Preppestatus: Klassisk- og fristilløyper, Totenåsen
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Totenåsen øst
1165 Lensbygdaplassen - Oksbakken Delvis preparert 13.03.2020 7.1
1163 Oksbakken - Rausteinshytta Delvis preparert 03.04.2020 4.6
1168 Sisselrotkampen - Rausteinshytta Delvis preparert 03.04.2020 6.8
1495 Holokampen rundt Preparert tidligere 21.12.2019 12.0
1166 Laupendsætra - Sisselrotkampen Preparert tidligere 28.03.2020 1.3
1203 Laupendsætra - Vesterås [Gransmarkrunden] Preparert tidligere 28.03.2020 1.0
1170 Lensbygdaplassen - Laupendsætra [Gransmarkrunden] Preparert tidligere 13.03.2020 7.0
1483 Oksbakken - Hemningsdalen - Rausteinshytta Preparert tidligere 03.04.2020 5.5
1167 Sisselrotkampen - Oksbakken Preparert tidligere 28.03.2020 2.8
1162 Torsætra - Anfinnsætra - Rausteinshytta Preparert tidligere 21.12.2019 10.2
Totenåsen vest
1312 Fargo - Olamyra [KK-runden] Delvis preparert 17.03.2020 3.5
1174 Store Svartungen - Tømmertorget Delvis preparert 03.04.2020 3.6
1519 Svartungstua - Svartungen hytteområde Delvis preparert 03.04.2020 2.1
1391 Bjørkesnuplassen - Vesle Vålsjøen [KK-runden] Preparert tidligere 17.03.2020 2.3
1574 Børsvolkevjua (Kvikstadsetervegen) - Bergsjøen - Lønsjøen [Lille KK-runden] Preparert tidligere 04.04.2020 6.4
1204 Børsvolkevjua (Kvikstadsetervegen) - Vesle Vålsjøen [KK-runden] Preparert tidligere 04.04.2020 3.3
1277 Hakksvea - Børsvolkevjua (Kvikstadsetervegen) [Lille KK-runden] Preparert tidligere 20.03.2020 3.2
1172 Hakksvea - Olamyra Preparert tidligere 27.03.2020 1.4
1176 KK-plassen - Bjørkesnuplassen [KK-runden] Preparert tidligere 04.01.2020 3.6
1173 KK-plassen - Lund - Fargo [KK-runden] Preparert tidligere 07.01.2020 3.8
1373 KK-plassen - Vestrunden - Fargo Preparert tidligere 22.12.2019 13.0
1317 Knutssætra - Olamyra Preparert tidligere 07.01.2020 1.5
1314 Korsmyra - Molstadbrenna - Tømmertorget [KK-runden] Preparert tidligere 03.04.2020 3.2
1177 Lysløypa på KK-plassen Preparert tidligere 23.12.2019 3.2
1175 Lønsjøen - Storbrenna - Tømmertorget [KK-runden] Preparert tidligere 03.04.2020 2.3
1444 Narumsrunden Preparert tidligere 23.12.2019 6.3
1443 Nøklebyrunden Preparert tidligere 23.12.2019 12.3
1313 Olamyra - Korsmyra [KK-runden] Preparert tidligere 27.03.2020 2.0
1442 Smebyrunden Preparert tidligere 23.12.2019 10.1
1316 Korsmyra - Knutssætra Ikke preparert 29.11.2017 3.7
1315 Tømmertorget - Vindflomyrene - Korsmyra Ikke preparert 11.04.2018 5.2