Preppestatus: Alle løyper, Sørmarka
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Bjørndal - Fløysbonn - Siggerud
744 Kloppa - Buåsen - Stallerud Preparert i går 19.01.2021 2.0
951 Kloppa - Myrer Preparert i går 19.01.2021 2.1
201 Lysløypa Fløysbonn - Greverud Preparert i går 19.01.2021 4.6
950 Fløysbonn - Myrer Delvis preparert 19.01.2021 3.3
202 Lysløypa på Siggerud Delvis preparert 19.01.2021 3.9
745 Lysløypa Siggerud - Stallerud [Vannledningstraseen] Delvis preparert 19.01.2021 2.3
214 Siggerud - Holen Delvis preparert 19.01.2021 1.7
589 Siggerud - Kloppa Delvis preparert 19.01.2021 2.2
431 Siggerud - Verpåsen - Sterkerud Delvis preparert 19.01.2021 5.3
205 Fløysbonn - Kloppa Preparert tidligere 29.11.2019 1.6
1218 Holen - Krokhol Preparert tidligere 18.01.2021 2.0
505 Bjørndal - Grønlimyr - Fløysbonn Ikke preparert 20.02.2013 3.2
424 Bjørndal - Myrer Ikke preparert 11.01.2016 2.0
176 Bjørndal Idrettspark Ikke preparert 18.03.2019 1.6
1217 Bru - Bindingsvannet - Bysetermosan Ikke preparert 07.02.2018 8.9
1216 Bru - Holen Ikke preparert 03.02.2019 1.2
175 Lysløypa i Grønliåsen Ikke preparert 18.03.2019 3.7
217 Lysløypa på Bjørndal Ikke preparert 18.03.2019 2.7
1244 Rundløype ved Klemetsrud skole Ikke preparert 01.04.2019 0.7
1243 Rundløype ved Søndre Ås gård Ikke preparert 07.02.2019 1.3
Oppegård - Vevelstad
203 Lysløypa på Oppegård golfbane - nordre del Preparert i går 19.01.2021 1.1
1258 Lysløypa på Oppegård golfbane - søndre del Preparert i går 19.01.2021 1.5
429 Stallerud - Bukkestitjern - Eikjol [Allmenningstraseen] Preparert i går 19.01.2021 5.5
207 Stallerud - Sterkerud Preparert i går 19.01.2021 3.8
427 Greverud - Grytetjern - Stallerud Delvis preparert 01.03.2020 4.3
426 Lysløypa Greverud - Østli skole - Fløysbonn Delvis preparert 19.01.2021 3.4
430 Rundløypa i Bøleråsen Delvis preparert 19.01.2021 4.7
1049 Stallerud - Bru Delvis preparert 19.01.2021 3.6
206 Lysløypa Vevelstad - Stallerud [Vannledningstraseen] Preparert tidligere 11.01.2021 2.8
602 Rundløypa på Svartskog Preparert tidligere 14.01.2021 9.1
200 Lysløypa på Vevelstad Ikke preparert 05.02.2012 3.0
Ski - Langhus
425 Langhus - Mørkåsen - Sterkerud Preparert i går 19.01.2021 4.9
204 Lysløypa Ski - Langhus Preparert i går 19.01.2021 2.7
1447 Løypenettet i Holstadmarka Delvis preparert 13.01.2021 8.9
285 Løypenettet i Nøstvedtmarka Delvis preparert 13.01.2021 13.8
216 Ski - Skeidarkollen Delvis preparert 19.01.2021 6.1
738 Eikjol - Sterkerud Ikke preparert 19.03.2019 2.4
428 Lysløypa i Bollerudåsen Ikke preparert 13.02.2019 3.0
804 Skeidarkollen - Bjerkebekk Ikke preparert 02.02.2019 5.2
739 Skeidarkollen - Eikjol Ikke preparert 19.03.2019 1.8
805 Skeidarkollen - Gaupesteinhytta Ikke preparert 02.02.2019 7.9
1050 Skeidarkollen - Langen - Bysetermosan Ikke preparert 03.02.2019 8.7
215 Ski - Bjerkebekk Ikke preparert 12.02.2019 7.0
Kråkstad - Hobøl
943 Skotburunden Preparert i går 19.01.2021 4.8
800 Kråkstad - Granerud Preparert tidligere 15.01.2021 3.3
935 Lysløypa Tomter idrettspark - Unås Preparert tidligere 16.02.2019 1.3
936 Lysløypa Unås - Tyrihjellen Preparert tidligere 16.02.2019 1.1
806 Skotbu - Vientjern Preparert tidligere 15.01.2021 3.8
947 Bjerke skole - Elvestad [E18] Ikke preparert 05.02.2013 6.1
946 Bjerke skole - Jaerskogen [Kroerløypa] Ikke preparert 13.03.2018 1.3
948 Elvestad [E18] - Skotbu Ikke preparert 19.02.2013 5.7
945 Kråkstad - Bjerke skole Ikke preparert 13.03.2018 5.5
944 Kråkstad - Skotbu Ikke preparert 16.03.2019 6.1
594 Lysløypa på Kråkstad Ikke preparert 16.01.2016 3.6
942 Tomter idrettspark - Skotbu Ikke preparert 25.01.2015 5.8
941 Tomter idrettspark - Vientjern Ikke preparert 04.03.2018 4.8
Lyseren - Mjær
1446 Brevik (Steinenga) - Skimtefjell Ikke preparert 03.02.2019 5.0
1486 Padderud - Brevik (Steinenga) Ikke preparert 00.00. 0 2.2
1462 Tjernsli - Lyseren - Brevik (Steinenga) Ikke preparert 00.00. 0 5.6
Gaupesteinmarka
802 Granerud - Bjerkebekk Preparert tidligere 15.01.2021 3.2
801 Granerud - Vientjern Preparert tidligere 15.01.2021 1.3
937 Lysløypa Tyrihjellen - Gaupesteinhytta Preparert tidligere 16.02.2019 1.7
949 Vientjern - Breimosan - Gaupesteinhytta Preparert tidligere 15.01.2021 3.0
987 Vientjern - Gørjetjern - Gaupesteinhytta Preparert tidligere 15.01.2021 4.7
803 Bjerkebekk - Gaupesteinhytta Ikke preparert 16.03.2019 4.6
284 Bråtan - Gaupestein - Bråtan Ikke preparert 21.02.2019 8.2
940 Tyrihjellen - Breimosan - Gaupesteinhytta Ikke preparert 08.02.2019 3.3
939 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Mammaløypa] Ikke preparert 16.02.2019 1.8
938 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Pappaløypa] Ikke preparert 16.02.2019 1.8
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
177 Sværsvann - Myrer Preparert i går 19.01.2021 4.5
Ytre Enebakk - Kirkebygda
466 Golfbanen Ytre Enebakk - Bråtan Preparert i går 19.01.2021 2.1
1445 Larsbraaten - Padderud Preparert i går 19.01.2021 2.5
337 Ytre Enebakk - golfbanen Delvis preparert 19.01.2021 5.5
1461 Ytre Enebakk – Tjernsli [Lyseren] Ikke preparert 00.00. 0 4.5