Preppestatus: Klassisk-løyper, Krokskogen - Hole
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Ringkollen og omegn
1602 Borgersetra – Vambu Preparert siste 24 timer 22.01.2021 2.4
1599 Borgersetra - Vassendvika Delvis preparert 19.01.2021 3.6
1598 Damtjern - Ringsmyrene Delvis preparert 18.01.2021 2.5
1597 Langtjern - Damtjern Delvis preparert 18.01.2021 2.8
1595 Ringkollen - Kolltjern - Femputtene - Borgersetra Delvis preparert 22.01.2021 4.0
1484 Ringkolltoppen rundt Delvis preparert 19.01.2021 4.2
1600 Vassendvika – Lauvliflaka Delvis preparert 04.04.2020 3.5
1596 Borgersetra – Langtjern Preparert tidligere 18.01.2021 1.7
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Lauvliflaka Preparert tidligere 01.03.2020 11.0
458 Skileik på Ringkollen Preparert tidligere 18.01.2021 0.1
1601 Treningsrunden Preparert tidligere 20.01.2021 7.0
Damtjern med omegn
1566 Løvlia - Lauvliflaka Preparert i går 21.01.2021 1.5
1464 Skamræk - Storflåtan Delvis preparert 18.01.2021 3.5
69 Lauvliflaka - Atjern - Skamræk Preparert tidligere 18.01.2021 1.8
1214 Lauvliflaka - Ringsmyrene Preparert tidligere 18.01.2021 1.1
1565 Ringsmyrene - Løvlia Preparert tidligere 18.01.2021 2.3
Rykkinn
80 Solfjellstua - Gaupebergveien Preparert i går 21.01.2021 2.7
Sollihøgda - Sørsetra
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] Preparert siste 24 timer 22.01.2021 5.7
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) Preparert siste 24 timer 22.01.2021 6.2
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) Delvis preparert 22.01.2021 7.0
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia Preparert i går 21.01.2021 7.4
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter Preparert i går 21.01.2021 5.9
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset Preparert i går 21.01.2021 3.2
4 Skansebakken - Lysedammene Preparert i går 21.01.2021 3.8
71 Storebekkhytta - Dammyra Preparert i går 21.01.2021 3.9
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia Delvis preparert 21.01.2021 3.6
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta Delvis preparert 19.01.2021 4.9
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra Preparert tidligere 15.01.2021 3.2
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen Preparert tidligere 15.01.2021 2.3
Holebygda
1544 Løypa ved Helgelandsmoen barnehage Delvis preparert 19.01.2021 2.9
1541 Løyper på Viksåsen og Kongo Delvis preparert 20.01.2021 8.1
1540 Rytterragerrunden Delvis preparert 20.01.2021 4.8
1543 Løypa ved Svensrud natur- og idrettsbarnehage Preparert tidligere 19.01.2021 0.8
1537 Hvervenmoenløypa Ikke preparert 18.03.2019 6.3
1539 Rundløyper på Røyse Ikke preparert 18.03.2019 16.0
1538 Rundløyper på Steinssletta Ikke preparert 18.03.2019 12.4
Lommedalen
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset Preparert i går 21.01.2021 4.7
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien Preparert i går 21.01.2021 1.0
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien Preparert i går 21.01.2021 2.2
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset Preparert i går 21.01.2021 3.2
988 Tobonn - By Delvis preparert 19.01.2021 1.0
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva Preparert tidligere 17.01.2021 2.9
1472 Bergersletta Ikke preparert 14.02.2019 1.1
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug Ikke preparert 23.02.2019 7.5
Spålen - Katnosa - Sandungen
1587 Fagervann - Auretjern Delvis preparert 20.01.2021 1.9
Tanum - Vestmarksetra
1593 Vambu - Øyangsrøysa - Fagervann Preparert tidligere 20.01.2021 2.7