Preppestatus: Klassisk-løyper, Krokskogen - Hole
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Ringkollen og omegn
1599 Borgersetra - Vassendvika Preparert siste 24 timer 04.04.2020 3.6
1598 Damtjern - Ringsmyrene Preparert siste 24 timer 04.04.2020 2.5
1602 Borgersetra – Vambu Preparert i går 03.04.2020 2.4
1601 Treningsrunden Preparert i går 03.04.2020 7.0
1597 Langtjern - Damtjern Delvis preparert 14.03.2020 2.8
1595 Ringkollen - Kolltjern - Femputtene - Borgersetra Delvis preparert 03.04.2020 4.0
1484 Ringkolltoppen rundt Delvis preparert 14.03.2020 4.2
1600 Vassendvika – Lauvliflaka Delvis preparert 04.04.2020 3.5
1596 Borgersetra – Langtjern Preparert tidligere 14.03.2020 1.7
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Lauvliflaka Preparert tidligere 01.03.2020 11.0
458 Skileik på Ringkollen Preparert tidligere 14.03.2020 0.1
Damtjern med omegn
1214 Lauvliflaka - Ringsmyrene Preparert siste 24 timer 04.04.2020 1.1
1566 Løvlia - Lauvliflaka Delvis preparert 04.04.2020 1.5
1464 Skamræk - Storflåtan Delvis preparert 20.03.2020 3.5
69 Lauvliflaka - Atjern - Skamræk Preparert tidligere 13.03.2020 1.8
1565 Ringsmyrene - Løvlia Ikke preparert 20.03.2020 2.3
Rykkinn
80 Solfjellstua - Gaupebergveien Preparert tidligere 19.12.2019 2.7
Sollihøgda - Sørsetra
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] Delvis preparert 14.03.2020 5.7
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) Delvis preparert 14.03.2020 7.0
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) Preparert tidligere 14.03.2020 6.2
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter Preparert i går 03.04.2020 5.9
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia Delvis preparert 03.04.2020 3.6
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia Preparert tidligere 14.03.2020 7.4
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra Preparert tidligere 12.03.2020 3.2
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset Preparert tidligere 14.03.2020 3.2
4 Skansebakken - Lysedammene Preparert tidligere 14.03.2020 3.8
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta Preparert tidligere 14.03.2020 4.9
71 Storebekkhytta - Dammyra Preparert tidligere 02.04.2020 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen Preparert tidligere 12.03.2020 2.3
Holebygda
1537 Hvervenmoenløypa Ikke preparert 18.03.2019 6.3
1544 Løypa ved Helgelandsmoen barnehage Ikke preparert 10.03.2019 0.8
1543 Løypa ved Svensrud natur- og idrettsbarnehage Ikke preparert 10.03.2019 0.8
1541 Løyper på Viksåsen og Kongo Ikke preparert 18.03.2019 8.1
1539 Rundløyper på Røyse Ikke preparert 18.03.2019 16.0
1538 Rundløyper på Steinssletta Ikke preparert 18.03.2019 12.4
1540 Rytterragerrunden Ikke preparert 18.03.2019 4.8
Lommedalen
988 Tobonn - By Delvis preparert 14.03.2020 1.0
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset Preparert tidligere 19.12.2019 4.7
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva Preparert tidligere 08.03.2020 2.9
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien Preparert tidligere 19.12.2019 1.0
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien Preparert tidligere 19.12.2019 2.2
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset Preparert tidligere 19.12.2019 3.2
1472 Bergersletta Ikke preparert 14.02.2019 1.1
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug Ikke preparert 23.02.2019 7.5
Spålen - Katnosa - Sandungen
1587 Fagervann - Auretjern Preparert tidligere 20.03.2020 1.9
Tanum - Vestmarksetra
1593 Vambu - Øyangsrøysa - Fagervann Preparert tidligere 31.03.2020 2.7