Preppestatus: Alle løyper, Nordmarka syd
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Holmenkollen Riksanlegg
23 Gamle 50'n Delvis preparert 19.01.2021 25.0
512 Holmenkollen konkurranseløyper 10 km Delvis preparert 24.02.2021 16.7
115 Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua] Preparert tidligere 09.02.2021 2.8
114 Holmenkollen konkurranseløyper 5 km Preparert tidligere 09.02.2021 5.0
511 Holmenkollen konkurranseløyper 8,3 km Preparert tidligere 09.02.2021 3.3
1607 Holmenkollrunden (V1) Ikke preparert 00.00. 0 34.4
Frognerseteren - Bogstad
24 Heggehullet - Tryvannstua Preparert siste 24 timer 08.03.2021 1.8
119 Langmyr [Nordmarkskapellet] - Kobberhaughytta - Appelsinhaugene - Kikutstua Preparert siste 24 timer 08.03.2021 7.8
1229 Rundmyr - Langmyr Preparert siste 24 timer 08.03.2021 0.5
396 Tryvannstua - Rundmyr [Nordmarkskapellet] Preparert siste 24 timer 08.03.2021 1.8
510 3 og 5 km i Frognerseteråsen Delvis preparert 18.02.2021 4.1
124 Aurtjern - Bjørnsjøhelvete - Kikutstua Delvis preparert 08.03.2021 8.8
125 Aurtjern - Lørenseter - Kobberhaughytta Delvis preparert 08.03.2021 4.0
275 Aurtjern - Langmyr [Nordmarkskapellet] Delvis preparert 05.03.2021 2.1
700 Bogstad badeplass - Strømsbråtan Delvis preparert 18.02.2021 1.3
2 Frognerseteren - Heggehullet Delvis preparert 06.03.2021 1.4
377 Frønsvollstråkka - Skjennungen Delvis preparert 19.02.2021 2.5
370 Frønsvollstråkka - Skjennungstua Delvis preparert 19.02.2021 2.0
1273 Frønsvollstråkka - Ullevålseter - Rakkeseter - Frønsvollstråkka [16,7 km-sløyfa] Delvis preparert 08.03.2021 7.3
1231 Heggehullet - Fossekneika - Skjennungen Delvis preparert 19.02.2021 2.2
376 Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua Delvis preparert 08.03.2021 3.0
210 Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter Delvis preparert 08.03.2021 4.6
701 Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern Delvis preparert 05.03.2021 1.5
1 Lysløypa i Frognerseteråsen Delvis preparert 05.03.2021 6.4
116 Lysløypa Midtstuen - Frognerseteren (Heftyeveien) Delvis preparert 05.03.2021 2.5
234 Rundmyr [Nordmarkskapellet] - Studenterhytta - Glåmene - Kikutstua Delvis preparert 08.03.2021 8.1
713 Bjordammen - Langmyr [Nordmarkskapellet] Preparert tidligere 19.02.2021 1.4
361 Heggehullet - Marimyr - Skjennungen Preparert tidligere 06.03.2021 2.0
1230 Heggehullet - Maristua - Skjennungen Preparert tidligere 06.03.2021 2.1
699 Lysløypa ved Bogstad (handicapløype) Preparert tidligere 18.02.2021 2.7
369 Lysløypa Voksenkollen - Tryvannstua (Nedre Skomakerløype) Preparert tidligere 06.03.2021 2.5
362 Skjennungen - Langmyr [Nordmarkskapellet] Preparert tidligere 19.02.2021 1.6
360 Skådalen - Frønsvollstråkka (Skådalsløypa) Preparert tidligere 19.02.2021 2.8
269 Strømsbråtan - Tryvannstua Preparert tidligere 18.02.2021 3.7
702 Voksenkollen - Øvresetertjern Preparert tidligere 05.03.2021 1.5
747 Øvresetertjern tilførselsesløyper Preparert tidligere 05.03.2021 2.0
698 Huseby - Bogstad Ikke preparert 14.03.2019 3.0
1608 Lillevann - Rødkleiva Ikke preparert 00.00. 0 0.6
21 Lysløypa i Husebyskogen Ikke preparert 05.02.2018 5.0
