Preppestatus: Klassisk-løyper, Nordmarka nord
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Grua - Mylla - Roa
492 Mylla [Åssjøvika] - Bislingen [Formoløypa] Preparert i går 27.02.2020 5.2
996 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Bjønnputten - Svesvika Preparert i går 27.02.2020 2.5
748 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Sørlibakkene - Stormyra Preparert i går 27.02.2020 2.7
351 Kalvsjø - Svea Sportshytte Delvis preparert 25.02.2020 4.5
1369 Ringen - Kalvsjø Delvis preparert 30.01.2020 1.5
993 Svesvika - Kanalen - Mylla dam Delvis preparert 27.02.2020 1.8
995 Kalrasen - Skjerpeløkka - Stormyra Preparert tidligere 02.02.2020 1.8
1361 Kalvsjø - Halvorsrud Preparert tidligere 30.01.2020 3.7
1453 Kalvsjøhagen Preparert tidligere 30.01.2020 1.1
110 Mylla dam - Flisbanen [Grønntjernløypa] Preparert tidligere 31.01.2020 2.2
1452 Ringen - Lunner barneskole Preparert tidligere 25.12.2019 1.5
997 Svea Sportshytte - Svea (Nordstrand) [maskinløype] Preparert tidligere 25.02.2020 2.0
992 Roa - Kalvsjø Ikke preparert 27.01.2019 3.4
1360 Roa - Ringen Ikke preparert 27.01.2019 3.1
Svartbekken - Bislingen
104 Bislingen - Grønntjern Preparert i går 27.02.2020 1.7
1127 Flisbanen - Svartbekktjern - Grønntjern [Grønntjernløypa] Preparert tidligere 02.02.2020 3.1
1415 Skillemyra - Grønntjernveien Preparert tidligere 15.01.2020 2.0
451 Svartbekken - Teigemyra - Flisbanen Preparert tidligere 07.02.2020 1.9
452 Grønntjernsrunden Ikke preparert 25.02.2015 14.9
Tverrsjøen - Gjerdingen
222 Snøploghøgda - Karidalen - Store Daltjuven Preparert i går 27.02.2020 2.9
1181 Elgstøa - Sandvikshytta Delvis preparert 23.02.2020 4.0
1592 Tverrsjøstallen - Abrahamsvika - Holoaseter Delvis preparert 14.02.2020 2.8
236 Ølja rundt Delvis preparert 07.02.2020 7.0
Spålen - Katnosa - Sandungen
808 Sandvikshytta - Snøploghøgda Preparert tidligere 26.01.2020 2.5
Grindvoll
1459 Lunner - Lunner barneskole Preparert tidligere 25.12.2019 1.6
1458 Lunner - Ringen Preparert tidligere 25.12.2019 0.7