Preppestatus: Alle løyper, Nordmarka nord
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Ringkollen og omegn
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] Preparert tidligere 14.02.2020 1.9
Stryken - Harestua
108 Store Skillingen - Gjerdingsveien - Gjerdingdammen Delvis preparert 11.02.2020 5.5
3 Store Skillingen - Nyseterveien - Svartvann - Gjerdingdammen Delvis preparert 11.02.2020 7.5
111 Harestua [skolen] - Karterudvika - Store Skillingen Preparert tidligere 04.02.2020 5.0
753 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen Preparert tidligere 07.01.2020 3.0
1045 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen [over isen] Preparert tidligere 28.12.2019 2.9
106 Stryken - Stålmyra Preparert tidligere 06.01.2020 4.5
752 Svartvann - Fjellsjøen Preparert tidligere 14.02.2020 2.2
1046 Harestua - Stryken [Harestuvannet] Ikke preparert 13.03.2019 4.6
301 Harestua - Svartbekken Ikke preparert 19.03.2019 4.4
1280 Store Skillingen - Nysetervika - Nordmarksveien Ikke preparert 19.03.2019 1.5
754 Store Skillingen - Svartvann [Humpeløypa] Ikke preparert 15.03.2019 2.4
107 Stryken - Nordvannet - Trehørningen Ikke preparert 14.03.2019 8.4
Grua - Mylla - Roa
345 Grønntjern - Gjerdingen N [Sandvika] Preparert i går 28.02.2020 1.8
349 Grua - Muttatjern - Svea - Svesvika Delvis preparert 13.02.2020 4.8
351 Kalvsjø - Svea Sportshytte Delvis preparert 25.02.2020 4.5
496 Mylla dam - Belteren - Kalrasen Delvis preparert 11.02.2020 1.8
220 Mylla dam - Trantjern [over vannet] Delvis preparert 11.02.2020 4.5
1369 Ringen - Kalvsjø Delvis preparert 30.01.2020 1.5
497 Stormyra - Jonsrud - Svea Sportshytte Delvis preparert 25.02.2020 3.0
343 Svea - Svesvika [over vannet] Delvis preparert 11.02.2020 1.1
109 Svea Sportshytte - Svea Delvis preparert 25.02.2020 1.5
994 Svesvika - Belteren - Kalrasen Delvis preparert 11.02.2020 1.5
993 Svesvika - Kanalen - Mylla dam Delvis preparert 27.02.2020 1.8
347 Trantjern - Mylla [over vannet] - Brattvoll Delvis preparert 11.02.2020 3.0
504 Trantjern - Ølja - Tverrsjøstallen Delvis preparert 18.02.2020 3.5
1263 Brattvoll - Viggeren - Belteren Preparert tidligere 06.02.2020 1.3
1262 Brattvoll - Volla Preparert tidligere 27.02.2020 1.4
310 Grua - Auretjernsetra - Svartbekken Preparert tidligere 15.02.2020 4.3
995 Kalrasen - Skjerpeløkka - Stormyra Preparert tidligere 02.02.2020 1.8
1361 Kalvsjø - Halvorsrud Preparert tidligere 30.01.2020 3.7
1453 Kalvsjøhagen Preparert tidligere 30.01.2020 1.1
342 Lysløypa ved Svea Sportshytte Preparert tidligere 25.02.2020 3.0
1047 Mylla dam - Bislingen [på veien] Preparert tidligere 27.02.2020 2.4
110 Mylla dam - Flisbanen [Grønntjernløypa] Preparert tidligere 31.01.2020 2.2
346 Mylla dam - Trantjern [Myllsliveien] Preparert tidligere 27.02.2020 4.7
492 Mylla [Åssjøvika] - Bislingen [Formoløypa] Preparert tidligere 27.02.2020 5.2
1452 Ringen - Lunner barneskole Preparert tidligere 25.12.2019 1.5
996 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Bjønnputten - Svesvika Preparert tidligere 27.02.2020 2.5
748 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Sørlibakkene - Stormyra Preparert tidligere 27.02.2020 2.7
997 Svea Sportshytte - Svea (Nordstrand) [maskinløype] Preparert tidligere 25.02.2020 2.0
352 Trantjern - Ballangrudsæterhøgda - Stormyra Preparert tidligere 21.02.2020 5.8
341 Åssjøveien - Fuglemyra - Åssjøveien Preparert tidligere 05.02.2020 1.2
992 Roa - Kalvsjø Ikke preparert 27.01.2019 3.4
1360 Roa - Ringen Ikke preparert 27.01.2019 3.1
Jevnaker
1370 Myrskogen - Vangen - Halvorsrud Delvis preparert 30.01.2020 2.4
1475 Myrskogen skianlegg - konkurranseløyper Delvis preparert 06.02.2020 3.8
1372 Halvorsrud - Stormyra Preparert tidligere 25.12.2019 3.4
1371 Kinge - Vangen - Halvorsrud Preparert tidligere 25.12.2019 2.1
1479 Kinge skileik Preparert tidligere 23.12.2019 0.5
1478 Kingerunden Preparert tidligere 25.12.2019 4.7
1476 Klinkenberg - Kinge Preparert tidligere 20.12.2019 4.9
1477 Klinkenberg lysløype Preparert tidligere 20.12.2019 1.2
