Preppestatus: Alle løyper, Sørmarka
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Bjørndal - Fløysbonn - Siggerud
505 Bjørndal - Grønlimyr - Fløysbonn 28.01.2014 3.2
424 Bjørndal - Myrer 11.01.2016 2.0
176 Bjørndal Idrettspark 28.03.2018 1.6
1217 Bru - Bindingsvannet - Bysetermosan 07.02.2018 8.9
1216 Bru - Holen 17.02.2018 1.2
205 Fløysbonn - Kloppa 28.03.2018 1.6
950 Fløysbonn - Myrer 03.04.2018 3.3
1218 Holen - Krokhol 26.03.2018 2.0
744 Kloppa - Buåsen - Stallerud 03.04.2018 2.0
951 Kloppa - Myrer 03.04.2018 2.1
432 Kloppa - Stallerud [Vannledningstraseen] 28.03.2018 1.8
201 Lysløypa Fløysbonn - Greverud 28.03.2018 4.6
175 Lysløypa i Grønliåsen 28.03.2018 3.7
217 Lysløypa på Bjørndal 28.03.2018 2.7
202 Lysløypa på Siggerud 03.04.2018 3.9
745 Lysløypa Siggerud - Stallerud [Vannledningstraseen] 03.04.2018 2.3
1244 Rundløype ved Klemetsrud skole 15.03.2018 0.7
1243 Rundløype ved Søndre Ås gård 15.03.2018 1.3
214 Siggerud - Holen 31.03.2018 1.7
589 Siggerud - Kloppa 03.04.2018 2.2
431 Siggerud - Verpåsen - Sterkerud 26.03.2018 5.3
Oppegård - Vevelstad
427 Greverud - Grytetjern - Stallerud 03.04.2018 4.3
426 Lysløypa Greverud - Østli skole - Fløysbonn 03.04.2018 3.4
203 Lysløypa på Oppegård golfbane - nordre del 11.04.2018 1.1
1258 Lysløypa på Oppegård golfbane - søndre del 13.04.2018 1.5
200 Lysløypa på Vevelstad 05.02.2012 3.0
206 Lysløypa Vevelstad - Stallerud [Vannledningstraseen] 03.04.2018 2.8
430 Rundløypa i Bøleråsen 28.03.2018 4.7
602 Rundløypa på Svartskog 04.04.2018 9.1
1049 Stallerud - Bru 17.02.2018 3.6
429 Stallerud - Bukkestitjern - Eikjol [Allmenningstraseen] 01.04.2018 5.5
207 Stallerud - Sterkerud 01.04.2018 3.8
Ski - Langhus
738 Eikjol - Sterkerud 27.03.2018 2.4
425 Langhus - Mørkåsen - Sterkerud 27.03.2018 4.9
428 Lysløypa i Bollerudåsen 29.03.2018 3.0
204 Lysløypa Ski - Langhus 26.03.2018 2.7
1447 Løypenettet i Holstadmarka 14.03.2018 8.9
285 Løypenettet i Nøstvedtmarka 29.03.2018 13.8
804 Skeidarkollen - Bjerkebekk 27.03.2018 5.2
739 Skeidarkollen - Eikjol 26.03.2018 1.8
805 Skeidarkollen - Gaupesteinhytta 27.03.2018 7.9
1050 Skeidarkollen - Langen - Bysetermosan 07.02.2018 8.7
215 Ski - Bjerkebekk 14.03.2018 7.0
216 Ski - Skeidarkollen 26.03.2018 6.1
Kråkstad - Hobøl
947 Bjerke skole - Elvestad [E18] 19.02.2013 6.1
946 Bjerke skole - Jaerskogen [Kroerløypa] 13.03.2018 1.3
948 Elvestad [E18] - Skotbu 19.02.2013 5.7
945 Kråkstad - Bjerke skole 13.03.2018 5.5
800 Kråkstad - Granerud 27.03.2018 3.3
944 Kråkstad - Skotbu 27.03.2018 6.1
594 Lysløypa på Kråkstad 11.02.2018 3.6
935 Lysløypa Tomter idrettspark - Unås 11.03.2018 1.3
936 Lysløypa Unås - Tyrihjellen 11.03.2018 1.1
806 Skotbu - Vientjern 27.03.2018 3.8
943 Skotburunden 27.03.2018 4.8
942 Tomter idrettspark - Skotbu 08.03.2016 5.8
941 Tomter idrettspark - Vientjern 04.03.2018 4.8
Lyseren - Mjær
1446 Brevik - Skimtefjell 21.03.2018 5.0
1462 Tjernsli – Brevik (over Lyseren) 00.00. 0 5.6
Gaupesteinmarka
803 Bjerkebekk - Gaupesteinhytta 27.03.2018 4.6
284 Bråtan - Gaupestein - Bråtan 26.03.2018 8.2
802 Granerud - Bjerkebekk 27.03.2018 3.2
801 Granerud - Vientjern 27.03.2018 1.3
937 Lysløypa Tyrihjellen - Gaupesteinhytta 11.03.2018 1.7
940 Tyrihjellen - Breimosan - Gaupesteinhytta 04.03.2018 3.3
939 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Mammaløypa] 11.03.2018 1.8
938 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Pappaløypa] 11.03.2018 1.8
949 Vientjern - Breimosan - Gaupesteinhytta 27.03.2018 3.0
987 Vientjern - Gørjetjern - Gaupesteinhytta 27.03.2018 4.7
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
177 Sværsvann - Myrer 10.03.2018 4.5
Ytre Enebakk - Kirkebygda
466 Golfbanen Ytre Enebakk - Bråtan 26.03.2018 2.1
1445 Larsbraaten - Padderud 04.04.2018 2.5
337 Ytre Enebakk - golfbanen 25.03.2018 5.5
1461 Ytre Enebakk – Tjernsli [Lyseren] 00.00. 0 4.5