Preppestatus: Alle løyper, Krokskogen - Hole
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Ringkollen og omegn
1602 Borgersetra – Vambu Preparert siste 24 timer 16.01.2021 2.4
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen Preparert siste 24 timer 16.01.2021 2.5
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] Preparert siste 24 timer 16.01.2021 5.7
458 Skileik på Ringkollen Preparert siste 24 timer 16.01.2021 0.1
1601 Treningsrunden Preparert siste 24 timer 16.01.2021 7.0
1599 Borgersetra - Vassendvika Preparert i går 15.01.2021 3.6
1595 Ringkollen - Kolltjern - Femputtene - Borgersetra Preparert i går 15.01.2021 4.0
96 Ringkollen - konkurranseløyper Preparert i går 15.01.2021 5.0
224 Damtjern - Sandviksveien - Skamræk Delvis preparert 20.03.2020 5.1
243 Jonsetangen - Øyangen - Mosjøen (over vannet) Delvis preparert 13.03.2020 3.9
230 Jonsetangen - Øyangen - Vesle Ugla (over vannet) Delvis preparert 13.03.2020 2.6
1597 Langtjern - Damtjern Delvis preparert 13.01.2021 2.8
226 Langtjern - Steinbutjern - Ugla - Mosjøen Delvis preparert 13.03.2020 6.6
95 Lysløypa på Ringkollen Delvis preparert 15.01.2021 3.5
237 Ringkollen - Borgersetra - Vambu Delvis preparert 04.03.2020 6.2
454 Ringkollen - Langtjern Delvis preparert 09.01.2021 3.0
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern Delvis preparert 15.01.2021 1.8
229 Ringkollen - Svarttjerna - Viksetra - Damtjern Delvis preparert 15.01.2021 8.5
1484 Ringkolltoppen rundt Delvis preparert 14.01.2021 4.2
1600 Vassendvika – Lauvliflaka Delvis preparert 04.04.2020 3.5
1588 Vesle Ugla - Auretjern Delvis preparert 06.03.2020 1.6
1596 Borgersetra – Langtjern Preparert tidligere 13.01.2021 1.7
1598 Damtjern - Ringsmyrene Preparert tidligere 13.01.2021 2.5
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam Preparert tidligere 13.03.2020 4.0
457 Jonsetangen - Øyangen - kryss Uglaveien/Vambu (over vannet) Preparert tidligere 13.03.2020 1.8
1131 Jonsetangen - Øyangen - Østerdamsetra (over isen) Preparert tidligere 13.03.2020 2.9
97 Langtjern - Vesleflåtan - Storflåtan dam Preparert tidligere 13.03.2020 4.6
1594 Mosjøen V - Mosjøen Ø (over vannet) Preparert tidligere 13.03.2020 1.0
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Lauvliflaka Preparert tidligere 01.03.2020 11.0
93 Ringkollen - Treningsrunden Preparert tidligere 03.03.2020 15.0
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N Preparert tidligere 28.03.2020 3.2
1136 Damtjern - Åsa Ikke preparert 26.02.2016 3.6
1134 Nysetra - Alm [Åsbygda] Ikke preparert 05.03.2018 3.8
1137 Ringkollen - Damåsen - Haugsbygd skole Ikke preparert 04.02.2016 4.7
1133 Ringkollen - Mosatjern - Røstjern - Ringkollsetra Ikke preparert 21.03.2019 4.3
Damtjern med omegn
1566 Løvlia - Lauvliflaka Preparert i går 15.01.2021 1.5
1564 Løvlia - Kulpåsen Delvis preparert 15.01.2021 1.9
1565 Ringsmyrene - Løvlia Delvis preparert 15.01.2021 2.3
1464 Skamræk - Storflåtan Delvis preparert 14.01.2021 3.5
1535 Atjern - Atjernsmyrene - Sandviksveien Preparert tidligere 13.03.2020 0.9
1562 Kulpåsen - Ringsmyrene Preparert tidligere 11.01.2021 0.9
69 Lauvliflaka - Atjern - Skamræk Preparert tidligere 07.01.2021 1.8
1214 Lauvliflaka - Ringsmyrene Preparert tidligere 13.01.2021 1.1
1463 Skamræk - Gagnumseter (over isen) Preparert tidligere 23.03.2020 1.2
Rykkinn
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen Delvis preparert 06.03.2020 7.5
80 Solfjellstua - Gaupebergveien Preparert tidligere 19.12.2019 2.7
Kleivstua - Løvlia
1563 Gyrihaugen - Lille Gyrihaugtjern - Gyrihaugsetra Preparert i går 15.01.2021 2.1
467 Gyrihaugsetra - Huken seter - Kulpåsen Preparert i går 15.01.2021 1.8
1353 Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern Delvis preparert 14.01.2021 4.1
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] Delvis preparert 14.01.2021 6.1
