Preppestatus: Alle løyper, Nordmarka syd
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Holmenkollen Riksanlegg
115 Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua] Delvis preparert 07.02.2020 2.8
512 Holmenkollen konkurranseløyper 10 km Delvis preparert 31.01.2020 16.7
114 Holmenkollen konkurranseløyper 5 km Delvis preparert 18.02.2020 5.0
511 Holmenkollen konkurranseløyper 8,3 km Delvis preparert 16.02.2020 3.3
23 Gamle 50'n Ikke preparert 01.03.2018 25.0
Frognerseteren - Bogstad
275 Aurtjern - Langmyr [Nordmarkskapellet] Delvis preparert 04.02.2020 2.1
2 Frognerseteren - Heggehullet Delvis preparert 07.02.2020 1.4
1231 Heggehullet - Fossekneika - Skjennungen Delvis preparert 30.01.2020 2.2
1230 Heggehullet - Maristua - Skjennungen Delvis preparert 05.02.2020 2.1
24 Heggehullet - Tryvannstua Delvis preparert 07.02.2020 1.8
376 Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua Delvis preparert 07.02.2020 3.0
210 Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter Delvis preparert 07.02.2020 4.6
701 Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern Delvis preparert 07.02.2020 1.5
1 Lysløypa i Frognerseteråsen Delvis preparert 07.02.2020 6.4
234 Rundmyr [Nordmarkskapellet] - Studenterhytta - Glåmene - Kikutstua Delvis preparert 04.02.2020 8.1
360 Skådalen - Frønsvollstråkka (Skådalsløypa) Delvis preparert 05.02.2020 2.8
269 Strømsbråtan - Tryvannstua Delvis preparert 07.02.2020 3.7
702 Voksenkollen - Øvresetertjern Delvis preparert 13.02.2020 1.5
747 Øvresetertjern tilførselsesløyper Delvis preparert 07.02.2020 2.0
510 3 og 5 km i Frognerseteråsen Preparert tidligere 03.12.2019 4.1
124 Aurtjern - Bjørnsjøhelvete - Kikutstua Preparert tidligere 28.12.2019 8.8
125 Aurtjern - Lørenseter - Kobberhaughytta Preparert tidligere 28.12.2019 4.0
713 Bjordammen - Langmyr [Nordmarkskapellet] Preparert tidligere 27.12.2019 1.4
370 Frønsvollstråkka - Skjennungstua Preparert tidligere 18.11.2019 2.0
1273 Frønsvollstråkka - Ullevålseter - Rakkeseter - Frønsvollstråkka [16,7 km-sløyfa] Preparert tidligere 02.12.2019 7.3
361 Heggehullet - Marimyr - Skjennungen Preparert tidligere 07.02.2020 2.0
119 Langmyr [Nordmarkskapellet] - Kobberhaughytta - Appelsinhaugene - Kikutstua Preparert tidligere 31.12.2019 7.8
116 Lysløypa Midtstuen - Frognerseteren (Heftyeveien) Preparert tidligere 20.12.2019 2.5
369 Lysløypa Voksenkollen - Tryvannstua (Nedre Skomakerløype) Preparert tidligere 07.02.2020 2.5
1229 Rundmyr - Langmyr Preparert tidligere 07.02.2020 0.5
362 Skjennungen - Langmyr [Nordmarkskapellet] Preparert tidligere 27.12.2019 1.6
396 Tryvannstua - Rundmyr [Nordmarkskapellet] Preparert tidligere 07.02.2020 1.8
700 Bogstad badeplass - Strømsbråtan Ikke preparert 18.03.2019 1.3
377 Frønsvollstråkka - Skjennungen Ikke preparert 03.04.2019 2.5
698 Huseby - Bogstad Ikke preparert 14.03.2019 3.0
21 Lysløypa i Husebyskogen Ikke preparert 05.02.2018 5.0
699 Lysløypa ved Bogstad (handicapløype) Ikke preparert 18.03.2019 2.7
