Preppestatus: Klassisk-løyper, Kjekstadmarka
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Dikemark - Gullhella - Heggedal
16 Nyborgsåsen - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 21.02.2014 4.0
Røyken - Spikkestad
299 Enga - Herstadhei - Haugsplassen - Enga 15.02.2019 9.0
290 Kjekstad golfbane - Kjos - ROS-hytta 28.03.2019 6.8
14 Kjekstad golfbane - Stordammen - Kleiverfeltet 18.03.2019 3.4
1465 Kleiverfeltet - Blåfjellhytta 21.02.2019 2.4
Bødalen - Åros
27 Rundløypa i Åros 03.02.2015 5.0
294 Åros - Frøtvedtmosen - Delemyrene [Bjørvann] 03.02.2018 4.0
Dikemark - Haukelia
1199 Bertelsmyr - ROS-hytta 29.03.2019 1.0
11 Dikemark - Småvann - Trangeberget 21.02.2019 3.7
1197 Heggsjø - Fuglemyr 19.03.2019 2.7
17 Skjellestad - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 13.03.2019 4.5
6 Trangeberget - Haukelia - ROS-hytta 25.03.2019 2.5
Lierdalen
326 Gjellebekk - Reistadvollen - Stuvstjern - Sørummyra 21.02.2019 5.4
325 Gullaug stasjon - Skapertjern - Sørummyra 21.02.2019 3.6
448 Lysløypa Lierbyen - Reistad [jernbanelinja] 19.02.2018 2.4
324 Lysløypa Reistad - Gullaug stasjon [jernbanelinja] 19.02.2018 3.2
1196 Reistadlia - Reistadåsen - Stuvstjern - Heggsjø 18.03.2019 3.9