1481 Ragnhildrud - Kinge Preparert tidligere 20.12.2019 2.0
1480 Ragnhildrud skileik Preparert tidligere 25.12.2019 0.7
498 Prestmoen - Klinkenberg Ikke preparert 22.03.2019 2.5
Svartbekken - Bislingen
101 Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingdammen Preparert i går 28.02.2020 6.0
103 Bislingen rundløype Delvis preparert 27.02.2020 3.0
104 Bislingen - Grønntjern Preparert tidligere 27.02.2020 1.7
1127 Flisbanen - Svartbekktjern - Grønntjern [Grønntjernløypa] Preparert tidligere 02.02.2020 3.1
1415 Skillemyra - Grønntjernveien Preparert tidligere 15.01.2020 2.0
451 Svartbekken - Teigemyra - Flisbanen Preparert tidligere 07.02.2020 1.9
353 Bislingen - Folaputten - Svartbekktjern Ikke preparert 10.02.2019 2.2
452 Grønntjernsrunden Ikke preparert 25.02.2015 14.9
344 Svartbekktjern - Rajebråthytta Ikke preparert 19.01.2019 1.9
Hakadal - Nittedal
406 Mattismyr - Delebekken Preparert tidligere 03.02.2020 5.4
449 Stålmyra - Trehørningen - Delebekken Preparert tidligere 06.01.2020 6.6
1148 Elnes - Mattismyr Ikke preparert 20.03.2019 1.7
1279 Nordvannet - Elvann - Langvann - Delebekken Ikke preparert 07.04.2018 4.5
1044 Stålmyra - Hakkloa - Kikutstua Ikke preparert 19.03.2019 8.9
1281 Trehørningen - Askeren - Delebekken Ikke preparert 24.01.2019 1.6
1278 Trehørningen - Fuglemyra - Gørjefløyta - Helgeren Ikke preparert 05.03.2019 2.2
639 Trehørningen - Helgeren dam Ikke preparert 19.03.2019 4.0
Tverrsjøen - Gjerdingen
1181 Elgstøa - Sandvikshytta Preparert i går 28.02.2020 4.0
453 Gjerdingdammen - Rajebråthytta - Kalvedalen [på veien] Preparert i går 28.02.2020 6.8
631 Gjerdingdammen - Snøploghøgda Preparert i går 28.02.2020 2.5
221 Gjerdingen rundt Preparert i går 28.02.2020 10.9
222 Snøploghøgda - Karidalen - Store Daltjuven Preparert i går 28.02.2020 2.9
1592 Tverrsjøstallen - Abrahamsvika - Holoaseter Delvis preparert 14.02.2020 2.8
1144 Tverrsjøstallen – Kalvedalen Delvis preparert 19.02.2020 2.2
236 Ølja rundt Delvis preparert 07.02.2020 7.0
354 Gjerdingdammen - Almedalskoia - Daltjuvmana - Stålmyra Preparert tidligere 26.12.2019 9.5
102 Gjerdingdammen - Gjerdingen - Kalvedalen [over vannet] Ikke preparert 06.04.2018 4.4
1058 Gjerdingdammen - Grimsvann - Store Daltjuven Ikke preparert 15.03.2019 3.8
1182 Gjerdingen N - Elgstøa [Kaldputten] Ikke preparert 15.03.2019 2.4
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] Ikke preparert 29.03.2019 4.9
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) Ikke preparert 29.03.2019 6.0
223 Tverrsjøstallen - Tverrsjøen - Holoaseter (over vannet) Ikke preparert 29.03.2019 2.5
Kikut og omegn
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] Preparert tidligere 04.02.2020 3.6
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård Ikke preparert 19.03.2019 3.1
355 Manntjern - Bjønnputten - Hakkloa Ikke preparert 15.03.2019 4.0
359 Vesle Sandungen - Knappa Ikke preparert 29.03.2019 1.3
963 Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia Ikke preparert 29.03.2019 1.8
Spålen - Katnosa - Sandungen
1591 Holoaseter - Katnosa - Sandvikshytta (over vannet) Preparert tidligere 14.01.2020 4.6
1183 Sandvikshytta - Katnosa - Katnosdammen [over vannet] Preparert tidligere 14.01.2020 1.7
808 Sandvikshytta - Snøploghøgda Preparert tidligere 26.01.2020 2.5
1132 Sinnerdalen - Finnstad Preparert tidligere 14.02.2020 1.9
1139 Store Sinnera - Auretjern Preparert tidligere 22.02.2020 2.1
100 Finnstad - Katnosa - Sandvikshytta [over vannet] Ikke preparert 29.03.2019 4.0
471 Finnstad - Spålen Ø Ikke preparert 21.03.2019 2.6
105 Katnosdammen - Sandungen - Kikutstua Ikke preparert 12.04.2019 11.7
112 Sandvikshytta - Katnosa - Spålen Ø [over vannet] Ikke preparert 29.03.2019 3.0
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen Ikke preparert 29.03.2019 7.0
173 Vesle Sandungen - Store Sandungen [over isen] Ikke preparert 19.03.2019 1.5
Grindvoll
1459 Lunner - Lunner barneskole Preparert tidligere 25.12.2019 1.6
1458 Lunner - Ringen Preparert tidligere 25.12.2019 0.7