Preppestatus: Alle løyper, Sørmarka , preparert av Skiforeningen
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Bjørndal - Fløysbonn - Siggerud
205 Fløysbonn - Kloppa Delvis preparert 17.02.2021 1.6
950 Fløysbonn - Myrer Delvis preparert 12.03.2021 3.3
201 Lysløypa Fløysbonn - Greverud Delvis preparert 12.03.2021 4.6
202 Lysløypa på Siggerud Delvis preparert 12.03.2021 3.9
214 Siggerud - Holen Delvis preparert 11.03.2021 1.7
589 Siggerud - Kloppa Delvis preparert 12.03.2021 2.2
431 Siggerud - Verpåsen - Sterkerud Delvis preparert 12.03.2021 5.3
1218 Holen - Krokhol Preparert tidligere 11.03.2021 2.0
744 Kloppa - Buåsen - Stallerud Preparert tidligere 12.03.2021 2.0
951 Kloppa - Myrer Preparert tidligere 21.03.2021 2.1
745 Lysløypa Siggerud - Stallerud [Vannledningstraseen] Preparert tidligere 12.03.2021 2.3
1217 Bru - Bindingsvannet - Bysetermosan Ikke preparert 07.02.2018 8.9
1216 Bru - Holen Ikke preparert 03.02.2019 1.2
1644 Langen S Ikke preparert 00.00. 0 1.7
Oppegård - Vevelstad
427 Greverud - Grytetjern - Stallerud Delvis preparert 01.03.2020 4.3
426 Lysløypa Greverud - Østli skole - Fløysbonn Delvis preparert 12.03.2021 3.4
430 Rundløypa i Bøleråsen Delvis preparert 18.02.2021 4.7
1049 Stallerud - Bru Delvis preparert 12.03.2021 3.6
203 Lysløypa på Oppegård golfbane - nordre del Preparert tidligere 05.04.2021 1.1
1258 Lysløypa på Oppegård golfbane - søndre del Preparert tidligere 02.04.2021 1.5
206 Lysløypa Vevelstad - Stallerud [Vannledningstraseen] Preparert tidligere 18.02.2021 2.8
429 Stallerud - Bukkestitjern - Eikjol [Allmenningstraseen] Preparert tidligere 12.03.2021 5.5
207 Stallerud - Sterkerud Preparert tidligere 12.03.2021 3.8
200 Lysløypa på Vevelstad Ikke preparert 05.02.2012 3.0
Ski - Langhus
1447 Løypenettet i Holstadmarka Delvis preparert 18.02.2021 8.9
285 Løypenettet i Nøstvedtmarka Delvis preparert 18.02.2021 13.8
216 Ski - Skeidarkollen Delvis preparert 17.02.2021 6.1
738 Eikjol - Sterkerud Preparert tidligere 17.02.2021 2.4
425 Langhus - Mørkåsen - Sterkerud Preparert tidligere 17.02.2021 4.9
204 Lysløypa Ski - Langhus Preparert tidligere 17.02.2021 2.7
739 Skeidarkollen - Eikjol Preparert tidligere 17.02.2021 1.8
428 Lysløypa i Bollerudåsen Ikke preparert 13.02.2019 3.0
804 Skeidarkollen - Bjerkebekk Ikke preparert 02.02.2019 5.2
805 Skeidarkollen - Gaupesteinhytta Ikke preparert 02.02.2019 7.9
1050 Skeidarkollen - Langen - Bysetermosan Ikke preparert 03.02.2019 8.7
215 Ski - Bjerkebekk Ikke preparert 12.02.2019 7.0
Kråkstad - Hobøl
800 Kråkstad - Granerud Preparert tidligere 15.01.2021 3.3
806 Skotbu - Vientjern Preparert tidligere 04.02.2021 3.8
594 Lysløypa på Kråkstad Ikke preparert 16.01.2016 3.6
Lyseren - Mjær
1446 Brevik (Steinenga) - Skimtefjell Preparert tidligere 26.01.2021 5.0
1462 Tjernsli - Lyseren - Brevik (Steinenga) Preparert tidligere 17.02.2021 5.6
1486 Padderud - Brevik (Steinenga) Ikke preparert 00.00. 0 2.2
Gaupesteinmarka
284 Bråtan - Gaupestein - Bråtan Preparert tidligere 19.02.2021 8.2
802 Granerud - Bjerkebekk Preparert tidligere 04.02.2021 3.2
801 Granerud - Vientjern Preparert tidligere 04.02.2021 1.3
949 Vientjern - Breimosan - Gaupesteinhytta Preparert tidligere 04.02.2021 3.0
987 Vientjern - Gørjetjern - Gaupesteinhytta Preparert tidligere 04.02.2021 4.7
803 Bjerkebekk - Gaupesteinhytta Ikke preparert 16.03.2019 4.6
1641 Våg rundt Ikke preparert 00.00. 0 5.9
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
177 Sværsvann - Myrer Preparert tidligere 19.02.2021 4.5
Ytre Enebakk - Kirkebygda
337 Ytre Enebakk - golfbanen Delvis preparert 12.03.2021 5.5
1461 Ytre Enebakk – Tjernsli [Lyseren] Delvis preparert 17.02.2021 4.5
466 Golfbanen Ytre Enebakk - Bråtan Preparert tidligere 12.03.2021 2.1
1445 Larsbraaten - Padderud Preparert tidligere 12.03.2021 2.5
1642 Marikirke (Ytre Enebakk) - Bråtan Ikke preparert 00.00. 0 2.2