Preppestatus: Klassisk-løyper, Nordmarka nord
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Stryken - Harestua
106 Stryken - Stålmyra Preparert tidligere 06.03.2020 4.5
Grua - Mylla - Roa
351 Kalvsjø - Svea Sportshytte Delvis preparert 20.03.2020 4.5
492 Mylla [Åssjøvika] - Bislingen [Formoløypa] Delvis preparert 06.04.2020 5.2
1369 Ringen - Kalvsjø Delvis preparert 06.03.2020 1.5
1452 Ringen - Lunner barneskole Delvis preparert 04.03.2020 1.5
995 Kalrasen - Skjerpeløkka - Stormyra Preparert tidligere 20.03.2020 1.8
1361 Kalvsjø - Halvorsrud Preparert tidligere 06.03.2020 3.7
1453 Kalvsjøhagen Preparert tidligere 06.03.2020 1.1
110 Mylla dam - Flisbanen [Grønntjernløypa] Preparert tidligere 03.04.2020 2.2
996 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Bjønnputten - Svesvika Preparert tidligere 03.04.2020 2.5
748 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Sørlibakkene - Stormyra Preparert tidligere 03.04.2020 2.7
997 Svea Sportshytte - Svea (Nordstrand) [maskinløype] Preparert tidligere 03.04.2020 2.0
993 Svesvika - Kanalen - Mylla dam Preparert tidligere 03.04.2020 1.8
992 Roa - Kalvsjø Ikke preparert 27.01.2019 3.4
1360 Roa - Ringen Ikke preparert 27.01.2019 3.1
Svartbekken - Bislingen
104 Bislingen - Grønntjern Preparert i går 06.04.2020 1.7
1127 Flisbanen - Svartbekktjern - Grønntjern [Grønntjernløypa] Preparert tidligere 03.04.2020 3.1
1415 Skillemyra - Grønntjernveien Preparert tidligere 25.03.2020 2.0
451 Svartbekken - Teigemyra - Flisbanen Preparert tidligere 03.04.2020 1.9
452 Grønntjernsrunden Ikke preparert 25.02.2015 14.9
Tverrsjøen - Gjerdingen
1592 Tverrsjøstallen - Abrahamsvika - Holoaseter Delvis preparert 17.03.2020 2.8
236 Ølja rundt Delvis preparert 20.03.2020 7.0
1181 Elgstøa - Sandvikshytta Preparert tidligere 13.03.2020 4.0
222 Snøploghøgda - Karidalen - Store Daltjuven Preparert tidligere 28.03.2020 2.9
Spålen - Katnosa - Sandungen
808 Sandvikshytta - Snøploghøgda Preparert tidligere 13.03.2020 2.5
Grindvoll
1459 Lunner - Lunner barneskole Preparert tidligere 04.03.2020 1.6
1458 Lunner - Ringen Preparert tidligere 04.03.2020 0.7