Preppestatus: Klassisk-løyper, Krokskogen - Hole , preparert av Skiforeningen
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Ringkollen og omegn
1598 Damtjern - Ringsmyrene Delvis preparert 15.04.2021 2.5
1597 Langtjern - Damtjern Delvis preparert 15.04.2021 2.8
1599 Borgersetra - Vassendvika Preparert tidligere 15.04.2021 3.6
1596 Borgersetra – Langtjern Preparert tidligere 13.04.2021 1.7
1602 Borgersetra – Vambu Preparert tidligere 18.04.2021 2.4
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Lauvliflaka Preparert tidligere 01.03.2020 11.0
1595 Ringkollen - Kolltjern - Femputtene - Borgersetra Preparert tidligere 18.04.2021 4.0
1484 Ringkolltoppen rundt Preparert tidligere 19.03.2021 4.2
458 Skileik på Ringkollen Preparert tidligere 17.04.2021 0.1
1601 Treningsrunden Preparert tidligere 18.04.2021 7.0
1600 Vassendvika – Lauvliflaka Preparert tidligere 15.04.2021 3.5
Damtjern med omegn
69 Lauvliflaka - Atjern - Skamræk Preparert tidligere 15.04.2021 1.8
1214 Lauvliflaka - Ringsmyrene Preparert tidligere 15.04.2021 1.1
1566 Løvlia - Lauvliflaka Preparert tidligere 15.04.2021 1.5
1565 Ringsmyrene - Løvlia Preparert tidligere 15.04.2021 2.3
1464 Skamræk - Storflåtan Preparert tidligere 15.04.2021 3.5
Sollihøgda - Sørsetra
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] Delvis preparert 13.04.2021 5.7
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) Delvis preparert 13.04.2021 7.0
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) Preparert tidligere 13.04.2021 6.2
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia Delvis preparert 14.04.2021 7.4
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia Delvis preparert 14.04.2021 3.6
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter Delvis preparert 14.04.2021 5.9
4 Skansebakken - Lysedammene Delvis preparert 13.04.2021 3.8
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta Delvis preparert 19.01.2021 4.9
71 Storebekkhytta - Dammyra Delvis preparert 14.04.2021 3.9
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra Preparert tidligere 24.03.2021 3.2
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset Preparert tidligere 13.04.2021 3.2
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen Preparert tidligere 24.03.2021 2.3
Spålen - Katnosa - Sandungen
1587 Fagervann - Auretjern Preparert tidligere 16.04.2021 1.9
Tanum - Vestmarksetra
1593 Vambu - Øyangsrøysa - Fagervann Preparert tidligere 16.04.2021 2.7