan Preparert tidligere 01.03.2020 2.1
1445 Larsbraaten - Padderud Ikke preparert 07.02.2019 2.5
1461 Ytre Enebakk – Tjernsli [Lyseren] Ikke preparert 00.00. 0 4.5