Preppestatus: Alle løyper, Kjekstadmarka
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Dikemark - Gullhella - Heggedal
1150 Skileik på Eidsletta 23.01.2019 1.0
473 Eidsletta - Yggeset 16.01.2019 1.5
25 Lysløypa i Vardåsen 17.01.2019 4.6
317 Oppsjø - Solvang [under E18] 17.01.2019 4.0
474 Rundløyper på Eidsletta 29.12.2018 1.5
26 Yggeset - Sydskogen 16.01.2019 4.8
476 Østenstad kirke - Østenstaddammen - Eidsletta 16.01.2019 2.0
477 Borgen skole - Borgenåsen 30.03.2018 2.0
315 Lysløypa i Vollen 16.03.2018 2.0
16 Nyborgsåsen - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 21.02.2014 4.0
475 Yggeset - Vollen 16.03.2018 1.9
Røyken - Spikkestad
7 Kjekstad golfbane - Grinimyra - Trangeberget 23.01.2019 2.8
290 Kjekstad golfbane - Kjos - ROS-hytta 23.01.2019 6.8
14 Kjekstad golfbane - Stordammen - Kleiverfeltet 23.01.2019 3.4
5 Lysløypa Spikkestad - ROS-hytta 22.01.2019 5.0
1195 Sørummyra - ROS-hytta 16.01.2019 2.0
299 Enga - Herstadhei - Haugsplassen - Enga 22.03.2018 9.0
1465 Kleiverfeltet - Blåfjellhytta 28.03.2018 2.4
Bødalen - Åros
295 Lysløypa i Bødalen 17.02.2018 3.0
297 Nærsnes-Bårsrudtjern 17.02.2018 2.5
27 Rundløypa i Åros 03.02.2015 5.0
506 Torvbråten skole - Aukeåsen - Damstua 17.02.2018 2.0
296 Torvbråten skole - Hotvet - Bårsrudtjern 17.02.2018 9.0
294 Åros - Frøtvedtmosen - Delemyrene [Bjørvann] 03.02.2018 4.0
Dikemark - Haukelia
293 Heggsjø - Elvelia - ROS-hytta 22.01.2019 3.3
1194 Heggsjø - Sørummyra 22.01.2019 2.7
1199 Bertelsmyr - ROS-hytta 18.01.2019 1.0
12 Dikemark - Fuglemyr 17.01.2019 1.8
289 Dikemark - Kraftledningen - Trangeberget 18.01.2019 3.8
1064 Dikemark - Skjellestad 16.01.2019 4.5
1198 Fuglemyr - Bertelsmyr 18.01.2019 1.7
1197 Heggsjø - Fuglemyr 17.01.2019 2.7
447 Lysløypa på Dikemark 17.01.2019 0.8
1200 Trangeberget - Bertelsmyr 21.01.2019 1.2
6 Trangeberget - Haukelia - ROS-hytta 18.01.2019 2.5
11 Dikemark - Småvann - Trangeberget 19.03.2018 3.7
19 Dikemark - Småvann - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 28.03.2018 4.9
17 Skjellestad - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 22.03.2018 4.5
Lierdalen
327 Kjenner - Heggsjø 22.01.2019 1.9
1196 Reistadlia - Reistadåsen - Stuvstjern - Heggsjø 22.01.2019 3.9
10 Gjellebekk - Heggsjø 17.01.2019 1.8
326 Gjellebekk - Reistadvollen - Stuvstjern - Sørummyra 16.01.2019 5.4
325 Gullaug stasjon - Skapertjern - Sørummyra 22.03.2018 3.6
448 Lysløypa Lierbyen - Reistad [jernbanelinja] 19.02.2018 2.4
324 Lysløypa Reistad - Gullaug stasjon [jernbanelinja] 19.02.2018 3.2