953 Kleivstua - Sørsetraveien Delvis preparert 15.01.2021 2.3
92 Kleivstua - Torgetjern Delvis preparert 14.01.2021 3.7
89 Lysløypa på Kleivstua Delvis preparert 14.01.2021 3.7
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] Preparert tidligere 14.01.2021 2.3
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] Preparert tidligere 13.01.2021 2.8
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] Preparert tidligere 16.03.2020 2.3
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen Preparert tidligere 14.01.2021 2.6
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia Preparert tidligere 14.01.2021 4.0
1223 Torgetjern - Frøshaug Preparert tidligere 14.01.2021 3.7
238 Fjellsetra - Gyrihaugen Ikke preparert 02.04.2019 3.9
468 Gyrihaugsetra - Løvlia [under kraftledningen] Ikke preparert 03.01.2020 2.5
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern Ikke preparert 22.03.2019 3.0
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen Ikke preparert 02.04.2019 7.4
70 Skileik Kleivstua Ikke preparert 28.12.2017 0.1
1221 Torgetjern - Fjellstadhytta Ikke preparert 12.03.2019 2.1
Sollihøgda - Sørsetra
750 Auretjernsbekken - Sørsetra Preparert siste 24 timer 16.01.2021 1.7
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) Preparert siste 24 timer 16.01.2021 6.2
87 Sørsetra - Kleivstua Preparert siste 24 timer 16.01.2021 3.5
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien Preparert i går 15.01.2021 2.6
88 Finneflakseter - Kleivstua Preparert i går 15.01.2021 4.5
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) Preparert i går 15.01.2021 7.7
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua Delvis preparert 16.01.2021 4.7
358 Lysløypa på Sollihøgda Delvis preparert 15.01.2021 3.5
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter Delvis preparert 15.01.2021 8.0
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken Delvis preparert 15.01.2021 2.2
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] Delvis preparert 16.01.2021 5.7
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) Delvis preparert 16.01.2021 7.0
85 Sollihøgda skileik Preparert tidligere 25.12.2019 0.2
1401 Sørsetra - Finneflakseter Preparert tidligere 13.01.2021 1.5
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken Ikke preparert 22.02.2014 1.4
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern Ikke preparert 27.03.2018 1.7
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] Preparert siste 24 timer 16.01.2021 1.9
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] Preparert siste 24 timer 16.01.2021 3.8
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] Preparert siste 24 timer 16.01.2021 4.4
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia Preparert i går 15.01.2021 7.4
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Lauvliflaka Preparert i går 15.01.2021 3.2
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra Preparert i går 15.01.2021 3.2
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter Preparert i går 15.01.2021 5.9
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset Preparert i går 15.01.2021 3.2
4 Skansebakken - Lysedammene Preparert i går 15.01.2021 3.8
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen Preparert i går 15.01.2021 2.3
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia Delvis preparert 15.01.2021 3.6
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] Delvis preparert 14.01.2021 1.5
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km Delvis preparert 28.03.2020 54.0
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] Delvis preparert 16.01.2021 1.8
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia Delvis preparert 16.01.2021 6.9
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] Delvis preparert 15.01.2021 8.2
