Preppestatus: Klassisk-løyper, Nordmarka nord
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Grua - Mylla - Roa
995 Kalrasen - Skjerpeløkka - Stormyra 14.04.2019 1.8
1361 Kalvsjø - Halvorsrud 31.03.2019 3.7
351 Kalvsjø - Svea Sportshytte 16.04.2019 4.5
1453 Kalvsjøhagen 06.04.2019 1.1
110 Mylla dam - Flisbanen [Grønntjernløypa] 19.04.2019 2.2
492 Mylla [Åssjøvika] - Bislingen [Formoløypa] 24.04.2019 5.2
1369 Ringen - Kalvsjø 31.03.2019 1.5
1452 Ringen - Lunner barneskole 24.03.2019 1.5
992 Roa - Kalvsjø 27.01.2019 3.4
1360 Roa - Ringen 27.01.2019 3.1
996 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Bjønnputten - Svesvika 21.04.2019 2.5
748 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Sørlibakkene - Stormyra 05.04.2019 2.7
997 Svea Sportshytte - Svea (Nordstrand) [maskinløype] 19.04.2019 2.0
993 Svesvika - Kanalen - Mylla dam 21.04.2019 1.8
Svartbekken - Bislingen
104 Bislingen - Grønntjern 19.04.2019 1.7
1127 Flisbanen - Svartbekktjern - Grønntjern [Grønntjernløypa] 19.04.2019 3.1
452 Grønntjernsrunden 25.02.2015 14.9
1415 Skillemyra - Grønntjernveien 07.04.2019 2.0
451 Svartbekken - Teigemyra - Flisbanen 12.04.2019 1.9
Tverrsjøen - Gjerdingen
1181 Elgstøa - Sandvikshytta 17.04.2019 4.0
222 Snøploghøgda - Karidalen - Store Daltjuven 03.05.2018 2.9
236 Ølja rundt 29.03.2019 7.0
Spålen - Katnosa - Sandungen
808 Sandvikshytta - Snøploghøgda 17.04.2018 2.5
Grindvoll
1459 Lunner - Lunner barneskole 24.03.2019 1.6
1458 Lunner - Ringen 24.03.2019 0.7