Preppestatus: Klassisk-løyper, Nordmarka nord
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Stryken - Harestua
106 Stryken - Stålmyra Preparert tidligere 16.01.2021 4.5
Grua - Mylla - Roa
492 Mylla [Åssjøvika] - Bislingen [Formoløypa] Preparert i går 20.01.2021 5.2
1361 Kalvsjø - Halvorsrud Delvis preparert 15.01.2021 3.7
992 Roa - Kalvsjø Delvis preparert 15.01.2021 3.4
1360 Roa - Ringen Delvis preparert 15.01.2021 3.1
995 Kalrasen - Skjerpeløkka - Stormyra Preparert tidligere 15.01.2021 1.8
351 Kalvsjø - Svea Sportshytte Preparert tidligere 15.01.2021 4.5
1453 Kalvsjøhagen Preparert tidligere 15.01.2021 1.1
110 Myllsdammen - Flisbanen [Grønntjernløypa] Preparert tidligere 15.01.2021 2.2
1369 Ringen - Kalvsjø Preparert tidligere 15.01.2021 1.5
1452 Ringen - Lunner barneskole Preparert tidligere 15.01.2021 1.5
996 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Bjønnputten - Svesvika Preparert tidligere 15.01.2021 2.5
748 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Sørlibakkene - Stormyra Preparert tidligere 15.01.2021 2.7
997 Svea Sportshytte - Svea (Nordstrand) [maskinløype] Preparert tidligere 13.01.2021 2.0
993 Svesvika - Kanalen - Myllsdammen Preparert tidligere 15.01.2021 1.8
Svartbekken - Bislingen
104 Bislingen - Grønntjern Delvis preparert 19.01.2021 1.7
1127 Flisbanen - Svartbekktjern - Grønntjern [Grønntjernløypa] Preparert tidligere 15.01.2021 3.1
1415 Skillemyra - Grønntjernveien Preparert tidligere 15.01.2021 2.0
451 Svartbekken - Teigemyra - Flisbanen Preparert tidligere 15.01.2021 1.9
452 Grønntjernsrunden Ikke preparert 25.02.2015 14.9
Tverrsjøen - Gjerdingen
1181 Elgstøa - Sandvikshytta Preparert i går 20.01.2021 4.0
236 Ølja rundt Preparert i går 20.01.2021 7.0
222 Snøploghøgda - Karidalen - Store Daltjuven Preparert tidligere 28.03.2020 2.9
1592 Tverrsjøstallen - Abrahamsvika - Holoaseter Preparert tidligere 27.12.2020 2.8
Spålen - Katnosa - Sandungen
808 Sandvikshytta - Snøploghøgda Preparert tidligere 15.01.2021 2.5
Grindvoll
1459 Lunner - Lunner barneskole Preparert tidligere 15.01.2021 1.6
1458 Lunner - Ringen Preparert tidligere 15.01.2021 0.7