Sognsvann - Ullevålseter
118 Lysløypa Sognsvann - Ullevålseter [Sognsvann øst] Preparert siste 24 timer 08.03.2021 5.3
711 Sognsvann snøpark Preparert siste 24 timer 08.03.2021 1.4
274 Ullevålseter - Skjennungen - Tryvannstua Preparert siste 24 timer 08.03.2021 4.0
235 Skjærsjødammen - Rottungen - Fortjern - Kikutstua Delvis preparert 06.03.2021 10.6
371 Sognsvann - Blanksjø - Hammeren (Ankerveien) Delvis preparert 20.02.2021 4.3
705 Sognsvann - Blanksjø - Ullevålseter Delvis preparert 19.01.2021 5.5
1272 Sognsvann - Lille Åklungen - Ullevålseter [Sognsvann vest] Delvis preparert 08.03.2021 5.9
303 Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter [Sognsvann vest] Delvis preparert 08.03.2021 5.5
1435 Gaustad - Tuggerud Preparert tidligere 19.02.2021 1.3
712 Skjærsjødammen - Aurtjern Preparert tidligere 20.02.2021 1.6
1375 Skjærsjødammen - Ullevålseter Preparert tidligere 18.02.2021 1.1
960 Skjærsjøen - Kamphaug - Rottungen Preparert tidligere 19.02.2021 4.0
302 Sognsvann - Frønsvollstråkka (Måneskinnsløypa) Preparert tidligere 20.02.2021 3.7
583 Tuggerud - Sognsvann Preparert tidligere 03.03.2021 1.2
799 Ullevålseter - Aurtjern Preparert tidligere 05.03.2021 1.0
1527 Nedre Blanksjø - Store Åklungen (Midtløypa) Ikke preparert 21.03.2019 2.3
Hakadal - Nittedal
131 Delebekken - Kikutstua Preparert siste 24 timer 08.03.2021 11.0
435 Fløyta - Finntjern [Tømte] Preparert siste 24 timer 08.03.2021 3.3
434 Fløyta - Holmetjern - Delebekken Preparert siste 24 timer 08.03.2021 3.5
1482 Fredrikstad - Fløyta Preparert siste 24 timer 08.03.2021 2.1
130 Sørlitangen - Movatn Preparert siste 24 timer 08.03.2021 4.6
1145 Varingskollen stasjon - lysløypa Preparert i går 07.03.2021 0.6
374 Lysløypa i Nittedal Delvis preparert 05.03.2021 4.0
1146 Lysløypa i Varingskollen Delvis preparert 08.03.2021 3.6
1147 Lysløypa i Varingskollen - Mattismyr Delvis preparert 06.03.2020 1.8
741 Svenskemyra - Varingskollen Delvis preparert 06.03.2021 3.0
128 Sørlitangen - Ørfiske - Fredrikstad Delvis preparert 08.03.2021 3.0
742 Sørlitangen - Ørfiske - Greveveien - Svenskemyra Delvis preparert 04.03.2021 5.1
740 Tumyrhaugen - Høldippeldammen - Svenskemyra Delvis preparert 27.02.2021 3.0
436 Fløyta - Kalvsjøen - Gørjahytta Preparert tidligere 19.02.2021 3.5
1275 Gørjahytta - Raudmyr - Helgeren dam Preparert tidligere 19.02.2021 2.9
399 Holmetjern - Gørjahytta Preparert tidligere 24.02.2021 2.6
373 Svenskemyra - Ørfiske - Fredrikstad Preparert tidligere 24.02.2021 2.0
372 Sørlitangen - Skåltjern - Svenskemyra Preparert tidligere 06.03.2021 2.9
368 Varingskollen - Holmetjern Preparert tidligere 19.02.2021 4.4
1433 Varingskollen lysløypa - Varingskollen [Familieløypa] Preparert tidligere 06.03.2021 4.0
1111 Vågedammen - Sørskogen Preparert tidligere 21.02.2021 4.3
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
121 Elveli - Hansemyr - Fyllingen gård (Heikampveien) Preparert siste 24 timer 08.03.2021 9.1
363 Elveli - Finnerud Delvis preparert 21.02.2021 2.8
1210 Holmenkollmarsjtraseen 25 km Delvis preparert 08.03.2021 25.0
703 Wyllerløypa - Bjordammen Preparert tidligere 05.03.2021 1.5
Kikut og omegn
