Preppestatus: Klassisk- og fristilløyper, Gjøvik, Toten og Land , preparert av Vestre Toten kommune
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Søndre Land østås - Vardalsåsen vest
1423 Høgbrenna - Kjøyvemyra Preparert tidligere 14.01.2021 2.3
Vardalsåsen sør
1418 Eikvelta - Fjortentjernsmyrene Preparert tidligere 20.01.2021 2.1
558 Eikvelta - Mæhlumsetra Preparert tidligere 20.01.2021 1.4
564 Fjortentjernsmyrene - Høgbrenna Preparert tidligere 14.01.2021 1.7
1424 Kjøyvemyra - Fjortentjernsmyrene Preparert tidligere 14.01.2021 1.6
1419 Mæhlumsetra - Fjortentjernsmyrene Preparert tidligere 20.01.2021 2.2
1417 Nedre Eikvelta - Eikvelta Preparert tidligere 20.01.2021 0.4
556 Nedre Eikvelta - Rørmyra Preparert tidligere 20.01.2021 3.3
Raufoss med omegn
1603 Lønnberget vest - Dalheimsletta Preparert i går 21.01.2021 1.0
560 Lysløypa Vestrumenga - Lerudåsen - Malterud - Grimås Preparert tidligere 19.01.2021 9.3
Skumsjøen-området
516 Skumsjøen - Sveumkrysset Preparert tidligere 20.01.2021 1.5
1215 Sveumkrysset - Nedre Eikvelta Preparert tidligere 20.01.2021 1.4