Preppestatus: Alle løyper, Kjekstadmarka
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Dikemark - Gullhella - Heggedal
477 Borgen skole - Borgenåsen Delvis preparert 20.01.2021 2.0
317 Oppsjø - Solvang [under E18] Delvis preparert 14.01.2021 4.0
474 Rundløyper på Eidsletta Delvis preparert 20.01.2021 1.5
26 Yggeset - Sydskogen Delvis preparert 20.01.2021 4.8
473 Eidsletta - Yggeset Preparert tidligere 20.01.2021 1.5
25 Lysløypa i Vardåsen Preparert tidligere 20.01.2021 4.6
16 Nyborgsåsen - Verkensmåsan - Blåfjellhytta Preparert tidligere 12.01.2021 4.0
1150 Skileik på Eidsletta Preparert tidligere 20.01.2021 1.0
476 Østenstad kirke - Østenstaddammen - Eidsletta Preparert tidligere 20.01.2021 2.0
315 Lysløypa i Vollen Ikke preparert 11.02.2019 2.0
475 Yggeset - Vollen Ikke preparert 11.02.2019 1.9
Røyken - Spikkestad
7 Kjekstad golfbane - Grinimyra - Trangeberget Preparert tidligere 20.01.2021 2.8
290 Kjekstad golfbane - Kjos - ROS-hytta Preparert tidligere 20.01.2021 6.8
14 Kjekstad golfbane - Stordammen - Kleiverfeltet Preparert tidligere 20.01.2021 3.4
5 Lysløypa Spikkestad - ROS-hytta Preparert tidligere 20.01.2021 5.0
1195 Sørummyra - ROS-hytta Preparert tidligere 20.01.2021 2.0
299 Enga - Herstadhei - Haugsplassen - Enga Ikke preparert 15.02.2019 9.0
1465 Kleiverfeltet - Blåfjellhytta Ikke preparert 21.02.2019 2.4
Bødalen - Åros
295 Lysløypa i Bødalen Ikke preparert 17.02.2018 3.0
297 Nærsnes-Bårsrudtjern Ikke preparert 17.02.2018 2.5
27 Rundløypa i Åros Ikke preparert 03.02.2015 5.0
506 Torvbråten skole - Aukeåsen - Damstua Ikke preparert 17.02.2018 2.0
296 Torvbråten skole - Hotvet - Bårsrudtjern Ikke preparert 17.02.2018 9.0
294 Åros - Frøtvedtmosen - Delemyrene [Bjørvann] Ikke preparert 03.02.2018 4.0
Dikemark - Haukelia
1064 Dikemark - Skjellestad Delvis preparert 20.01.2021 4.5
1199 Bertelsmyr - ROS-hytta Preparert tidligere 20.01.2021 1.0
12 Dikemark - Fuglemyr Preparert tidligere 20.01.2021 1.8
289 Dikemark - Kraftledningen - Trangeberget Preparert tidligere 20.01.2021 3.8
11 Dikemark - Småvann - Trangeberget Preparert tidligere 20.01.2021 3.7
19 Dikemark - Småvann - Verkensmåsan - Blåfjellhytta Preparert tidligere 20.01.2021 4.9
1198 Fuglemyr - Bertelsmyr Preparert tidligere 20.01.2021 1.7
1197 Heggsjø - Fuglemyr Preparert tidligere 14.01.2021 2.7
293 Heggsjø - Elvelia - ROS-hytta Preparert tidligere 20.01.2021 3.3
1194 Heggsjø - Sørummyra Preparert tidligere 20.01.2021 2.7
447 Lysløypa på Dikemark Preparert tidligere 20.01.2021 0.8
17 Skjellestad - Verkensmåsan - Blåfjellhytta Preparert tidligere 20.01.2021 4.5
1200 Trangeberget - Bertelsmyr Preparert tidligere 20.01.2021 1.2
6 Trangeberget - Haukelia - ROS-hytta Preparert tidligere 20.01.2021 2.5
Lierdalen
326 Gjellebekk - Reistadvollen - Stuvstjern - Sørummyra Delvis preparert 19.01.2021 5.4
10 Gjellebekk - Heggsjø Preparert tidligere 20.01.2021 1.8
327 Kjenner - Heggsjø Preparert tidligere 20.01.2021 1.9
1196 Reistadlia - Reistadåsen - Stuvstjern - Heggsjø Preparert tidligere 09.03.2020 3.9
325 Gullaug stasjon - Skapertjern - Sørummyra Ikke preparert 21.02.2019 3.6
448 Lysløypa Lierbyen - Reistad [jernbanelinja] Ikke preparert 19.02.2018 2.4
324 Lysløypa Reistad - Gullaug stasjon [jernbanelinja] Ikke preparert 19.02.2018 3.2