Preppestatus: Alle løyper, Hadelandsåsene
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Lygna med omegn
485 Lushaughytta - Svartdalen - Sverasætra Preparert i går 22.01.2021 2.8
513 Lygna - Finnskjeggholen - Nysætra - Lygna [Lygna treningsrunde] Preparert i går 22.01.2021 10.0
499 Lygna - Grevsjøen - Lushaughytta Preparert i går 22.01.2021 4.7
1201 Lygna - Knørraputten - Finnskjeggholen Preparert i går 22.01.2021 2.3
1059 Lygna - Lauvlisæter - Sverasætra Preparert i går 22.01.2021 4.9
1413 Lygna - Lygnalia- Lygna Preparert i går 22.01.2021 6.4
484 Lygna - Skarvåsen - Lushaughytta Preparert i går 22.01.2021 3.8
552 Korssætersvingen - Høgkorsplassen - Vatningsbakken Delvis preparert 21.01.2021 2.4
501 Lygna - Lygnalia - Badstuvegen Delvis preparert 22.01.2021 3.3
483 Blokkhus - Vatningsbakken Preparert tidligere 21.01.2021 2.9
551 Fellessætra - Korssætersvingen Preparert tidligere 13.01.2021 3.0
491 Fellessætra - Åstjern Preparert tidligere 13.01.2021 2.0
482 Hengedykrysset - Blokkhus Preparert tidligere 21.01.2021 2.1
514 Hengedykrysset - Elkensætra - Høgkorsplassen - Vatningsbakken Preparert tidligere 21.01.2021 6.6
489 Hengedykrysset - Linken - Vatningsbakken Preparert tidligere 21.01.2021 3.4
509 Lushaughytta - Bustevollen Preparert tidligere 21.01.2021 1.8
1521 Lushaughytta - Lushaugen Preparert tidligere 15.01.2021 1.1
507 Lushaughytta - Svartdalen - Malsjøsætra - Risbakken Preparert tidligere 21.01.2021 5.5
1224 Lygna - Hengedykrysset Preparert tidligere 21.01.2021 3.8
500 Lysløypa ved Lygna Preparert tidligere 21.01.2021 3.2
1225 Åstjern - Vatningsbakken Preparert tidligere 21.01.2021 1.5
Grua - Mylla - Roa
1622 Sand - Lunner stasjon - Flatla Ikke preparert 00.00. 0 2.9
Lygna skisenter
1304 5 km fri på Lygna skisenter Preparert i går 22.01.2021 5.0
1302 5 km klassisk på Lygna skisenter Preparert i går 22.01.2021 5.0
1227 Kunstsnøløypa på Lygna skisenter Preparert i går 22.01.2021 3.0
1226 Lysløypa på Lygna skisenter Preparert i går 22.01.2021 4.3
488 Løyper på Lygna skisenter Preparert i går 22.01.2021 10.0
1421 Oppvarmingsløype på Lygna skisenter Preparert tidligere 19.01.2021 0.8
Lushaugen - Ullvildsdalen - Sagvollen - Skjerva - Koperud
640 Nordre Oppdalen - Koperud Preparert i går 22.01.2021 1.9
641 Nordre Oppdalen - Søndre Ålsbygda Preparert i går 22.01.2021 4.8
1060 Sverasætra - Ullvildsdalen Preparert i går 22.01.2021 4.0
481 Ullvildsdalen - Breidtjernet - Langmyra - Koperud Preparert i går 22.01.2021 10.0
1571 Breidtjernet - Kobberbakkene - Øvervåja Delvis preparert 19.01.2021 2.5
1569 Rundløype på Skjervevatnet [over isen] Delvis preparert 19.01.2021 3.8
1568 Skjerva sag - Nordengen - Koperud Delvis preparert 19.01.2021 3.9
1274 Bustevollen - Steinholen Preparert tidligere 21.01.2021 2.1
1573 Hovsvåja - Skjerva sag Preparert tidligere 05.03.2020 2.5
487 Sagvollen - Fjellsjøen - Lushaughytta Preparert tidligere 20.01.2021 14.0
1572 Skjerva sag - Fløyta - Skardbrennvegen - Breidtjernet Preparert tidligere 19.01.2021 6.8
1567 Skjerva sag - Skjervemoen - Aklangen Preparert tidligere 20.01.2021 2.4
1570 Skytenrunden [over isen] Preparert tidligere 05.03.2020 9.2
1257 Steinholen - Risbakken Preparert tidligere 21.01.2021 2.3
1106 Steinsjørunden Preparert tidligere 20.01.2021 2.9
486 Ullvildsdalen - Grunntjernet - Stråtjerna - Sagvollen Preparert tidligere 20.01.2021 7.3
1620 Aklangen - Avalsjøkalven Ikke preparert 00.00. 0 4.1
1615 Hovsvåja - Øvervåja Ikke preparert 00.00. 0 1.8
1618 Sauebingen - Helvete - Stormyra - Skjerveknatten Ikke preparert 00.00. 0 2.0
1617 Skalbrenna - Sauebingen Ikke preparert 00.00. 0 0.6
1619 Skjerva sag - Hesterær - Aklangen Ikke preparert 00.00. 0 2.4
642 Søndre Ålsbygda - Breidtjernet Ikke preparert 08.02.2019 4.6
Jaren - Gran - Brandbu - Bleiken
502 Brandbu - Blokkhus Delvis preparert 20.01.2021 8.5