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] Delvis preparert 16.01.2021 4.5
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia Preparert tidligere 13.03.2020 8.0
74 Fjølhytta - Søttjerndalen Preparert tidligere 13.03.2020 3.3
1119 Langlia - Kveldrostjern Preparert tidligere 28.03.2020 2.3
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta Preparert tidligere 14.03.2020 4.9
71 Storebekkhytta - Dammyra Preparert tidligere 13.01.2021 3.9
1143 Svarten N - Kringla Preparert tidligere 28.03.2020 3.6
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] Preparert tidligere 14.01.2021 4.2
1606 Kringla - Langlia Ikke preparert 00.00. 0 1.0
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Skamræk Ikke preparert 21.03.2019 9.1
73 Lysedammene - Moliksåsen Ikke preparert 21.03.2019 1.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern Ikke preparert 20.03.2019 8.3
1151 Moliksåsen - Kringla Ikke preparert 21.03.2019 4.9
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] Ikke preparert 21.03.2019 1.0
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen Ikke preparert 21.03.2019 5.1
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] Ikke preparert 20.03.2019 4.1
392 Svarten N - Spålen Ø Ikke preparert 29.03.2019 4.5
Tverrsjøen - Gjerdingen
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera Delvis preparert 15.01.2021 3.0
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen Preparert tidligere 06.03.2020 4.6
Holebygda
1537 Hvervenmoenløypa Ikke preparert 18.03.2019 6.3
1536 Lorerunden Ikke preparert 18.03.2019 6.8
1544 Løypa ved Helgelandsmoen barnehage Ikke preparert 10.03.2019 0.8
1543 Løypa ved Svensrud natur- og idrettsbarnehage Ikke preparert 10.03.2019 0.8
1541 Løyper på Viksåsen og Kongo Ikke preparert 18.03.2019 8.1
1542 Rundløypa på Storøya Ikke preparert 25.02.2019 4.9
1539 Rundløyper på Røyse Ikke preparert 18.03.2019 16.0
1538 Rundløyper på Steinssletta Ikke preparert 18.03.2019 12.4
1540 Rytterragerrunden Ikke preparert 18.03.2019 4.8
Lommedalen
357 By - Greinehytta Preparert i går 15.01.2021 4.9
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) Preparert i går 15.01.2021 3.0
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva Preparert i går 15.01.2021 2.9
988 Tobonn - By Delvis preparert 14.01.2021 1.0
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen Delvis preparert 15.01.2021 5.2
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset Preparert tidligere 19.12.2019 4.7
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien Preparert tidligere 19.12.2019 1.0
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien Preparert tidligere 19.12.2019 2.2
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset Preparert tidligere 19.12.2019 3.2
1222 Tverrelva - Frøshaug Preparert tidligere 14.01.2021 3.3
1472 Bergersletta Ikke preparert 14.02.2019 1.1
405 Frøshaug - Djupdalen Ikke preparert 14.03.2019 2.0
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug Ikke preparert 23.02.2019 7.5
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra Ikke preparert 20.03.2019 5.2
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen Ikke preparert 22.03.2019 5.0
Spålen - Katnosa - Sandungen
1587 Fagervann - Auretjern Preparert i går 15.01.2021 1.9
1589 Spålen N - Auretjern Delvis preparert 15.01.2021 0.6
98 Fagervann - Spålsveien - Storflåtan dam Preparert tidligere 14.01.2021 4.3
391 Spålen N - Spålen Ø [over vannet] Preparert tidligere 13.03.2020 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern Preparert tidligere 13.03.2020 2.1
1590 Spålen N - Finnstad Ikke preparert 00.00. 0 1.4
Tanum - Vestmarksetra
99 Vambu - kryss Uglaveien/Vambu Preparert siste 24 timer 16.01.2021 1.3
1593 Vambu - Øyangsrøysa - Fagervann Delvis preparert 16.01.2021 2.7