Preppestatus: Klassisk-løyper, Nordmarka nord , preparert av Skiforeningen
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Stryken - Harestua
106 Stryken - Stålmyra Preparert tidligere 13.04.2021 4.5
Svartbekken - Bislingen
451 Svartbekken - Teigemyra - Flisbanen Preparert tidligere 18.04.2021 1.9
452 Grønntjernsrunden Ikke preparert 25.02.2015 14.9
Tverrsjøen - Gjerdingen
1592 Tverrsjøstallen - Abrahamsvika - Holoaseter Delvis preparert 14.04.2021 2.8
236 Ølja rundt Delvis preparert 18.04.2021 7.0
1181 Elgstøa - Sandvikshytta Preparert tidligere 30.03.2021 4.0
222 Snøploghøgda - Karidalen - Store Daltjuven Preparert tidligere 28.03.2020 2.9
Spålen - Katnosa - Sandungen
808 Sandvikshytta - Snøploghøgda Preparert tidligere 19.03.2021 2.5