1271 Fyllingen gård - Kikutstua Preparert siste 24 timer 08.03.2021 1.0
954 Sulutjern - Sakristjern [Deledalsveien] Preparert siste 24 timer 08.03.2021 1.3
1205 Abbortjern - Kikutstua [over Bjørnsjøen] Delvis preparert 21.02.2021 2.2
375 Bjørnholt - Tiurleiken - Fortjern - Kikutstua Delvis preparert 08.03.2021 6.0
378 Deledalsveien - Tjuvdalen - Bjørnebergveien Delvis preparert 08.03.2021 7.0
122 Finnerud - Glåmene - Kikutstua Delvis preparert 08.03.2021 6.0
242 Finnerud - Heikampen - Smedmyra Delvis preparert 20.02.2021 6.2
364 Finnerud - Kobberhaughytta Delvis preparert 07.03.2021 2.3
123 Finnerud - Studenterhytta Delvis preparert 21.02.2021 2.0
955 Sakristjern - Bjørnebergveien Delvis preparert 20.02.2021 0.8
985 Sulutjern - Kobberhaugstjern - Kobberhaughytta Delvis preparert 19.02.2021 1.7
379 Kikutstua - Kroktjern - Kikuttoppen - Fyllingen gård Preparert tidligere 03.03.2021 7.5
986 Kobberhaugsmyra - Andtjern - Blankvann - Aurtjernbekken Preparert tidligere 19.02.2021 1.5
1266 Kveldrostjern - Knappa Preparert tidligere 02.02.2021 1.1
494 Smedmyra - Kveldrostjern Preparert tidligere 20.02.2021 1.8
1269 Østre Fyllingen syd - Fyllingen gård [over isen] Preparert tidligere 19.02.2021 1.5
1270 Østre Fyllingen vest - Fyllingen gård [over isen] Preparert tidligere 19.02.2021 0.7
962 Finnerud - Svartor - Grøttumsflaka - Rundmyr [Nordmarkskapellet] Ikke preparert 08.03.2019 3.1
Maridalen
433 Movatn - Finntjern [Tømte] (veien) Preparert siste 24 timer 08.03.2021 5.1
709 Skar - Øyungen (vestlig) Preparert siste 24 timer 08.03.2021 2.3
127 Hammeren - Skar Delvis preparert 22.02.2021 4.4
708 Hammeren - Skjærsjødammen Delvis preparert 19.02.2021 2.8
603 Lysløypa Brekke - Låkeberget Delvis preparert 20.02.2021 2.3
707 Lysløypa Korsvoll - Låkeberget Delvis preparert 20.02.2021 2.6
1473 Hammeren - Lyberga - Øyungen Preparert tidligere 19.02.2021 5.9
126 Lysløypa Låkeberget - Hammeren Preparert tidligere 18.02.2021 1.7
367 Øyungen - Gåslungen - Myrtjern - Kikutstua Preparert tidligere 19.02.2021 8.4
366 Øyungen - Kalvsjøen - Gørjahytta Preparert tidligere 19.02.2021 4.9
365 Øyungen - Rottungen - Bjørnholt - Kikutstua Preparert tidligere 19.02.2021 8.5
1516 Øyungen - Øyungslia - Rottungen Preparert tidligere 06.03.2021 4.4
961 Hammeren - Fagervann - Øyungen Ikke preparert 06.02.2015 5.9
22 Langmyrgrenda - Nedre Blanksjø Ikke preparert 22.03.2019 2.1
706 Lysløypa på Korsvoll Ikke preparert 13.03.2019 2.2
129 Movatn - Finntjern [Tømte] Ikke preparert 09.03.2013 6.0
1629 Skar - Vaggesteinåsen Ikke preparert 00.00. 0 1.8
Parker og grøntområder
1236 Rundløype Voldsløkka Preparert siste 24 timer 08.03.2021 1.0
1235 Frognerparken Ikke preparert 22.02.2019 2.4
1457 Hengsengen med forbindelse til Oscarshallskogen Ikke preparert 10.03.2019 4.0
1454 Musejordet Ikke preparert 23.03.2019 0.9
1234 Rundløype Holmendammen Ikke preparert 01.03.2019 1.1
1450 Slottsparken Ikke preparert 25.02.2018 1.0
1456 Søndre Hansebakkjordet Ikke preparert 23.03.2019 1.0
1455 Thulstrup og Nordre Hansebakkjordet Ikke preparert 20.03.2019 2.0
Skumsjøen-området
1630 Skrukli stasjon - Lomvika Ikke preparert 00.00. 0 2.6