1113 Dæhlen - Sandbækk Delvis preparert 20.01.2021 1.7
1115 Dæhlen - Tækroa Delvis preparert 20.01.2021 2.4
493 Bleiken [Skihytta] - Åstjern Preparert tidligere 10.12.2019 12.0
1116 Dæhlen - Nedre Egge Preparert tidligere 23.12.2019 2.3
15 Lysløypa ved Skihytta på Bleiken Preparert tidligere 10.12.2019 2.0
1276 Moen skole - Badstuvegen Preparert tidligere 18.01.2021 3.3
1117 Dæhlen - Egge Ikke preparert 09.02.2019 1.6
503 Jaren skole - Sverasætra Ikke preparert 10.03.2019 6.0
1107 Trintomløypa Ikke preparert 18.02.2015 3.0
Koperud - Brovoll - Råsjøen
1621 Avalsjøkalven - Brovoll Ikke preparert 00.00. 0 2.5
Tingelstad
1102 Nymoen - Grønmyr - Tingelstad idrettsplass Delvis preparert 20.01.2021 5.1
1101 Tingelstad idrettsplass - Kløvstad - Nymoen Delvis preparert 20.01.2021 3.1
1350 Tingelstad idrettsplass - Lunde Delvis preparert 20.01.2021 5.4
1100 Tingelstad idrettsplass - Sørvasslia - Tingelstad idrettsplass Delvis preparert 19.01.2021 4.9
1097 Granavollen - Tuv - Jorstad Preparert tidligere 19.01.2021 2.6
1096 Jorstad - Alm - Rækken Preparert tidligere 19.01.2021 3.1
1098 Jorstad - Ekern - Granavollen Preparert tidligere 19.01.2021 2.7
1090 Lysløypa i Tingelstad Preparert tidligere 20.01.2021 2.3
1099 Rundløype Sanne skole Preparert tidligere 19.01.2021 1.3
1348 Tingelstad idrettsplass - Østen - Jorstad Preparert tidligere 19.01.2021 4.7
1345 Augedal gård - Markafeltet Ikke preparert 19.03.2019 1.8
1349 Jorstad - Melbostad - Lunde Ikke preparert 19.03.2019 2.3
1091 Julibakka - Rækstad - Tingelstad idrettsplass Ikke preparert 19.03.2019 6.6
1346 Markafeltet - Julibakka Ikke preparert 19.03.2019 3.6
1093 Markafeltet - Tingelstad idrettsplass Ikke preparert 19.03.2019 3.1
1095 Rækken - Forten - Jorstad Ikke preparert 19.03.2019 3.0
1092 Tingelstad idrettsplass - Grunningen - Julibakka Ikke preparert 19.03.2019 4.5
1094 Tingelstad idrettsplass - Rækken Ikke preparert 19.03.2019 1.2
1347 Tingelstad idrettsplass - Røysum - Jorstad Ikke preparert 19.03.2019 8.1
Grindvoll
1364 Grindvoll - Ballangrud [Storrunden] Delvis preparert 19.01.2021 2.0
1330 Løken - Grimsrud Delvis preparert 15.01.2021 3.8
1331 Posthusmyra Delvis preparert 19.01.2021 0.5
1365 Ballangrud - Skytebanen [Storrunden] Preparert tidligere 19.01.2021 2.2
1368 Finnlaus - Jordestua - Ballangrud [Storrunden] Preparert tidligere 15.01.2021 2.2
1335 Finnlaus - Åslund Preparert tidligere 19.01.2021 1.3
1332 Grindvoll - Løken [Storrunden] Preparert tidligere 10.01.2021 1.3
1334 Rundløype Løken Preparert tidligere 10.01.2021 0.8
1367 Skytebanen - Finnlaus [Storrunden] Preparert tidligere 20.01.2021 1.7
1366 Skøyen - Skytebanen Preparert tidligere 19.01.2021 0.8
1333 Skøyenrunden Preparert tidligere 19.01.2021 2.0
1363 Løken - Norum - Ballangrud [Storrunden] Ikke preparert 13.03.2019 2.0
1624 Skøyen - Finnlaus Ikke preparert 00.00. 0 2.8
1623 Sørenggutua - Skøyen Ikke preparert 00.00. 0 1.5
Vestre Gran
1288 Betel - Moger Delvis preparert 14.01.2021 3.0
1291 Grymyr - Kittelsrudtoppen Delvis preparert 19.01.2021 2.8
1289 Betel - Lunde Preparert tidligere 27.12.2019 2.5
1294 Buhammeren rundt Preparert tidligere 14.01.2021 5.8
1296 Børmarkenrunden Preparert tidligere 14.01.2021 4.5
1295 Grimsrud - Granlund Preparert tidligere 14.01.2021 3.4
1290 Grymyr - Betel Preparert tidligere 14.01.2021 5.7
1293 Kittelsrudtoppen - Grimsrud Preparert tidligere 14.01.2021 3.7
1297 Lunnerrunden vest Preparert tidligere 14.01.2021 3.2
1329 Lunnerrunden øst Preparert tidligere 14.01.2021 3.1
1292 Lysløypa på Kittelsrudtoppen Preparert tidligere 19.01.2021 1.8
1287 Fjordvang - Betel Ikke preparert 19.03.2019 3.1
1625 Lundby lysløype Ikke preparert 00.00. 0 0.3
1626 Lundby tilførselsløype Ikke preparert 00.00. 0 0.3
1524 Rundløype Grymyr Ikke preparert 19.03.2019 4.9