Preppestatus: Klassisk-løyper, Sørmarka
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Bjørndal - Fløysbonn - Siggerud
950 Fløysbonn - Myrer Delvis preparert 19.01.2021 3.3
202 Lysløypa på Siggerud Delvis preparert 19.01.2021 3.9
745 Lysløypa Siggerud - Stallerud [Vannledningstraseen] Delvis preparert 19.01.2021 2.3
214 Siggerud - Holen Delvis preparert 19.01.2021 1.7
589 Siggerud - Kloppa Delvis preparert 19.01.2021 2.2
431 Siggerud - Verpåsen - Sterkerud Delvis preparert 19.01.2021 5.3
205 Fløysbonn - Kloppa Preparert tidligere 29.11.2019 1.6
1218 Holen - Krokhol Preparert tidligere 20.01.2021 2.0
744 Kloppa - Buåsen - Stallerud Preparert tidligere 19.01.2021 2.0
951 Kloppa - Myrer Preparert tidligere 19.01.2021 2.1
201 Lysløypa Fløysbonn - Greverud Preparert tidligere 19.01.2021 4.6
505 Bjørndal - Grønlimyr - Fløysbonn Ikke preparert 20.02.2013 3.2
424 Bjørndal - Myrer Ikke preparert 11.01.2016 2.0
176 Bjørndal Idrettspark Ikke preparert 18.03.2019 1.6
1216 Bru - Holen Ikke preparert 03.02.2019 1.2
175 Lysløypa i Grønliåsen Ikke preparert 18.03.2019 3.7
217 Lysløypa på Bjørndal Ikke preparert 18.03.2019 2.7
1244 Rundløype ved Klemetsrud skole Ikke preparert 01.04.2019 0.7
1243 Rundløype ved Søndre Ås gård Ikke preparert 07.02.2019 1.3
Oppegård - Vevelstad
427 Greverud - Grytetjern - Stallerud Delvis preparert 01.03.2020 4.3
426 Lysløypa Greverud - Østli skole - Fløysbonn Delvis preparert 19.01.2021 3.4
430 Rundløypa i Bøleråsen Delvis preparert 19.01.2021 4.7
206 Lysløypa Vevelstad - Stallerud [Vannledningstraseen] Preparert tidligere 11.01.2021 2.8
602 Rundløypa på Svartskog Preparert tidligere 14.01.2021 9.1
429 Stallerud - Bukkestitjern - Eikjol [Allmenningstraseen] Preparert tidligere 19.01.2021 5.5
207 Stallerud - Sterkerud Preparert tidligere 19.01.2021 3.8
200 Lysløypa på Vevelstad Ikke preparert 05.02.2012 3.0
Ski - Langhus
285 Løypenettet i Nøstvedtmarka Delvis preparert 13.01.2021 13.8
216 Ski - Skeidarkollen Delvis preparert 19.01.2021 6.1
425 Langhus - Mørkåsen - Sterkerud Preparert tidligere 19.01.2021 4.9
204 Lysløypa Ski - Langhus Preparert tidligere 19.01.2021 2.7
738 Eikjol - Sterkerud Ikke preparert 19.03.2019 2.4
428 Lysløypa i Bollerudåsen Ikke preparert 13.02.2019 3.0
804 Skeidarkollen - Bjerkebekk Ikke preparert 02.02.2019 5.2
739 Skeidarkollen - Eikjol Ikke preparert 19.03.2019 1.8
805 Skeidarkollen - Gaupesteinhytta Ikke preparert 02.02.2019 7.9
Kråkstad - Hobøl
594 Lysløypa på Kråkstad Ikke preparert 16.01.2016 3.6
Lyseren - Mjær
1446 Brevik (Steinenga) - Skimtefjell Ikke preparert 03.02.2019 5.0
1486 Padderud - Brevik (Steinenga) Ikke preparert 00.00. 0 2.2
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
177 Sværsvann - Myrer Preparert tidligere 19.01.2021 4.5
Ytre Enebakk - Kirkebygda
466 Golfbanen Ytre Enebakk - Bråtan Preparert i går 25.01.2021 2.1
1445 Larsbraaten - Padderud Preparert tidligere 20.01.2021 2.5