Preppestatus: Klassisk-løyper, Krokskogen - Hole
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Ringkollen og omegn
227 Ringkollen - Borgersetra - Langtjern - Damtjern - Løvlia 14.04.2019 13.6
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Løvlia 21.04.2019 12.5
237 Ringkollen - Vambu - Øyangsrøysa - Spålen N 21.04.2019 10.5
1484 Ringkolltoppen rundt 12.03.2019 4.2
458 Skileik på Ringkollen 31.03.2019 0.1
Damtjern med omegn
69 Løvlia - Atjern - Skamræk 05.04.2019 3.2
1214 Løvlia - Ringsmyrene - Løvlia [Ringsmyrrunden] 31.03.2019 4.8
1464 Skamræk - Storflåtan 21.04.2019 3.5
Rykkinn
80 Solfjellstua - Gaupebergveien 28.03.2019 2.7
Sollihøgda - Sørsetra
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] 18.04.2019 5.7
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia 14.04.2019 3.6
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra 04.04.2019 3.2
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter 18.04.2019 5.9
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset 07.04.2019 3.2
4 Skansebakken - Lysedammene 07.04.2019 3.8
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta 24.03.2019 4.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen 04.04.2019 2.3
Holebygda
1537 Hvervenmoenløypa 18.03.2019 6.3
1544 Løypa ved Helgelandsmoen barnehage 10.03.2019 0.8
1543 Løypa ved Svensrud natur- og idrettsbarnehage 10.03.2019 0.8
1541 Løyper på Viksåsen og Kongo 18.03.2019 8.1
1539 Rundløyper på Røyse 18.03.2019 16.0
1538 Rundløyper på Steinssletta 18.03.2019 12.4
1540 Rytterragerrunden 18.03.2019 4.8
Lommedalen
1472 Bergersletta 14.02.2019 1.1
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset 28.03.2019 4.7
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva 31.03.2019 2.9
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien 28.03.2019 1.0
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien 28.03.2019 2.2
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset 28.03.2019 3.2
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug 23.02.2019 7.5
988 Tobonn - By 15.04.2019 1.0