Preppestatus: Klassisk- og fristilløyper, Kjekstadmarka , preparert av Skiforeningen
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Dikemark - Gullhella - Heggedal
1150 Skileik på Eidsletta Preparert i går 05.12.2021 1.0
477 Borgen skole - Borgenåsen Delvis preparert 19.03.2021 2.0
473 Eidsletta - Yggeset Delvis preparert 18.03.2021 1.5
317 Oppsjø - Solvang [under E18] Delvis preparert 22.03.2021 4.0
474 Rundløyper på Eidsletta Delvis preparert 18.03.2021 1.5
26 Yggeset - Sydskogen Delvis preparert 12.03.2021 4.8
25 Lysløypa i Vardåsen Preparert tidligere 19.03.2021 4.6
476 Østenstad kirke - Østenstaddammen - Eidsletta Preparert tidligere 18.03.2021 2.0
315 Lysløypa i Vollen Ikke preparert 11.02.2019 2.0
475 Yggeset - Vollen Ikke preparert 11.02.2019 1.9
Røyken - Spikkestad
5 Lysløypa Spikkestad - ROS-hytta Preparert tidligere 22.03.2021 5.0
1195 Sørummyra - ROS-hytta Preparert tidligere 22.03.2021 2.0
Dikemark - Haukelia
293 Heggsjø - Elvelia - ROS-hytta Delvis preparert 31.03.2021 3.3
1194 Heggsjø - Sørummyra Delvis preparert 31.03.2021 2.7
447 Lysløypa på Dikemark Preparert tidligere 18.02.2021 0.8
Lierdalen
10 Gjellebekk - Heggsjø Preparert tidligere 31.03.2021 1.8
327 Kjenner - Heggsjø Preparert tidligere 27.03.2021 1.9
1685 Heia - Kjenner Ikke preparert 00.00. 0 2.2