Sognsvann - Ullevålseter
274 Ullevålseter - Skjennungen - Tryvannstua Delvis preparert 07.02.2020 4.0
118 Lysløypa Sognsvann - Ullevålseter [Sognsvann øst] Preparert tidligere 27.12.2019 5.3
1375 Skjærsjødammen - Ullevålseter Preparert tidligere 25.12.2019 1.1
371 Sognsvann - Blanksjø - Hammeren (Ankerveien) Preparert tidligere 25.12.2019 4.3
302 Sognsvann - Frønsvollstråkka (Måneskinnsløypa) Preparert tidligere 27.12.2019 3.7
1272 Sognsvann - Lille Åklungen - Ullevålseter [Sognsvann vest] Preparert tidligere 02.12.2019 5.9
303 Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter [Sognsvann vest] Preparert tidligere 27.12.2019 5.5
711 Sognsvann snøpark Preparert tidligere 04.12.2019 1.4
583 Tuggerud - Sognsvann Preparert tidligere 04.12.2019 1.2
799 Ullevålseter - Aurtjern Preparert tidligere 27.12.2019 1.0
1435 Gaustad - Tuggerud Ikke preparert 22.03.2019 1.3
1527 Nedre Blanksjø - Store Åklungen (Midtløypa) Ikke preparert 21.03.2019 2.3
712 Skjærsjødammen - Aurtjern Ikke preparert 29.03.2019 1.6
235 Skjærsjødammen - Rottungen - Fortjern - Kikutstua Ikke preparert 01.04.2019 10.6
960 Skjærsjøen - Kamphaug - Rottungen Ikke preparert 18.03.2019 4.0
705 Sognsvann - Blanksjø - Ullevålseter Ikke preparert 21.03.2019 5.5
Hakadal - Nittedal
436 Fløyta - Kalvsjøen - Gørjahytta Delvis preparert 07.02.2020 3.5
130 Sørlitangen - Movatn Delvis preparert 04.02.2020 4.6
128 Sørlitangen - Ørfiske - Fredrikstad Delvis preparert 04.02.2020 3.0
131 Delebekken - Kikutstua Preparert tidligere 07.02.2020 11.0
435 Fløyta - Finntjern [Tømte] Preparert tidligere 14.02.2020 3.3
434 Fløyta - Holmetjern - Delebekken Preparert tidligere 03.02.2020 3.5
1482 Fredrikstad - Fløyta Preparert tidligere 26.12.2019 2.1
374 Lysløypa i Nittedal Preparert tidligere 28.12.2019 4.0
1146 Lysløypa i Varingskollen Preparert tidligere 26.01.2020 3.6
740 Tumyrhaugen - Høldippeldammen - Svenskemyra Preparert tidligere 03.04.2019 3.0
1433 Varingskollen lysløypa - Varingskollen [Familieløypa] Preparert tidligere 30.12.2019 4.0
1145 Varingskollen stasjon - lysløypa Preparert tidligere 26.01.2020 0.6
1275 Gørjahytta - Raudmyr - Helgeren dam Ikke preparert 15.03.2019 2.9
399 Holmetjern - Gørjahytta Ikke preparert 16.03.2019 2.6
1147 Lysløypa i Varingskollen - Mattismyr Ikke preparert 04.04.2019 1.8
741 Svenskemyra - Varingskollen Ikke preparert 09.03.2019 3.0
373 Svenskemyra - Ørfiske - Fredrikstad Ikke preparert 15.03.2019 2.0
372 Sørlitangen - Skåltjern - Svenskemyra Ikke preparert 03.04.2019 2.9
742 Sørlitangen - Ørfiske - Greveveien - Svenskemyra Ikke preparert 20.03.2019 5.1
368 Varingskollen - Holmetjern Ikke preparert 09.03.2019 4.4
1111 Vågedammen - Sørskogen Ikke preparert 14.03.2019 4.3
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
1210 Holmenkollmarsjtraseen 25 km Delvis preparert 05.02.2020 25.0
121 Elveli - Hansemyr - Fyllingen gård (Heikampveien) Preparert tidligere 05.02.2020 9.1
703 Wyllerløypa - Bjordammen Preparert tidligere 27.12.2019 1.5
