Preppestatus: Klassisk-løyper, Krokskogen - Hole
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Ringkollen og omegn
1596 Borgersetra – Langtjern Preparert i går 00.00. 0 1.6
1602 Borgersetra – Vambu Preparert i går 00.00. 0 2.4
1599 Borgersetra – Vassendvika Preparert i går 00.00. 0 3.6
1598 Damtjern – Ringsmyrene Preparert i går 00.00. 0 2.5
1597 Langtjern – Damtjern Preparert i går 00.00. 0 2.8
1595 Ringkollen – Kolltjern – Femputtene – Borgersetra Preparert i går 00.00. 0 3.8
1601 Treningsrunden Preparert i går 00.00. 0 7.0
1600 Vassendvika – Lauvliflaka Preparert i går 00.00. 0 3.5
458 Skileik på Ringkollen Preparert tidligere 18.02.2020 0.1
1484 Ringkolltoppen rundt Ikke preparert 12.03.2019 4.2
Damtjern med omegn
1566 Løvlia - Lauvliflaka Preparert i går 19.02.2020 1.5
1464 Skamræk - Storflåtan Delvis preparert 14.02.2020 3.5
Rykkinn
80 Solfjellstua - Gaupebergveien Preparert tidligere 19.12.2019 2.7
Sollihøgda - Sørsetra
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] Delvis preparert 08.02.2020 5.7
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) Preparert tidligere 07.02.2020 7.0
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) Preparert tidligere 08.02.2020 6.2
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia Delvis preparert 15.02.2020 3.6
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter Delvis preparert 15.02.2020 5.9
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset Delvis preparert 07.02.2020 3.2
4 Skansebakken - Lysedammene Preparert tidligere 07.02.2020 3.8
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra Ikke preparert 04.04.2019 3.2
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta Ikke preparert 24.03.2019 4.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen Ikke preparert 04.04.2019 2.3
Holebygda
1537 Hvervenmoenløypa Ikke preparert 18.03.2019 6.3
1544 Løypa ved Helgelandsmoen barnehage Ikke preparert 10.03.2019 0.8
1543 Løypa ved Svensrud natur- og idrettsbarnehage Ikke preparert 10.03.2019 0.8
1541 Løyper på Viksåsen og Kongo Ikke preparert 18.03.2019 8.1
1539 Rundløyper på Røyse Ikke preparert 18.03.2019 16.0
1538 Rundløyper på Steinssletta Ikke preparert 18.03.2019 12.4
1540 Rytterragerrunden Ikke preparert 18.03.2019 4.8
Lommedalen
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva Delvis preparert 05.02.2020 2.9
988 Tobonn - By Delvis preparert 13.02.2020 1.0
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset Preparert tidligere 19.12.2019 4.7
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien Preparert tidligere 19.12.2019 1.0
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien Preparert tidligere 19.12.2019 2.2
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset Preparert tidligere 19.12.2019 3.2
1472 Bergersletta Ikke preparert 14.02.2019 1.1
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug Ikke preparert 23.02.2019 7.5
Spålen - Katnosa - Sandungen
1587 Fagervann - Auretjern Preparert i går 19.02.2020 1.9
Tanum - Vestmarksetra
1593 Vambu - Øyangsrøysa - Fagervann Preparert i går 19.02.2020 2.7