363 Elveli - Finnerud Ikke preparert 19.03.2019 2.8
Kikut og omegn
375 Bjørnholt - Tiurleiken - Fortjern - Kikutstua Delvis preparert 14.02.2020 6.0
122 Finnerud - Glåmene - Kikutstua Delvis preparert 04.02.2020 6.0
1271 Fyllingen gård - Kikutstua Delvis preparert 14.02.2020 1.0
1269 Østre Fyllingen syd - Fyllingen gård [over isen] Delvis preparert 04.02.2020 1.5
378 Deledalsveien - Tjuvdalen - Bjørnebergveien Preparert tidligere 05.02.2020 7.0
364 Finnerud - Kobberhaughytta Preparert tidligere 28.12.2019 2.3
1266 Kveldrostjern - Knappa Preparert tidligere 04.02.2020 1.1
954 Sulutjern - Sakristjern [Deledalsveien] Preparert tidligere 05.02.2020 1.3
1270 Østre Fyllingen vest - Fyllingen gård [over isen] Preparert tidligere 28.12.2019 0.7
1205 Abbortjern - Kikutstua [over Bjørnsjøen] Ikke preparert 19.03.2019 2.2
242 Finnerud - Heikampen - Smedmyra Ikke preparert 14.03.2019 6.2
123 Finnerud - Studenterhytta Ikke preparert 18.03.2019 2.0
962 Finnerud - Svartor - Grøttumsflaka - Rundmyr [Nordmarkskapellet] Ikke preparert 08.03.2019 3.1
379 Kikutstua - Kroktjern - Kikuttoppen - Fyllingen gård Ikke preparert 08.03.2019 7.5
986 Kobberhaugsmyra - Andtjern - Blankvann - Aurtjernbekken Ikke preparert 15.03.2019 1.5
955 Sakristjern - Bjørnebergveien Ikke preparert 19.03.2019 0.8
494 Smedmyra - Kveldrostjern Ikke preparert 29.03.2019 1.8
985 Sulutjern - Kobberhaugstjern - Kobberhaughytta Ikke preparert 28.02.2019 1.7
Maridalen
433 Movatn - Finntjern [Tømte] (veien) Delvis preparert 14.02.2020 5.1
708 Hammeren - Skjærsjødammen Preparert tidligere 25.12.2019 2.8
603 Lysløypa Brekke - Låkeberget Preparert tidligere 25.12.2019 2.3
707 Lysløypa Korsvoll - Låkeberget Preparert tidligere 25.12.2019 2.6
126 Lysløypa Låkeberget - Hammeren Preparert tidligere 25.12.2019 1.7
709 Skar - Øyungen (vestlig) Preparert tidligere 28.12.2019 2.3
961 Hammeren - Fagervann - Øyungen Ikke preparert 06.02.2015 5.9
1473 Hammeren - Lyberga - Øyungen Ikke preparert 19.03.2019 5.9
127 Hammeren - Skar Ikke preparert 26.03.2019 4.4
22 Langmyrgrenda - Nedre Blanksjø Ikke preparert 22.03.2019 2.1
706 Lysløypa på Korsvoll Ikke preparert 13.03.2019 2.2
129 Movatn - Finntjern [Tømte] Ikke preparert 09.03.2013 6.0
367 Øyungen - Gåslungen - Myrtjern - Kikutstua Ikke preparert 15.03.2019 8.4
366 Øyungen - Kalvsjøen - Gørjahytta Ikke preparert 15.03.2019 4.9
365 Øyungen - Rottungen - Bjørnholt - Kikutstua Ikke preparert 15.03.2019 8.5
1516 Øyungen - Øyungslia - Rottungen Ikke preparert 05.04.2019 4.4
Parker og grøntområder
1235 Frognerparken Ikke preparert 22.02.2019 2.4
1457 Hengsengen med forbindelse til Oscarshallskogen Ikke preparert 10.03.2019 4.0
1454 Musejordet Ikke preparert 23.03.2019 0.9
1234 Rundløype Holmendammen Ikke preparert 01.03.2019 1.1
1236 Rundløype Voldsløkka Ikke preparert 29.01.2019 0.8
1450 Slottsparken Ikke preparert 25.02.2018 1.0
1456 Søndre Hansebakkjordet Ikke preparert 23.03.2019 1.0
1455 Thulstrup og Nordre Hansebakkjordet Ikke preparert 20.03.2019 2.0